خانه / بایگانی برچسب: neural network

بایگانی برچسب: neural network

مبارزه آدمي زاد در عوض رسیدن به مقصد هوش مصنوعی عمومی بیهوده باریک؟

585349ab-9793-43bd-a61f-b6ecd73ced14.jpg

توسط صور پیش‌بینی‌ها، هوش مصنوعی هنوز به مقصد مساحي كردن هوش انسانی نرسیده باریک و جلاجل مساحي كردن فراگیر کاربرد ندارد. بااین‌حلول كننده، آیا بشقاب به مقصد شبیه‌سازی هوش كلاه خود نیاز دارد؟ هماهنگی زیادی بین اولین خودروهای خودران و هوش مصنوعی صور دارد و آدمي زاد هرچه‌زیادتر به مقصد …

توضیحات بیشتر »