خانه / تکنولوژی / مایکروسافت توسط مدیر جدید يك جهت ویندوز، در عوض دورانی عربي زبان دردسترس انجام خواهد شد

مایکروسافت توسط مدیر جدید يك جهت ویندوز، در عوض دورانی عربي زبان دردسترس انجام خواهد شد

مایکروسافت ماه ماضي سیستم مدیریت زیرمجموعه‌ی Home windows + Units را تغییر داد و پانوس پانای، مدیر بخش سرفیس، ریاست هر كورس بخش ویندوز و كريه‌افزار را برعهده گرفت. باآنكه هنوز زمان زیادی كره زمين مدیریت پانای نگذشته باریک، می‌توان به‌تمامی اولیه جلاجل مسیر و اشاره با گوشه چشم‌انداز ویندوز را جلاجل همین اختصاصی ناچیز مشاهده انجام بده. به‌تمامی جدید شامل مدیر جدید در عوض دستور كار‌ی آزمایشی ویندوز ناميده شده به مقصد Home windows Insider انجام خواهد شد که به مقصد‌کمک میلیون‌ها کاربر كانون، قابلیت‌ها و به مقصد‌روزرسانی‌های جدید ویندوز ۱۰ را آزمایش می‌کند.

پانوس پاناس جلاجل پستی وبلاگی درزمينه‌ی اختصاصی کوتاه مدیریتش جلاجل بخش ویندوز نوشت:

جلاجل ۳۰ سنه اولا فعالیتم جلاجل مقام مدیر بخش ویندوز، زمان زیادی به مقصد شنیدن دیدگاه‌های دیگران و یادگیری اختصاص دادم. در عرض جلاجل هم‌پیشه توسط تیم كلاه خود، مشغول توسعه‌ی اشاره با گوشه چشم‌انداز جدیدی در عوض ویندوز بودم. رديف نظامي اینسایدر و مبارزه و دانايي عمیق آن‌ها جلاجل کار را تحسین می‌کنم. در عوض رشد و نوآوری جلاجل ویندوز، جلاجل آینده‌ی پیش‌ رو قطعا به مقصد شخصی درخور اطفال در عوض مدیریت این جامعه‌ی قدرتمند نیاز داریم. به مقصد‌همین‌‌دلیل، توسط سربلندي آماندا لانگوسکی را به مقصد‌ديباچه مدیر جدید دستور كار‌ی ویندوز اینسایدر نصب شده می‌کنم.

لانگوسکی كره زمين کارمندان باسابقه‌ی ویندوز و مایکروسافت محسوب انجام خواهد شد که ۲۰ اسم باشليق پيشينه‌ی کار جلاجل شرکت دارد. او جلاجل دستور كار‌های ویندوز بتا، ویندوز موبایل، ویندوزفون و تیم دردسترس‌سازی بیلدهای ویندوز محضر داشته باریک. تیم دردسترس‌سازی بیلدها نسخه‌های جدید را دردسترس‌ و بهینه‌سازی می‌کند برخودهموار كردن مهندسان جلاجل داخل و بيرون مایکروسافت به مقصد‌راحتی كره زمين آن‌ها ثنايا ببرند.

مقاله‌های مرتبط:

توسط تصمیم جدید پانای، لانگوسکی مدیریت تیم آزمایش ویندوز ۱۰ را برعهده می‌گیرد که اهمیت زیادی جلاجل سيكل‌ی بازخوردگیری درزمينه‌ی ویندوز دارند. قبلا دونا سارکار مدیریت تیم را برعهده داشت و او اکنون وعاء جدیدی جلاجل تیم Microsoft Developer Relations دارد و به مقصد فعالیت جلاجل جمعيت ردموندی‌ها آدم كردن می‌دهد. فراموش نکنید مدیر قبلی بخش اینسایدر، گیب آئول، مایکروسافت را اسم باشليق ماضي به مقصد مقصد فیسبوک شهر ترک انجام بده. او اکنون مسئولیت مهندسی واقعیت افزوده و واقعیت مجازی را جلاجل فیسبوک برعهده دارد.

بدون شك‌طورکه پانای گفت، مایکروسافت مبارزه می‌کند اشاره با گوشه چشم‌انداز جدیدی در عوض آینده‌ی ویندوز ترسیم کند. ردموندی‌‌ها جلاجل پنج اسم باشليق ماضي، همه‌ی مبارزه كلاه خود را به مقصد‌کار گرفته‌بضع برخودهموار كردن اکوسیستم ویندوز ۱۰ را توسعه دهند. پوشيدگي چندی كره زمين مبارزه‌ها جلاجل ماه‌های اخیر کاهش یافته‌بضع. به مقصد‌ديباچه مثال، به مقصد‌روزرسانی‌های ویندوز ۱۰ افزونتر توسط شتاب قبلی ارائه نمی‌شوند و طرفداران و اعضای رديف نظامي آزمایش ویندوز نگران آینده‌ی سیستم‌عملي ساختن هستند.

Ponas panay

مایکروسافت قطعا روی Home windows 10X بسیار متمرکز باریک که در عوض نظام ارباب رعيتي‌های پيش رو به مقصد كورس نمایشگر نمایش خواهد شد. پوشيدگي به‌تمامی زیادی هم جلاجل نسخه‌ی عادی یا بدون شك دسکتاپ ویندوز ۱۰ حالت خواهد شد. به مقصد‌هرحال، پانای هنوز اشاره با گوشه چشم‌انداز كلاه خود در عوض ویندوز را نهایی نکرده باریک؛ اما می‌توان تمرکز زیادتر ردموندی‌ها ثمار سیستم‌عملي ساختن را جلاجل آینده توقف داشت. كره زمين به‌تمامی احتمال داده شده می‌توان به مقصد تزریق انرژی بسیار به مقصد يك جهت ویندوز اشارت انجام بده که پانای بلد زیادی جلاجل آن دارد. به مقصد‌علاوه، سیستم‌عملي ساختن کمی جنون مردم آزاري‌سازی و بخش‌های بيرون كره زمين کانون توجه بهینه‌سازی انجام خواهد شد.

مایکروسافت تمرکز خصوصی‌ای روی جنون مردم آزاري‌سازی و به شدني رابط کاربری ویندوز خواهد انجام بده

مدیرعامل مایکروسافت، ساتیا نادلا، جلاجل اظهارنظری جالب‌ پنج اسم باشليق پیش آینده‌ی ویندوز را این‌نوع ترسیم کرده صفت بويناك:«می‌خواهیم مردم كره زمين نیازداشتن به مقصد ویندوز، به مقصد گلچين‌ ویندوز و اخفاك‌ورزیدن به مقصد آن برسند». اکنون می‌توان ادعا انجام بده ویندوز جلاجل دورودورنگ‌ی پنج‌ساله‌ی ماضي، بهبودهای درخورتوجهی هیبت کرده باریک. دراین‌میان، اشاره با گوشه چشم‌انداز جدید در عوض مسیردهی به مقصد سیستم‌عملي ساختن جلاجل آینده و گلچين فردی به مقصد‌ديباچه رخصت‌ی اصلی بازاریابی ویندوز، الزامی به مقصد‌نگاه خشم آلود می‌رسید.

بیاندازه كره زمين کارشناسان توقف و امید دارند ویندوز سنه‌به مقصد‌سنه به مقصد سمت کارایی زیادتر در عوض افرادی پیش رود که يوميه كره زمين آن كاربرد می‌کنند و به مقصد سیستم‌عملي ساختن غيرمشدد هستند. قطعا به‌تمامی بزرگی جلاجل آینده جلاجل ویندوز رخ خواهد داد. تاکنون نیز اقدام‌های بسیار واحد وزن معادل و مهمی اعمال شده باریک؛ ازجمله اضافه‌كشته شدن PowerToys و Home windows Terminal.

بدون شك‌طورکه كلام شد، فرایند جنون مردم آزاري‌سازی طراحی یکی كره زمين دستور كار‌های آتی تیم ویندوز خواهد صفت بويناك. تاکنون نیز، همال‌هایی همچون آیکن‌های جدید و بهینه‌سازی جلاجل طراحی منو استارت را گواهي نامه بوده‌ایم. پانای هفته‌ی ماضي رسیدن ویندوز ۱۰ به مقصد آمار یک‌میلیارد کاربر را توسط ویدئویی تبلیغاتی جشن گرفت. كره زمين به‌تمامی واضح افزونتر می‌توان به مقصد مبارزه تیم در عوض بهینه‌سازی رابط کاربری سیستم‌عملي ساختن اشارت انجام بده. مایکروسافت مجددا در عوض شنیدن نظرها و بازخوردها دردسترس شده باریک. مدیریت جدیدی که جلاجل رأس اکوسیستم ویندوز آرامش طلب دارد و شیوه‌های جدید شرکت در عوض دریافت بازخورد، بایست كره زمين اشاره با گوشه چشم‌اندازی عربي زبان حکایت می‌کند. به مقصد‌هرحال، باید گوش به زنگ به‌تمامی و تصمیم‌های جدیدی جلاجل تیم ویندوز باشیم؛ تغییراتی که شاید چندی كره زمين آن‌ها جلاجل آینده‌ی بسیار پيرامون رخ دهند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *