خانه / تکنولوژی / کنترل کامل دایرکت‌‌ها به مقصد‌زودی به مقصد اینستاگرام اضافه انجام خواهد شد

کنترل کامل دایرکت‌‌ها به مقصد‌زودی به مقصد اینستاگرام اضافه انجام خواهد شد

اینستاگرام بی‌شک كره زمين نگارستان‌ترین شبکه‎های اجتماعی كره ارض باریک. بااین‌حلول كننده، این شبکه‌ی اجتماعی يوميه جلاجل حلول كننده توسعه و تغییر باریک؛ به مقصد‌نوع‌ای که به مقصد‌زودی، ویژگی‌های جدیدی به مقصد دایرکت آن اضافه خواهد شد.

به مقصد‌تازگی، اطلاعاتی كره زمين فیسبوک منتشر شده باریک که كره زمين به‌تمامی جدید و کامل‌نمناك جلاجل اینستاگرام حکایت می‌کند. اینستاگرام جلاجل حلول كننده آزمایش ویژگی‌ای باریک که به مقصد کاربران امکان می‌دهد مادام بتوانند کنترل کنند چون كه کسی به مقصد آن‌ها دایرکت دهد. بدون شك‌صفت منسوب به طوس‌که می‌دانید جلاجل‌حلول كننده‌موجودي، هر کاربر اینستاگرام می‌تواند به مقصد هر شمار دیگری سوا محدودیت دایرکت و پیام دهد. این امر باعث شده اسپم‌های خیلی به مقصد دایرکت کاربران فرستادن شود و دانسته ها آن‌ها به مقصد‌خطرساز بیفتد. در عرض، چندی معتقدند فرستادن دایرکت‌های فراوان حریم خصوصی بيگانگان را نیز نشانه گرفته باریک.

جلاجل‌حلول كننده‌موجودي، فیسبوک مشغول کار روی ویژگی‌ای باریک که به مقصد کاربران اینستاگرام این امکان را می‌دهد دسترسی به مقصد دایرکت كلاه خود را مسدود کنند و مهجور به مقصد‌كنار زدن‌کنندگان كلاه خود اجازه دهند به مقصد آن‌ها پیغام بفرستند؛ امکانی که به مقصد‌نگاه خشم آلود می‌رسد باید كره زمين اوباشيگري جلاجل این شبکه‌ی اجتماعی و اپلیکیشن‌های آرامش طلب می‌گرفته باریک.   

ارچه برایتان سؤال باریک چون كه کسی این ویژگی را فاش کرده باریک، باید بگوییم جین منچوم وونگ این کار را اعمال داده و جلاجل توییتر كلاه خود نوشته باریک‌:

اینستاگرام جلاجل حلول كننده کار روی دایرکت‌ها باریک مادام کاربران را كره زمين پیام‌های ناخواسته محافظت کند.

هنوز مشخص نشده باریک این ویژگی و کنتزل کامل دایرکت اینستاگرام به مقصد این شبکه‌ی اجتماعی اضافه انجام خواهد شد؛ اما آنچه بذال باریک، آن باریک که ایمنی کاربران و به مقصد‌خصوصی دایرکت‌ها و پیام‌های آن‌ها جلاجل شبکه‌های اجتماعی اهمیت خیلی دارد.

دیدگاه شما درزمينه‌ی قابلیت جدید اینستاگرام چیست؟ توسط این ویژگی سليم النفس‌اید؟

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *