خانه / تکنولوژی / مایکروسافت احتمالا امکان اجرای اپلیکیشن‌های x64 را روی آرم مهيا می‌کند

مایکروسافت احتمالا امکان اجرای اپلیکیشن‌های x64 را روی آرم مهيا می‌کند

نظام ارباب رعيتي‌های ویندوزی مبتنی‌ثمار ثمار آرم جلاجل حلول كننده موجودي امکان اجرای اپلیکیشن‌های x64 را ندارند؛ اما به مقصد‌نگاه خشم آلود می‌رسد مایکروسافت قصد دارد این رویه را تغییر دهد.

مایکروسافت هفته‌ی ماضي به مقصد‌لفظ رسمی جدیدترین اندام خانواده‌ی سرفیس یعنی سرفیس کشورپرو ایکس (Microsoft Floor Professional X) را عازم شدن‌ی بازارگه انجام بده. توسط نمایش‌ی سرفیس کشورپرو X به مقصد بازارگه، باری افزونتر گواهي نامه مناقشه‌هایی بین کاربران جانورصفت اپلیکیشن‌هایی که این محصول توانایی اجرای آن‌ها را دارد بودیم.

سرفیس کشورپرو X همچون بینهایت افزونتر كره زمين رایانه‌های آرم پيش رو به مقصد ویندوز ۱۰،‌ توانایی اجرای اپلیکیشن‌های بومی آرم (ARM یا بدون شك ARM64) را خواهد داشت؛ ایضاً کاربران خواهند توانست اپلیکیشن‌های ۳۲ بیت اینتل (x86) را جلاجل حالت شبیه‌سازی‌شده (Emulated) نیز روی نظام ارباب رعيتي‌كندو ايفا کنند. این مشکل داغ جا می‌دهد، امکان اجرای اپلیکیشن‌های ۶۴ بیتی اینتل (AMD64 یا بدون شك x64) روی نظام ارباب رعيتي‌های مبتنی‌ثمار آرم نظیر سرفیس کشورپرو ایکس صور ندارد. بنابراین کاربران این نظام ارباب رعيتي‌ها كره زمين اپلیکیشن‌هایی نظیر ادوبی پریمیر کشورپرو (Adobe Premiere Professional) یا فتوشاپ المنتس (Photoshop Parts) که فرد جلاجل نسخه‌ی ۶۴ بیتی جلاجل معرض هستند، ثنايا‌مند نخواهند شد.

ویندوز ۱۰ آرم / Windows 10 ARM

شایعه‌ی جدیدی به مقصد‌تازگی كره زمين صیانت رسانه‌ی Neowin منتشر شده باریک که داغ جا می‌دهد این رویه آرامش طلب باریک تغییر کند. Neowin به مقصد‌شيريني كره زمين منابعی آگاه كردن می‌گوید، مایکروسافت كره زمين مدتی پیش جلاجل مبارزه باریک برخودهموار كردن امکان اجرای اپلیکیشن‌های ۶۴ بیتی را به مقصد‌لفظ شبیه‌سازی‌شده جلاجل نظام ارباب رعيتي‌های آرم دارای ویندوز ۱۰ مهيا کند. زمان مهيا‌كشته شدن امکان اجرای اپلیکیشن‌های ۶۴ بیتی روی نظام ارباب رعيتي‌های آرم فعلا بي شرح وتفصيل باریک؛ بااین‌حلول كننده كلام انجام خواهد شد که این امکان توسط شيوع يافتن به مقصد‌روزرسانی ۲۱H1 ویندوز ۱۰ جلاجل معرض آرامش طلب می‌گیرد. این نسخه كره زمين ویندوز، درواقع نخستین به مقصد‌روزرسانی ویندوز ۱۰ جلاجل اسم باشليق ۲۰۲۱ به مقصد‌نمره می‌آید. كلام‌های یادشده به مقصد این معنی هستند که احتمالا عموم کاربران جلاجل نیمه‌ی بار اول اسم باشليق ۲۰۲۱ به مقصد قابلیت اجرای اپلیکیشن‌های ۶۴ بیتی روی نظام ارباب رعيتي‌های مبتنی‌ثمار آرم نظیر سرفیس کشورپرو ایکس دسترسی پیدا خواهند انجام بده. جلاجل طي کاربران اینسایدر خواهند توانست جلاجل اسم باشليق ۲۰۲۰ آن را به مقصد‌لفظ آزمایشی امتحان کنند.

مقاله‌های مرتبط:

وقتی مایکروسافت هنگام برگزاری کنفرانس Snapdragon Expertise Summit کوالکام جلاجل اسم باشليق ۲۰۱۶ پلتفرم ویندوز روی آرم (Home windows on ARM) را معرفی انجام بده، به مقصد‌لفظ رسمی اعلام شد که هیچ‌گاه آرامش طلب نیست اپلیکیشن‌های x64 به مقصد‌لفظ شبیه‌سازی‌شده به مقصد این پلتفرم بیایند. بااین‌حلول كننده به مقصد‌نگاه خشم آلود می‌رسد بنابه‌دلایلی خاص، ردموندی‌ها تصمیم گرفته‌بضع رویکردشان را تغییر دهند. رسانه‌ی Neowin جلاجل همین راستا توسط مایکروسافت مراوده ثابت انجام بده برخودهموار كردن جزئیات زیادتر را جویا شود؛ فردی به مقصد نمایندگی كره زمين این شرکت جلاجل جواب يابي اعلام کرده باریک که جلاجل حلول كننده موجودي چیزی در عوض ذكرخير جلاجل این اخبار صور ندارد.

فراموش نکنید که مایکروسافت هیچ‌گاه نگفته باریک که كره زمين دیدگاه تئوری امکان اجرای اپلیکیشن‌های ۶۴ بیتی به مقصد‌لفظ شبیه‌سازی شده روی آرم صور ندارد. جلاجل آن زمان كلام می‌شد اپلیکیشن‌های ۶۴ بیتی روی آرم توسط شماری مشکلات جلاجل زمینه‌ی عملکرد دستگاه بافندگي‌و‌پنجه لين می‌کنند و مایکروسافت كره زمين همین رو تصمیم گرفته باریک مفتخرشدن آن‌ها نرود. بنابراین مشکل مهمی جلاجل این بین ایجاد انجام خواهد شد؛ حتی ارچه ویندوز روی آرم بتواند اپلیکیشن‌های ۶۴ بیتی را نیز ايفا کند، شتاب ايفا و عملکرد اپلیکیشن‌های ۳۲ بیتی همچنان مرغوبيت خواهد صفت بويناك. شبیه‌سازی ۳۲ بیتی كره زمين WOW64 كاربرد می‌کند؛ یعنی دقیقا بدون شك چیزی که نسخه‌های ۶۴ بیتی ویندوز كره زمين آن به مقصد‌منظور اجرای اپلیکیشن‌های ۳۲ بیتی ثنايا می‌گیرند. 

افزون ثمار این ميراث ها، سؤال دیگری نیز مطرح انجام خواهد شد؛ پوشيدگي كره زمين آن‌جایی که فعلا جلاجل مرحمت ها اولیه‌ی کار هستیم، شاید جواب يابي وام گذاردن به مقصد این سؤال غیرممکن باشد. کدام‌یک كره زمين شبیه‌سازها به مقصد‌ديباچه حالت پیش‌فرض تجريد خواهد شد؟ امروزه روی نظام ارباب رعيتي‌های ۶۴ بیتی، اپلیکیشن‌های ۶۴ بیتی مونس انجام خواهد شد؛ کمک این نسخه‌ها،‌ زیادتر بهینه‌سازی‌ شده‌بضع و عملکرد بهتری دارند. جلاجل حلول كننده موجودي اپلیکیشن‌های ۶۴ بیتی جلاجل بدترین حالت كره زمين دیدگاه عملکرد، شبیه به مقصد نسخه‌ی ۳۲ بیتی و جلاجل اکثر مواقع مرغوبيت كره زمين آن‌‌ها هستند؛ اما این مشکل در عوض آرم صدق نمی‌کند، کمک بدون شك‌صفت منسوب به طوس که گفتیم، اپلیکیشن‌های ۳۲ بیتی روی آرم شتاب و عملکرد بهتری خواهند داشت.

سرفیس پرو ایکس

مشکل بااستعداد افزونتر این باریک که مایکروسافت اسم ابله می‌خواهد نسخه‌های مختلف اپلیکیشن‌ها را مدیریت کند. در عوض مثال جلاجل حلول كننده موجودي Adobe Inventive Cloud روی نظام ارباب رعيتي‌های ۳۲ بیتی، فتوشاپ ۲۰۱۸ را ارائه می‌دهد؛ بنابراین هنگام اجرای Adobe Inventive Cloud جلاجل حالت شبیه‌سازی روی آرم، همین نسخه كره زمين فتوشاپ ارائه داده انجام خواهد شد. مشخص نیست که آیا به مقصد‌لطف شبیه‌عود ۶۴ بیتی، نسخه‌ی ۲۰۲۰ (یا شاید برخودهموار كردن آن زمان، نسخه‌ی ۲۰۲۱)‌ فتوشاپ نیز به مقصد نظام ارباب رعيتي‌های مبتنی‌ثمار آرم خواهد آمد یا خیر. 

کوالکام جلاجل حلول كننده موجودي كورس قاش‌ در عوض رایانه‌های اشکال کرده باریک؛ اسنپدراگون ۸cx و مایکروسافت SQ1 که نسخه‌ی تغییریافته‌ی ۸cx به مقصد‌نمره می‌آید. هر دوی این قاش‌ها كره زمين اولا به مقصد‌صفت منسوب به طوس خصوصی در عوض رایانه‌ها ساخته شده‌بضع و جلاجل مرحمت ها ساخت آن‌ها مشکلِ شبیه‌سازی نیز جلاجل نگاه خشم آلود گرفته شده باریک. بااین‌حلول كننده شبیه‌سازی ۶۴ بیتی آرامش طلب نیست جلاجل منحصر قاش‌های سری ۸cx باشد. به مقصد‌عبارتی افزونتر، آرامش طلب باریک امکان اجرای شبیه‌سازی ۶۴ بیتی روی تمامی نظام ارباب رعيتي‌های پيش رو به مقصد پلتفرم ویندوز روی آرم مهيا شود. 

نکته‌ی واحد وزن معادل جانورصفت امکان اجرای شبیه‌سازی ۶۴ بیتی روی تمامی نظام ارباب رعيتي‌های مبتنی‌ثمار آرم این باریک که مشکل یادشده می‌تواند کاربران را كره زمين سردرگمی نجات دهد؛ درواقع آنان كره زمين این پشت بام سوا واصل كشته شدن به مقصد جزئیات به مقصد‌راحتی خواهند توانست بگویند که تمامی اپلیکیشن‌های ویندوزی روی رایانه‌های آرم ايفا خواهند شد. اولین مبارزه مایکروسافت جلاجل مربوط به حوزه‌ی آرم، ویندوز RT صفت بويناك؛ نسخه‌ای ناكامروا كره زمين ویندوز که هم كره زمين دیدگاه ظاهری و هم كره زمين دیدگاه عملکرد شباهت بسیار زیادی به مقصد ویندوز ۸ داشت. این نسخه كره زمين ویندوز فرد اپلیکیشن‌های آرم را ايفا می‌انجام بده که بینهایت كره زمين آن‌ها كره زمين طریق ویندوز استور دايگي‌تحصیل بودند. 

سرفیس پرو 6 مایکروسافت / Microsoft Surface Pro 6

ایده‌ی اصلی در عوض راه‌اندازی پلتفرم ویندوز روی آرم، این صفت بويناك که کاربران در عوض اجرای اپلیکیشن‌های آرم مجبور نباشند لزوما به مقصد ویندوز استور روی بیاورند؛ دقیقا به مقصد همین دلیل باریک که امروزه توسط مفهوم اجرای اپلیکیشن‌ها به مقصد‌لفظ شبیه‌سازی‌شده مواجه هستیم. ویندوزی روی آرم عملا آرامش طلب باریک بدون شك ویندوز باشد؛ باغ ها کاربرانی که كره زمين آن كاربرد می‌کنند، آرامش طلب باریک چنین حسی را هیبت کنند. مایکروسافت نمی‌خواهد کاربر به مقصد این فکر کند که ویندوز روی آرم توانایی اجرای چون كه اپلیکیشن‌هایی را دارد و چون كه اپلیکیشن‌هایی را نمی‌تواند ايفا کند. درواقع شما باید بتوانید كره زمين رایانه‌ی آرم كلاه خود همچون افزونتر رایانه‌ها به مقصد‌راحتی كاربرد کنید.

بینهایت كره زمين کاربران جانورصفت عملکرد رایانه‌های مبتنی‌ثمار آرم نگران هستند. دراین‌زمینه باید گفت که آمار داغ جا می‌‌دهد، کوالکام جلاجل مربوط به حوزه‌ی اشکال قاش‌های مخصوص رایانه‌ها به مقصد‌شتاب نردبان‌های ترقی را طی می‌کند. قاش‌های جدید این شرکت جلاجل مقایسه توسط نسل قبل‌كندو به مقصد‌شکل درخورتوجهی قدرتمندتر شده بودند و این روند سوا شک همچنان آدم كردن‌دار خواهد صفت بويناك. 

دیدگاه شما کاربران زومیت جلاجل این اخبار چیست؟

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *