خانه / ۱۳۹۸ / آذر

بایگانی ماهانه: آذر ۱۳۹۸

رولز رویس فانتوم ضدگلوله کلاسن معرفی شد

77189f85-ff11-4614-a8f4-69ad0a5f0541.jpg

رولزرویس فانتوم لیموزین سفارشی ساخت شرکت کلاسن ضدگلوله باریک و توسط قیمت ۳/۳ میلیون دلار هدیه انجام خواهد شد. عدیده فکر می‌کنند که رولزرویس فانتوم بهترین و گران‌ترین خودروی لوکس بازارگه باریک، اما فردا می‌خواهیم جلاجل باروح خودروی درستكاري کنیم که اسم بزرگواري فانتوم ساخته شده توسط این حلول كننده …

توضیحات بیشتر »

پيش گيري هجوم بردن سایبری مهتر علیه زیرساخت‌های دولت الکترونیک کشور

b6619d5d-7dfa-43c7-94b0-8eb1da565a50.jpg

به ‌دست آوردن پيوندها و فناوری مفروضات كره زمين هجوم بردن‌ای دائم الخمر‌یافته‌ علیه زیرساخت‌های دولت الکترونیک نبا داد که توسط درق امنیتی کشور شناسایی و پيش گيري شده باریک. محمدجواد آذری جهرمی، به ‌دست آوردن پيوندها و فناوری مفروضات، جلاجل پانویس‌ی جلسه‌ی هیئت دولت جلاجل جواب به مقصد سوالی …

توضیحات بیشتر »

نتفلیکس به چه طريق توسط كاربرد كره زمين سيركننده‌شناسی هیبت کاربری را به شدني می‌دهد؟

530caaf2-c83a-4a98-8272-427344a8bd71.jpg

نتفلیکس علاوه ثمار محتوای اختصاصی و الفبايي‌ای، توسط پیشنهاد محتوای درخور اطفال به مقصد کاربران، آن‌ها را به مقصد كاربرد‌ی هرچه‌زیادتر كره زمين سرویس كلاه خود علاقه‌مند می‌کند. نتفلیکس را می‌توان یکی كره زمين معدود شرکت‌هایی حالی که هیبت‌ی کاربری بی‌نقصی را به مقصد مشترکان كلاه خود ارائه می‌کند. امروزه، …

توضیحات بیشتر »

پروتکل پیام‌رسانی RCS بي زوري‌های امنیتی متعددی دارد

63a04fd6-9a4c-4fd1-9c1a-52a0d87385c6.jpg

پروتکل پیام‌رسانی RCS توسط ادعای هدیه‌ی استانداردی جدید جلاجل مربوط به حوزه‌ی پیام‌رسانی معرفی خواهد شد؛ اما به مقصد‌‌دلیل پیاده‌‌سازی ضعیف، اشکالات امنیتی زیادی دارد و به مقصد‌راحتی هک انجام خواهد شد. امروزه، اکثر اپراتورهای مخابراتی جلاجل سرتاسر كره ارض ادعا می‌کنند آینده‌ی پیام‌رسانی كره زمين پیام‌های متنی برخودهموار كردن …

توضیحات بیشتر »

به چه دليل پیرلی سایبرتایر ۵G اشکال می‌کند؟

6e5215d8-a1b1-4587-b3cd-e343ab000dd5.jpg

شرکت پیرلی به مقصد‌كنار زدن كاربرد كره زمين ۵G جلاجل محصول جدید كلاه خود باریک که توسط اتکا ثمار اینترنت اشیاء می‌تواند توسط پردازنده‌ی خودرو، زیرساخت‌های افسون كردن‌ای و خودروهای افزونتر تباني ثابت کند. مقاله‌های مرتبط: عصر اینترنت اشیاء به مقصد‌شتاب جلاجل حلول كننده گشايش باریک و توسط ظهور نسل …

توضیحات بیشتر »

نخستین رندرهای عصاي قلندر به مقصد وان پژمرده eight لایت به مقصد‌اشتراک گذاشته شد

b78901c1-e430-4f31-8f6a-7dad1000c6a1.jpg

رندرهای عصاي قلندر به مقصد وان‌پژمرده ۸ لایت كره زمين معرفی آن توسط صوم‌‌ی مخصوص دوربین سلفی روی نمایشگر و دوربین مستطیل‌شکل جلاجل پنل پشتی نبا می‌دهد.  اواسط مهر، اولین رندرهای عصاي قلندر به مقصد وان‌پژمرده ۸ فاش شدند و پیش‌نمناك نیز كلام شده صفت بويناك احتمالا گوشی‌های زيرك وان‌پژمرده ۸ …

توضیحات بیشتر »

آمازون كره زمين DeepComposer نخستین کیبورد مبتنی ثمار یادگیری ماشین رونمایی انجام بده

45acd4da-51dc-4f99-a940-16ec4db811da.jpg

آمازون AWS كره زمين نخستین کیبورد مخصوص موردتفقدقراردادن موسیقی مبتنی ثمار فناوری‌ یادگیری ماشین توسط غيرماذون DeepComposer تعدادی توسعه‌دهندگان رونمایی انجام بده.   DeepComposer، نخستین کیبورد مبتنی ثمار یادگیری ماشینی باریک که توسط آمازون AWS و توسط تيرخور كاربرد‌ی توسط توسعه‌دهندگان معرفی شده باریک. جولین سیمون كره زمين آمازون جلاجل پست …

توضیحات بیشتر »

علی پاپي شدن جلاجل سنه مجردها زیاد كره زمين مجموع جمعه سیاه و دوشنبه سایبری فروش داشت

7a94a2cc-083d-42e5-bee2-1e1b308b84ee.jpg

علی پاپي شدن جلاجل سنه مجردها توانست رکورد فروشی را مندرج کند که كره زمين مجموع كورس رویداد جمعه سیاه و دوشنبه سایبری زیادتر صفت بويناك. کاربران امسال رکورد خرید ۷/۴ میلیارد دلار را جلاجل بلک فرایدی مندرج کردند. فروش ۹/۴ میلیارد دلار نیز تعدادی سنه سایبر ماندی مندرج شد. …

توضیحات بیشتر »

شارژ خودکار به مقصد کیف زروسيم اسنپ و آپ اضافه شد

3730c941-afb0-47fa-93f0-eac345028622.jpg

پشت بام كره زمين آنکه اسنپ و آسايش خواه وام گذاري كره زمين کیف زروسيم الکترونیک كلاه خود رونمایی کردند، حلول كننده ویژگی جدیدی توسط ديباچه شارژ خودکار کیف زروسيم راه‌اندازی و به مقصد آن اضافه شده باریک.  چندی پیش اسنپ و آسايش خواه‌وام گذاري كره زمين کیف زروسيم مشترک …

توضیحات بیشتر »

جزئیات برگزاری سومین رویداد شهرستان تهران زيرك اعلام شد

362f4d0b-255a-4e68-86cf-2c1ffbff17d5.jpeg

هفته‌ی شهرستان تهران زيرك كره زمين پسفردا يكم شده باریک و شهرداری شهرستان تهران، متولی برگزاری آن، رویداد‌های متعددی جلاجل آن برگزاری خواهد انجام بده.  هفته‌ی شهرستان تهران زيرك كره زمين ۱۲ مادام ۱۹ آذر برگزار انجام خواهد شد. این رویداد كره زمين پسفردا يكم شده و دستور كار‌های گوناگونی …

توضیحات بیشتر »