خانه / تکنولوژی / مایکروسافت درحال کار روی کنترلر بازی توسط بازخورد لامسه باریک

مایکروسافت درحال کار روی کنترلر بازی توسط بازخورد لامسه باریک

مایکروسافت نتایج تحقیقاتی را جانورصفت ردياب‌ی بازی توسط بازخورد لامسه‌ای تعدادی واقعیت مجازی منتشر انجام بده که امکان لمس اشیاء پلاستیکی به مقصد‌لفظ مجازی به مقصد‌ولی‌ی انگشتان را مهيا می‌کند.

يك جهت تحقیقاتی مایکروسافت (Microsoft Analysis) كره زمين همال‌های اولیه‌ی ردياب‌ی بازی غطا برداشته باریک که می‌تواند توسط بازخورد هپتیک (Haptic Suggestions) امکان لمس اشیاء مجازی جلاجل بازی‌های ویدیویی را مهيا کند. این کنترلر دارای قطعات متحرک نیست؛ بلکه توسط كاربرد كره زمين سنسورهای نیرو و عملگرهای شرفه به مقصد هم محفل بازخورد بصری درخور اطفال، بازخورد لامسه‌ای ایجاد می‌کند.

TORC نظام ارباب رعيتي کوچکی باریک که جلاجل کف دستگاه بافندگي جای می‌گیرد. این نظام ارباب رعيتي كره زمين روبه راه كردن‌ای كريه تشکیل شده‌ باریک که هیچ بخت متحرک هويدا گشتن‌ای ندارد؛ اما می‌تواند بازخورد پسندیده و توسط‌کیفیتی ایجاد کند.

TORC 1

این نظام ارباب رعيتي که تعدادی پشتیبانی كره زمين خوگرفتن اشیاء مجازی توسط كاربرد كره زمين كليك شست و كورس كليك افزونتر طراحی شده‌ باریک، ارتعاشاتی به مقصد انگشتان دستگاه بافندگي می‌دهد که باعث درك وزیر ها ویژگی‌های شیء مثل بافندگي كردن آن انجام خواهد شد.

TORC 2

درحقیقت ، انگیزه‌ی اولیه‌ی ایجاد TORC این بوده باریک که بتواند عاطل و تشكيل‌پذیری یک درشتي كردن سیلیکونی را نقل مكان کند. به مقصد این ترتیب، TORC خير‌مهجور به مقصد شما اجازه می‌دهد برخودهموار كردن اشیاء را لمس کنید و بگیرید، بلکه به مقصد‌ديباچه مثال می‌تواند مثل درشتي كردن ايمن سازي استرس به مقصد شما کمک کند برخودهموار كردن جلاجل زمان مواجه‌كشته شدن توسط ناامیدی‌های مجازی، توسط آن مقابله کنید. هنگام نگه‌مرتبط بودن یک شیء، حالت نیروی TORC باعث انجام خواهد شد برخودهموار كردن شیء مجازی مجمل شود. باآنكه انگشتان کاربر حرکت نمی‌کند، ترکیبی كره زمين محرک‌های بصری هم محفل‌توسط حسی حیرت‌انگیز ارائه انجام خواهد شد برخودهموار كردن هیبت‌ای حقوقدان‌کننده را تعدادی کاربر ایجاد کند.

TORC 3

TORC می‌تواند علاوه ثمار بازی‌های ویدیویی، جلاجل کاربردهای دیگری نیز باروح كاربرد آرامش طلب بگیرد؛ به دلیل اینکه توانایی طبیعی دستگاه بافندگي بشقاب تعدادی اعمال حرکات كليك را به مقصد‌لفظ دقیق ايفا می‌کند. این استادي جلاجل حرکت كليك امکان لمس دقیق و آسايش خواه ابزارها و اشیاء مجازی را مهيا می‌کند؛ امکانی که توسط کنترلرهای معمولی واقعیت مجازی (Digital Actuality) و واقعیت افزوده (Augmented actuality) امروزی مهيا انجام خواهد شد. تعدادی مثال، ارچه کاربر یک کلید مجازی را توسط TORC بگیرد، قادر باریک آن را پیدا کند، کلید را واصل کرده و جلاجل را به مقصد‌آسانی نيرنگ ساز یا كوپله کند.

TORC 4

حسگر نیرو جلاجل TORC می‌تواند تعدادی به مقصد‌دستگاه بافندگي استدلال كردن یا رهاسازی اشیاء كاربرد شود؛ به مقصد‌این‌لفظ که توسط نزدیک كشته شدن به مقصد شیء مجازی و ایجاد لمس كليك شست حسگر جلاجل موقعیت ۲D، این شیء دراختیار کاربر آرامش طلب می‌گیرد و توسط بلندکردن كليك شست كره زمين نظام ارباب رعيتي یا اندک كشته شدن نیروی وارده بین كليك شست و انگشتان، جسم آزاد انجام خواهد شد.

TORC 5

توانایی فشردن اشیاء مجازی، لمس آن‌ها و اینکه کاربر جلاجل نهایت قادر به مقصد خوگرفتن هر شیء جلاجل محیط‌های VR و AR باشد، می‌تواند سو گسرود نهایی واقعیت مجازی درنظر گرفته شود.

طراحی مینیمال TORC، عملکرد جنون مردم آزاري و قوی آن را ممکن کرده‌ باریک؛ به مقصد‌طوری‌ که می‌توان كره زمين آن جلاجل انواع کنترلرها و نظام ارباب رعيتي‌های روزمره مثل خامه (استایلوس)، ردياب‌ی بازی و… كاربرد انجام بده. تیم پروژه‌ی TORC امیدوار باریک که این مطالعه، باعث ایجاد انگیزه جلاجل جامعه‌ی تکنیک شود و راه را تعدادی مطالعه‌های افزونتر جلاجل زمینه‌ی طراحی کنترل‌کننده‌‌های واقعیت مجازی و واقعیت افزوده هموار کند.

TORC 6

جلاجل منتها می‌توانید ویدئوی مایکروسافت كره زمين پیش‌نمایش TORC را مشاهده کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *