خانه / تکنولوژی / مقام‌های FBI تهدید چینی‌ها در عوض عياري فناوری آمریکا را جدی می‌دانند

مقام‌های FBI تهدید چینی‌ها در عوض عياري فناوری آمریکا را جدی می‌دانند

شماری كره زمين مقام‌های دولت آمریکا جلاجل هفته‌ی جاری، کنفرانسی درزمينه‌ی دزدی مالکیت معنوی فناوری‌های آمریکایی و عياري علمی كره زمين مراکز دانشگاهی کشور برگزار کردند. مقام‌ها ادعا کردند تيرخور كره زمين برگزاری کنفرانس ناميده شده به مقصد Chinese language Initiative Convention هم‌مشي‌سازی بخش خصوصی توسط بازرسی جوامع آکادمیک و دائم الخمر‌های دولتی بوده باریک. جلاجل کنفرانس چهارساعته‌ی مذکور، مقام‌های بلندپایه‌ای كره زمين FBI و وزارت دادگستری آمریکا درستكاري‌هایی توسط تيرخور هشداردادن درزمينه‌ی دزدی دستاوردهای علمی و فناورانه‌ی شرکت‌ها و دانشگاه‌ها به مقصد‌دستگاه بافندگي دائم الخمر‌های چینی ارائه کردند.

مقاله‌های مرتبط:

روح دمرز، مشاور دادستان دائم الخمر ایمنی ملی آمریکا، کنفرانس را توسط يكباره‌ای هشداردهنده درزمينه‌ی عياري علمی دولت کشورچین سرخرگ انجام بده. او فرایند عياري‌های علمی چینی‌ها را تهدیدی بااستعداد حالی که توسط تمركزفكر مدیریت انجام خواهد شد و برخودهموار كردن آینده‌ی نزدیک، به مقصد‌لفظ تهدیدی جدی باقی خواهد ماند. کریستوفر ری، كره زمين مدیران ارشد FBI، درادامه‌ی کنفرانس عياري علمی به مقصد‌دستگاه بافندگي مدعی تجاری را مهتر‌ترین تهدید طولانی‌اختصاصی اطلاعاتی و مالکیت معنوی علیه ملت آمریکا تعبیر انجام بده که پایداری اقتصادی این کشور را نیز تهدید می‌کند.

زیاد كره زمين هزار سابقه‌ی عياري مالکیت معنوی

مقام‌های FBI ادعا می‌کنند كره زمين اسم باشليق ۲۰۱۸، جمهور‌آوری مدافع درزمینه‌ی عياري فناوری و مالکیت معنوی به مقصد‌دستگاه بافندگي چینی‌ها را سرخرگ کرده‌بضع. جمهور‌آوری سابقه‌ها كره زمين زمانی سرخرگ شد که وزارت دادگستری آمریکا کمپینی علیه جاسوسی اقتصادی کشورچین به مقصد‌راه انداخت. کریستوفر ری درادامه‌ی درستكاري‌هایش گفت زیاد كره زمين هزار سابقه درزمینه‌ی عياري فناوری آمریکایی جلاجل ۵۶ مربوط به حوزه‌ی فعالیت FBI صور دارد که تقریبا شامل تمامی صنایع و بخش‌های تجاری انجام خواهد شد.

روح براون، دستیار مدیر بخش ضداطلاعاتی FBI، درادامه‌ی کنفرانس گفت این دائم الخمر احكام جلاجل اسم باشليق کشورمالی جاری ۱۹ نفر را به مقصد اتهام دستگاه بافندگي‌درآمد داشتن جلاجل سابقه‌های عياري فناوری به مقصد‌دستگاه بافندگي کشورچین دستگیر کرده باریک. جلاجل اسم باشليق ماضي، مبنا دستگیرشدگان ۲۴ نفر صفت بويناك که جلاجل‌مقایسه‌توسط آمار ۱۵ نفره‌ی اسم باشليق ۲۰۱۴، رشد چشمگیری را اثر داغ می‌دهد. ری درادامه‌ی درستكاري‌هایش ادعا انجام بده کشورچین در عوض بالارفتن كره زمين مرقات اقتصادی، ترسی كره زمين عياري اطلاعاتی ندارد و ترجیح می‌دهد ترقی كلاه خود را توسط خرجیی آمریکا ثابت شدن کند.

سرقت اطلاعاتی از آمریکا توسط چین

بدون شك‌طورکه كلام شد، مقام‌های ارشد متعددی كره زمين FBI و وزارت دادگستری آمریکا جلاجل کنفرانس هفته‌ی جاری محضر داشتند برخودهموار كردن تهدید عياري فناوری به مقصد‌دستگاه بافندگي دولت و دائم الخمر‌های چینی را زیادتر در عوض حاضران جدی جلوه بدهند. دادستان کل ایالات متحده، ویلیام شهر بار، نیز جلاجل کنفرانس محضر داشت و جلاجل سخنرانی‌اش، ایالات متحده و کشورهای هم‌پیمانش را به مقصد سرمایه‌گذاری زیادتر جلاجل نوکیا و اریکسون تشویق انجام بده برخودهموار كردن مانعی ثمار كله دار ترقی سریع هواوی جلاجل صنعت ۵G ایجاد شود. او در عرض اتهام‌های جدیدی نیز علیه هکرهای چینی مطرح انجام بده. علاوه‌ثمار مقام‌های یادشده، مبنا زیادی مشاور و دستیار دادستان و مدیران‌عملي ساختن شرکت‌های آمریکایی و رؤسای دانشگاه‌های مختلف این کشور جلاجل کنفرانس محضر داشتند و سخنرانی کردند. آن‌ها كره زمين هیبت‌هایشان جلاجل مقابله توسط عياري چینی‌ها درستكاري کردند و هشدارهایی جدی به مقصد شرکت‌های آمریکایی دادند.

مقام‌های آمریکایی ادعا می‌کنند فعالیت‌های عياري چینی‌ها اسم بزرگواري دستور كار‌های یکپارچه و منظمی اعمال انجام خواهد شد که دستورش را دولت پکن صادر می‌کند. درواقع، دولت مربوط به حوزه‌های نفوذ و عياري را به مقصد‌نوع‌ای مشخص می‌کند که جلاجل مسیر خودکفایی کشور تأثیرگذار باشد. ری درادامه‌ی درستكاري‌ها درزمينه‌ی مربوط به حوزه‌های نفوذ چینی‌ها گفت:

آن‌ها احكام شرکت‌های فعال جلاجل مربوط به حوزه‌ی دفاعی را تيرخور آرامش طلب نداده‌بضع. شرکت‌های تيرخور چینی‌ها جلاجل انواع مربوط به حوزه‌ها كره زمين اشکال دان‌ی جواري و برنج گرفته برخودهموار كردن لين‌افزارهای مخصوص توربین و اشکال نظام ارباب رعيتي‌های الفبايي‌ای پزشکی فعال هستند. به مقصد‌علاوه، آن‌ها احكام به مقصد بخش‌های نوآوری و تحقیق‌و‌توسعه نفوذ نمی‌کنند؛ بلکه به مقصد‌كنار زدن داده‌های قیمت‌گذاری و هزینه و مدافع استراتژی‌های داخلی هستند. درواقع، هر داده‌ای که مزیت رقابتی چینی‌ها را افزایش دهد، در عوض آن‌ها باارزش محسوب انجام خواهد شد و تحقیقات فوق‌پیشرفته‌ی دانشگاهی را نیز عياري می‌کنند.

افزونتر مقام‌های آمریکایی جلاجل سخنرانی‌هایشان تهدید عياري فناوری را فراتر كره زمين مراکز مهتر همچون سیلیکون‌ولی و نیویورک عمداً‌بضع. كره زمين دیدگاه آن‌ها، فعالیت‌های نفوذ و عياري فناوری جلاجل کل کشور و كره زمين شروق برخودهموار كردن مغرب را جامه زنان هندي می‌دهد.

سرقت اطلاعاتی از آمریکا توسط چین

تيرخور اصلی کفرانس هشداردهنده‌ی هفته‌ی جاری جلاجل آمریکا ارائه‌ی دانسته ها جدید به مقصد شرکت‌ها و دانشگاه‌های آمریکایی درزمينه‌ی طوق‌های نفوذ و عياري فناوری به مقصد‌دستگاه بافندگي کشورچین صفت بويناك. آمریکایی‌ها باوري دارند چینی‌ها كره زمين انواع طوق‌ها و راهکارها در عوض نفوذ و عياري دانسته ها كاربرد می‌کنند. كره زمين میان طوق‌های ذکرشده می‌توان به مقصد نفوذ سایبری و پرورش رايد‌های داخلی و حتی عياري فیزیکی اشاعت انجام بده. سيني ادعای مقام‌های FBI، چینی‌ها خير‌فرد كره زمين سرویس‌های اطلاعاتی خودشان، بلکه كره زمين دائم الخمر‌های ایالتی داخل آمریکا، شرکت‌های خصوصی، شماری دانشجویان و محققان و انواع بازیگران افزونتر در عوض عياري فناوری ثنايا می‌برند. در عرض، طوق‌های نفوذ جلاجل ردياب‌بندی‌های متفاوت قانونی آرامش طلب دارند. شماری كره زمين آن‌ها نقض صریح قانون هستند و شماری افزونتر جلاجل ناحیه‌های خاکستری قانونی آرامش طلب دارند و تيرخور كره زمين کنفرانس آگاه كردن‌وزیر ها شرکت‌ها درزمينه‌ی بدون شك مناسبت ها صفت بويناك.

همدستی‌های سازمانی خطرناک

همدستی شرکت‌های آمریکایی و چینی جلاجل کثیر كره زمين مناسبت ها منافاتی توسط قوانین كورس کشور ندارد؛ حكماً آمریکایی‌ها نگران هستند بيهوشي همدستی‌ها توسط توسط شرکت‌های چینی تبرئه فناوری آمریکایی به مقصد آن کشور را شامل انجام خواهد شد. جلاجل کثیر كره زمين مناسبت ها، شرکت‌های چینی حتی پشت بام كره زمين تكميل قرارداد همدستی، به مقصد كاربرد كره زمين فناوری آمریکایی آدم كردن می‌دهند. ری درادامه‌ ادعا انجام بده چینی‌ها كره زمين ضعیف‌وجود داشتن و نيرنگ ساز‌وجود داشتن فضای آکادمیک و اقتصاد آمریکا سوءاستفاده می‌کنند. درمقابل، آن‌ها سیستمی مقفل دارند که كره زمين ورود شرکت‌های آمریکایی به مقصد بازارگاه کشورچین خودداری می‌کند.

ری جلاجل بخشی كره زمين سخنرانی‌اش گفت:

آن‌ها بيهوشي كره زمين صاحبخانه‌وکارهای ما می‌خواهند جلاجل ازای دریافت زردتشتي ورود به مقصد بازارگاه مهتر کشورچین، اسرار تجاری و داده‌های مرتبط توسط مشتریانشان را ارائه کنند. به مقصد‌علاوه، آن‌ها شرکت‌های چندملیتی آمریکایی فعال جلاجل کشورچین را به مقصد پذیرش اعضایی كره زمين تشكيلات سياسي کمونیست جلاجل داخل شرکت مجبور می‌کنند.

کثیر كره زمين شرکت‌های آمریکایی توسط تيرخور دسترسی به مقصد بازارگاه کشورچین و کاهش خرجیها و همدستی زیادتر توسط شرکا، تهدیدهای اطلاعاتی را نادیده می‌گیرند. مقام‌های آمریکایی می‌گویند شرکت‌ها متوجه خسارتی نیستند که توسط ارائه‌ی كم ارزش دانسته ها آلرژي زا تحقیق‌و‌توسعه به مقصد شرکای چینی متحمل می‌شوند؛ رویکردی که فرد به مقصد‌‌دلیل دسترسی به مقصد بازارگاه کشورچین كنار زدن انجام خواهد شد. آن‌ها آگهی می‌دهند احتمالا کثیر كره زمين این شرکت‌ها مجال مهلت راه‌اندازی کارخانه‌ی تولیدی را پیدا نمی‌کنند؛ اما چینی‌ها توسط دزدیدن مالکیت معنوی انواع حمایت‌های دولتی ترقی خواهند انجام بده.

سرقت اطلاعاتی از آمریکا توسط چین

پکن توسط ارائه‌ی تسهیلات دولتی، شرکت‌های داخلی كلاه خود را به مقصد بالاترین منزلت ها موفقیت بازارگاه می‌رساند و درواقع، مقام ها اولیه‌ی ورود به مقصد بازارگاه جهانی را در عوض آن‌ها آسايش خواه می‌کند. مقام‌های FBI درادامه‌ی کنفرانس ادعا کردند جلسه‌هایی توسط شرکت‌های آمریکایی توسط تيرخور داده ها‌رسانی و هشداردادن درزمينه‌ی تهدید کشورچین برگزار کرده‌بضع. آن‌ها تهدید شرکت‌های خصوصی فروسو مالکیت و کنترل دولت کشورچین را نیز جدی می‌دانند.

تحقیقات جلاجل مربوط به حوزه‌ی دانشگاهی

آمریکایی‌ها نگران همدستی مراکز دانشگاهی توسط کشورچین هستند

عياري مالکیت معنوی و فرایندهای تحقیق‌و‌توسعه‌ی آمریکا احكام به مقصد بخش صاحبخانه‌وکار مسدود نیست؛ بلکه دانشگاه‌ها و مراکز آکادمیک نیز توسط هجوم بردن‌های جدی نفوذ و عياري مواجه بوده‌بضع که بازبودن فضای علمی یکی كره زمين دلایل يسر نفوذ تعبیر انجام خواهد شد. به مقصد‌هرحال تنظیمگری قانونی آن ميزان محکمی درزمينه‌ی ورود به مقصد مراکز دانشگاهی آمریکا صور ندارد و قوچ بسیار زیاد این مراکز جلاجل فناوری و فعالیت‌های تحقیق‌و‌توسعه، آن‌ها را به مقصد هدفی عالی در عوض سارقان علمی تبدیل می‌کند.

سابقه‌های متعددی درزمينه‌ی تباني بيگانگان دانشگاهی آمریکا توسط کشورچین و ارائه‌ی دانسته ها جلاجل جریان هستند. ایالات متحده ماه ماضي یکی كره زمين نمایندگان دپارتمان چینی و زیست‌شیمی دانشگاه هاروارد را جلاجل سابقه‌ای اطلاعاتی داراي اتهام انجام بده. او حین بازرسی‌ها درزمينه‌ی ارتباطش توسط دستور كار‌ی کشورچین ناميده شده به مقصد Thousand Abilities به مقصد مقام‌ها دروغ باف كلام صفت بويناك. وزارت دادگستری آمریکا دستور كار‌ی مذکور را این‌نوع تعریف می‌کند:

دستور كار‌ی هزاران بركناري خواهي کشورچین یکی كره زمين دستور كار‌های مهتر جذب بركناري خواهي کشورچین باریک که توسط تيرخور جذب و تربیت و پرورش استعدادهای درخشان علمی جلاجل مسیر ترقی و توسعه‌ی علمی و اقتصادی و ایمنی ملی کشورچین ايفا انجام خواهد شد. این دستور كار‌های استعدادی مبارزه می‌کنند استعدادهای چینی بيرون كره زمين کشور و استعدادهای خارجی افزونتر را به مقصد با خود حمل كردن دانايي و هیبت‌ی كلاه خود به مقصد کشورچین تشویق کنند. ناگفته نماند آن‌ها پاداش دهي‌هایی نیز جلاجل ازای عياري دانسته ها اختصاصی به مقصد بيگانگان می‌دهند.

مقام‌های آمریکایی اکنون نگران هستند که دستور كار‌های مشترک تحقیق‌و‌توسعه‌ی دانشگاه هاروارد توسط دولت آمریکا اکنون جلاجل دستان دولت کشورچین باشد. به مقصد‌هرحال، سابقه‌ی هاروارد یکی كره زمين همال‌های متعددی محسوب انجام خواهد شد که دولت آمریکا را به مقصد بازرسی كره زمين اعضای جامعه‌ی آکادمیک کشور واداشته باریک. سابقه‌های افزونتر شامل استادان و دانشجوبان چینی موجودي جلاجل آمریکا انجام خواهد شد که توسط تيرخور عياري دانسته ها در عوض دائم الخمر‌های اطلاعاتی کشورچین کار می‌کنند یا به مقصد‌لفظ مستقل دراین‌زمینه مشغول‌بضع.

سرقت اطلاعاتی از آمریکا توسط چین

پاداش دهي در عوض عياري مالکیت معنوی

آمریکایی‌ها ادعا می‌کنند کشورچین سیستمی گسترده در عوض پاداش دهي‌دهی به مقصد عياري اطلاعاتی كره زمين کشورهای افزونتر دارد و توسط چنین سیستمی، هرگونه عياري مالکیت معنوی را تشویق می‌کند. آدام هایکی، مشاور دادستان کل ایالات متحده، جلاجل‌‌این‌به دفعات می‌گوید:

مناسبت ها متعددی هستند که توسط صور نداشتن مدارک کافی، شکی جدی به مقصد تشویق یا پشتیبانی كره زمين عياري به مقصد‌دستگاه بافندگي دولت کشورچین داریم. به مقصد‌هرحال، آميختگي ها متعددی صور دارد که بيگانگان و دائم الخمر‌ها پشت بام كره زمين عياري پاداش دهي گرفته‌بضع و زیرساختی اسلوب مند در عوض تشویق چنین فعالیت‌هایی صور دارد.

پاداش دهي عياري اطلاعاتی كره زمين کشورها و دائم الخمر‌های خارجی عموما توسط کمک‌خرجیهایی در عوض راه‌اندازی صاحبخانه‌وکار درزمینه‌ی دانسته ها دزدیده‌شده معاشر انجام خواهد شد.

سرقت اطلاعاتی از آمریکا توسط چین

وعاء بااستعداد هکرها و بيگانگان نفوذی

جلاجل دنیای کنونی، ابزارهای هک و نفوذ چینی‌ها وعاء مهمی جلاجل فرایندهای عياري مالکیت معنوی ایفا می‌کنند؛ حكماً هکرهای چینی افزونتر به مقصد‌تنهایی عمل نمی‌کنند. فرایندهای نفوذ توسط حمایت دولت کشورچین امروزه كره زمين همدستی بيگانگان نفوذی جلاجل داخل دائم الخمر‌ها نیز ثنايا می‌سرما. به مقصد‌علاوه، مأموران باسابقه و الفبايي‌ای اطلاعاتی جلاجل فرایندهای هک دخیل هستند که جریان دانسته ها را كره زمين موقعیت بالاتر مدیریت می‌کنند.

ZDNet اکتبر اسم باشليق ۲۰۱۹ گزارشی درزمينه‌ی مبارزه کشورچین در عوض ترس دادن هواپیمای داخلی منتشر انجام بده. سيني شرح احوال مذکور، این فرایند توسط انواع فعالیت‌های هک و نفوذ به مقصد صنعت هوانوردی معاشر بوده باریک و چینی‌ها افزونتر كره زمين روندهای قدیمی هزل گويي‌ی ۲۰۰۰ و اختصاص يك جهت سایبری جلاجل دائم الخمر‌های كلاه خود كاربرد نمی‌کنند و رویکرد جدیدی در عوض نفوذ و عياري دانسته ها جلاجل پیش گرفته‌بضع.

سرچشمه ها اطلاعاتی مختلف ادعا می‌کنند نحو فعالیت‌های هک و نفوذ چینی‌ها كره زمين وزارت ایمنی کشور صادر انجام خواهد شد. افسران اطلاعاتی مطلع مربوط به حوزه‌های گوناگون مدیریت فعالیت‌ها را برعهده می‌گیرند و توسط استخدام پیمان‌کاران خصوصی در عوض هک، هرگونه تباني عياري‌ها را توسط دولت کشورچین كره زمين بین می‌برند. پیمان‌کاران جلاجل انواع گوناگون كره زمين مجرمان سایبری گرفته برخودهموار كردن محققان امنیتی و شرکت‌های امنیتی و متخصان IT عادی استخدام می‌شوند.

سرقت اطلاعاتی از آمریکا توسط چین

ارچه پیمان‌کاران نفوذ چینی موفق نشوند عملیات را اعمال دهند، افسران مطلع اطلاعاتی واصل عمل خواهند شد. آن‌ها فعالیتشان را به مقصد شرکت‌های تيرخور نزدیک و افرادی را جلاجل داخل آن دائم الخمر‌ها استخدام می‌کنند. افسران حتی کارمندان چینی موجودي جلاجل شرکت‌های تيرخور را توسط انواع ابزارهای تهدیدی به مقصد همدستی مجبور و شماری مواقع، كره زمين تهدید جانی خانواده‌های آن‌ها جلاجل داخل کشور كاربرد می‌کنند. آدام هایکی می‌گوید این رویکرد جلاجل یکی كره زمين سابقه‌های بازرسی‌شده رخ داده باریک. فردی ناشناس توسط کارمندی چینی جلاجل یکی كره زمين شرکت‌های آمریکایی تباني ثابت کرده صفت بويناك و كره زمين چشم دولت کشورچین كره زمين کارمند مذکور مدعا صفت بويناك درایو فلش را به مقصد کامپیوتر مقام کارش متصل کند. فرد ناشناس کارمند چینی را توسط تهدید روح خانواده‌‌اش جلاجل داخل کشور، به مقصد همدستی کرده مجبور صفت بويناك.

جلاجل اسم باشليق‌های اخیر، رویکرد کشورچین جلاجل نفوذهای اطلاعاتی تغییر کرده باریک

فعالیت‌های نفوذ مقام‌های اطلاعاتی کشورچین جلاجل شماری مناسبت ها موفق صفت بويناك؛ اما آمریکایی‌ها اخیرا رویکردی جدی‌نمناك جلاجل شناسایی و دستگیر عوامل نفوذ جلاجل پیش گرفته‌بضع. آن‌ها اکتبر ۲۰۱۸ اولین افسر اطلاعاتی کشورچین را توسط اتهام نفوذ و هک دستگیر کردند. دستگاه بافندگي‌درآمد داشتن افسران اطلاعاتی کشورچین جلاجل فعالیت‌های هک جلاجل بيرون كره زمين دایره‌ی دولت آمریکا نیز تاييد كردن شده باریک. به مقصد‌ديباچه مثال، شرکت تحقیقات سایبری آمریکایی Recorded Future تباني بین دولت کشورچین و هکرهای پیمان‌کار را جلاجل بازرسی فعالیت‌های نفوذ اسم باشليق‌های ماضي کشف کرده باریک.

رديف نظامي محققان سایبری ناشناس Intrusion Fact جلاجل تحقیقات كلاه خود شواهدی جدی كره زمين تباني دولت توسط هکرها کشف و جلاجل سه اسم باشليق ماضي هویت اصلی هکرهای چینی را فاش کرده باریک. به مقصد‌علاوه جلاجل تحقیقات رديف نظامي مذکور، تباني همه‌ی هکرها توسط دپارتمان‌های استانی وزارت ایمنی کشور کشورچین فاش شده باریک. آن‌ها رديف نظامي‌های هکری را کشف کردند که جلاجل انتهای نامشان غيرماذون مدیر‌های بااستعداد کشورچین دیده انجام خواهد شد. وزارت دادگستری آمریکا پشت بام كره زمين شيوع يافتن نتایج تحقیق رديف نظامي سایبری، سابقه‌هایی علیه هکرهای مستقل و کارمندان جلاجل شرکت‌های ایمنی سایبری و افسران اطلاعاتی به مقصد‌جریان انداخت.

سرقت اطلاعاتی از آمریکا توسط چین

مقام‌های آمریکایی جلاجل کنفرانس هفته‌ی جاری كره زمين جلسه‌ها و کنفرانس‌های مشترک توسط مدیران‌عملي ساختن و فعالان دانشگاهی جلاجل سرتاسر ایالات متحده نبا دادند که توسط مشکل عياري مالکیت معنوی برگزار انجام خواهد شد. مقام‌های قانونی مختلف جلاجل درستكاري‌هایشان بازهم به مقصد لزوم تمركزفكر جلاجل مقابله توسط فرایندهای نفوذ و عياري اطلاعاتی تأکید کردند و رویکرد چینی‌ها را بلندمدت و نگران‌کننده دانستند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *