خانه / تکنولوژی / کاربران ایرانی و روایتی كره زمين نازخرامي توسط اپل در عوض اپلیکیشن

کاربران ایرانی و روایتی كره زمين نازخرامي توسط اپل در عوض اپلیکیشن

توسط محدودیت‌های اپل در عوض کاربران ایرانی چون كه کنیم؟ ارچه شما هم کاربر اپل باشید، حتما پس ازآن كره زمين تحریم لين‌افزارهای ایرانی به مقصد‌ولی‌ی اپل توسط این سؤال درگیرید.

محروميت‌ مسئولیت: تحریریه‌ی زومیت جلاجل تنظیم‌ این محتوای تبلیغاتی وعاء نداشته و مسئولیتی جلاجل برابر شفا آن ندارد.

فکرِ اینکه ناگهان گوشی‌مان كره زمين کار بیافتد و افزونتر نتوانیم یک تاکسی اینترنتی هم نبا کنیم، دغدغه‌ای آزاردهنده شده باریک. یعنی دستور كار‌های ایرانی آیفون كره زمين گرد هم آمدن برون مرز شدند؟ یک دورهِ سریع در عوض شيوا‌نمناك كشته شدنِ ابعاد این همزباني راهگشا خواهد صفت بويناك:

ناگهان شتا كله دار می‌رسد

جلاجل درافتادن اسم باشليق‌های پشت بام كره زمين تحریم، همين در عوض رد شدن كره زمين محدودیت‌ها راهکاری پیدا کرده‌ایم. این به مقصد یک ویژگی (یا شاید زبري) طبیعیِ ایرانی تبدیل شده باریک. به مقصد زندگی دیجیتالی روزمره‌مان نگاه کنیم:

توسط اینکه تحریم هستیم ولی كره زمين اسپاتیفای موسیقی گوش می‌کنیم، كره زمين ایکس‌باکس خرید می‌کنیم، حتی كره زمين آمازون امریکا محصوله سفارش می‌دهیم. جلاجل عینِ حلول كننده اواخر اسم باشليق ۹۷ صفت بويناك که غافلگیر شدیم.

مهتر‌ترین حاصل کردن و کارهای ایرانی ناگهان بخشی كره زمين کاربران موثرشان را كره زمين دستگاه بافندگي دادند. اسنپ، تپسی، لين‌افزارهای کشورمالی و بانکی و بیحد افزونتر، پس ازآن كره زمين تحریم لين‌افزارهای ایرانی توسط اپل، یک سکتۀ افزونتر را هیبت کردند؛ سکته‌ای که باآنكه تازگی نداشت، اما وسعت و قوچ بیشتری یافته صفت بويناك و چالشی جدی به مقصد شمار می‌آمد.

نگرانی‌های کاربران بازارگاه لين‌افزاری iOS

استارتاپ‌ها و حاصل کردن‌وکارهای مهتر ایرانی همه به مقصد سعی افتادند مادام یک راه‌گدازش پیدا کنند. بازارگاه گوشی‌های آیفون را كره زمين دستگاه بافندگي داده بودند و این همزباني کوچکی نيستي. هر کس روشی پیش گرفت. ظرف یک هفته آن طوق‌ها هم كره زمين کار افتاد. اوضاع پیچیده شده صفت بويناك.

فعلاً اسم پري زده‌کنندگان گوشی اپل اندک‌وبیش ارائه كردن عملكرد می‌کنند جلاجل حلول كننده برج درياييِ یک «ریسک محترک»بضع؛ سرمایه‌ای تاچند میلیونی که هر آن گونه ممکن باریک توسط یک حرکتِ افزونتر كره زمين صیانت اپل یا ترامپ، به مقصد کالایی بی‌بها تبدیل شود.

حاصل کردن‌وکارها و بیانات به مقصد نازخرامي جدید

منفعلانه عمل وزیر ها گلچين نیکویی نیست. اشاره با گوشه چشم‌پوشی كره زمين بازارگاه نیز نمی‌تواند شجاعانه باشد. باید هم‌زمان به مقصد ابعاد مختلف محدودیت‌های اپل در عوض کاربران ایرانی نگاه خشم آلود انداخت و چندسویه به مقصد فهمید نگریست. بازارگاه، سود، اعتماد کاربران و هویت برند بایست موضوعاتی هستند که یقیناً حاصل کردن و کارها و کاربران توأمان توسط آن‌ها درگیرند.

فهمید دیگری که دربردارنده اهمیت باریک، بازگردانی اعتماد کاربرانی باریک که جلاجل این اختصاصی بارها كره زمين صیانت حاصل کردن و کارهای مهتر مجبور به مقصد مونس دستور كار‌ها شده‌بضع و دوباره توسط مشکل مواجه شده‌بضع.

كره زمين چشم افزونتر، چندی كره زمين حاصل کردن و کارها نیز پشت بام كره زمين ناامیدی كره زمين رفع مشکلات، كره زمين ارائه نسخه‌های به مقصد‌دوال و جدید چشم نواز توسط سیستم‌عملي ساختن iOS محض اين كه‌نگاه خشم آلود کرده‌بضع. موضوعی که نارضایتی کاربران آیفون را به مقصد‌كنار زدن داشته باریک.

این جلاجل حالی باریک که به مقصد‌عقیدۀ رئيس ديوان‌نظران حوزۀ حاصل کردن‌و‌کار، کاربران آیفون حسب معمولً کاربرانی مؤثرند که باآنكه كره زمين نگاه خشم آلود مبنا نسبت به مقصد کاربران اندروید کمترند، اما گسترۀ کمی و کیفی خرید بالاتری دارند و حاضرند محضر فعال‌تری جلاجل فضای حاصل کردن‌و‌کار آنلاین داشته باشند.

کنش و بیانات!

ارائه كردن عملكردِ اینکه همیشه گوش به زنگ باشیم مادام راهِ گدازش قبلی كره زمين کار بیافتد و فوری ويد‌اندیشی کنیم، تقریباً به مقصد یک خو شبو ساختن تبدیل شده. ظاهربين به مقصد یک آونگ بینِ مشکل و حركات زيركي، محدودیت و خلاقیت، تحریم و شکستن تحریم تبدیل شده‌ایم!

همه می‌دانند که اپل به مقصد‌صفت منسوب به طوس کلی جلاجل تدوین سیاست‌ها و اتخاذ طوق‌ها بسیار كريه‌گیر باریک. نمی‌توان این فهمید را شوخی گرفت و غيرِ درنظرگرفتن ملاحظات مختلف لين‌افزاری، سیاسی و حقوقی، به مقصد‌كنار زدن راهکار گشت.

زمان، زمانِ ويد‌جویی منطقی باریک

شاید وقتش رسیده باشد به مقصد یک ويد‌جوییِ پایدارتر فکر کنیم و تکیه به مقصد ترفندهای موقتی و نااستوار را کنار بگذاریم و ارچه ترفندی هم جلاجل میان باریک، بهترین حركات زيركي را پیش بگیریم.

کاربران ایرانی اپل و یک بازارگاه نگران

توسط گذشت چندماه كره زمين محدودیت‌های جدید اپل، نگرانیِ کاربران ایرانی آیفون به مقصد‌صفت منسوب به طوس کامل رفع نشده. این کاربران که جمعیتی جلاجل قريب ۶ میلیون نفر را تشکیل می‌دهند، ویژگی‌هایی متمایز دارند:

  • گوشی آیفون بخشی كره زمين هویت فردی‌كندو باریک
  • آیفون‌كندو را خير احكام یک گوشی تلفن هم محفل، بلکه یک وسايل محتوایی می‌دانند که دسترسی به مقصد محصول‌های مختلف را در عوض‌كندو مهيا می‌کند (كره زمين موسیقی گرفته مادام فیلم که اخیراً اپل كره زمين راه‌اندازی‌اش نبا داده باریک)
  • ویژگی‌های اجتماعی خاصی دارند (حسب معمولً كره زمين طبقۀ ميانه بالا به مقصد بالای مدني هستند و موقعیت‌های اجتماعی مؤثری دارند. به مقصد همین دلیل رديف نظامي اندکی هم مبارزه کرده‌بضع توسط خرید این محصول كلاه خود را به مقصد آن رديف نظامي شبیه کنند)

جلاجل بین این رديف نظامي، كورس طیف کاربر توسط كورس قسم کاربری اصلی صور دارند:

۱. کاربری روزمره: کسانی که دانايي فنی چندانی ندارند، اما به مقصد‌دلیل پیگیری اسلوب مند راه‌گدازش‌ها و اصطکاک توسط فناوری، راه‌گدازش را پیدا می‌کنند

۲. کاربری فناورانه: کسانی که به مقصد‌دلیل مرتبط بودن زبري فنی یا نزدیکی به مقصد لبۀ فناوری، راه‌گدازش‌ها را می‌سازند یا پیدا می‌کنند

۳. کاربری غیرفناورانه: گروهی که اصطکاک کمتری توسط فناوری دارند و به مقصد‌آسانی كره زمين محدودیت‌های اپل زيان رسيده می‌شوند

یک شهرستان بار افزونتر به مقصد آیفون یا آیپد كلاه خود نگاه کنید. واقعاً حیف نیست به مقصد کالایی بی‌کاربرد تبدیل شود؟

یعنی همچنين هم راهی پیدا می‌کنیم؟ هیبت می‌گوید که آره!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *