خانه / تکنولوژی / HarmonyOS هواوی بدون شك سیستم عملي ساختن ملی کشورچین باریک؟

HarmonyOS هواوی بدون شك سیستم عملي ساختن ملی کشورچین باریک؟

توسط توجه به مقصد تمایل دولت کشورچین، کارشناسان معتقدند به مقصد‌دلایل فراوان سیستم‌عملي ساختن قيد اندازه‌ی هارمونی ظرفیت چشمگیری تعدادی تبدیل‌كشته شدن به مقصد سیستم‌عملي ساختن ملی کشورچین را دارد.

برندهای چینی زیاد كره زمين ۴۰ درصد كره زمين سهم جهانی بازارگاه گوشی‌های زيرك را دراختیار دارند. سيني شرح احوال شرکت تحقیقاتی کانترپوینت، این سهم تعدادی فصل دوم ۲۰۱۹ بدین‌ترتیب صفت بويناك: هواوی ۱۵.۸ درصد، شیائومی ۹ درصد، اوپو ۸.۱ درصد، ویوو ۷.۵ درصد، لنوو ۲.۶ درصد و ریل‌می ۱.۳ درصد. نیل‌ شاه، مدیر بخش تحقیقات اکوسیستم‌ها و نظام ارباب رعيتي‌های هواوی می‌گوید:

ازآنجاکه دولت کشورچین اصرار به مقصد ساخت سیستم‌عملي ساختن ملی و کاهش وابستگی به مقصد گوگل و مایکروسافت دارد، هواوی فرصتی عالی دراختیار دارد برخودهموار كردن هارمونی را تعدادی كاربرد جلاجل ردياب‌بندی‌های مختلف نظام ارباب رعيتي‌ها زيبا‌سازی و جامعه‌ی توسعه‌دهنگان قدرتمندی ایجاد کند. قبلا بازیگران چینی اینترنت همچون علی‌پاپي شدن، بایدو و تنسنت سیستم‌عملي ساختن‌هایی مبتنی‌ثمار اندروید‌ طراحی کرده‌بضع؛ اما هیچ‌کدام گشايش پیدا نکرد. ارچه دولت کشورچین به مقصد افزونتر برندهای مهتر چینی همچون اوپو و ویوو و شیائومی تراكم بیاورد که علاوه‌ثمار گوشی‌های زيرك، محصولات دیگری همچون تلویزیون نیز بسازند، آن‌هنگام ولادت سیستم‌عملي ساختن هارمونی گشايش پیدا می‌کند و تعدادی توسعه‌دهندگان جذابیت بیشتری پیدا خواهد انجام بده.

معماری میکروکِرنل آینده‌ی سیستم‌‌عملي ساختن‌ها باریک

نیل معتقد باریک معماری بسته شدن میکروکرنلی هارمونی و بازبودن این پلتفرم تعدادی افزونتر رقبا، راه‌گشای نفوذ هارمونی به مقصد بازارگاه کشورچین خواهد شد. اوی آدم كردن می‌دهد:

معماری میکروکرنل (Microkernel) آینده‌ی سیستم‌‌‌عملي ساختن‌ها محسوب انجام خواهد شد و هواوی اولین طراحی باریک که توانسته سیستم‌عملي ساختن را تعدادی طیف بزرگی كره زمين لوازم منطبق (مقیاس‌پذیر) کند. حتی گوگل هم توسط سیستم‌عملي ساختن فیوژا (Fuchsia)، تعدادی دستیابی به مقصد معماری میکروکرنل دستور كار‌ریزی کرده باریک. هواوی کاملا كره زمين کاستی‌های انواع کنونی معماری سیستم‌‌‌عملي ساختن‌ها آگاه كردن باریک و می‌خواهد كره زمين رویکرد کِرنل یک‌تکه‌ی اندروید و تکه‌تکه‌ی اپل به مقصد رویکردی بسته شدن و فراگیر جلاجل معماری میکروکرنل برسد.

HarmonyOS

هواوی می‌گوید اسم باشليق آینده نسخه‌ی ۲٫zero و برخودهموار كردن اسم باشليق ۲۰۲۱ نیز نسخه‌ی three.zero میکروکرنل را هدیه خواهد انجام بده. این هيولا فناوری چینی مهتر‌ترین بازیگر کشورچین جلاجل بخش نظام ارباب رعيتي‌های دايگي‌برج دريايي و اینترنت اشیاء باریک؛ بنابراین، جلاجل زمانی درخور اطفال که به مقصد مبنا کافی توسعه‌دهنده تعدادی ساخت اپلیکیشن‌های هارمونی صور دارد، مزیت‌های مقیاس‌پذیری معماری میکروکرنل نیز دردسترس خواهد صفت بويناك.

قلمرو وسیع‌نمناك تعدادی ايفا جلاجل کشورچین

نیل‌ شاه معتقد باریک ازآنجاکه سرویس‌های اندرویدی گوگل جلاجل کشورچین محضر ندارد و هواوی كره زمين فعاليت ها ابری كلاه خود كاربرد می‌کند، ارائه‌ی گوشی‌های زيرك توسط سیستم‌عملي ساختن هارمونی قلمرو بیشتری تعدادی كاربرد جلاجل خاک کشورچین خواهند داشت. اوی می‌افزاید:

هواوی باید جلاجل سه‌چادرپوش اسم باشليق آینده چنان سیستم‌عاملش را تعدادی بازارگاه کشورچین کامل و رساتر كردن کند که دردسترس‌ی هدیه‌ی همه‌جانبه‌ی محصولات گوناگون به مقصد بازارگاه ازطریق برند آنِر باشد. سامسونگ جلاجل ماضي چنین کاری را توسط سیستم‌عملي ساختن تایزن جلاجل محصولات طبقه‌پایین اعمال داد؛ اما نتوانست آن را گشايش بدهد. هرچند باغ ها این شرکت کره‌ای كره زمين آن جلاجل ساق دست‌های زيرك و تلویزیون‌ها و افزونتر لوازم خانگی كاربرد می‌کند.

HarmonyOS

هواوی كره زمين قبل حاصل کردن‌و‌کار باشهامت و رو‌به مقصد‌رشدی جلاجل محصولات پوشیدنی، خودرو و اینترنت‌ اشیاء داشته باریک که جملگی می‌توانند توسط هارمونی تغذیه شوند. بنابراین، می‌تواند كره زمين استراتژی مشابهی همچون سامسونگ كاربرد بکند؛ به دلیل اینکه گوگل بازیگر مهمی جلاجل این اظهاروجود نیست. نیل‌ شاه آدم كردن می‌دهد:

هواوی نمی‌خواهد گوگل را كره زمين كلاه خود برنجاند؛ اما آن‌ها باید جلاجل سه‌چادرپوش اسم باشليق آینده بازارگاه کشورچین را توسط گوشی‌های زيرك هارمونی‌دار مالامال کنند و حتی ال‌جی و سامسونگ نیز که کمتر كره زمين ۱ درصد سهم بازارگاه کشورچین را دراختیار دارند، تعدادی افزایش سهم جلاجل این بازارگاه كره زمين هارمونی كاربرد خواهند انجام بده.

هواوی را توسعه‌دهندگان علاقه‌مند زیرفشار آرامش طلب خواهند داد

نیل شاه معتقد باریک جلاجل پنج اسم باشليق آینده، تلویزیون‌ها، ساق دست‌های زيرك، تبلت‌ها، سامانه‌های دانسته ها‌سرگرمی داخل خودرو و خودروهای برقی به مقصد‌لفظ گسترده‌تری به مقصد‌کار خواهند رفت و شرکت‌های مهتر چینی همچون BYD، مهتر‌ترین تولیدکننده‌ی خودرو الکتریکی جلاجل كره ارض، احتمالا نوعی اتحاد توسط هواوی تشکیل خواهد داد و اسم باشليق ۲۰۲۲، هارمونی واصل نظام ارباب رعيتي‌های واقعیت مجازی و واقعیت افزوده‌ خواهد شد.

تاکنون، بازارگاه پلتفرم‌های گوناگونی جلاجل بخش‌های مختلف را گواهي نامه بوده باریک؛ به طورمثال جلاجل دنیای ساق دست‌های زيرك توسط ظهور سیستم‌عملي ساختن‌های WatchOS ،Tizen ،FitbitOS و Android Put on، جلاجل تلویزیون‌های زيرك Android Television ،Linux ،WebOS و Tizen و جلاجل بخش اینترنت اشیاء نیز LiteOS و Linux و mbedOS مواجه بوده‌ایم. این فهمید لزوم ایجاد پلتفرمی مبتنی‌‌ثمار سیستم‌عاملی قدرتمند و اسم ستيزه گر‌همچنين و میکروکرنلی همچون هارمونی را تعدادی ایجاد یکپارچگی پررنگ می‌کند. توسط صور مستقربودن اکثر توسعه‌دهندگان به عمد جلاجل داخل کشورچین، هواوی را توسعه‌دهندگان علاقه‌مند جلاجل بيرون كره زمين کشورچین هم زیر تراكم آرامش طلب خواهند داد؛ به دلیل اینکه نمی‌توانند به مقصد‌تنهایی آن‌ را اعمال دهند. سرویس‌های مخابراتی هواوی به مقصد زیاد كره زمين ۹۱۰ هزار توسعه‌دهنده‌ی جهانی توسط زیاد كره زمين صدمیلیون کاربر فعاليت ها ارائه می‌دهند که جملگی جلاجل بيرون كره زمين خاک کشورچین آرامش طلب گرفته‌بضع.

HarmonyOS

نیل‌ شاه می‌گوید ارچه برندهای چینی هارمونی را برگزینند و درادامه دوسه نظام ارباب رعيتي گوشی زيرك را به مقصد‌لفظ جهانی هدیه کنند، آن‌گاه جلاجل مقایسه توسط پلی‌استور اپل و سامسونگ، روبه راه كردن‌های بیشتری دراختیار توسعه‌دهندگان اپلیکیشن خواهد صفت بويناك. هرچند معتقد باریک فرد مشکل پیش‌ رو این باریک که تقریبا یک هزل گويي درافتادن کشید برخودهموار كردن اپل و گوگل سوپرماركت‌های رقيق‌افزاری‌كندو را درزمینه‌ی ایمنی و محضر جلاجل بازارگاه کشورهای مختلف استحکام ببخشند. بنابراین، تعدادی هواوی نازخرامي‌برانگیز خواهد صفت بويناك برخودهموار كردن سوپرماركت رقيق‌افزاری خوش خدمتي كردن را به مقصد‌نحوی طراحی کند که توسعه‌دهندگان افزونتر کشورها را نیز به مقصد بهینه‌سازی و بومی‌سازی اپلیکیشن‌های كلاه خود تعدادی هارمونی ترغیب کند. مثل راهکارهای درآمدسازی زیادتر ازطریق SDKهای اختصاصی هارمونی جلاجل مقیاسی که ارائه‌دهندگان قبلی همچون مایکروسافت توسط ویندوزفون كره زمين پشت بامِ آن برنیامدند.

مجال مهلت تقویت حاصل کردن‌و‌کارهای مرتبط توسط فعاليت ها

مقاله‌های مرتبط:

توسط صور اینکه هرکدام كره زمين شرکت‌ها فعاليت ها‌ ابری سوپرماركت رقيق‌افزاری اختصاصی كلاه خود را دارند، فعاليت ها موبایل گوگل (Google Cell Providers) یا به مقصد‌اقرار GSM را می‌توان ثمره‌ی پلتفرم اندروید تعدادی گوگل حالی. GSM بخشی كره زمين پروژه‌ی اندروید اسم ستيزه گر‌همچنين (AOSP) نیست؛ به مقصد‌ همین دلیل، سازندگان نظام ارباب رعيتي‌های اندرویدی تعدادی كاربرد كره زمين آن مجبورند به مقصد گوگل مبلغی بپردازند. اکثر مردم کشورچین اپلیکیشن‌های مسدود‌شده كاربرد می‌کنند و نیمی كره زمين آن‌ها اوقاتشان را توسط دستور كار‌هایی مثل WeChat و مابقی را ارچه مشغول بازی نباشند، جلاجل بایدو و علی‌پاپي شدن تعدادی جست‌وجو و خرید محض اين كه می‌کنند. بنابراین، ارچه کسی بخواهد كره زمين سرویس‌های گوگل كاربرد کند، باید APK مرتبط را بيرون كره زمين گوگل‌پلی دانلود و آن‌ را مونس یا به مقصد‌تمثيل سایدلود (Sideload) کند. كره زمين آنجاکه هرکسی می‌تواند سرویس‌های گوگل را سایدلود کند، حتی ارچه توسط سیستم‌عملي ساختن هارمونی ویدئو تماشا کنند، تعدادی گوگل حاصل کردن درآمد خواهد انجام بده. فرد اسم مكلف این باریک که گوگل جلاجل مقایسه توسط اندروید، کنترل کمتری خواهد داشت و داده‌های کمتری كره زمين کاربران را جمهور‌آوری خواهد انجام بده؛ به دلیل اینکه کاربران جلاجل سیستم‌عملي ساختن‌های افزونتر به مقصد شناسه‌ی کاربری گوگل متصل نیستند. تعدادی مثال، تایزن سامسونگ مدعی اندروید محسوب انجام خواهد شد؛ باوجوداین، شماری كره زمين اپلیکیشن‌های گوگل روی تلویزیون‌های سامسونگ فعال هستند.

درپایان باید اشاعت کنیم شرکت‌هایی همچون گوگل و مایکروسافت و فیسبوک برخودهموار كردن وقتی كره زمين پلتفرم هارمونی حاصل کردن درآمد کنند، مشکلی هم توسط آن نخواهند داشت و هواوی هم این مجال مهلت را خواهد داشت حاصل کردن‌و‌کار سرویس‌هایش همچون هواوی کلاود، های‌لینک، موزیک و ویدئو و… را فروغ ببخشد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *