خانه / ۱۳۹۷ / دی (صفحه 4)

بایگانی ماهانه: دی ۱۳۹۷

پروژه سعر دیجیتال فیسبوک چون كه تأثیری ثمار این صنعت خواهد داشت؟

2bd72892-48bc-4c2d-bfee-ffdc9f18ea26.jpg

فیسبوک قصد دارد كره زمين اسم باشليق آینده به مقصد‌صفت منسوب به طوس جدی واصل بازارگه ارزهای دیجیتال شود و جلاجل دستور كار‌ی كلاه خود، هدیه‌ی یک سعر پایدار را تاحدودی تصویب کرده باریک. فیسبوک و دنیای سعر دیجیتال اسم باشليق نیکی را خلف وعده‌كله دار نگذاشتند. هر دوی آن‌ها توسط …

توضیحات بیشتر »