خانه / تکنولوژی / گلکسی XCover FieldPro معرفی شد؛ گوشی فوق‌پايدار سامسونگ تعدادی مقامات دولتی

گلکسی XCover FieldPro معرفی شد؛ گوشی فوق‌پايدار سامسونگ تعدادی مقامات دولتی

گلکسی XCover FieldPro گوشی فوق‌پايدار سامسونگ توسط كريه‌افزار درخور اطفال و طراحی ظاهری دايگي‌قبول باریک که می‌تواند تعدادی مقامات دولتی بسیار درخور اطفال باشد.

سامسونگ ليمو ماضي کنفرانس توسعه‌دهندگان ۲۰۱۹ را برگزار کرده و طی آن كره زمين محصولاتی جدید رونمایی انجام بده. شرکت کره‌ای طي معرفی لپ‌بهترين‌های گلکسی بوک فلکس و گلکسی بوک آیو، كره زمين محرزشدن مفهومی گوشی تاشدنی جدیدش غطا‌برداری انجام بده؛ اما مناسبت ها یاد شده کافی نبودند و کره‌ای‌ها به مقصد‌لفظ رسمی گوشی جدیدی را نیز رونمایی کرده‌بضع که جلاجل ردياب‌ی گوشی‌های فوق‌پايدار (Rugged) جای می‌گیرد.

جدیدترین گوشی سامسونگ که كره زمين آن توسط غيرماذون گلکسی ایکس‌کاور فیلد‌کشورپرو (Galaxy XCover FieldPro) یاد انجام خواهد شد، كريه‌افزار مناسبی دارد. جلاجل محرزشدن‌‌های شهر پیشین گوشی‌های ساخته‌شده توسط سامسونگ، پسوند «کشورپرو» غالبا به مقصد گوشی‌هایی اشاعت داشت که بسیار بالارده بودند یا اینکه نمایشگر بزرگی داشتند؛ اما این پسوند جلاجل گوشی فوق‌پايدار جدید این شرکت، زیادتر كره زمين همیشه عبارت «الفبايي‌ای» را به مقصد ما یادآوری می‌کند. گلکسی ایکس‌کاور فیلدپرو به مقصد‌صفت منسوب به طوس خصوصی تعدادی مأموران دولتی ساخته شده باریک و کاربرد‌های زیادی تعدادی آنان دارد.

گلکسی Xcover FieldPro دارای استاندارد MIL-STD-810G ارتش ایالات متحده‌ی آمریکا باریک و این یعنی مقاومت بسیار بالایی جلاجل روبه رو قرارگیری جلاجل پیمان به دست آوردن و ضربه‌های شدید دارد؛ این گوشی در عرض كره زمين گواهی IP68 تعدادی مقاومت جلاجل روبه رو نفوذ نمناكي و گردوغبار ثنايا می‌گیرد. سامسونگ می‌گوید، گلکسی Xcover FieldPro می‌تواند به مقصد‌اختصاصی نیم‌ساق دست سوا اینکه مشکلی برایش پیش بیاید جلاجل عمق ۱/۵ متری پيمان بماند.

گلکسی ایکس کاور فیلدپرو سامسونگ / Samsung Galaxy XCover FieldPro

گوشی جدید سامسونگ به مقصد باتری قدرتمند ۴٬۵۰۰ میلی‌آمپرساعتی پيش رو شده باریک؛ سامسونگ جلاجل ملفوفه‌ی گوشی، یک باتری افزونتر را نیز جای داده باریک مادام ارچه کاربر تمایل داشت، بتواند پشت بام كره زمين تكميل شارژ باتری اولا، به مقصد‌شتاب آن را توسط باتری دوم تعویض کند. روی تنه‌ی نظام ارباب رعيتي،‌ پین‌های خاصی به مقصد‌اشاره با گوشه چشم می‌خورد؛ پین‌هایی که امکان قرارگیری ایکس‌کاور فیلدپرو را روی داک شارژ مهيا می‌کنند مادام نظام ارباب رعيتي به مقصد‌راحتی شارژ شود.

اکثر کاربران ممکن باریک هنگام شنیدن غيرماذون Xcover FieldPro تصور کنند که این گوشی كره زمين كريه‌افزار مناسبی كاربرد نمی‌کند؛ اما سامسونگ جلاجل گوشی جدیدش كره زمين قطعات مانند آن گلکسی اس ۹ كاربرد کرده باریک. موضوعی که باعث انجام خواهد شد فیلدپرو قدرتمندترین گوشی فوق‌پايدار ساخته‌شده توسط سامسونگ تاوه‌پسفردا باشد. ثمار این ازاصل، گلکسی Xcover FieldPro تعدادی پردازش وظایف مختلف كره زمين اسم ازاله‌ی اکسینوس ۹۸۱۰ جلاجل کنار ۴ گیگابایت قوه ذاكره‌ی رم و ۶۴ گیگابایت قوه ذاكره‌ی ذخیره‌سازی كاربرد می‌کند. کاربر می‌تواند جلاجل لفظ تمایل، قوه ذاكره‌ی داخلی نظام ارباب رعيتي را كره زمين طریق کارت میکرو SD مادام حداکثر ۵۱۲ گیگابایت ارتقاء دهد.

گلکسی ایکس‌کاور فیلدپرو كره زمين كريه‌افزار مانند آن گلکسی اس ۹ كاربرد می‌کند

جلاجل بخش جلویی نظام ارباب رعيتي گواهي نامه نمایشگری ۵/۱ اینچ توسط وضوح QHD هستیم که نسبت تصویر ۱۶:۹ را به مقصد‌نمایش می‌گذارد؛ جلاجل طي جلاجل بخش بالایی نمایشگر، دوربین سلفی ۸ مگاپیکسلی جای گرفته باریک. جلاجل پنل پشتی نظام ارباب رعيتي كره زمين یک دوربین ۱۲ مگاپیکسلی (توسط دیافراگم دوگانه) جلاجل کنار فلاش LED سه‌گانه كاربرد شده باریک. جلاجل طي، گواهي نامه كاربرد كره زمين حسگر اجاره دهنده كليك جلاجل پنل پشتی نظام ارباب رعيتي هستیم.

گوشی گلکسی Xcover FieldPro كره زمين سیستم‌عملي ساختن اندروید ۹ پای كاربرد می‌کند و سيني شايعه رسمی، اندروید ۱۰ جلاجل آینده تعدادی آن منتشر خواهد شد. افزون ثمار این مناسبت ها، Xcover FieldPro به مقصد‌لطف ثنايا‌مندی كره زمين پلتفرم ناکس (Samsung Knox) ایمنی بسیار بالایی دارد. پلتفرم ناکس، گوشی‌ها را جلاجل روبه رو تهدیدهای امنیتی، صفت بي فايده پشت بام كره زمين اجرای آن‌ها محافظت می‌کند. درواقع هر فایلی که جلاجل حلول كننده ايفا باشد، توسط این سیستم باروح بررسی آرامش طلب می‌گیرد مادام امنیتش تأیید شود. ارچه محتوایی جلاجل گوشی کاربر دارای مضرت امنیتی باشد، Knox به مقصد‌لفظ خودکار آن‌ را شناسایی و توسط آن مقابله خواهد انجام بده.

گلکسی ایکس کاور فیلدپرو سامسونگ / Samsung Galaxy XCover FieldPro

گوشی گلکسی Xcover FieldPro دارای دکمه‌هایی مستقل تعدادی جواب يابي وام گذاردن به مقصد مراوده، شماره‌گیری و فرستادن بايسته‌های اضطراری باریک؛ دکمه‌ی آخركار را می‌توان به مقصد‌نوع‌ای شخصی‌سازی انجام بده که هنگام پرتكاثف‌كشته شدن، داده‌های پيوسته كاري به مقصد لوکیشن را فرستادن کند. كره زمين آن‌جایی که دکمه‌های موردبحث دکمه‌هایی فیزیکی هستند، توسط دستگاه بافندگي‌کش‌های ضخیم هم می‌توان آن‌ها را تراكم داد و محدودیت‌های دکمه‌های لمسی تعدادی‌كندو صور ندارد. جلاجل طي این دکمه‌ها هنگام بارش تگرگ آمدن یا پیمان به دست آوردن مانند آن نیز به مقصد‌گیتی کار می‌کنند.

گلکسی XCover FieldPro كره زمين تاچند دکمه‌ی فیزیکی ثنايا‌مند باریک

گوشی جدید سامسونگ كره زمين کانال Band 14 یا بدون شك FirstNet پشتیبانی می‌کند. FirstNet درواقع کانال خاصی باریک که توسط افرادی که كره زمين آن‌ها توسط غيرماذون جواب‌کشورگویان اولا یاد انجام خواهد شد، مورداستفاده آرامش طلب می‌گیرد. منظور كره زمين جواب‌کشورگویان اولا، افرادی باریک که جلاجل مواقع اضطراری، قبل كره زمين افزونتر بيگانگان، به مقصد کسانی که گريبانگير مشکل شده‌بضع جواب می‌دهند؛ اورژانس، سازمان‌ی پلیس، دائم الخمر آذريون‌نشانی سیاتل، دائم الخمر مدیریت تنش زايي فدرال (FEMA)، گارد ساحلی ایالات متحده‌ و… كره زمين FirstNet كاربرد می‌کنند.

جلاجل حلول كننده موجودي مشخص نیست که سامسونگ می‌خواهد گلکسی ایکس‌کاور فیلدپرو را توسط چون كه قیمتی عازم شدن‌ی بازارگه کند. جلاجل طي نمی‌دانیم که کره‌ای‌ها این گوشی را صرفا تعدادی مقامات دولتی اشکال کرده‌بضع یا آن را به مقصد‌لفظ عمومی جلاجل بازارگه هم هدیه خواهند انجام بده. درواقع احيانا دارد ایکس‌کاور فیلدپرو نتیجه‌ی عقد قراردادی خصوصی بین سامسونگ و دولت باشد.

دیدگاه شما کاربران زومیت دراین‌زمینه چیست؟

قیمت به مقصد‌دوال، مشخصه ها فنی و هر اطلاعاتی که تعدادی خرید كم ارزش و آگاهانه‌ی انواع گوشی سامسونگ نیاز دارید را جلاجل بخش محصولات زومیت بیابید؛ مقایسه‌ی مشخصه ها فنی انواع گوشی‌های سری S، J، M و A سامسونگ و گالری تصاویر رسمی این محصولات بایست جلاجل بخش محصولات جلاجل معرض شما خواهد صفت بويناك.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *