خانه / تکنولوژی / ماه هنوز ازنظر زمین‌شناسی فعال باریک

ماه هنوز ازنظر زمین‌شناسی فعال باریک

باآنكه جلاجل اکثر اوقات ماه را جهانی مُطبقه و ساکن تصور می‌کنیم، نتایج پژوهشی جدید داغ جا‌دهنده‌ی صور حرکت‌هایی جلاجل ماه باریک.

نشانه‌هایی درزمينه‌ی این فهمید که احتمالا ماه ازنظر زمین‌شناسی کاملا مُطبقه نیست، كره زمين دانسته ها پيوسته كاري‌به مقصد عصر آپولو به مقصد‌دستگاه بافندگي وارد به ذهن باریک. جلاجل مأموریت‌های آپولو ۱۲ و ۱۴ و ۱۵، آشکارسازهای ماه‌لرزه (لرزه‌سوزن ته گرد) روی مساحي كردن ماه آرامش طلب داده شد و این دانسته ها داغ جا‌دهنده‌ی صور نوعی لرزه روی ماه صفت بويناك. بااین‌حلول كننده، کسی توسط اطمینان نمی‌حالی آیا این لرزه‌ها کمتجربه كره زمين حرکت حقیقی گسل‌ها یا صرفا کمتجربه كره زمين حرکات درونی ماه باریک. پژوهشی که به مقصد‌تازگی جلاجل مجله‌ی Nature Geoscience منتشر شده، داغ جا می‌دهد ماه ممکن باریک واقعا گسل‌های فعالی داشته باشد.

لرزه سنج روی ماه

لرزه‌سنجی که جلاجل مأموریت آپولو ۱۴ روی ماه مستقر شد (نزدیک‌ترین ولی)

یکی افزونتر كره زمين سرنخ‌هایی که داغ جا می‌دهد اتفاقی روی ماه جلاجل‌حلول كننده‌رويداد باریک، جلاجل اسم باشليق ۱۹۷۲ به مقصد‌دستگاه بافندگي آمد. جلاجل آن زمان، جین سرنان و جک اشمیت، فضانوردان آپولو ۱۷، مشغول بررسی مکان مرتفعی به مقصد‌غيرماذون لغو شدن لی لینکلن بودند. آن‌ها تصور می‌کردند این مکان احتمالا گسل زمین‌شناسی باشد؛ هرچند درزمينه‌ی آن اطمینان نداشتند.

همال‌های معدودی دیگری نیز هنگام حرکت فضاپیمای آپولو جلاجل نزدیکی نرمي كردن ماه به مقصد‌دستگاه بافندگي وارد به ذهن صفت بويناك؛ اما جلاجل اسم باشليق ۲۰۱۰، دوربین‌ مدارگرد شناسایی ماه توانست جزئیات دقیقی كره زمين این فاكتور‌ را به مقصد‌تصور بکشد و داغ جا دهد چنین لغو شدن‌هایی جلاجل سرتاسر مساحي كردن ماه دیده می‌شوند.

گسل های روی ماه

منظره‌ی وسیع ۳.۵ کیلومتری كره زمين ماه که گسل‌های زیادی جلاجل آن پراکنده شده‌بضع.

جلاجل‌حلول كننده‌موجودي، زیادتر پژوهشگران معتقدند این گسل‌ها محصول برداري راندگی‌هایی هستند که هنگام سردشدن موردها دردآشنا تشکیل‌دهنده‌ی ماه محصول برداري شده‌بضع. گرفتگي حرارتی موجب کاهش حجم و مجمل‌كشته شدن مساحي كردن انجام خواهد شد؛ بدان منطوق که ماه درحال جمعيت‌كشته شدن بوده باریک. پوشيدگي، تعدادی اینکه راندگی‌ها موجب لرزش شوند، لزوما نباید فعال و درحال‌حرکت باشند. همین کیفیت جلاجل مقیاس مهتر‌نمناك جلاجل داروفروشي نیز يكدلي افتاده باریک و شعاع این سیاره جلاجل درافتادن سه میلیون اسم باشليق ماضي، قريب ۷ کیلومتر کاهش یافته باریک. جلاجل آنجا مهتر‌ترین لغو شدن‌ها قريب صدبرابر مهتر‌نمناك كره زمين لغو شدن‌های موجود روی مساحي كردن ماه هستند.

نتایج بنیان‌و‌واپسین داغ جا می‌دهد گسل‌های ماه نسبتا بالنتيجه هستند و صحنه آن‌ها زیاد كره زمين ۵۰ میلیون اسم باشليق نیست؛ ولی آیا آن‌ها فعال و هنوز جلاجل‌حلول كننده‌حرکت هستند؟ جلاجل مطالعه‌ی جدید، كمال يافته واترز و همکارانش كره زمين روشی جدید تعدادی بررسی دقیق‌نمناك موقعیت ماه‌لرزه‌ها كاربرد کردند. آن‌ها متوجه شدند كره زمين ۲۸ لرزه‌ی اندک‌عمق شناسایی‌شده، ۸ لرزه نزدیک لغو شدن‌ها يكدلي افتاده باریک که داغ جا می‌دهد شاید این گسل‌ها واقعا فعال باشند. ۶ لرزه كره زمين آن‌ها نیز زمانی يكدلي افتاده صفت بويناك که ماه جلاجل بیشترین مسافر‌ی كلاه خود كره زمين زمین صفت بويناك. به مقصد‌نگاه خشم آلود می‌رسد جلاجل این موقعیت، تنش کمتجربه كره زمين گرفتگي مساحي كردن جلاجل عزايم كلاه خود بوده و احيانا جلي لرزه‌ها بسیار زیاد باریک.

سطح ماه

مسیر كورس اسم بي حس‌سنگ که جلاجل سرازیری به مقصد‌سمت مقام استقرار آپولو ۱۷ حرکت کردند.

پژوهشگران در عرض مسیرهای محصول برداري كره زمين منفور‌كشته شدن اسم بي حس‌سنگ‌ها را بررسی کردند. این يكدلي احتمالا نتیجه‌ای كره زمين تکان‌تغذيه كردن زمین باشد؛ کمک آن‌ها نزدیک لغو شدن‌ها آرامش طلب داشتند و به مقصد‌سمت پایین شیب منفور شده بودند. افزون‌براین، نشانه‌هایی كره زمين رسوبات محصول برداري كره زمين لغزش نیز صور داشت و به مقصد‌عقیده‌ی دانشمندان، همه‌ی این‌ها داغ جا‌دهنده‌ی این فهمید باریک که حرکت گسل‌ها همچنان جلاجل مساحي كردن ماه آدم كردن دارد.

آیا این بدان منطوق باریک که ماه تعدادی اکتشافات بشری خطرناک باریک؟ آمریکا اخیرا اعلام کرده قصد دارد جلاجل پنج اسم باشليق آینده توسط تيرخور استقرار پایگاهی روی ماه، باردیگر بدان‌مكان سفيران کند. خوشبختانه هیچ‌کدام كره زمين یافته‌های جدید به مقصد آن منطوق نیست که ماه مخزن لرزش‌ها باریک. ماه‌لرزه‌ها درمقایسه‌توسط زمین‌لرزه‌های روی زمین کمیاب‌نمناك و ضعیف‌نمناك هستند؛ اما به مقصد‌طورقطع روی ماه مکان‌هایی صور دارد که نباید درکنار آن‌ها پایگاهی مستقر انجام بده.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *