خانه / تکنولوژی / TSMC در عوض Bitmain و Canaan اسم ازاله‌ های پنج نانومتری ASIC اشکال می‌ کند

TSMC در عوض Bitmain و Canaan اسم ازاله‌ های پنج نانومتری ASIC اشکال می‌ کند

شرکت اشکال اسم ازاله‌ی TSMC جلاجل اسم باشليق جاری به هدف نخوردن پنج‌نانومتری كلاه خود را به مقصد اشکال پرپشت می‌رساند و در عوض شرکت‌های Bitmain و Canaan نیز اسم ازاله اشکال می‌کند.

شرکت‌های تولیدکننده‌ی تجهیزات كان‌کاوی بیت‌کوین اولین مشتریان اسم ازاله‌های پنج‌نانومتری TSMC خواهند صفت بويناك. بیت‌مین (Bitmain) و کانان (Canaan) که خرابكاري‌ای طولانی جلاجل اشکال نظام ارباب رعيتي‌های ASIC دارند، به مقصد‌محض راه‌‌محذوف به هدف نخوردن‌اشکال شرکت تایوانی، كره زمين اسم ازاله‌های آن‌ها ثنايا خواهند سرما. بیت‌مین اولین اسم ازاله‌های پنج‌نانومتری كلاه خود را دسامبر ماضي دریافت انجام بده. شرکت TSMC اسم ازاله‌های مذکور را به مقصد‌لفظ آزمایشی اشکال کرده صفت بويناك. شرکت Canaan نیز اولین سفارش كلاه خود را جلاجل فصل اولا اسم باشليق جاری دریافت خواهد انجام بده.

مقاله‌های مرتبط:

شرکت Canaan اکنون به مقصد‌ديباچه نهمین تولیدکننده‌ی اسم ازاله‌های كان‌کاوری رمزارز جلاجل كره ارض شناساننده انجام خواهد شد. آن‌ها فرد تولیدکننده‌ای هستند که به مقصد‌لفظ هم‌زمان توسط TSMC و سامسونگ همپیشگی می‌کنند. TSMC نیز روند مناسبی جلاجل اشکال اسم ازاله‌های پنج‌نانومتری دارد و تقریبا به مقصد موقعیت ثبت كننده رسیده باریک. بازدهی اشکال آن‌ها اکنون جلاجل اشکال اسم ازاله‌های آزمایشی، ۸۰ درصد تبیین انجام خواهد شد که اولین ۷ مادام ۱۵ درصدی را درمقایسه‌توسط اسم ازاله‌های هفت‌نانومتری داغ جا می‌دهد.

جلاجل فرایندهای اشکال ASIC،‌ اصطلاحی به مقصد‌غيرماذون tape-out صور دارد که تولیدکنندگان جلاجل آن، فتومسک را توسط كاربرد كره زمين فایل‌های الکترونیکی CAD در عوض ASIC اشکال می‌کنند. این محب تآميز كره زمين فرایند اشکال شماری اوقات به مقصد‌غيرماذون Sample Technology یا PG شناساننده انجام خواهد شد. طراحان جلاجل چنین محب تآميز‌ای، دیتابیس نهایی اشکال در عوض ASIC را گزارش ها می‌دهند. فرایندی که پیش كره زمين دردسترس‌كشته شدن طراحی در عوض tape-out نیاز باریک، طولانی و پیچیده اعلامیه انجام خواهد شد.

TSMC 5nm

توضیحات كلام‌شده داغ جا می‌دهد اشکال پرپشت اسم ازاله‌های موردنیاز در عوض شرکت‌های مذکور، احتمالا به مقصد ۱۲ ماه زمان نیاز خواهد داشت. اسم ازاله‌های پنج‌نانومتری که در عوض Bitmain و Canaan ساخته می‌شوند، درمقایسه‌توسط اسم ازاله‌هایی که TSMC در عوض شرکت‌هایی همچون اپل و افزونتر شرکت‌های مهتر جلاجل دستور كار دارد، زیاد كره زمين کاربردی‌وجود داشتن، نمادین محسوب می‌شوند. به مقصد‌هرحال جلاجل ماضي نیز، هر كورس شرکت ازلحاظ ظرفیت اشکال اضرار‌هایی را كره زمين TSMC متحمل شده‌بضع.

اسم ازاله‌های پنج‌نانومتری ازلحاظ قوچ مصرفی و کارایی و مساحت گرفتن اسم ازاله درمقایسه‌توسط فرایند کنونی هفت‌نانومتری بازدهی بهتری دارند. TSMC ادعا می‌کند توسط ثنايا‌‌مندی كره زمين EUV، افزایش چگالی منطقی را به مقصد مقیاس ۱/۸۴ روبه رو هیبت کرده باریک. به مقصد‌علاوه، شرکت تایوانی می‌گوید فرایندهای پنج‌نانومتری آتی ازلحاظ بازدهی اشکال نیز درمقایسه‌توسط فرایندهای هفت‌نانومتری مرغوبيت هستند. درنهایت، شایان ذکر باریک فرایند پنج‌نانومتری جلاجل نیمه‌ی اولا اسم باشليق جاری به مقصد اشکال پرپشت می‌رسد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *