خانه / ۱۳۹۹ / فروردین

بایگانی ماهانه: فروردین ۱۳۹۹

فیس‌بوک ویژگی‌های جدیدی تعدادی سرویس استریم بيدين كلاه خود معرفی انجام بده

71c026b0-a32d-4d1e-a358-f0904be9c971.jpg

کاخنشینی میلیون نفر جلاجل سرتاسر كره ارض باعث شده باریک که ابزارهای ارتباطی توسط افزایش شدید حجم كاربرد رو‌به مقصد‌رو شوند. فیسبوک نیز به مقصد‌ديباچه یکی كره زمين نگارستان‌ترین شبکه‌های اجتماعی كره زمين این آيين مستثنی نبوده باریک. به مقصد‌ديباچه همال فیسبوک افزایش ۷۰ درصدی اختصاصی‌زمان سپری شده کاربران جلاجل …

توضیحات بیشتر »

مدیرعامل اسکای روم: پلتفرم ما امکان قبض جلسات را ندارد

18d8af1c-8aa2-4a86-b048-ed74c10ccd08.png

جلاجل روزهای ماضي تصاویری كره زمين جلسه‌ی خصوصی بيگانگان توسط به ‌دست آوردن پيوندها جلاجل پلتفرم اسکای روم جلاجل شبکه‌های اجتماعی منتشر شد و بیانات‌های گسترده‌ای را به مقصد‌هم نشين داشت. ماجرا كره زمين جایی يكم شده صفت بويناك که یکی كره زمين بيگانگان موجودي جلاجل جلسه توسط شيوع يافتن توییتی كره …

توضیحات بیشتر »

شرکت سونی سه بخش الکترونیکی كلاه خود را تواماً ادغام می کند

b1ed8bc2-49e0-49af-815b-df4e17e4be81.jpg

به مقصد ديباچه اسم پري زده‌کننده ساختارگرايي شرکت‌ها تعدادی ما اهمیتی ندارد؛ به چه دليل که کاربر احكام و احكام محصول باکیفیت و درخور اطفال می‌خواهد. این شرکت‌ها هستند که می‌بایست به مقصد‌نوع‌ای عمل کنند که جلاجل نهایت مشتری كره زمين محصول رضایت محصول برداري کند. كره زمين این‌رو جلاجل …

توضیحات بیشتر »

اسم ازاله‌های جدید کوالکام قابلیت واي نویز را به مقصد هدفون‌های بیشتری می‌آورند

4a60943d-c096-4dd1-abc2-da72ab09b068.jpg

کوالکام توسط برگزاری مراسمی آنلاین كورس اسم ازاله‌ی بلوتوثی جدید را رونمایی انجام بده که در عوض ایربادهای بی‌سیم طراحی شده‌بضع. این اسم ازاله‌ها که توسط غيرماذون‌های QCC514x و QCC304x شناساننده می‌شوند كره زمين فناوری TrueWireless Mirroring اختصاصی کوالکام پشتیبانی می‌کنند؛ به مقصد وسيله‌ی این فناوری، ایربادهای پيش رو به مقصد اسم ازاله‌‌های …

توضیحات بیشتر »

گوگل امکانات خصوصی فوك اوت میت را به مقصد‌صفت منسوب به طوس به هيچوجه رایگان می‌کند

88c05292-0141-4b36-a409-7c1a96772c55.jpg

توسط گشايش بیماری کرونا خیلی كره زمين حاصل کردن‌وکارهای کوچک و مهتر كره زمين کارکنان كلاه خود مدعا‌بضع که جلاجل خانه محقر بمانند و به مقصد‌لفظ دورکاری به مقصد فعالیتشان آدم كردن دهند. درنتیجه خیلی كره زمين کارکنان شرکت‌ها در عوض برقراری تباني توسط همکارانشان یا مشتریان به مقصد كاربرد …

توضیحات بیشتر »

مایکروسافت و سونی جلاجل پی به شدني عملکرد سرویس آنلاین کنسول‌ها هستند

1b8d8219-38bb-4b94-8002-87c3235bcb85.jpg

توسط گشايش بیماری کرونا، بغایت كره زمين مردم به مقصد‌لفظ خودجوش به مقصد خودقرنطینگی دستگاه بافندگي ضربت ديده‌بضع یا به مقصد اصرار مقام‌های دولتی به مقصد آشیانهنشینی مجبور شدند. جلاجل‌حلول كننده‌موجودي، بغایت كره زمين کارکنان شرکت‌های مهتر و کوچک نیز به مقصد‌لفظ دورکاری فعالیت می‌کنند. این فهمید موجر شده يوميه پخش …

توضیحات بیشتر »

اینتل قدرتمندترین سیستم تحقیقاتی نورومورفیک را معرفی انجام بده

cf99118c-3ef0-4b3f-b9ff-c3eee7ec3808.jpg

اینتل جدیدترین و قدرتمندترین سیستم تحقیقاتی نورومورفیک (عصب‌گون) كلاه خود، Pohoiki Springs را معرفی انجام بده. این شرکت ظرفیت سیستم تحقیقاتی نورومورفیک یادشده را مادام ۱۰۰ میلیون نورون افزایش داده باریک. Pohoiki Springs سیستم پیشگاه داده‌ی مونس‌شده روی قفسه و متشکل كره زمين ۷۶۸ اسم ازاله‌ی تحقیقاتی نورومورفیک Loihi باریک که جلاجل یک‌مكان و باطني …

توضیحات بیشتر »

مایکروسافت توسط مدیر جدید يك جهت ویندوز، در عوض دورانی عربي زبان دردسترس انجام خواهد شد

d224cb44-e1ce-4685-948e-b9aa5ab87d8f.jpg

مایکروسافت ماه ماضي سیستم مدیریت زیرمجموعه‌ی Home windows + Units را تغییر داد و پانوس پانای، مدیر بخش سرفیس، ریاست هر كورس بخش ویندوز و كريه‌افزار را برعهده گرفت. باآنكه هنوز زمان زیادی كره زمين مدیریت پانای نگذشته باریک، می‌توان به‌تمامی اولیه جلاجل مسیر و اشاره با گوشه چشم‌انداز ویندوز را …

توضیحات بیشتر »

آمازون احكام سفارش کالاهای ضروری را جلاجل کشورفرانسه و کشورایتالیا می‌پذیرد

71ebc30f-1af8-4f53-b734-1304fd25ae8f.jpg

جلاجل‌حلول كننده‌موجودي، بیماری کرونا جلاجل اروپا به مقصد‌شتاب جلاجل حلول كننده گشايش باریک و چندی كره زمين کارشناسان نیز كره زمين احيانا وخیم‌ترشدن اوضاع کشورهای اروپایی جلاجل آینده نبا می‌دهند. شاید دلیل اصلی این مشکل نیز جدی گرفته‌نشدن اوضاع باشد. جلاجل‌این‌بین، شرکت‌های خدمتگزار‌رسان جلاجل اروپا به مقصد اقداماتی پیشگیرانه در …

توضیحات بیشتر »

اندروید ۱۱ سیستم به مقصد‌اشتراک‌گذاری شبیه‌ به مقصد AirDrop خواهد داشت

c05e48ce-140a-4d8e-a917-590c84bb5c4a.jpg

گوگل مدتی پیش، هشتمین نسخه‌ی پیش‌نمایش سیستم‌عملي ساختن اندروید ۱۱ (Google Android 11) را در عوض توسعه‌دهندگان منتشر انجام بده. امکان مونس نسخه‌ی یادشده كره زمين اندروید ۱۱ روی گوشی‌های خانواده‌ی پیکسل ۲ و پیکسل ۳ و پیکسل ۴ صور دارد. گوگل به مقصد‌تازگی توسط پخش یادداشتی درزمينه‌ی این نسخه‌ی پیش‌نمایش، رسما …

توضیحات بیشتر »