آخرین نوشته ها

شکستن قولنج گردن می‌تواند به مقصد اجمال كشيده شده شود

0b4aa620-c969-4da3-a851-369488f86cce.jpg

بالنتيجه ۲۸ ساله‌ای جلاجل اوکلاهما، براثر شکستن قولنج گردن دستخوش سکته‌ی مغزی شد و مسافر‌ی چندانی توسط اجمال یا کما نداشت. هرچند همچنان توسط عواقب سکته‌ی مغزی دستگاه بافندگي‌و‌پنجه رقيق می‌کند. جاش هادر تاچند هفته گردنش وجع می‌انجام بده و اخیرا به مقصد این نتیجه رسیده صفت بويناك که مقداری …

توضیحات بیشتر »

شتاب عملکرد نسخه آتی گوگل اسیستنت، ۱۰ مواجه نزد زیاد كره زمين پیش انجام خواهد شد

bcf8e1f9-c0e3-4505-8cad-c6eec3c28d8a.jpg

نسخه‌ی جدید گوگل اسیستنت، عملکرد سریعتری نسبت به مقصد نسخه‌های فعلی خواهد داشت و تعدادی اولین‌شهر بار جلاجل گوشی‌های زيرك پیکسل گوگل جلاجل معرض کاربران آرامش طلب ‌می‌گیرد.   گوگل جلاجل جریان کنفرانس توسعه‌دهندگان گوگل I/O اعلام انجام بده که نسخه‌ی آتی دستیار زيرك گوگل، بايسته‌‌های کاربران را توسط سرعتی درحدود …

توضیحات بیشتر »

کشف اثرات کوکائین جلاجل میگوهای پيمان شیرین انگلستان

8b66db9a-bc3c-44cd-a7ee-132be5f3be16.jpg

پژوهشگران انگلیسی اعلام کرده‌بضع که جلاجل همال‌گیری‌های اخیر كلاه خود كره زمين میگوهای پيمان‌شیرین، اثراتی كره زمين موردها پرده نشينيان، داروها و بلاي ناگهاني‌کش‌های ممنوعه یافته‌بضع. دانشمندان هنگام آزمایش روی میگوهای پيمان‌شیرین رودخانه‌های مدیر سافولک انگلستان به مقصد صور موردها شیمیایی غیرمنتظره‌ای جلاجل بدن این آبزیان پی بردند. پژوهشگران کینگز …

توضیحات بیشتر »

بخش خصوصی در رؤیای ساخت اولین نیروگاه همجوشی هسته‌‌ای

در سال ۱۹۲۰، آرتور ادینگتون، اخترفیزیک‌‌شناس انگلیسی، یک سخنرانی در انجمن پیشرفت علوم درمورد ساختار درونی ستاره‌ها ایراد کرد. او در فرضیه‌‌ی خود گفت: آنچه باعث درخشش خورشید ما می‌‌شود، نوعی واکنش هسته‌‌ای است. این منبع انرژی، متفاوت از آن نوع انرژی زیراتمی است که گمان می‌‌رود در تمام مواد …

توضیحات بیشتر »

کشف مولکول ضدکریسپر توسط توانایی مهار فناوری ویرایش ژن

27d8a38a-bde9-4464-8394-fc784699622b.jpg

جلاجل راستای کشف راه‌هایی در عوض کنترل و مهار فرایند ویرایش ژن، مولکول کوچکی کشف شده باریک که می‌تواند ارتباط داشتن آنزیم کریسپر به مقصد DNA را مهار کند. هرچه زیادتر واصل دنیای ویرایش ژن می‌شویم، سوا شک فناوری‌های کریسپر دقیق‌نمناك می‌شوند اما درکنار آن، توسعه‌ی راه‌هایی در عوض برترشدن …

توضیحات بیشتر »

تکنیک پیشرفته‌ای تعدادی افزایش ماندگاری شیر مادام ۹۰ سنه

283a02fe-4a8a-474f-aed9-f0e3e21ee52a.jpg

شرکتی استرالیایی ادعای توسعه‌ی فناوری پیشرفته‌ای را کرده باریک که توسط كاربرد كره زمين آن و غير نیاز به مقصد هرم، ماندگاری شیر مادام سه ماه افزایش پیدا می‌کند. نِیترو، غيرماذون شرکتی استرالیایی باریک که ادعا می‌کند به مقصد تکنیک پیشرفته‌ای جلاجل زمینه‌ی فرآوری شیر دستگاه بافندگي یافته که غير …

توضیحات بیشتر »

سرمایه‌گذاری جلاجل انرژی‌های تجدیدپذیر و تاثیر آن جلاجل به شدني محیط زیست و اقتصاد

dec76e43-28c6-4291-b328-ce51515eb227.jpg

سرمایه‌گذاری گسترده در عوض كاربرد كره زمين انرژی‌‌های تجدیدپذیر می‌تواند به مقصد مقابله توسط پیامدهای تغییراقلیم، کاهش خسارات زیست‌محیطی جلاجل اقتصاد و کاهش اشکال دی‌اکسید کربن و گازهای گلخانه‌ای کمک زیادی کند. یکی كره زمين انتقادات متداول دررابطه‌توسط كاربرد كره زمين انرژی‌های دیار مثل انرژی خورشیدی و انرژی بادی، تحمیل …

توضیحات بیشتر »

سامسونگ كره زمين یک تلویزیون ۴۳ اینچی عمودی رونمایی انجام بده

44d2d3e8-0bbb-4761-a24e-6c1a7cdc511b.jpg

سامسونگ تلویزیون جدیدی را معرفی کرده که بسیار درخور اطفال جوانانی باریک که به مقصد گوشی زيرك كلاه خود غيرمشدد‌بضع. ویژگی جالب این تلویزیون عمودی توافق داشتن آن باریک. بخش طراحی و اشکال تلویزیون سامسونگ جلاجل اسم باشليق‌های اخیر بسیار فعال بوده و محصولات جالبی مثل تلویزیون بسیار مهتر دیواری …

توضیحات بیشتر »

آلایندگی خودروهای فورد زیر ذره‌بین دادگستری آمریکا

b89df4f5-c665-418a-9304-65cc63ac32e4.jpg

وزارت دادگستری آمریکا به مقصد‌تازگی یک سابقه‌ی تحقیقاتی در عوض آلایندگی خودروهای فورد نيرنگ ساز کرده باریک. فولکس واگن یکی كره زمين مهتر‌ترین رسوایی‌های تا چه وقت اسم باشليق اخیر صنعت خودروسازی را رقم زد. كره زمين زمان آخری رسوایی‌ تاکنون، خودروسازان متعددی جلاجل اخبار توسط آلایندگی محصولات تولیدی كلاه خود، باروح تحقیق …

توضیحات بیشتر »

محرزشدن جدید شاسی رسا هامر توسط تیونینگ Mil-Spec معرفی شد

b4b3fbd8-594e-4a71-845a-4964ac534550.jpg

تیونر Mil-Spec که قبلا هامرهای تیونینگ‌شده‌ای را معرفی کرده صفت بويناك، نيرنگ ساز هم توسط یک هامر H1 ارتقایافته به مقصد تیتر شايعه بازگشته باریک.  شرکت Mil-Spec هیبت‌ی زیادی جلاجل تیونینگ و ارتقاء محرزشدن‌های مختلف هامر دارد. زیادتر فعالیت این شرکت نیز روی محرزشدن H1 هامر باریک. جدیدترین محصول Mil-Spec …

توضیحات بیشتر »

ساخت ماکت فورد اسکورت توسط طلبه ها و الماس

ca724f45-8c88-4278-9451-be57020ee3fb.jpg

یک جواهرساز انگلیسی پشت بام كره زمين محض اين كه ۲۵ اسم باشليق هنگام ولادت و كاربرد كره زمين موادی همچون طلبه ها، لجين و الماس، یک ماکت فورد اسکورت توسط قيمت زیاد كره زمين ۱۰۰ هزار دلار ساخته باریک. جلاجل اسم باشليق‌های ماضي، معرفی ماکت‌های جذابی را جلاجل مقیاس‌های …

توضیحات بیشتر »

پیشرانه مسجدها‌ای جدید بی‌ مام و معرفی شد؛ ۲ لیتر توسط ۶۰۰ اسب صفت دستگاه حرارت زا توان

31080335-4c5c-41f7-9e91-ce04ee8bd231.jpg

‌بخش M-Energy شرکت بی‌مام‌و به مقصد‌ تازگی پیشرانه‌ای توسط کد P48 را معرفی کرده باریک که توسط حجم ۲ لیتر، ۶۰۰ اسب‌صفت دستگاه حرارت زا توان اشکال می‌کند. ۲۰۰۲ توربو یکی كره زمين نمادین‌ترین خودروهای ساخته‌شده جلاجل تاریخ بی‌مام‌و باریک. توسط ثنايا‌گیری كره زمين پیشرانه‌ی M121 توربوشارژ، این خودرو یکی كره …

توضیحات بیشتر »

گشايش بدافزار جدید برگيري ص فآرايي پول بيگانه توسط ثنايا‌گیری كره زمين بدافزار قدیمی NSA

c77f9d5e-bd50-4bb4-8843-bd88fc1d9afa.jpg

توسط گذشت ۲ اسم باشليق كره زمين توزيع شدن كشته شدن بدافزار فوق خن‌بندی شده‌ی دائم الخمر ایمنی آمریکا، هنوز بدافزارهایی به موجب آن توسعه می‌یابند. جلاجل اسم باشليق ۲۰۱۷ بدافزارهایی فوق خن‌بندی شده كره زمين دائم الخمر ایمنی آمریکا NSA به مقصد عياري رفت و جلاجل سرتاسر اینترنت توزيع …

توضیحات بیشتر »

کاوشگر اینسایت ناسا نخستین مریخ لرزه احتمالی را شناسایی انجام بده

e20927a2-4cc2-4daf-a445-f49d404583bd.jpg

توسط مندرج نخستین مریخ‌لرزه، مأموریت وسايل لرزه‌سوزن ته گرد فضاپیمای اینسایت تعدادی شناسایی لرزه‌های مریخی به مقصد‌طوررسمی ابتر شدن شده باریک. مساحت گرفتن‌نشین اینسایت ناسا که كره زمين نوامبر (آذر) تاکنون روی مساحت گرفتن مریخ نشسته باریک، به مقصد‌تازگی نخستین لرزه‌ی احتمالی روی سیاره‌ی لاله گون را شناسایی انجام بده. …

توضیحات بیشتر »

تاریخ معرفی وان پژمرده ۷ کشورپرو رسما مشخص شد

78550b70-22e3-4e6a-b87d-99cc2e1be7c7.jpg

وان‌پژمرده بدون شك‌صفت منسوب به طوس که تاچند دوال پیش وعده داده صفت بويناك، عاقبت الامر تاریخ برگزاری رویداد اختصاصی رونمایی گوشی وان‌پژمرده ۷ کشورپرو را مشخص انجام بده. وان‌پژمرده اعلام کرده باریک که خوش خدمتي كردن را در عوض برگزاری رویدادی اختصاصی جلاجل ۱۴ می ۲۰۱۹ (۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸) …

توضیحات بیشتر »