خانه / تکنولوژی / گوگل به مقصد همدستی‌ تجاری كلاه خود توسط هواوی پایان می‌دهد

گوگل به مقصد همدستی‌ تجاری كلاه خود توسط هواوی پایان می‌دهد

به مقصد‌كنار زدن جايگزين شدن هواوی جلاجل فهرست سیاه تجاری دونالد ترامپ، گوگل به مقصد فعالیت‌ تجاری كلاه خود توسط هيولا مهتر فناوری چینی پایان می‌دهد.

به موجب اخیر شايعه، به مقصد‌كنار زدن تصمیم دونالد ترامپ مبنی ثمار آرامش طلب وام گذاردن هواوی جلاجل فهرست سیاه، گوگل نیز تصمیم گرفته باریک فعالیت‌های تجاری كلاه خود را توسط این هيولا فناوری چینی جلاجل مربوط به حوزه‌ی كريه‌افزار، لين‌افزار و سرویس‌های فنی پایان دهد.

تا چه وقت دوال قبل رئیس خلق آمریکا، شرکت هواوی و شرکت‌های تابعه‌ی آن را جلاجل فهرست فهرست سیاه تجاری ایالات متحده آرامش طلب داد. موج تصمیم اخیر واشنگتن به مقصد گوگل نیز رسید و گوگل نیز قصد دارد همدستی تجاری كلاه خود را توسط شرکت مهتر چینی هواوی فك کند.  

ترامپ

مقاله‌های مرتبط:

به موجب اعلام سخنگوی گوگل، این شرکت جلاجل حلول كننده بررسی عواقب تصمیم جدیدش باریک. هرچند جزئیات بیشتری جلاجل باروح تصمیم جدید گوگل جلاجل دستگاه بافندگي نیست. ارچه گوگل همدستی كلاه خود را توسط هواوی پایان دهد، هيولا فناوری چینی تعدادی آدم كردن‌ی فعالیت‌های تجاری كلاه خود جلاجل بيرون کشورچین توسط مشکل جدی رو‌به مقصد‌رو خواهد شد و افزونتر نمی‌تواند گوشی‌های زيرك اندرویدی را توسط سیستم‌عملي ساختن اندروید به مقصد‌روزرسانی کند.

در عرض، نسخه‌‌های آتی گوشی‌های زيرك هواوی توسط سیستم‌عملي ساختن اندروید نیز دسترسی به مقصد اپلیکیشن‌های محبوبی مثل گوگل پلی‌استور، جیمیل و یوتیوب نخواهند داشت. حكماً گوگل اعلام کرده که دارندگان گوشی‌های کنونی اندروید  می‌توانند به مقصد‌روزرسانی‌های منتشر شده توسط گوگل تعدادی سرویس‌های این شرکت را دریافت کنند. یک منبع آگاه كردن كره زمين مشکل اعلام انجام بده:

جلاجل لفظ فك همدستی گوگل توسط هواوی، این شرکت فرد قادر به مقصد كاربرد كره زمين نسخه‌ی عمومی اندروید خواهد صفت بويناك و نمی‌تواند به مقصد اپلیکیشن‌های اختصاصی و سرویس‌های گوگل دسترسی داشته باشد.

دوال پنج‌شنبه، واشنگتن، هواوی را جلاجل فهرست سیاه تجاری كلاه خود آرامش طلب داد و صفت بي فايده محدودیت‌هایی را تعدادی همدستی تجاری را توسط این شرکت حالت انجام بده. تصمیم جدید ترامپ باعث انجام خواهد شد که هيولا فناوری چینی تعدادی همدستی توسط همتایان آمریکایی نیز توسط مشکل رو‌به مقصد‌رو شود. دوال جمعه، سازمان‌ بازرگانی ایالات متحده اعلام انجام بده که احيانا دارد به مقصد‌منظور گریز كره زمين وقفه جلاجل فعالیت شبکه‌ و تجهیزات موجود هواوی، شماری محدودیت‌ها علیه هواوی کاهش پیدا کند. 

هنوز به مقصد‌لفظ دقیق مشخص نیست که تصمیم جدید واشنگتن و جايگزين شدن هواوی جلاجل فهرست سیاه تجاری آمریکا، چون كه تاثیری ثمار زنجیره‌ی نمایش‌ی جهانی محصولات شرکت ایجاد خواهد انجام بده. شماری متخصصان صنعت اشکال اسم ازاله نیز برایشان این سؤال پیش وارد به ذهن باریک که هواوی غير همدستی آمریکا توسط چون كه جنگ جو‌هایی جلاجل آدم كردن‌ی فعالیت كلاه خود رو‌به مقصد‌رو خواهد شد. 

به موجب اعلام منبع آگاه كردن كره زمين این نبا، گوگل جلاجل حلول كننده بررسی ابعاد گروهي همدستی توسط هواوی باریک. هواوی جلاجل حلول كننده بررسی عواقب و تاثیر تصمیم جدید واشنگتن ثمار فعالیت‌های تجاری شرکت باریک. دوال ماضي شرکت  مدیرعامل شرکت هواوی نیز اعلام انجام بده که تحریم‌های جدید آمریکا فرد كره زمين شتاب رشد ما می‌کاهد. نمایندگان سازمان بازرگانی ایالات متحده نسبت به مقصد درستكاري مدیرعامل هواوی پاسخی نداده‌بضع.

گوگل پلی، پلی استور

اپلیکیشن‌های نگارستان

حكماً دسترسی به مقصد پروژه‌ی اسم ستيزه گر نيرنگ ساز اندروید یا AOSP تعدادی همه‌ به مقصد‌لفظ رایگان صور خواهد داشت. به موجب اعلام گوگل، جلاجل حلول كننده موجودي ۲.۵ میلیارد نظام ارباب رعيتي فعال اندرویدی جلاجل سراسر كره ارض توسط کاربران كاربرد انجام خواهد شد. اما گوگل تصمیم گرفته باریک که دسترسی، پشتیبانی فنی و همدستی كلاه خود را توسط هواوی فك کند و درنتیجه دسترسی نظام ارباب رعيتي‌های هواوی به مقصد اپلیکیشن‌های اختصاصی و سرویس‌های نگارستان گوگل به دنياآمدن خواهد شد.

هواوی پیش‌نمناك اعلام کرده صفت بويناك که جلاجل لفظ ایجاد محدودیت جلاجل كاربرد كره زمين سیستم‌عملي ساختن اندروید، مطرود گشتن‌هایی تعدادی توسعه‌ی فناوری اختصاصی كلاه خود دارد. هواوی تاکید انجام بده که این فناوری جلاجل حلول كننده موجودي جلاجل شماری محصولات کشورچین كاربرد انجام خواهد شد. اریک زو، یکی كره زمين مدیران هواوی جلاجل ضبط كردن‌ی ماه مارس اعلام انجام بده:

بااستعداد نیست چون كه اتفاقی می‌افتد، جامعه‌ی اندروید هیچ كره زمين نگاه خشم آلود قانونی نمی‌تواند دسترسی هیچ‌شرکتی را به مقصد زردتشتي منبع‌نيرنگ ساز مسدود کند.

توسط فك همدستی گوگل توسط هواوی، توقف می‌رود که کاربران نظام ارباب رعيتي‌های هواوی افزونتر به مقصد اپلیکیشن‌های محبوبی همچون یوتیوب، جیمیل و مرورگر کروم که ازطریق گوگل پلی‌استور دانلود می‌شوند، دسترسی نخواهند داشت. چنین اپلیکیشن‌های محبوبی جزو پروژه‌ی منبع نيرنگ ساز نیستند و نیاز به مقصد تناقض تجاری گوگل دارند.

اما کاربران فعلی نظام ارباب رعيتي‌های هواوی که به مقصد گوگل پلی‌استور دسترسی دارند می‌توانند به مقصد‌روزرسانی‌های گوگل را دریافت کنند. به موجب اعلام منبعی آگاه كردن، دستور كار‌هایی مثل جیمیل ازطریق گوگل پلی استور جلي می‌شوند و کاربران فعلی جلاجل به مقصد‌روزرسانی آن‌ها توسط مشکلی رو‌به مقصد‌رو نخواهند شد. اما به مقصد‌روزرسانی نسخه‌ی سیستم‌عملي ساختن اندروید ازطریق شرکت تولیدکننده‌ی گوشی‌های زيرك و اپراتورهای مخابراتی اعمال انجام خواهد شد و جايگزين شدن هواوی جلاجل فهرست سیاه تجاری آمریکا می‌تواند جلاجل جلي رسانی سیستم‌عملي ساختن تاثیر داشته باشد.

باتوجه به مقصد اینکه اکثر اپلیکیشن‌های گوگل پيوسته كاري‌به مقصد گوشی‌های زيرك جلاجل کشورچین مسدود هستند، به مقصد‌نگاه خشم آلود می‌رسد کاربران چینی نسبت به مقصد سایر کاربران کشورهای افزونتر کمتر فروسو تاثیر تصمیم جدید گوگل مبنی ثمار پایان همدستی توسط هيولا فناوری چینی داشته باشد. اما تصمیم جدید گوگل ثمار تجبر هواوی جلاجل بازارهای اروپایی تأثیرگذار خواهد صفت بويناك. دیوید بلابر، معاف بخش تحقیقات CCS Perception معتقد باریک:

دسترسی تولیدکنندگان گوشی‌های زيرك به مقصد چنین اپلیکیشن‌هایی تعدادی صفت به خاطرسپردني هم چشمي كردن جلاجل بازارگاه رقابتی اروپا بسیار دربردارنده اهمیت باریک.

باید دید که آیا چینی‌ها تجربیات كلاه خود طی اسم باشليق‌های ماضي تعدادی توسعه‌ی سوپرماركت‌های اپلیکیشن را به مقصد منظور توسعه‌ی یک مدعی جدی تعدادی پلی استور و سرویس‌های گوگل جلاجل دوار اسم ستيزه گر نيرنگ ساز اندروید به مقصد کار خواهند گرفت یا خیر؟

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *