خانه / تکنولوژی / به چه دليل پیرلی سایبرتایر ۵G اشکال می‌کند؟

به چه دليل پیرلی سایبرتایر ۵G اشکال می‌کند؟

شرکت پیرلی به مقصد‌كنار زدن كاربرد كره زمين ۵G جلاجل محصول جدید كلاه خود باریک که توسط اتکا ثمار اینترنت اشیاء می‌تواند توسط پردازنده‌ی خودرو، زیرساخت‌های افسون كردن‌ای و خودروهای افزونتر تباني ثابت کند.

مقاله‌های مرتبط:

عصر اینترنت اشیاء به مقصد‌شتاب جلاجل حلول كننده گشايش باریک و توسط ظهور نسل پنجم پيوندها سیار سلولی و اولین روزافزون این فناوری، ناچیز‌ناچیز جلاجل حلول كننده مشي‌نهادن به مقصد دورودورنگ‌ای هستیم که جلاجل آن وسایل طباخ خانه می‌توانند توسط یکدیگر تباني ثابت کنند، توسط ضربان‌سه تار (پیس‌میکر) مبادي مفروضات کنند و مظنه‌زنی‌های به مقصد‌ظهور عجیب فعلی را به مقصد حقیقت تبدیل کنند.

پیرلی (Pirelli) توسط آگاهی كره زمين ظرفیت‌های نهفته جلاجل این فناوری سعی می‌کند راه كلاه خود را تعدادی به مقصد‌کارگیری آن هموار کند. این شرکت مشغول اشکال نسل جدیدی كره زمين لاستیک‌ها ناميده شده به مقصد «سایبرتایر» (Cyber Tire) باریک که می‌تواند توسط يك جهت پردازنده‌ی خودرو، زیرساخت‌های افسون كردن‌ای و خودروهای موجودي جلاجل جهات تباني ثابت کند.

جلاجل نگاه اولا، شاید توضیحی حقوقدان‌کننده تعدادی كاربرد كره زمين این فناوری جلاجل لاستیک خودرو و ظرفیت‌های نهفته جلاجل آن نیابید؛ اما اولین لاستیک پيش رو به مقصد ۵G جلاجل کیهان، پیرلی سایبرتایر، بسیار فراتر كره زمين توقف آینده‌نگرانه و کاربردی باریک. این لاستیک هم‌اکنون اشکال شده و جلاجل حلول كننده رد شدن كره زمين آزمایش‌های گوناگون باریک. سایبرتایر به مقصد پردازنده و حسگر و يك جهت ارتباطی به مقصد‌اندازه‌ی یک سکه‌ی ميانه بالا پيش رو شده باریک که به مقصد‌لفظ لمحه‌ای می‌تواند متغیرهای گوناگون را کنترل کند.

پیرلی

متغیرهایی که سایبرتایر می‌تواند اندازه‌گیری کند، فرد به مقصد تراكم گوز لاستیک و دمای لاستیک مسدود نمی‌شود، بلکه این لاستیک می‌تواند صور پيمان و یخ را تشخیص دهد و مقیاس شتاب طولی و جانبی و غلتشی را اندازه بگیرد. این مفروضات به مقصد‌لفظ لمحه‌ای به مقصد يك جهت پردازنده‌ی خودرو (ECU) فرستادن انجام خواهد شد و هشدارهایی نظیر «افسون كردن ليز باریک» و «افسون كردن یخی باریک» و «خودرو زیاد كره زمين وزن مجاز شهرستان بار برج دريايي می‌کند» به مقصد پردازنده کمک می‌کند کیفیت فنربندی و توان پیشرانه و سیستم کنترل کشش را تغییر و جلاجل افسون كردن‌های ليز شتاب خودرو را کاهش دهد.

هفته‌ی ماضي، پیرلی جلاجل اسم آفريدن لینگوتو (Lingotto) جلاجل تورین کشورایتالیا، توسط برگزاری مراسمی منوي ها آینده تعدادی اشکال سایبرتایر و نحوه‌ی عملکرد آن را تشریح انجام بده. جلاجل آزمایش طراحی‌شده‌ی این شرکت، یک نظام ارباب رعيتي آئودی A8 که به مقصد سایبرتایر P Zero Trofeo پيش رو شده، جلاجل حلول كننده رد شدن كره زمين مسیری باریک که مساحت گرفتن آن را پيمان پوشانده. سایبرتایر توسط تشخیص پيمان جلاجل مساحت گرفتن افسون كردن هشداری به مقصد برج ۵G V2X مونس‌شده جلاجل مقام فرستادن می‌کند و این برج توسط دریافت این سریع و فرستادن آن به مقصد آئودی Q8 موجودي جلاجل مقام که اندکی پشت سر‌نمناك كره زمين A8 حرکت می‌کند، قبل كره زمين رسیدن Q8 به مقصد مقام ليز، این خودرو را كره زمين صور مساحت گرفتن ليز آگاه كردن می‌کند.

پیرلی

پیرلی تعدادی توسعه‌ی این فناوری بسیار مصمم باریک و جلاجل قراردادهای همپیشگی توسط خودروسازان مختلف احتمالا جلاجل آینده مثال كاربرد كره زمين این لاستیک‌ها جلاجل محصولات مختلف خواهیم صفت بويناك. به موجب اعلام این شرکت، سایبرتایر جلاجل مشي در‌آغاز احكام جلاجل محصولات پرچم‌دار خودروسازان كاربرد خواهد شد؛ چراکه خودرو پيش رو به مقصد سایبرتایر باید قابلیت كاربرد كره زمين مفروضات اعلام‌شده را داشته باشد. تعدادی مثال، خودروهایی که به مقصد کروزکنترل تطبیق‌پذیر، سستم تعلیق فعال، پارچه ابريشمين گل وبوته دار اضطراری خودکار و سیستم‌های آیرودینامیک زيرك مجهزند، می‌توانند بیشترین ثنايا را كره زمين سایبرتایر ببرند.

باتوجه‌به مقصد خرجیی اندک تعویض سایبرتایر، احتمالا جلاجل آینده‌ای نزدیک كاربرد كره زمين این لاستیک‌ها را جلاجل خودروهای میان‌طبقه مثال خواهیم صفت بويناك. جلاجل‌حلول كننده‌موجودي، پیرلی كره زمين سایبرتایر جلاجل مدیریت ناوگان برج دريايي‌ونقل افسون كردن‌ای كاربرد می‌کند که جلاجل آن به مقصد‌راحتی می‌توان تشخیص داد کدام لاستیک كره زمين کدام کامیون به مقصد تنظیم گوز یا تعویض نیاز دارد.

۳۶۰p/720p

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *