خانه / تکنولوژی / نسل جدید خودروهای برقی اسمارت EQ رونمایی شد

نسل جدید خودروهای برقی اسمارت EQ رونمایی شد

جلاجل عسرالنفس‌ی برگزاری نمایشگاه خودرو فرانکفورت ۲۰۱۹، اسمارت EQ فورتو و فورفور جدید رونمایی شدند.

اسمارت (Sensible) كره زمين نسخه‌های جدید EQ Fortwo و Forfour رونمایی انجام بده. ظاهرا محرزشدن‌های به مقصد‌روزرسانی‌شده‌ی خودروی برقی EQ این برند به مقصد اشکال شهرستان پیشین كلاه خود درآمده‌بضع. مرسدس بنز که معاشر اسمارت كره زمين زیرمجموعه‌های دایملر به مقصد شمار می‌آید، حتی پیش كره زمين آنکه اسمارت به مقصد صور بیاید، جلاجل نگاه خشم آلود داشت مادام یک خودروی شهری پيش رو به مقصد پیشرانه‌ی عاری كره زمين گازهای گلخانه‌ای اشکال کند.

Smart EQ Fortwo  Forfour / اسمارت EQ فورتو فورفور

پشت بام كره زمين ارائه‌ی نسخه‌های برقی خودروهای كلاه خود جلاجل هر نسل كره زمين اسم باشليق ۲۰۰۷ تاکنون، اسمارت جلاجل اسم باشليق ۲۰۱۸ اعلام انجام بده که توسط بازسازی مكرر مدیریت این شرکت، به مقصد برند معمرين‌ی خودروهای شهری جمعناتمام برقی تبدیل انجام خواهد شد و گزینه‌های بنزینی سه سیلندر را كره زمين سله محصولات كلاه خود حذف شدني می‌کند.

Smart EQ Fortwo  Forfour / اسمارت EQ فورتو فورفور

نمای بیرونی محرزشدن‌های جدید EQ که گوردن وگنر، مدیر بخش طراحی دایملر آن‌ها را «کاملاً جنون مردم آزاري» توصیف می‌کند، داغ جا‌دهنده‌ی تکامل باریک. جلوپنجره پایین آورده شده و مهتر‌نمناك شده باریک؛ حكماً بخش زیادی كره زمين مساحي كردن غير دریچه باریک کمک خودروی الکتریکی به مقصد خنک‌کننده‌ی هوای کمتری نیاز دارد.

Smart EQ Fortwo  Forfour / اسمارت EQ فورتو فورفور

تعدادی اولین‌شهر بار، اسمارت فورتو و فورفور ظهور جلویی متفاوتی دارند؛ به مقصد طوری که اسمارت به مقصد محرزشدن چادرپوش صندلی، نمای پویاتری نسبت به مقصد رخصت‌ی آشنا و رفيق وار‌ی فورتو می‌دهد. طراحی جدیدی نیز تعدادی چراغ‌های خلف صور دارد، جلاجل حالی که چراغ‌های روبروي هم قرار گرفتن جمعناتمام LED سفارشی باریک و انواع ترکیب‌های رنگ هم تعدادی خریداران ارائه انجام خواهد شد.

Smart EQ Fortwo  Forfour / اسمارت EQ فورتو فورفور

جلاجل کابین کنسول مرکزی بازطراحی شده باریک و یک محفظه‌ی جدید جلاجل جلوی شهرستان اهرم تعویض دنده تعدادی آرامش طلب وام گذاردن تلفن زيرك یا كورس جالیوانی صور دارد. مناسبت ها جالب دیگری نیز صور دارند که كره زمين يكباره می‌توان به مقصد سیستم سرگرمی و اطلاعاتی جدید و جنون مردم آزاري اشارت انجام بده که قابلیت سازگاری بهتری را تعدادی تلفن زيرك و فناوری‌های پوشیدنی مهيا می‌کند. در عرض اپلیکیشن جدیدی تعدادی گوشی‌های زيرك صور دارد که معیار شارژ خودروی برقی را داغ جا می‌دهد و به مقصد کاربر اجازه می‌دهد مادام کنترل تهویه جلاجل داخل خودرو، قبل كره زمين ورود دستور كار‌ریزی شود.

Smart EQ Fortwo  Forfour / اسمارت EQ فورتو فورفور

توسط این حلول كننده یک باروح تغییر زیادی نکرده و آن پیشرانه‌ی برقی توسط محوریت رانندگی شهری باریک. مثل محرزشدن‌های کنونی این خودروی الکتریکی، موتور برقی جلاجل آسه اي خلف باعث اشکال بیشینه‌ی قوچ ۷۹ اسب‌صفت دستگاه حرارت زا و ۱۶۰ نیوتن‌اسم هم معني گشتاور انجام خواهد شد. پیشرانه‌ی برقی این امکان را تعدادی اسمارت فورتو مهيا می‌کند که طی ۴/۸ ثانیه كره زمين حالت سکون كپل ۵۰ کیلومتربرساعت دستگاه بافندگي یابد، جلاجل حالی که این معیار تعدادی محرزشدن کابریوله ۴/۹ ثانیه و تعدادی فورفور ۵/۲ ثانیه درافتادن می‌کشد. در عرض زمان تلخه مادام ۱۰۰ کیلومتربرساعت نیز تعدادی فورتو ۱۱/۶ ثانیه باریک و تعدادی محرزشدن‌های کابریوله و فورفور به مقصد ترتیب ۱۱/۹ و ۱۲/۷ ثانیه خواهد صفت بويناك. بیشینه‌ی شتاب تعدادی جمعناتمام محرزشدن‌های اسمارت EQ جدید ۱۳۰ کیلومتربرساعت برانداز انجام خواهد شد.

Smart EQ Fortwo  Forfour / اسمارت EQ فورتو فورفور

خودروی برقی اسمارت كره زمين باتری اندک‌حجم ۱۷/۶ کیلووات زمان سنج ثنايا می‌سرما که شعاع حرکتی آن سيني استاندارد NEDC به مقصد کمتر كره زمين ۱۶۰ کیلومتر محصول انجام خواهد شد؛ مسافتی که نسبت به مقصد سایر رقبا خیلی کمتر باریک. توسط این حلول كننده اسمارت ادعا می‌کند که این شعاع حرکتی هنوز تا چه وقت روبه رو مسافر‌ی رانندگی ميانه بالا ​​يوميه جلاجل کشورآلمان باریک، اما اندازه و وزن باتری کوچک به مقصد‌معنای جاگیری کمتر و سازگاری دینامیکی مرغوبيت خواهد صفت بويناك.

Smart EQ Fortwo  Forfour / اسمارت EQ فورتو فورفور

مقاله‌های مرتبط:

قابلیت‌های جدید مثل بازیابی انرژی مبتنی ثمار رادار به مقصد خودرو اجازه می‌دهد، به مقصد‌صفت منسوب به طوس خودکار جلاجل خلف وعده ولی‌ی نقلیه جلویی، به مقصد روشی ایده‌خاندان ها شتاب كلاه خود را کاهش دهد مادام باتری‌ها شارژ شوند؛ چنین قابلیتی به مقصد افزایش شعاع حرکتی خودروی برقی نیز کمک می‌کند.

مزیت افزونتر باتری کوچک، دفعات زمان‌های شارژ كشته شدن آن باریک. حتی یک سوکت خانگی استاندارد نیز می‌تواند باتری خودروی الکتریکی اسمارت را قريب ۳/۵ زمان سنج شارژ کند؛ علاوه ثمار این شارژ توسط شارژر ۲۲ کیلووات که به مقصد‌لفظ سفارشی هدیه انجام خواهد شد، می‌تواند جلاجل ۴۰ دقیقه باتری را كره زمين ۱۰ به مقصد ۸۰ درصد ظرفیت برساند. قابلیت شارژ سریع DC صور ندارد، اما اسمارت توسط همدستی پلاگ‌سرفینگ (Plugsurfing) امکان دسترسی آسايش خواه به مقصد جمعناتمام ایستگاه‌های شارژ عمومی را كره زمين طریق اپلیکیشن مهيا می‌کند.

Smart EQ Fortwo  Forfour / اسمارت EQ فورتو فورفور

قیمت محرزشدن‌های جدید اسمارت هنوز اعلام نشده باریک، اما توسط توجه به مقصد به مقصد‌روزرسانی‌نشدن پیشرانه‌ی برقی، توقف نمی‌رود که قیمت آن‌ها كره زمين نسخه‌ی زیرساخت محرزشدن کنونی خیلی بالاتر باشد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *