خانه / تکنولوژی / ناکامی اسپیس ایکس جلاجل آزمایش چترمانند نجات کپسول کرو دراگون

ناکامی اسپیس ایکس جلاجل آزمایش چترمانند نجات کپسول کرو دراگون

اسپیس‌ایکس جلاجل مسیر جنگ جو‌برانگیز فراهم آورنده‌وزیر ها کپسول کرو دراگون تعدادی اعمال نخستین پريدن سرنشین‌دار، توسط بدبیاری دیگری مواجه شده باریک.

یک مقام ناسا متقاضي شدن جلسه‌ی شنودن جلاجل مجلس نمایندگان آمریکا جلاجل سنه چهارشنبه اعلام انجام بده که آزمایش اخیر چترمانند نجات کپسول کرو دراگون اسپیس‌ایکس «رضایت‌بخش نبوده باریک». درزمينه‌ی این آزمایش جزئیات اندکی فاش شده باریک؛ اما درهرصورت توسط این بدشانسی اخیر، قطعا وقفه‌ای افزونتر جلاجل نخستین پريدن فضایی انسانی فضاپیمای اسپیس‌ایکس به مقصد‌صور خواهد آمد؛ درنتیجه بسیار بعید باریک که ناسا به مقصد این زودی‌ها بتواند فضانوردان را كره زمين خاک آمریکا به مقصد پريدن درآورد.

کمیته‌ی علوم، فضا و فناوری مجلس نمایندگان ایالات متحده چهارشنبه‌ی هفته‌ی ماضي جلسه‌ی استماعی را جلاجل واشنگتن دی‌سی برگزار انجام بده برخودهموار كردن درزمينه‌ی دستور كار‌های ناسا تعدادی رفتن به مقصد ماه و چگونگی تاثیر احتمالی بهم نماه زمانی تسریع‌شده‌ی فعلی ثمار تيرخور مهتر‌نمناك فرستادن بشقاب به مقصد مریخ مناقشه و گفت‌وگو شود. بااین‌حلول كننده، درجریان نشست، گفت‌وگو به مقصد سمت بسته‌ی پیش‌نمناك افشانشده‌ای رفت که ماه ماضي جلاجل جریان آزمایش سامانه‌ی چترنجات فضاپیمای کرو دراگون اسپیس‌ایکس جلاجل جماعت گريز فرود دلامار درای لیک نوادا به مقصد رويداد پیوست.

بیل گرسن‌مایر، مدير بدي ها يك جهت عملیات و اکتشافات انسانی ناسا جلاجل جواب به مقصد سوالی مطرح‌شده كره زمين صیانت کشورموریس بروکس، نماینده‌ی آلاباما گفت:

آزمایش رضایت‌بخش نيستي و ما آن نتایجی را که می‌خواستیم، به مقصد‌دستگاه بافندگي نیاوردیم؛ اما به مقصد شماری اطلاعاتی پی بردیم که طراحی‌های آتی چترنجات را به مقصد‌صفت منسوب به طوس بالقوه فروسو تاثیر آرامش طلب خواهد داد.

هنگامی که كره زمين گرسن‌مایر پرسیده شد، منظورش كره زمين نتایج به دست آوردن چیست، گفت: «ولی‌ی درحال فرود توسط برخورد به مقصد زمین آسیب دید».

مقاله‌های مرتبط:

یک سخنگوی اسپیس‌ایکس جلاجل ایمیلی به مقصد خبرگزاری گیزمودو، بسته‌ی باروح مناقشه را تأیید انجام بده و گفت این اسم تاييد، «آزمایش توسعه‌ی پیشرفته‌ای» صفت بويناك که به مقصد‌منظور اندازه‌گیری تنش‌های واردشده كره زمين جانب چترهای نجات طراحی شد. بااین‌حلول كننده، اسپیس‌ایکس به مقصد‌جای کارگیری کپسول کرو دراگون واقعی، كره زمين دستگاهی آزمایشی كاربرد انجام بده. به مقصد‌شيريني كره زمين سخنگوی اسپیس‌ایکس، درجریان آزمایش، چترهای نجات به مقصد‌صفت منسوب به طوس کامل نيرنگ ساز نشدند و نظام ارباب رعيتي «توسط سرعتی بالاتر كره زمين حد توقف به مقصد زمین برخورد انجام بده». بااین‌حلول كننده، بسته‌ی پیش‌وارد به ذهن جلاجل مقام آزمایش، اضرار جانی یا کشورمالی به مقصد‌كنار زدن نداشت.

تمرین به مقصد‌اسم مورد اخیر آزمایشی تعدادی شبیه‌سازی پیمان پیش‌بینی‌نشده صفت بويناك که جلاجل آن، یکی كره زمين چادرپوش چترنجات به مقصد‌لفظ عمدی درحین هبوط غیرفعال شد. این آزمایش قصد داشت وضعیتی کمتر كره زمين حد ایده‌خاندان ها را توسط صور ازکارافتادن یک چترنجات شبیه‌سازی کند. به مقصد‌شيريني كره زمين سخنگوی اسپیس‌ایکس، این شرکت دررهن پنج آزمایش چترنجات مانند آن را توسط موفقیت اعمال داده صفت بويناك. بااین‌حلول كننده، جلاجل باروح اخیر، بدون شك‌صفت منسوب به طوس که گرسن‌مایر متقاضي شدن جلسه‌ی شنودن عقبنشینی داد، سه چترنجات باقی‌مابقي جلاجل حد توقف عمل نکردند.

گرسن‌مایر نتوانست جلاجل باروح علت بسته پاسخی ارائه دهد. او به مقصد کمیته‌ی مجلس گفت:

ما همچنان باید دریابیم که آیا پیکربندی ساختارگرايي آزمایشی درحال برون رفت كره زمين هواگرد مشکل داشت یا اشکال به مقصد مقفل‌بندی چترنجات و سیستم ريش دار‌کشی پيوسته كاري صفت بويناك.

به مقصد‌كلام‌ی مقام ناسا، جلاجل جریان آزمایش ناكامروا، تراكم باطني هر يك جهت ايران زمين‌ای چترنجات مندرج شد و این داده‌ها درحین تحقیقات باروح كاربرد آرامش طلب خواهد گرفت. گرسن‌مایر گفت اطمینان دارد که مشکل منتفي خواهد شد و ناسا جلاجل مبارزه‌هایش «به مقصد‌صفت منسوب به طوس کامل مسئول» به مقصد گدازش مشکل باریک. او ایضاً مبارزه انجام بده نیمه‌ی مالامال لیون بسته را داغ جا دهد. اوی دراین‌به دفعات به مقصد کمیته‌ی مجلس گفت:

منبرها این بسته را به مقصد‌ديباچه رویدادی منفی نگاه نمی‌کنم. علت اعمال آزمایش‌ها همین باریک. ما به مقصد‌همین‌خاطره ها می‌خواهیم ابزارهایمان را فروسو تراكم زیاد كره زمين حد آرامش طلب دهیم. این یک هدیه تعدادی ما باریک. ما داده‌هایی به مقصد‌دستگاه بافندگي آورده‌ایم که منحصربه‌فرد باریک و به مقصد ما کمک می‌کند برخودهموار كردن ارچه ایراد یا مشکلی صور دارد، آن را پیدا و رفع کنیم.

Crew Dragon / دراگون سرنشین دار

سخنگوی اسپیس‌ایکس توسط تکرار سخنان گرسن‌مایر گفت داده‌های گردآوری‌شده كره زمين آزمایش ‌بی‌مثل اخیر‌ «بینش پیشرو تکنیک را مهيا می‌کند، كره زمين آزمایش‌های آتی نبا می‌دهد و به مقصد اسپیس‌ایکس امکان می‌دهد برخودهموار كردن دستگاه بافندگي به مقصد توسعه‌ی سامانه‌ای به مقصد‌مراتب ایمن‌نمناك بزند.» برخودهموار كردن به مقصد پسفردا، اسپیس‌ایکس عملکرد سامانه‌ی چترنجات را جلاجل ۱۹ آزمایش کامل بررسی کرده باریک و قصد دارد پیش كره زمين آنکه ناسا کپسول را به مقصد‌هم محفل صفت پيكان‌ی واقعی به مقصد فضا بفرستد، آزمایش‌های بیشتری نیز اعمال دهد.

جلاجل جلسه‌ی استعماع هفته‌ی ماضي، پاتریشیا سندرز، مدیر پنل مشورتی و ایمنی هوافضای ناسا به مقصد کمیته‌ی مجلس گفت جلاجل ماه‌های اخیر، «مبنا زیادی» آزمایش چترنجات تعدادی دستور كار‌ی صفت پيكان‌ی تجاری اعمال شده؛ كره زمين يكباره تعدادی فضاپیمای اوریون که هم‌اکنون فروسو توسعه به مقصد‌دستگاه بافندگي ناسا و دائم الخمر فضایی اروپا باریک. بااین‌حلول كننده، به مقصد‌كلام‌ی او مبنا نتایج رضایت‌بخش پایین بوده و شماری آزمایش‌ها داغ جا می‌دهد که احتمالا به مقصد حالت شماری بازطراحی‌ها و تغییر جلاجل طراحی فعلی نیاز باریک.

دستور كار‌ی صفت پيكان‌ی تجاری ناسا که جلاجل اسم باشليق ۲۰۱۰ يكم به مقصد‌کار انجام بده، مشارکتی بین دائم الخمر فضایی آمریکا و شرکت‌های خصوصی نظیر اسپیس‌ایکس، بوئینگ و بلو ارجین توسط تيرخور توسعه‌ی وسایل برج دريايي‌ونقل فضایی ارزا‌ن‌نمناك باریک. آن‌صفت منسوب به طوس که خبرگزاری اسپیس‌فلایت شرح احوال می‌دهد، به مقصد‌نگاه خشم آلود می‌رسد اسپیس‌ایکس فرد شرکتی نیست که جلاجل توسعه‌ی فناوری صفت پيكان‌ی تجاری توسط جنگ جو رو‌به مقصد‌رو باریک:

قانون‌گذاران درزمينه‌ی نتایج آزمایش اخیر چترنجات بوئینگ كره زمين گرسن‌مایر سؤال نکردند. اما این مقام ناسا جلاجل جواب به مقصد سوالی كره زمين جانب اسپیس‌فلایت پشت بام كره زمين جلسه‌ی شنودن، تأیید انجام بده که آزمایش‌های چترنجات استارلاینر (فضاپیمای بوئینگ) نیز توسط بدون شك مشکلاتی مواجه باریک که اسپیس‌ایکس ماه ماضي به مقصد آن‌ها دستخوش صفت بويناك.

سخنگوی اسپیس‌ایکس به مقصد این پرسش که آیا این عربي زبان‌ترین بدبیاری ممکن باریک بهم نماه زمانی دستور كار‌ی صفت پيكان‌ی تجاری ناسا را فروسو تاثیر آرامش طلب دهد یا خیر، پاسخی نداد. بااین‌حلول كننده، توسط صور فوران ماه ماضي‌ی کپسول کرو دراگون و ناکامی اخیر این شرکت جلاجل آزمایش چترنجات، بسیار بعید باریک که ناسا بتواند هیچ آزمایش سرنشین‌داری را جلاجل اسم باشليق ۲۰۱۹ توسط کپسول اسپیس‌ایکس اعمال دهد.

نخستین آزمایش سرنشین‌دار فضاپیمای کرو دراگون آرامش طلب صفت بويناك ۲۵ ژوئیه (۵ مرداد) اعمال شود؛ اما توسط درنظرگرفتن رویدادهای تا چه وقت هفته‌ی اخیر، دستیابی به مقصد این تاریخ بسیار نيك‌بینانه باریک. این رخدادها جلاجل مجموع داغ جا می‌دهد که ایالات متحده جلاجل ازسرگیری تيررس‌های فضایی انسانی كره زمين خاک كلاه خود همچنان مسیر پرپیچ‌وخمی پیش‌رو دارد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *