خانه / تکنولوژی / کانسومر ریپورتس: گلکسی گوز سامسونگ کیفیت صدای بهتری كره زمين ایرپاد کشورپرو اپل دارد

کانسومر ریپورتس: گلکسی گوز سامسونگ کیفیت صدای بهتری كره زمين ایرپاد کشورپرو اپل دارد

کانسومر ریپورتس به مقصد‌تازگی بررسی کامل ایرپاد کشورپرو را منتشر کرده و طي وام گذاردن امتیاز ۷۵ به مقصد آن، مدعی شده باریک گلکسی‌گوز کیفیت صدای بهتری كره زمين هدفون جدید اپل دارد.

اپل مدتی پیش نسل جدید هدفون‌های توگوشی كلاه خود توسط غيرماذون ایرپاد کشورپرو را معرفی انجام بده. ایرپاد کشورپرو اپل جلاجل‌مقایسه‌توسط نسل قبل كره زمين طراحی جدید و قابلیت‌هایی عربي زبان‌ای ثنايا می‌ببرد مادام هیبت‌ی گوش‌وام گذاردن به مقصد موسیقی لذت‌بخش‌نمناك شود. کارشناسان مختلف مربوط به حوزه‌ی فناوری این ایرفون جدید را كره زمين زمان معرفی بسیار ستوده‌بضع و نمره زیادی كره زمين آن‌ها ایرپاد کشورپرو را محصولی بسیار عالی به مقصد‌نمره می‌آورند. کارشناسان می‌گویند ایرپاد کشورپرو بهبودهای مهمی درزمینه‌ی کیفیت توزيع شدن محتوای صوتی به مقصد‌كلاه خود دیده باریک. افزون‌ثمار‌این، هدفون جدید اپل كره زمين فناوری واي نویز (نویز کنسلینگ) پشتیبانی می‌کند و به مقصد قابلیت‌های بیشتری نیز پيش رو باریک.

کانسومر ریپورتس به مقصد‌تازگی ایرپاد کشورپرو اپل را زیر ذره‌بین برده و آن را كره زمين ابعاد مختلف بررسی کرده باریک. این مؤسسه ایرپاد کشورپرو را محصولی باکیفیت و عالی به مقصد‌نمره می‌آورد؛ اما مدعی باریک هنوزهم نمی‌تواند عملکردی درحد گلکسی‌گوز سامسونگ كره زمين كلاه خود داغ جا دهد. به مقصد‌عبارت‌افزونتر، كره زمين نگاه کانسومر ریپورتس، ایرفون سامسونگ هنوزهم جلاجل رتبه‌ی اقلیم بهترین ایرفون‌ها جای می‌گیرد.

ایرپاد پرو / AirPod Pro

کانسومر ریپورتس جلاجل بررسی محرزشدن اولیه‌ی ایرپاد اپل كلام صفت بويناك ارچه کیفیت توزيع شدن شرفه عاملی بااستعداد برایتان به مقصد‌نمره می‌آید، می‌توانید نشاني گزینه‌هایی مرغوبيت كره زمين این محصول بروید. این مؤسسه می‌گوید محرزشدن‌های اولیه‌ی ایرپاد اپل طراحی رضایت‌بخشی دارند و به مقصد‌راحتی جلاجل گوش جای می‌گیرند؛ اما درزمینه‌ی کیفیت توزيع شدن شرفه، هنوزهم درحد بهترین‌ها بازارگاه نیستند. توسط‌این‌حلول كننده، به مقصد‌نگاه خشم آلود می‌رسد توسط معرفی و نمایش‌ی محرزشدن کشورپرو كره زمين ایرفون اپل، این کیفیت اندکی گريبانگير تغییر شده باریک. کانسومر ریپورتس جلاجل بررسی ایرپاد کشورپرو می‌نویسد این ایرفون صدای واقعا باکیفیتی دارد. در عرض، كره زمين مزیت‌های بااستعداد دیگری كام روا باریک که قرارگیری آن‌ها درکنار کیفیت صدای دلپذير ساختن باعث انجام خواهد شد قيمت خرید این محصول افزایش یابد.

کانسومر ریپورتس جلاجل بخشی كره زمين بررسی ایرپاد کشورپرو می‌نویسد:

ایرپاد کشورپرو اپل صدای واقعا نیکی دارد. این ایرفون همچون اکثر ایرفون‌های مبتنی‌ثمار بلوتوث ممکن باریک نتواند ازلحاظ کیفیت توزيع شدن محتوای صوتی کاربران را به مقصد‌نكراء كريه‌گیر را راضی کند. توسط‌این‌حلول كننده، ارچه جزو علاقه‌مندان به مقصد بازارگاه هدفون‌های واقعا بی‌سیم (True Wi-fi) هستید و می‌خواهید محصولی ذخیره کنید، مرغوبيت باریک جلاجل نگاه خشم آلود داشته باشید ایرپاد کشورپرو به مقصد‌لطف بهبودهای درخورتوجه جلاجل مربوط به حوزه‌ی کیفیت شرفه و ثنايا‌مندی كره زمين قابلیت‌هایی که دارندگان محرزشدن اولیه‌ی ایرپاد عشيق آن بودند، انتخابی منطقی باریک و یکی كره زمين مدعیان اصلی به مقصد‌شمار می‌آید.

به‌تمامی ایرپاد کشورپرو احكام به مقصد طراحی و حكماً به شدني جلاجل بخش کیفیت شرفه مسدود نیستند. اپل فناوری‌های جدیدی نیز به مقصد هدفونش اضافه کرده باریک مادام به مقصد‌لطف آن‌ها، هیبت‌ی موسیقی گوش‌وام گذاردن لذت‌بخش‌نمناك كره زمين قبل شود. بدون شك‌طورکه اشاعت کردیم، قابلیت واي نویز یکی كره زمين بااستعداد‌ترین قابلیت‌های جدید ایرپاد کشورپرو باریک. این قابلیت باعث انجام خواهد شد هنگام گوش‌وام گذاردن به مقصد موسیقی، هیچ‌‌ صدایی كره زمين محیط واصل گوش نشود و کاربر کاملا روی موسیقی‌اش متمرکز باشد. 

گیربادز

گلکسی‌گوز سامسونگ

کانسومر ریپورتس بارها قابلیت‌های مختلف ایرپاد کشورپرو اپل را تحسین کرده باریک؛‌ اما به مقصد‌صفت منسوب به طوس خصوصی به مقصد حالت Transparency این هدفون اشاعت می‌کند. به مقصد‌صفت منسوب به طوس به هر حال، ازطریق قابلیت Transparency این امکان تعدادی کاربر مهيا انجام خواهد شد که درکنار گوش‌وام گذاردن به مقصد موسیقی، صدای محیط جهات را نیز بشنود. جلاجل‌واقع، ایرفون اپل به مقصد‌لطف ثنايا‌مندی كره زمين طراحی خاص و فناوری‌هایی خصوصی، صدای محیط را به مقصد‌شکلی درخور اطفال و متعادل تنظیم می‌کند. این فهمید به مقصد‌‌خصوصی تعدادی کسانی قابلیتی کاربردی به مقصد‌نمره می‌آید که به مقصد دویدن جلاجل بیرون كره زمين خانه محقر علاقه‌مند هستند. کانسومر ریپورتس جلاجل‌این‌زمینه می‌گوید:

سری‌های ایرپاد کشورپرو حتی توسط صور سربه زير‌توافق داشتن قابلیت حذف شدني نویز، ممکن باریک باعث شوند بخشی كره زمين صدای محیط به مقصد گوش شما نرسد. درحقیقت، این سری‌ها به مقصد‌نوبه‌ی خودشان صدای محیط را کاهش می‌دهند. توسط‌این‌حلول كننده، ایرپاد کشورپرو اپل كره زمين قابلیتی توسط ديباچه حالت Transparency تعدادی توزيع شدن موسیقی ثنايا می‌ببرد. ایرفون جدید اپل ازطریق حالت Transparency كره زمين میکروفون‌های داخلی‌اش به مقصد‌منظور واردکردن صدای محیط به مقصد باطني گوش کاربر كام روا باریک. فراموش نکنید اپل مخترع این قابلیت به مقصد‌شمار نمی‌آید؛ اما قابلیت مذکور جلاجل ایرپاد کشورپرو به مقصد‌نیکی کار می‌کند.

جلاجل نگاه اولا، واضح‌ترین تغییری که ایرپاد کشورپرو درمقایسه‌توسط محرزشدن‌های شهر پیشین به مقصد‌كلاه خود دیده باریک، به مقصد طراحی آن پيوسته كاري انجام خواهد شد. محرزشدن‌های شهر پیشین ایرپاد احكام جلاجل یک اندازه عازم شدن‌ی بازارگاه شده بودند؛ ولی محرزشدن کشورپرو كره زمين سری‌های تعویض‌پذیر ثنايا می‌ببرد مادام به مقصد‌نیکی باطني گوش کاربر محکم شود. ایرپاد کشورپرو در عرض وزن سبک‌تری كره زمين محرزشدن قبلی دارد. این هدفون به مقصد‌لفظ پیش‌فرض توسط سه سری سیلیکونی کوچک و ميانه و مهتر دردسترس کاربر آرامش طلب می‌گیرد. شماری كره زمين کاربران ممکن باریک دلشان تعدادی طراحی منحصربه‌فرد اولیه‌ی ایرپاد صراحيه شود؛ اما مطمئنا بيگانگان زیادی پیدا خواهند شد که كره زمين رویکرد جدید اپل تعدادی سری‌های تعویض‌پذیر پيشواز کنند. افزون‌ثمار آنچه كلام شد، ایرپاد کشورپرو اپل در محاصره قرار گرفتن مسكر و پاشیدن پيمان روی آن نیز كره زمين كلاه خود مقاومت داغ جا می‌دهد؛ حكماً کانسومر ریپورتس این قابلیت را جلاجل هدفون‌ها بررسی نمی‌کند.

ایرپاد پرو / AirPod Pro

مقاله‌های مرتبط:

کانسومر ریپورتس به مقصد‌كنار زدن بررسی کامل ایرپاد کشورپرو تصمیم گرفت امتیاز ۷۵ را كره زمين ۱۰۰ به مقصد آن بدهد. جلاجل مقایسه‌ای کوتاه، متوجه می‌شویم این مؤسسه به مقصد جدیدترین ایرفون سامسونگ، یعنی گلکسی‌گوز، امتیاز ۸۶ داده صفت بويناك. گفتنی باریک هدفون اکوباد آمازون (Amazon Echo Buds) توانسته صفت بويناك كره زمين کانسومر ریپورتس امتیاز ۶۵ را بگیرد. توسط نگاهی به مقصد امتیازها، متوجه می‌شویم‌ ظاهرا عملکرد گلکسی‌گوز مرغوبيت كره زمين ایرپاد کشورپرو باریک. سؤالی که مطرح انجام خواهد شد، این باریک که هدفون سامسونگ جلاجل‌مقایسه‌توسط هدفون اپل چون كه مزیت‌هایی دارد؟ سيني بررسی کانسومر ریپورتس، ایرفون گلکسی‌گوز سامسونگ هنوز‌هم درمقایسه‌توسط ایرفون ایرپاد کشورپرو اپل ازلحاظ توزيع شدن محتوای صوتی به مقصد‌شکل محسوسی کیفیت بهتری دارد. این جلاجل حالی باریک که گلکسی‌گوز حتی كره زمين قابلیت واي نویز هم پشتیبانی نمی‌کند. کانسومر ریپورتس جلاجل بررسی‌اش می‌نویسد:

اکوباد هدفون توگوشی واقعا بی‌سیم جدید آمازون که كره زمين قابلیت واي نویز پشتیبانی می‌کند، نتوانست جلاجل آزمایش‌های ما امتیازی همچون امتیاز ایرپاد کشورپرو صاحبخانه کند؛ توسط‌این‌حلول كننده، هدفون ۱۳۰ دلاری آمازون عملکردی بسیار راضی‌کننده دارد. شایان ذکر باریک باآنكه ایرپاد کشورپرو جلاجل‌مقایسه‌توسط نسل اولیه‌ی ایرپاد کیفیت صدای بسیار بهتری دارد، هنوزهم كره زمين استانداردهای واجب شده تعدادی قرارگیری جلاجل رئيس بهم نماه بهترین هدفون‌های واقعا بی‌سیم بازارگاه جلاجل طبقه‌بندی کانسومر ریپورتس ثنايا‌مند نیست. درحقیقت، کیفیت صدای ایرپاد کشورپرو هنوزهم به مقصد پای صدرنشین بهم نماه، یعنی گلکسی‌گوز سامسونگ نمی‌رسد. ناگفته نماند گلکسی‌گوز سامسونگ نیز توسط قیمت ۱۳۰ دلار فروخته انجام خواهد شد.

ایرپاد پرو / AirPod Pro

کیفیت توزيع شدن شرفه یکی كره زمين بااستعداد‌ترین مؤلفه‌های کاربران به مقصد‌منظور ذخیره‌ی هدفون به مقصد‌نمره می‌آید؛ توسط‌این‌حلول كننده، فراموش نکنید هماهنگی خصوصی‌ی ایرپاد کشورپرو توسط اکوسیستم اپل باعث انجام خواهد شد بیاندازه كره زمين دارندگان محصولات این شرکت همچنان ترجیح دهند به مقصد‌جای ذخیره‌ی محصولی مثل گلکسی‌گوز، به مقصد این هدفون روی بیاورند. درواقع، ایرپاد کشورپرو به مقصد‌نیکی توسط آیفون‌ها و مک‌ها و افزونتر محصولات اپل ملايم طبع شده باریک و این فهمید مزیت‌های متعددی تعدادی کاربر به مقصد‌كنار زدن دارد. افزون‌ثمار‌این‌‌، فناوری واي نویز یکی افزونتر كره زمين مزیت‌های بااستعداد ایرپاد کشورپرو باریک و آن‌ را كره زمين بیاندازه كره زمين رقبایش متمایز می‌‌کند. بررسی کامل کانسومر ریپورتس كره زمين ایرپاد کشورپرو اپل را می‌توانید جلاجل اینجا مطالعه کنید.

دیدگاه شما کاربران زومیت درزمینه‌ی ادعاهای کانسومر ریپورتس درزمينه‌ی ایرپاد کشورپرو اپل چیست؟ 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *