خانه / تکنولوژی / ۱۸ دلیل تعدادی ارتقا به مقصد ویندوز ۱۰

۱۸ دلیل تعدادی ارتقا به مقصد ویندوز ۱۰

 طی تاچند ماه آینده، انتخابی به مقصد‌به استثناي ارتقا به مقصد ویندوز ۱۰ نخواهید داشت و جلاجل غیر این لفظ كره زمين چندی پشتیبانی‌ها و به مقصد‌روزرسانی‌های امنیتی محروم می‌شوید. کاربر وفاخواه به مقصد ویندوز ۷ نباید كره زمين ارتقا بترسد، کمک ویندوز ۱۰ تفاوت زیادی توسط این ویندوز نسبتا قدیمی ندارد؛ و اسم بزرگواري هیبت‌ی خیلی كره زمين کاربران كاربرد كره زمين آن لذت‌بخش باریک. قابلیت‌هایی مثل Home windows Good day جلاجل ورقه‌ی لاگین (فناوری كسب هویت كره زمين طریق رخصت، اسکنر اثرانگشت یا عنبیه)، پشتیبانی كره زمين ورقه‌ی نمایش لمسی، دسکتاپ‌های مختلف، دسترسی سریع به مقصد File Explorer و حتی مرورگر Edge هیبت‌ی کاربری را به شدني می‌دهند.

حكماً تعدادی افرادی که به مقصد Home windows Media Middle غيرمشدد بودند، حذف شدني این قابلیت كره زمين ویندوز ۱۰ شاید دلسردکننده باشد و چندی سعی می‌کنند لين‌افزار قدیمی را مونس کنند که توسط سیستم‌عملي ساختن به مقصد‌دوال‌شده ملايم طبع نیست.

به مقصد‌طورکلی ویندوز ۱۰ ازنظر شتاب، ایمنی، يسر رابط کاربری، سازگاری و ابزارهای لين‌افزاری ترفیع زیادی نسبت به مقصد نسخه‌های قبلی ویندوز داشته باریک. یکی كره زمين ترفیع‌های طراحی ویندوز ۱۰، محیط آشنای آن تعدادی کاربران نسخه‌های پيشتر ویندوز ۸ باریک که تعدادی مثال می‌توان به مقصد مال و مكنت منوی استارت و هماهنگی زیادتر توسط ماوس و ورقه‌ی کلید اشاعت انجام بده. بااین‌حلول كننده، صفت انحصارطلب افرادی که جلاجل ویندوزهای ۸ و ۸.۱ كره زمين قابلیت‌هایی مثل عملکرد شایسته، ترفیع امکانات و ایمنی محروم بودند می‌توانند به مقصد ویندوز ۱۰ روی بیاورند.

ویندوز ۱۰

كره زمين زمان شيوع يافتن اولیه‌ی ویندوز ۱۰ جلاجل اسم باشليق ۲۰۱۵ تاکنون هفت به مقصد‌روزرسانی تعدادی آن ارائه شده باریک که صفت انحصارطلب آن‌ها مثل نسخه‌های پيوسته كاري به مقصد macOS هیچ خرجیای ندارند. حتی فرایند به مقصد‌روزرسانی هم به شدني یافته باریک و می‌توان زمان به مقصد‌روزرسانی را تنظیم انجام بده و می‌توان به مقصد‌روزرسانی ویندوز را مادام اختصاصی مرغوب به مقصد تعویق انداخت.

ارتقا به مقصد ویندوز ۱۰ مادام تابستانه ۲۰۱۶ رایگان صفت بويناك اما امروزه کاربرها باید تعدادی نسخه‌های جدید خرجیای را بازدادن کنند. قیمت نسخه‌ی خانگی ۱۳۹.۹۹ دلار و نسخه‌ی Professional متمرکز ثمار صاحبخانه‌وکار ۱۹۹.۹۹ دلار باریک. علاوه ثمار این خرجیی اینترنت بسیار پائین می‌آید.

ارچه مادام الان ویندوز كلاه خود را به مقصد ویندوز ۱۰ ارتقا داده باشید، صفت انحصارطلب به مقصد‌روزرسانی‌های مربوطه را به مقصد‌لفظ رایگان دریافت خواهید انجام بده و ارچه یک کامپیوتر جدید خریده باشید قطعا سیستم‌عملي ساختن جدید هم نشين‌توسط آن ارائه خواهد شد. ایضاً می‌توانید تعدادی هر كورس نسخه، مونس‌کننده‌های USB را كره زمين سوپرماركت فیزیکی مایکروسافت یا وب‌سایت Microsoft Retailer خریداری کنید.

مقاله‌های مرتبط:

ویندوز ۱۰ جلاجل اولین راه‌اندازی به مقصد‌عنایت پاسخگوی نیازهای کاربران تبلت نيستي اما پسفردا این مشکلات منتفي شده‌بضع. تعدادی مثال، مرورگر وب اج امکان جابه‌جایی جلاجل تاریخچه‌ی باده بي درد را می‌دهد و نمای All Apps روی تبلت‌ها را می‌توان به مقصد‌جای نمایش فهرستی جلاجل کل ورقه‌ی نمایش جای داد. حكماً اكثراً کاربران ویندوز، كره زمين لپ‌بهترين و کامپیوترهای رومیزی كاربرد می‌کنند و ارتقا به مقصد ویندوز ۱۰ به مقصد‌نكراء به مقصد آن‌ها توصیه انجام خواهد شد.

حكماً ویندوز ۱۰ كره زمين امکاناتی هم كام روا باریک که هوادار چندانی ندارند و بنابراین مایکروسافت آن‌ها را پیشنهاد نمی‌دهد. امکاناتی مثل Home windows Media Middle، گجت‌های دسکتاپ ویندوز ۷ و تاچند قابلیت جزئی افزونتر كره زمين اولین نسخه‌ی ویندوز ۱۰ حذف شدني شدند. جلاجل جدیدترین به مقصد‌روزرسانی ویندوز ۱۰، به مقصد‌روزرسانی می ۲۰۱۹ هم نیمی كره زمين بخش‌های اندک‌کاربرد باقی‌مابقي حذف شدني شدند.

دلیل اصلی ارتقا جلاجل کنار امکانات، برخورداری كره زمين ترفیع‌هایی باریک که توسط هر فناوری جدیدی هم نشين باریک؛ هیبت‌ی کار آسوده بودن و طراحی به مقصد‌دوال‌شده جلاجل این سیستم‌عملي ساختن تعدادی کاربر تازگی دارد. چندی كره زمين مزایایی که جلاجل این مقاله ارائه شده‌بضع جلاجل ویندوز ۸.۱ هم صور دارند؛ اما هدفی اصلی ویندوز ۱۰ ارائه‌ی محیطی آشنا و منحنی یادگیری آسايش خواه‌تری نسبت به مقصد ویندوز ۸ باریک. درنتیجه می‌توان ویندوز ۱۰ را بهترین نسخه‌ی ویندوز موجود حالی. جلاجل آدم كردن به مقصد ۱۸ دلیل منطقی تعدادی ارتقا به مقصد ویندوز ۱۰ اشاعت شده باریک.

۱. شتاب

مواردی مثل راه‌اندازی ویندوز را جلاجل برمی‌گیرد. ارچه قبلا ویندوز ۸ یا ۸.۱ را اسم تاييد نکرده‌اید، یکی كره زمين بهترین مزایای سیستم‌عملي ساختن‌های ویندوز را كره زمين دستگاه بافندگي داده‌اید: راه‌اندازی سریع. ویدئوهای مقایسه‌ای متعددی جلاجل باروح شتاب راه‌اندازی ویندوز ۱۰ جلاجل مک بوک نسبت به مقصد macOS صور دارند. حكماً شتاب سیستم‌عملي ساختن مک بسیار فوق باریک. ازنظر شتاب، سیستم‌عملي ساختن‌های جدیدتر، نسخه‌های قدیمی‌تری مثل ویندوز ۷ را خلف وعده كله دار می‌گذارند. تعدادی مثال یکی كره زمين امکانات این نسخه، DirectX 12 موتوری سه‌بعدی باریک که توسعه‌دهندگان بازی را به مقصد مساحت گيري جدیدی كره زمين عملکرد و شتاب می‌سرما.

۲. منوی استارت

اختصاصی‌ها صفت بويناك مبنا زیادی كره زمين کاربران جامعه‌ی فناوری خواهان مال و مكنت منوی استارت بودند که جلاجل ویندوز ۸ حذف شدني شده صفت بويناك. جالب‌نمناك كره زمين آن وقتی منوی استارت تعدادی اولین‌شهر بار جلاجل ویندوز ۹۵ ظهور شد، گروهی به مقصد تيبا آن پرداختند. درهرصورت، مایکروسافت باید به مقصد نیاز کاربران اهمیت می‌داد و این قابلیت را مجددا اضافه می‌انجام بده؛ توسط این تفاوت که جلاجل این نسخه، ضمیمه‌ای کاشی‌مثل به مقصد آن اضافه شده باریک که دانسته ها را جلاجل کاشی‌ها نمایش می‌دهد. کاشی‌ها اندازه‌های متفاوتی دارند؛ دستور كار‌های بااستعداد‌نمناك جلاجل کاشی‌های مهتر‌نمناك و دستور كار‌های افزونتر جلاجل کاشی‌های کوچک‌نمناك آرامش طلب می‌گیرند.

منوی استارت

۳. کورتانا

درستكاري توسط فناوری، قابلیت جذابی باریک. ارچه كره زمين Xbox One یا سیری كاربرد کرده باشید، متوجه جذابیت تعامل توسط فناوری می‌شوید. «Hey Cortana, Play music» یا «take observe» كره زمين قابلیت‌های مبتدی این فناوری هستند. توسط کورتانا می‌توانید کامپیوتر كلاه خود را سربه زير کنید یا جلاجل حالت sleep آرامش طلب دهید، این قابلیت پشت بام كره زمين یک دوال كريه کاری بسیار به دردخور باریک. عاقبت الامر روزی مردم كره زمين گروهي نیاز به مقصد تایپ وزیر ها و کلیک ماوس تعدادی همچنين وزیر ها دستور كار‌ها، صفحات وب یا دریافت دانسته ها قدردانی خواهند انجام بده.

كره زمين قابلیت‌های افزونتر کورتانا می‌توان به مقصد یادآورها اشاعت انجام بده که جلاجل نظام ارباب رعيتي‌های اندروید و آیفون هم می‌توان به مقصد آن دسترسی داشت. فرمان‌های صوتی مهجور قابلیت‌های کورتانا نیستند: نوت بوک کورتانا مسیر علایق را صفت به خاطرسپردني می‌کند و اطلاعاتی مثل امتیاز تیم‌های ورزشی موردعلاقه، موقعیت پيمان‌وهوا و حتی پیمان ترافیک مسیر كاشانه را نمایش می‌دهد. ارچه اسپیکر کورتانا مثل Harman Kardon Invoke داشته باشید می‌توانید به مقصد کورتانا نحو راه‌اندازی، سربه زير وزیر ها یا بی‌شرفه (mute) وزیر ها کنسول را بدهید. به مقصد همین ترتیب می‌توانید نظام ارباب رعيتي‌های خانگی زيرك مثل لامپ‌های Philips Hue را کنترل کنید.

کورتانا

۴. اپلیکیشن‌های یونیورسال

ارچه هنوز كره زمين ویندوز ۷ كاربرد می‌کنید، توسط app retailer آشنا نیستید؛ اما جلاجل ویندوز ۱۰ می‌توانید به مقصد لين‌افزارهای ضروری دسترسی پیدا کنید، ایضاً می‌توانید اپلیکیشن‌ها را به مقصد‌لفظ پنجره‌ای یا صفت انحصارطلب ورقه (خلاف ورزيدن‌اسکرین) نمایش دهید. این دستور كار‌ها جلاجل sandbox-های كلاه خود ايفا می‌شوند بنابراین نسبت به مقصد لين‌افزارهای قدیمی ویندوزی ايمن ساختن‌نمناك هستند. این دستور كار‌ها كره زمين طریق نمایش اعلان‌ها جلاجل Motion Middle و اشتراک‌گذاری تعبیه‌شده توسط سیستم یکپارچه می‌شوند؛ تعدادی مثال می‌توان مهجور توسط دکمه‌ی استاندارد share، تصویری را كره زمين اپلیکیشن تصاویر جلاجل اینستاگرام به مقصد اشتراک گذاشت.

كره زمين طریق اکشن سنتر می‌توان به مقصد آخری شايعه و دانسته ها  دسترسی پیدا انجام بده

ویندوز ۱۰ توسط دستور كار‌های دقیق و توسط کیفیت‌تری مثل Pictures ،Movies ،Music ،Maps Folks ،Mail و Calendar هم نشين باریک. این دستور كار‌ها به مقصد‌لفظ صفت انحصارطلب ورقه توسط كاربرد كره زمين دسکتاپ‌های لمسی یا ماوس و ورودی ورقه‌کلید ايفا می‌شوند. ایضاً به مقصد‌لفظ دورودورنگ‌ای تعدادی ارائه‌ی قابلیت‌های جدید به مقصد‌روزرسانی می‌شوند. Home windows Retailer احكام مختص دانلود دستور كار نیست. بلکه می‌توانید فیلم، دستور كار‌های تلویزیونی و حتی کامپیوتر Floor یا کنسول Xbox را هم كره زمين آن بخرید. كلكسيون‌ای كره زمين بازی‌های کامپیوتری را جلاجل اختیار دارید که جلاجل لفظ لاگین، می‌توانید روی هر به مقصد اجرای آن‌ها بپردازید.

۵. قابلیت لمسی

امروزه تقریبا صفت انحصارطلب صفحات نمایش مثل تلفن زيرك، تبلت و حتی سیستم هدایت خودرو لمسی هستند؛ بنابراین به چه علت کامپیوتر رومیزی یا لپ‌بهترين نباید این قابلیت را داشته باشند؟ خیلی كره زمين بيگانگان كره زمين اثرانگشت روی ورقه‌ی نمایش شکایت دارند؛ اما به چه علت این اسم مكلف جلاجل کامپیوترهای رومیزی مشکل‌سازتر كره زمين تلفن زيرك باریک، آن هم درحالی‌که اثرانگشت کل ورقه‌ی نمایش تلفن‌های زيرك را می‌پوشاند؟ جلاجل کامپیوترهایی مثل Asus Zen AiO Professional Z240 IC یا تبلت‌ دايگي‌تبدیل Floor Professional 6 یا Acer T232HL، ورودی لمسی طوق اصلی واصل وزیر ها دانسته ها جلاجل کامپیوترها نیست، اما جلاجل بعضی مواقع بسیار به دردخور باریک. ظهور کاشی مثل منوی استارت و پنل‌های جارویی، ویندوز را به مقصد گزینه‌ی درخور اطفال‌نمناك كره زمين iOS تعدادی تبلتها تبدیل می‌کنند.

۶. Motion Middle

تلفن زيرك حسب معمول نوتیفیکیشن‌ پیغام‌ها، به مقصد‌روزرسانی‌ها و حتی شايعه فوری را نمایش می‌دهد. به مقصد لطف ویندوز ۱۰، جلاجل کامپیوترهای رومیزی هم می‌توان كره زمين این قابلیت كاربرد انجام بده. مانند آن بخش Notification Middle جلاجل macOS، بخش Motion Middle ویندوز ۱۰، پیغام‌های ایمیل، پیغام‌های كلاه خود سیستم (تعدادی مثال مونس به مقصد‌روزرسانی) و دستور كار‌ها را نمایش می‌دهد. حتی می‌توانید آگهی پيمان‌وهوایی یا یادآورهای نوزاد سگ را هم مشاهده کنید. ویندوز ۷ كره زمين قابلیتی ابتدایی تعدادی اعلان‌ها كام روا صفت بويناك اما بخش system tray پشت بام كره زمين دورودورنگ‌ی کوتاهی به دنياآمدن انجام خواهد شد و تعامل آن توسط کاربر زیاد نیست. جلاجل هر لفظ ارچه تمایلی به مقصد دیدن اعلان‌ها ندارید می‌توانید جلاجل بخش Focus Help آن‌ها را به دنياآمدن کنید.

اکشن سنتر

۷. مرورگر مرغوبيت

مایکروسافت اج ظاهری مدرن به مقصد مرورگر پیش‌فرض سیستم‌عملي ساختن داده باریک. سازگاری و شتاب آن به شدني یافته و ایضاً قابلیت‌های جدیدی مثل نشانه‌گذاری ورقه‌ی وب و حالت صفت قرائت شده (studying mode) به مقصد آن اضافه شده باریک. اسم پري زده باتری اج تعدادی نظام ارباب رعيتي‌هایی مثل لپ‌بهترين و تبلت کمتر باریک. نسخه‌ی فعلی اج به مقصد‌زودی روی مرورگر کرومیوم پیاده‌سازی انجام خواهد شد که سازگاری بهتری توسط وب‌سایت‌ها دارد. امیدواریم مایکروسافت کل قابلیت‌های منحصربه‌فرد و به دردخور مرورگر كلاه خود ازجمله جستجوی متنی توسط کورتانا، آیکن اشتراک‌گذاری تعبیه شده و طراحی یک‌دستگاه بافندگي Fluent را صفت به خاطرسپردني کند.

۸.  ایمنی

ویندوز ۱۰، قابلیت Safe Boot را كره زمين ویندوز ۸ به مقصد ارث برده باریک و حتی می‌توان گفت ایمنی آن كره زمين ویندوز ۸ زیادتر باریک. توسط قابلیت Safe Boot، هر کدی که هنگام راه‌اندازی سیستم‌عملي ساختن ايفا انجام خواهد شد باید توسط مایکروسافت یا تولیدکننده‌ی كريه‌افزار اسم نويسي باشد. برخلاف ویندوز ۸، سیستم‌عملي ساختن‌های ویندوز ۱۰ را می‌توان به مقصد‌نوع‌ای تنظیم انجام بده که نتوان این محدودیت را پيرامون زد. سه ویژگی امنیتی افزونتر ویندوز ۱۰ عبارت‌‌بضع كره زمين Gadget Guard، Microsoft Passport و Home windows Good day. اخیرا، مایکروسافت كورس قابلیت محافظت جلاجل مواجه نزد باسرعت‌افزار و تهدید یا سوءاستفاده را به مقصد ویندوز اضافه کرده باریک.

۹. دسکتاپ‌های مجازی و تایم لاین

اسم باشليق‌ها باریک کاربران مک كره زمين قابلیت جابه‌جایی بین دسکتاپ‌های مجازی كام روا هستند. ویندوز ۱۰ این قابلیت را به مقصد سیستم‌عملي ساختن دسکتاپ مایکروسافت اضافه کرده باریک. كاربرد كره زمين این ویژگی بسیار جنون مردم آزاري باریک: احكام روی آیکن activity switching درست کنار فیلد جستجوی Cortana جلاجل نوار مسولیت کلیک کنید. نمای activity switching (جابه‌جایی وظایف) یک Timeline را نمایش می‌دهد که فعالیت‌های باده بي درد و دستور كار‌ را داغ جا می‌دهد که به مقصد‌راحتی می‌توانید كره زمين طریق آن بازگردید.

۱۰.   اپلیکیشن Xbox

ارچه گیمر هستید، حتما كره زمين قابلیت یکپارچه‌سازی Xbox جلاجل ویندوز ۱۰ خوشتان می‌آید. كره زمين طرفی توسط دستور كار‌ی Xbox ویندوز ۱۰ می‌توانید آشوب و دستاوردهای بازی را ردیابی کنید، بازی را كره زمين کنسول به مقصد کامپیوتر شخصی استریم کنید و بازی‌های چندکاربره‌ را بین بازیکنان کامپیوتر و بازیکنان کنسول Xbox ايفا کنید. امروزه Home windows Retailer يسر جستجوی بازی و خرید آن‌ها تعدادی کامپیوترهای شخصی و Xbox را افزایش داده باریک.

ایکس باکس

۱۱.  Sport Bar (نوار بازی)

جدای كره زمين امکاناتی که ویندوز تعدادی Xbox جلاجل نگاه خشم آلود گرفته باریک، قابلیت Sport bar را هم اضافه کرده باریک که توسط کلید ویندوز + G جلاجل معرض کاربر آرامش طلب می‌گیرد (ارچه توسط کلید G فعال نشد جلاجل مسیر Settings > Gaming > Sport bar كره زمين فعال‌سازی آن مطمئن شوید). توسط این وسايل می‌توانید به مقصد مندرج اسکرین‌شات، مندرج ویدئو اسکرین، کنترل مناجاتگري كردن صوتی و شيوع يافتن بازی بپردازید. این بخش شامل پنل‌های مجزایی باریک که هرکدام کاربرد متفاوتی دارند: یکی كره زمين پنل‌ها مشخصه ها عملکرد ازجمله اسم پري زده CPU و RAM را داغ جا می‌دهد؛ بخش افزونتر امکان چت توسط بازیکنان را مهيا می‌کند و تنظیمات صوتی جلاجل بخش افزونتر آرامش طلب گرفته باریک. این بخش تعدادی مندرج ویدئو کلیپ‌های غیربازی هم به دردخور باریک.

نوار بازی

۱۲.  وسايل بهبودیافته‌ی مندرج اسکرین

توسط فشردن هم‌زمان کلیدهای Shift+S جلاجل ویندوز می‌توانید كره زمين بخش مرغوب به مقصد‌لفظ تجريد مستطیلی، خلاف ورزيدن اسکرین یا پنجره‌ی جاری اسکرین بگیرید. پشت بام كره زمين مندرج اسکرین‌شات می‌توانید عملیات نشانه‌گذاری و برش را اعمال دهید و نتیجه را به مقصد اشتراک بگذارید. جلاجل نتیجه نیاز به مقصد لين‌افزار اسکرین‌شات توسعه‌دهندگان افزونتر كره زمين بین می‌رود.

۱۳. کلیپ سرما بهبودیافته‌ی Copy، Paste

یکی كره زمين قابلیت‌های جدیدتر ویندوز ۱۰، Clipboard Historical past باریک. توسط این قابلیت می‌توانید تاچند آیتم مختلف را که قبلا کپی یا کات کرده‌اید بچسبانید (حسب معمول توسط Ctrl+C یا Ctrl+X) و توسط اسم ستيزه گر و تصویر کار کنید. این کلیپ سرما افزونتر محصول به مقصد کامپیوتر شخصی نیست بلکه می‌توانید کپی‌های كلاه خود را به مقصد نظام ارباب رعيتي‌های افزونتر هم صفت انتقام جو کنید. حتی می‌توانید آیتم پرتکرار را پین کنید.

کلیپ برد

۱۴. OneDrive

امروزه نیاز به مقصد ذخیره‌سازی ابری افزایش پیدا کرده باریک؛ به مقصد‌خصوصی ارچه كره زمين ویندوز كاربرد می‌کنید، OneDrive یکی كره زمين بهترین گزینه‌های انتخابی باریک. توسط OneDrive و گزینه‌ی Information On Demand می‌توانید غير نیاز به مقصد اشغال فضای زیادی جلاجل قوه ذاكره‌ی native، فایل‌ها را جلاجل کلاود نگه‌داری کنید. ظهور OneDrive مثل یک دربر كردن‌ی عادی روی دسکتاپ باریک و حكماً می‌تواند توسط تجريد‌های سیستم‌عملي ساختن مثل پشت بام‌زمینه‌ی دسکتاپ هماهنگ شود.

دسترسی به مقصد فایل‌های OneDrive جلاجل مرورگر وب و ایضاً دستور كار‌های اندروید و iOS امکان‌پذیر باریک. هماهنگی OneDrive توسط تصاویر عالی باریک و موقعیت تصاویر را جلاجل سنجش هوای کوچکی نمایش می‌دهد و حتی كره زمين فناوری تشخیص اشیا كام روا باریک بنابراین می‌توانید صفت انحصارطلب تصاویر كلاه خود شامل پل‌ها یا گربه‌ها را پیدا کنید. ایضاً درصورتی‌که کامپیوترتان شيوا باشد، توسط One Drive می‌توانید كره زمين راه پيرامون، دانسته ها موردنظر را دریافت کنید. OneDrive جلاجل هماهنگی توسط آفیس هم موفق عمل کرده باریک؛ تعدادی مثال دسترسی به مقصد فایل‌های ذخیره‌شده‌ی آفیس جلاجل کامپیوترها و نظام ارباب رعيتي‌های افزونتر امکان‌پذیر باریک.

وان درایو

۱۵.  تباني توسط تلفن زيرك

باآنكه مایکروسافت افزونتر سیستم‌عملي ساختن ویندوزفون را توسعه نمی‌دهد؛ اما توسط قابلیت تباني توسط اندروید و iOS امکان هماهنگی تلفن توسط کامپیوتر را مهيا می‌کند. می‌توانید كره زمين اپلیکیشن Proceed on PC تعدادی فرستادن ورقه‌ی وب یا قواله به مقصد دسکتاپ كلاه خود كره زمين تلفن هم نشين كاربرد کنید. ایضاً می‌توانید كره زمين مرورگر موبایل اج را توسط مرورگر کامپیوتر هماهنگ کنید یا كره زمين اپلیکیشن کورتانا تعدادی اشتراک‌گذاری یادآورها جلاجل هر كورس پلتفرم كاربرد کنید. کاربرهای اندروید می‌توانند توسط دستور كار‌ی Your Telephone، تصاویر گوشی را جلاجل کامپیوتر ببینند یا كره زمين پیام‌رسانی SMS كاربرد کنند.

ارتباط با تلفن همراه

۱۶. تایپ صوتی

توسط کلید ویندوز + H می‌توانید كره زمين قابلیت تایپ صوتی ویندوز كاربرد کنید. تعدادی كاربرد كره زمين این قابلیت نیازی به مقصد تنظیمات پیچیده ندارید.

۱۷. دارک و لایت مد (ورقه‌ی نمایش تاریک یا شيوا)

Darkish mode یکی كره زمين متداول‌ترین بخش‌های وسيله‌ی کاربری ویندوز باریک و مایکروسافت جلاجل به مقصد‌روزرسانی می ۲۰۱۹ ویندوز ۱۰، امکاناتی را هم تعدادی عاشقان روشنایی مهيا کرده باریک. توسط رفتن به مقصد منوی Settings > Personalization > Colours زیر گزینه‌ی Select your colour، توسط تاچند گزینه‌ی Gentle، Darkish و Customized روبه‌رو می‌شوید. بعضی كره زمين مرورگرها و وب‌سایت‌ها هم به مقصد تجريد وسيله‌ی تاریک یا شيوا جلاجل ویندوز ۱۰ احترام می‌گذارند و توسط آن ملايم طبع می‌شوند.

دارک مد

۱۸.   Close by Sharing

Close by Sharing قابلیتی جذاب باریک که اكثراً کاربران کامپیوترهای شخصی می‌توانند كره زمين آن كاربرد کنند. این قابلیت بسیار مانند آن قابلیت AirDrop اپل باریک که امکان فرستادن تصویر یا قواله را به مقصد‌لفظ مستقیم توسط كاربرد كره زمين بلوتوث یا وای فای مهيا می‌کند و نیازی به مقصد ارتباط داشتن اینترنتی ندارد. این قابلیت زمانی به دردخور باریک که نیاز به مقصد دسترسی سریع به مقصد فایلی كره زمين لپ‌بهترين یا دسکتاپی جلاجل نزدیکی كلاه خود داشته باشید اما هنوز تلفن هم نشين كره زمين آن پشتیبانی نمی‌کند.

nearby sharing

 

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *