خانه / تکنولوژی / غيرماذون تجاری ۹ محرزشدن گوشی زيرك جدید كره زمين سری گلکسی A سامسونگ مندرج شد

غيرماذون تجاری ۹ محرزشدن گوشی زيرك جدید كره زمين سری گلکسی A سامسونگ مندرج شد

سامسونگ جلاجل کشور كلاه خود، غيرماذون تجاری ۹ محرزشدن گوشی زيرك جدید كره زمين سری گلکسی A را مندرج انجام بده و تصاویر مستندات آن توسط اکانتی جلاجل توییتر به مقصد اشتراک گذاشته شد. 

سامسونگ جلاجل اسم باشليق ۲۰۱۹ گوشی‌های زيرك سری گلکسی A را به مقصد بازارگه نمایش انجام بده. به مقصد‌نگاه خشم آلود می‌رسد کره‌ای‌ها قصد ندارند اسم باشليق ۲۰۲۰ نیز تغییری جلاجل دستور كار‌های معرفی نظام ارباب رعيتي‌های جدید این سری جلاجل بازارگه ایجاد کنند.

نهایی شايعه حاکی كره زمين آن باریک که سامسونگ ۹ محرزشدن گوشی زيرك جدید كره زمين سری گلکسی A را جلاجل کشور كلاه خود، کشورکره جنوبی به مقصد مندرج رسانده باریک. باتوجه به مقصد تصاویر به مقصد‌اشتراک گذاشته شده جلاجل توییتر باید انتظاركش ۹ محرزشدن گوشی زيرك جدید سامسونگ باشیم.

گلکسی ای ۸۰ سامسونگ / Samsung Galaxy A80

مقاله‌های مرتبط:

تصاویر منتشرشده جلاجل توییتر داغ جا می‌دهد، کره‌ای‌ها قصد دارند گوشی‌های زيرك گلکسی A12، گلکسی A22، گلکسی A23، گلکسی A42، گلکسی A32، گلکسی A52، گلکسی A62، گلکسی A72، گلکسی A82 و گلکسی A92 را جلاجل اسم باشليق جدید معرفی کنند. 

جلاجل حلول كننده موجودي اطلاعاتی جلاجل باروح مشخصه ها دستگا‌ه‌های جدید منتشر نشده باریک و فرد غيرماذون آن‌ها به مقصد‌اشتراک گذاشته شده که داغ جا می‌دهد بایست گوشی‌های زيرك جدید كره زمين سری موفق گلکسی A هستند.

احتمالا برخودهموار كردن هفته‌ی آینده مفروضات بیشتری جلاجل باروح نظام ارباب رعيتي‌های جدید منتشر خواهد شد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *