خانه / تکنولوژی / مذاکره گوگل توسط عکاسان مراسم ازدواج تعدادی ارتقای ویژگی روتوش عذار توسط دوربین پیکسل four

مذاکره گوگل توسط عکاسان مراسم ازدواج تعدادی ارتقای ویژگی روتوش عذار توسط دوربین پیکسل four

گوگل به مقصد‌منظور ارتقای دوربین پیکسل ۴ و به شدني قابلیت‌هایی همچون روتوش عذار و زیباتر جلوه‌وام گذاردن تصاویر، توسط عکاسان الفبايي‌ای مراسم ازدواج مذاکره کرده باریک. 

گوگل اعلام انجام بده توسط تيرخور توسعه‌ی ویژگی روتوش عذار (Face Retouching) جلاجل دوربین پیکسل ۴، كره زمين عکاسان الفبايي‌ای مشورت گرفته باریک که توسط مقوله‌هایی همچون زیباترکردن عذار آشنا هستند. ایساک رینولدز، مدیر محصول دوربین پیکسل، جلاجل ضبط كردن‌ای مطبوعاتی درزمينه‌ی قابلیت روتوش‌وزیر ها تصاویر توسط دوربین پیکسل ۴ گوگل توضیحات جالبی ارائه انجام بده.

پیکسل 4

ایسام رینولدز معتقد باریک: 

مقاله‌های مرتبط:

جلاجل روتوش تصاویر توسط دوربین پیکسل ۴، جلاجل خطوط اصلی عذار دستگاه بافندگي‌کاری نمی‌شود؛ سه گوش لفظ فرد باریک‌نمناك نمایش داده نخواهد شد. در عرض جلاجل روتوش تصویر آرامش طلب نیست گزيده‌های از رورفتن مهتر‌نمناك یا بینی‌اش کوچک‌نمناك نمایش داده شود؛ بلکه قصد گوگل كره زمين روتوش تصاویر، نمایش عذار‌ی واقعی فرد جلاجل زیباترین شکل ممکن باریک. تعدادی منظور كره زمين بهترین عکاسان الفبايي‌ای مراسم ازدواج فراخواني به مقصد ‌هم‌پیشگی کرده‌ایم.

روتوش چهره

ایساک رینولدز افزود:

مراسم ازدواج یکی كره زمين بااستعداد‌ترین روزهای زندگی هر فردی باریک. همه متحد شدن دارند تصویر زیبا و ياد‌انگیزی كره زمين چنین دوال مهمی به مقصد‌‌یادگار داشته باشند و همه‌ی حيات تازه يافتن كره زمين دیدن آن تصاویر زیبا لذت ببرند. كره زمين عکاسان الفبايي‌ای سؤال کردیم تعدادی زیباترشدن تصاویر گرفته‌شده جلاجل مراسم ازدواج چون كه کاری اعمال می‌دهند. گوگل قصد دارد چنین راهکاری را تعدادی دوربین گوشی‌های زيرك كلاه خود شبیه‌سازی کند. 

كره زمين دیدگاه عکاسان الفبايي‌ای، مستي زدا‌توافق داشتن پوسه از رورفتن یکی كره زمين وطن اختيار كردن مهمی باریک که جلاجل زیباتر جلوه‌وام گذاردن تصویر اوی اهمیت زیادی دارد. كره زمين دیدگاه رینولدز، پوسه مستي زدا یکی كره زمين مؤلفه‌های اصلی جلاجل زیباترشدن از رورفتن محسوب انجام خواهد شد. اوی معتقد باریک: 

نحوه‌ی روتوش تصاویر و برداشتن خطوط عذار لطف خاصی دارد. چگونگی حذف شدني سوراخ ها و خطوط بسیار ظریف عذار، می‌تواند جلاجل زیباترشدن عکس از رورفتن تأثیر بسیار زیادی بگذارد. این خطوط باید به مقصد‌نوع‌ای روتوش شوند که درنهایت، تصویر نهایی شبیه از رورفتن‌ی واقعی باشد و تصنعی به مقصد‌نگاه خشم آلود نرسد.

روتوش چهره

ویژگی Face Retouching باعث انجام خواهد شد تصویر عذار‌ی از رورفتن توسط پوستی مستي زدا و وهاج مرغوبيت كره زمين قبل به مقصد‌نگاه خشم آلود برسد. رینولدز درزمينه‌ی این مشکل می‌گوید:

حسب معمول بيگانگان صبح‌ها جلاجل مسافر‌ی ۱/۵۲ متری (‌۵ موت) آینه كلاه خود را نگاه می‌کنند و پس ازآن كره زمين ارج داشتن به مقصد قصد رفتن به مقصد مقام کار بيرون می‌شوند. جلاجل چنین مسافر‌ای، عموما عذار‌ی آن‌ها خوشایند به مقصد‌نگاه خشم آلود می‌رسد. کاربران تمایل دارند وقتی عکس‌های گرفته‌شده‌ی كلاه خود را نیز توسط دوبین گوشی زيرك مشاهده می‌کنند، همین ارائه كردن عملكرد را داشته باشند و تأیید کنند عذار‌كندو خوشایند به مقصد‌نگاه خشم آلود می‌رسد. 

گوگل جلاجل گوشی زيرك پیکسل ۴، نخستین‌شهرستان بار قابلیت روتوش عذار‌ی دوربین سلفی را به مقصد‌لفظ پیش‌فرض دراختیار کاربران آرامش طلب داد. رینولدز درادامه‌ی درستكاري‌هایش به مقصد این مشکل اشاعت انجام بده که یکی كره زمين منوي ها گوگل آن باریک کاربران بتوانند توسط دوربین گوشی‌های زيرك كلاه خود، ياد‌ی گیتی كره زمين لحظاتشان مندرج و قبضه کنند. گوگل کاملا می‌داند کاربران به مقصد زیباتر‌كشته شدن عذار‌كندو اهمیت می‌دهند. همه متحد شدن دارند وقتی عکس می‌گیرند، عذار‌كندو زیباتر و مرغوبيت جلاجل عکس بیفتد برخودهموار كردن بتوانند جلاجل شبکه‌های اجتماعی تصویری زیباتر كره زمين خودشان به مقصد‌اشتراک بگذارند؛ به مقصد‌خصوصی افرادی که پوسه مستي زدا و گیتی ندارند، به مقصد این ویژگی زیاد كره زمين بقیه توجه داغ جا می‌دهند. حكماً امکان غیرفعال‌وزیر ها ویژگی روتوش تصویر نیز صور دارد و کاربران می‌توانند درصورت تمایل، این ویژگی را غیرفعال کنند. 

فرد اپلیکیشنی که به مقصد روتوش و مستي زدا‌وزیر ها پوسه کاربران جلاجل اپلیکیشن دوربین اهمیت می‌دهد، اینستاگرام باریک. حكماً کاربران می‌توانند كره زمين فیلترهای واقعیت افزوده نیز تعدادی تغییر تصاویر كلاه خود كاربرد کنند. ناگفته نماند چندی افزونتر كره زمين تولیدکنندگان گوشی‌های زيرك همچون اپل، مسیر دیگری جلاجل پیش گرفته‌بضع و تنظیمات روتوش عذار را دراختیار کاربران آرامش طلب نمی‌دهند. 

درنهایت رینولدز به مقصد این مشکل اشاعت می‌کند که گوگل روی مشکل روتوش عذار زمان و انرژی فراوانی گذاشته و كره زمين جنبه‌های مختلف آن را بررسی کرده باریک. 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *