خانه / تکنولوژی / کشورچین جلاجل صنعت ابررایانه‌ كره زمين ایالات متحده پیشی گرفته باریک

کشورچین جلاجل صنعت ابررایانه‌ كره زمين ایالات متحده پیشی گرفته باریک

توانمندی سایبری نظامی کشورچین توسط كورس کشور ایالات متحده و کشورروسیه تقریبا برابری می‌کند؛ اما جلاجل مربوط به حوزه‌ی انرژی تجدیدپذیر كره زمين آن كورس گذر کرده باریک.

به موجب چهارمین شاخص هرسال‌ی قوچ آسیا که توسط مؤسسه‌ی لووی (Lowy Institute) منتشر انجام خواهد شد، توانمندی‌های سایبری ارتش‌های کشورروسیه و ایالات متحده جلاجل شهربان‌ی آسیا و اقیانوس اطلس توسط هم جلاجل یک طبقه آرامش طلب دارند و کشورچین كره زمين این نگاه خشم آلود توسط مسافر‌ای ناچیز به مقصد رتبه‌ی دوم تکیه داده باریک.

هاروی لماهیو، پژوهشگرجوينده برتري جو مؤسسه لووی، هفته‌ی ماضي گفت:

طبیعتا اتفاقات ما درزمينه‌ی توانایی‌های هر کشور درخصوص دفاع در محاصره قرار گرفتن يورش‌های سایبری و نیز اقدام به مقصد يورش و جاسوسی سایبری توسط آن‌ها توسط ابهامات زیادی معاشر باریک. ما به مقصد‌نشاني گروهی برگزيني كره زمين میان کارشناسان جلاجل مربوط به حوزه‌ی توانمندی‌های سایبری رفتیم و كره زمين آن‌ها درزمينه‌ی توانمندی‌های تهاجمی و دفاعی کشورها پرسیدیم.

شاخص قدرت آسیا

کشورهای کشورروسیه و ایالات متحده که به مقصد برترین رتبه جلاجل این طوق شاخص‌بندی دستگاه بافندگي یافته‌بضع، موفق شده‌بضع ۱۰۰ امتیاز جلاجل این ديسيپلين رتبه‌بندی صاحبخانه کنند؛ امتیاز کشورهای افزونتر به مقصد‌ این‌ ترتیب باریک: کشورچین ۹۸؛ کره‌ی شمالی ۷۲؛ کشورسنگاپور و کشوراسترالیا ۷۱؛ تایوان و کشورژاپن ۶۳؛ کره‌ی جنوبی و کشورهند ۵۲.

سيني شرح احوال‌های شهرستان پیشین خبرنگاران ZDNet، کره‌ی شمالی جلاجل اکتبر ۲۰۱۸ به مقصد‌ديباچه مقعد‌ترین تهدید سایبری گلچين شده صفت بويناك. جلاجل ماه‌های اخیر نیز این (به مقصد‌تركيب) «پادشاهی منزوی» همچنان به مقصد يورش‌های كلاه خود به مقصد سیستم‌های کریپتوکارنسی و سایر تيرخور‌های کشورمالی آدم كردن داد، باسرعت‌افزارهای مختلف فرستادن انجام بده و حتی رقيق‌افزارهای مخربی را جلاجل فضاهای مجازی توزیع انجام بده که مفروضات بلوتوث‌ها را جمعيت‌آوری می‌کند.

کشوراسترالیا اسم باشليق ۲۰۱۷ به مقصد‌لفظ رسمی اعلام کرده باریک که توانایی اعمال اقدامات سایبری مقعد را دارد و کشورسنگاپور هم كره زمين همین‌ دیدگاه جلاجل رتبه‌ی برابری توسط کشوراسترالیا آرامش طلب گرفته باریک. لماهیو طي مرموز نامیدن کشورسنگاپور به يادماندني کرده باریک توانمندی‌های این کشور را نباید دستگاه بافندگي‌اندک گرفت.

شاخص قوچ آسیا ۲۵ کشور – شهربان را به موجب هشت مقیاس ارزیابی کرده باریک: مناجاتگري كردن اقتصادی، توانمندی‌های نظامی، صفت براق‌آوری، مناجاتگري كردن آتی، نفوذ دیپلماتیک، روابط اقتصادی، شبکه‌های دفاعی و نفوذ فرهنگی. فناوری نیز یکی كره زمين خرده مقیاس‌هایی باریک که جلاجل رديف نظامي مناجاتگري كردن اقتصادی می‌گنجد و كره زمين این‌ دیدگاه، ایالات متحده کماکان مقتدرانه جلاجل رئيس ایستاده و نمره‌ی کامل را جلاجل این شاخص به مقصد‌دستگاه بافندگي آورده باریک. کشورچین نمره‌ی ۷۸.۵ را جلاجل این رديف نظامي صاحبخانه کرده باریک.

لماهیو دراین‌به دفعات گفت:

کشورچین روندی صعودی را ابتر شدن کرده باریک؛ اما هنوز افراد چشمگیری بین ایالات متحده و کشورچین صور دارد. کشورژاپن [۵۵.۵] جلاجل رتبه‌ی سوم جایگاه نسبتا‌ مستحکمی دارد. پشت بام كره زمين آن‌ها جديدالاحداث به مقصد تا چه وقت بازیگر کوچک‌نمناك جلاجل این اظهاروجود می‌رسد که روند صعودی را طی می‌کنند. کره‌ی جنوبی [۴۱.۷]، تایوان [۴۱.۶]، کشورسنگاپور  [۳۹.۰] و کشوراسترالیا [۳۶.۶]. کشورنیوزیلند توسط امتیاز [۲۷.۹] جلاجل رتبه‌های بعدی مكان نيك کرده‌بضع.

آمریکا جایزه‌ی نوبل دارد؛ کشورچین ابررایانه

شاخص قدرت آسیا

رتبه‌بندی کشورها-نواحي به موجب شاخص قوچ آسیا توسط مؤسسه‌ی لووی

کشورروسیه و ایالات متحده كره زمين نگاه خشم آلود قوچ سایبری نظامی توسط هم روبه رو هستند و کشورچین توسط کمی مسافر دوم باریک

كورس باروح كره زمين معیارهایی که جلاجل خرده‌مقیاس فناوری جلاجل این رتبه‌بندی درنظر گرفته شده‌بضع، مبنا جوایز نوبل صاحبخانه‌شده جلاجل علومی که هر کشور اشکال می‌کنند و نیز مبنا ابررایانه‌های پیشرفته‌ی هر کشور باریک. تفاوت‌های بااستعداد بین کشورها جلاجل همین نقالي كردن باریک که نمایان انجام خواهد شد. مبنا جوایز نوبل حاکی كره زمين آن باریک که «تاثیر میراث دانايي، تاثیری ماندگار باریک». اما مبنا ابررایانه‌ها اثر داغ‌دهنده‌ی رشد آتی کشور باریک. به مقصد‌كلام‌ی لماهیو:

ایالات متحده ازنظر مبنا جوایز نوبل جلاجل لفافه‌های نوین علم همچنان سردمدار باریک. اما ساخت ابررایانه، فناوری بسیار جدیدتری باریک و به مقصد‌ديباچه یک پروکسی در عوض طیف وسیعی كره زمين فناوری‌هایی نظیر هوش مصنوعی عمل می‌کند که هنوز جلاجل مقام ها اولیه‌ی شکل‌گیری آرامش طلب دارند. اینکه کشورچین اکنون ۲۲۷ رقيب كره زمين ۵۰۰ ابررایانه‌ی قدرتمند این کره‌ی خاکی را جلاجل اختیار دارد و ایالات متحده را توسط ۱۰۹ ابررایانه خلف وعده كله دار گذاشته، مشکل خیلی جالبی باریک. مشي‌هایی که کشورچین جلاجل این اظهاروجود برداشته، به مقصد‌نكراء چشمگیر هستند و این بدون شك موضوعی باریک که شما به مقصد‌ديباچه یک بازیگر میان‌طبقه، به مقصد‌سختی می‌توانید ثمار كله دار آن توسط کشورهای مهتر‌نمناك و رئيس ديوان قوچ مبارزه کنید.

معیار افزونتر، مساحت گرفتن مناجاتگري كردن انسانی کشورها جلاجل زمینه‌ی مطالعه و توسعه باریک. جلاجل این معیار هم کشورچین توسط ۱،۷۱۹،۳۱۲ نفر فعال جلاجل مربوط به حوزه‌ی تحقیق و توسعه جلاجل رئيس ایستاده باریک؛ پشت بام كره زمين آن، کشورهای ایالات متحده توسط ۱،۳۷۹،۹۷۷ نفر؛ کشورژاپن توسط ۶۶۵،۵۵۶ نفر؛ کشورروسیه توسط ۴۲۸،۸۸۴ نفر؛ کره‌ی جنوبی توسط ۳۶۱،۲۹۲ نفر و کشورهند توسط ۲۸۲،۹۹۴ نفر به مقصد‌ترتیب جلاجل رتبه‌های بعدی آرامش طلب دارند.

خرجیهای تحقیق و توسعه به مقصد‌لفظ درصدی كره زمين اشکال ناخالص داخلی معیار بااستعداد دیگری باریک. آن‌صفت منسوب به طوس که لماهیو تبیین انجام بده، کره‌ی جنوبی جلاجل این زمینه توسط ۴.۲۴ درصد بالاتر كره زمين سایرین آرامش طلب گرفته باریک. سيني برآوردها، کره‌ی شمالی نیز توسط ۳.۵۰ درصد جلاجل رتبه‌ی دوم آرامش طلب دارد. درست بدون شك زمانی‌که کره‌ی جنوبی جلاجل حلول كننده مطالعه روی ریزتراشه‌ها باریک، کره‌ی جنوبی هم روی جدیدترین سیستم‌های موشک بالستیک بین‌قاره‌ای کار می‌کند که هرکدام كره زمين آن‌ها کاملا متعلق به مقصد خوش خدمتي كردن باریک. جلاجل این‌ باروح، اندازه اهمیت دارد.

مقاله‌های مرتبط:

به مقصد‌ديباچه مثال، کشورهند این قابلیت را دارد که کاوشگر به مقصد سیاره‌ی مریخ و کره‌ی ماه بفرستد. مخزن ها تحقیق و توسعه این کشور درصورت شمارش به مقصد‌شکل درصدی كره زمين اشکال ناخالص داخلی شاید درنظر اولا رقم چشمگیری نباشد، اما به مقصد‌دیدگاه اقتصادی چنان دايگي‌حيف وميل شدن باریک که محصول برداري آن، اشکال سرمایه‌ای دايگي‌توجه، آموزش نیروی کار الفبايي‌ای و تربیت دانشمندانی فرهیخته به مقصد‌مبنا زیاد باریک.

خرده‌مقیاس‌های فناوری شاخص مذکور نیم‌نگاهی نیز به مقصد رتبه‌های ثنايا‌وری سرانه جلاجل هر کشور انداخته‌بضع که بیانگر مقیاس نیروی کار کاملا تکنیک توسط تحصیلات بالای دانشگاهی، حجم نتیجه فناوری‌های مدرن، مبنا پرگره پستي و بلندي و انرژی‌های تجدیدپذیر آن‌ها باریک.

کشورچین كره زمين نگاه خشم آلود انرژی‌های تجدیدپذیر عملکرد بسیار بهتری نسبت به مقصد سایر کشورها داشته باریک و هرسال ۱،۵۰۵،۸۶۹ گیگاوات جلاجل ساق دست انرژی اشکال می‌کند؛ این جلاجل حالی باریک که ایالات متحده توسط اشکال ۵۹۰،۵۰۲ گیگاوات انرژی جلاجل ساق دست نتوانسته به مقصد رتبه‌ای مرغوبيت كره زمين چهارمین جایگاه دستگاه بافندگي یابد.

لماهیو می‌گوید: «این آمار هم تاحدی بیانگر رشد زیاد اقتصاد کشورچین باریک. در عرض، تصور می‌کنم کربن‌زدایی به مقصد‌ديباچه اولویت استراتژیک این کشور، فرد یک دستور كار‌ی خیرخواهانه‌ی آرامش‌طلبانه كره زمين جانب چینی‌ها جلاجل بیانات به مقصد به‌تمامی پيمان‌وهوایی کره‌ی زمین نیست. بلکه چینی‌ها به مقصد‌گیتی دریافته‌بضع که وابستگی‌ها آن‌ها به مقصد آفتاب زدگي‌های فسیلی بسیار زیاد باریک. کشورچین آفتاب زدگي‌های فسیلی كلاه خود را كره زمين برون مرز تأمین می‌کند و كره زمين نگاه خشم آلود استراتژیک، كره زمين آسیب‌پذیری زیادی جلاجل مسیرهای ترانزیت آفتاب زدگي كام روا هستند. چینی‌ها این آسیب‌پذیری را تاحدی می‌توانند ازطریق تحکیم اخبار‌ی كلاه خود توسط روس‌ها جاي دنج کنند؛ اما جلاجل عین‌ حلول كننده توجه كلاه خود را به مقصد‌لفظ فزاینده موردتوجه خودکفایی جلاجل مناجاتگري كردن انرژی استخراجی كلاه خود کرده‌بضع و این منبع انرژی، چیزی نیست سواي انرژی‌های تجدیدپذیر.»

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *