خانه / تکنولوژی / فیسبوک پی توسط تيرخور تبرئه زروسيم جلاجل اپلیکیشن‌های شبکه‌ی اجتماعی معرفی شد

فیسبوک پی توسط تيرخور تبرئه زروسيم جلاجل اپلیکیشن‌های شبکه‌ی اجتماعی معرفی شد

فیسبوک دوال‌به مقصد‌دوال فعالیت‌هایش را جلاجل صنعت شهر فین‌تک افزایش می‌دهد و به مقصد‌ديباچه جدیدترین دستاورد، كره زمين قابلیتی در عوض تبرئه زروسيم جلاجل اپلیکیشن‌ها رونمایی انجام بده.

فیسبوک كره زمين سیستم وام گذاري جدیدی به مقصد‌نا فیسبوک پی (Fb Pay) رونمایی انجام بده که جلاجل فیسبوک، اینستاگرام، فیسبوک مسنجر و واتساپ جلاجل اختیار کاربران آرامش طلب خواهد گرفت. معرفی سیستم جدید جلاجل زمانی‌که رمزارز احتمالی فیسبوک، لیبرا، فروسو فشارهای مختلف انتقادی و نازخرامي‌های اجرایی آرامش طلب دارد، دايگي‌توجه به مقصد‌نگاه خشم آلود می‌رسد.

فیسبوک پی توسط تيرخور اعمال خریدهای باطني‌دستور كار‌ای، تبرئه زروسيم كره زمين كس به مقصد كس و خرید كره زمين ورقه‌های صاحبخانه‌وکاری فیسبوک و همچنیی صفت ثروتمند‌ی Fb Market طراحی شده باریک. همه‌ی کارت‌های اعتباری بین‌المللی نامي به مقصد‌علاوه‌ی سرویس‌های وام گذاري آنلاین همچون پی‌پال و استرایپ جلاجل فیسبوک پی پشتیبانی می‌شوند.

دبورا لیو، معاف ارشد بخش‌های صفت ثروتمند و تجبر فیسبوک درزمينه‌ی مدل جدید می‌گوید:

فیسبوک پی بخشی كره زمين دستور كار‌های ما در عوض افزایش يسر، دسترسی‌پذیری و ایمنی کاربردهای تجاری جلاجل اپلیکیشن‌های زیرمجموعه باریک. اما باوري داریم رویکرد جدید توسط مهيا وزیر ها امکان خرید و فروش محصوله جلاجل همه‌ی نقاط كره ارض، به مقصد رشد شرکت‌ها و توانمندسازی بيگانگان نیز می‌انجامد. ما توسعه‌ی فیسبوک پی را آدم كردن می‌دهیم و به مقصد‌كنار زدن راه‌هایی در عوض افزایش قيمت آن توسط تيرخور‌گیری اکاربران اپلیکیشن‌ها هستیم.

شاید فیسبوک پی زمینه‌سه تار اجرای نهایی لیبرا باشد

یکی كره زمين انتقادهای اصلی به مقصد رمزارز لیبرا، به مقصد مشکلات احتمالی آن جلاجل صفت به خاطرسپردني حریم خصوصی کاربران اشارت می‌کند. نازخرامي‌های ماضي‌ی فیسبوک جلاجل مربوط به حوزه‌ی حریم خصوصی و وقايه كره زمين داده‌‌ی کاربران، وعاء پررنگی جلاجل شکل‌گیری انتقادها نسبت به مقصد رمزارز مذکور داشته‌بضع. به مقصد‌هرحال همین شرکت اکنون زیرساخت امنیتی فیسبوک پی را هم طراحی کرده باریک.

جلاجل پست وبلاگی لیو حوالی طراحی و توسعه‌ی فیسبوک پی می‌خوانیم:

ما فیسبوک پی را به مقصد این لفظ طراحی کردیم مادام دانسته ها کارت‌های اعتباری و شمار‌هاب بانکی توسط ایمنی تبيره و به مقصد‌لفظ رمزنگاری ذخیره شوند. به مقصد‌علاوه نظارت دقیق ثمار فعالیت‌های احتمالی کلاهبرداری، شناسایی فعالیت‌های غیرمجاز و داده ها‌رسانی درزمينه‌ی فعالیت شمار نیز جلاجل سیستم گنجانده شده‌بضع. شما در عرض می‌توانید در عوض فعالیت‌هایی همچون تبرئه زروسيم یا وام گذاري، توسط كاربرد كره زمين ابزارهای امنیتی ص فآرايي کوتاه یا حسگرهای اجاره دهنده كليك و تشخیص عذار، لایه‌ی امنیتی اضافه‌ای را جلاجل سیستم وام گذاري به مقصد کار بگیرید. فیسبوک هیچ اطلاعاتی را كره زمين حسگرهای بیومتریک شما دریافت و ذخیره نمی‌کند.

فیسبوک پی

مقاله‌های مرتبط:

فیسبوک پی اکنون مهجور جلاجل اپلیکیشن‌های فیسبوک و فیسبوک مسنجر جلاجل معرض باریک و جلاجل آینده‌ی نزدیک در عوض واتساپ و اینستاگرام هر ارائه خواهد شد. توسط اضافه كشته شدن قابلیت به مقصد واتساپ و اینستاگرام، در عوض كاربرد كره زمين فیسبوک پی الزامی به مقصد درآمد داشتن شمار کاربری فیسبوک نخواهد صفت بويناك.

جلاجل بیانیه‌ی خبری فیسبوک حوالی سرویس وام گذاري جدید اعلام شد که این سرویس، ساختارگرايي کاملا هيئت و نجوم توسط لیبرا دارد. به مقصد‌هرحال چندی کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که فیسبوک پی قدم‌های اولیه را در عوض رونمایی نهایی كره زمين لیبرا شکل می‌دهد. ازطرفی لیبرا به مقصد‌محض معرفی جلاجل صيف اسم باشليق جاری، توسط اختلاط كردن‌های شدید كره زمين صیانت کارشناسان و سیاست‌مداران روبه‌رو شد. حتی كورس تشكيلات سياسي مدعی جلاجل آمریکا در عوض اختلاط كردن و مقابله توسط لیبرا توسط هم متحد بودند و ایده‌ی اجرایی آن را نامناسب دانستند.

علاوه ثمار قانون‌گذاران، خیلی كره زمين شرکای تجاری لیبرا نسبت به مقصد آینده‌ی این رمزارز نامطمئن هستند. به مقصد‌ديباچه مثال پشت بام كره زمين فشارهایی که قانون‌گذاران اروپایی و آمریکایی به مقصد لیبرا واصل کردند، پی‌پال جلاجل ماه اکتبر تصمیم به مقصد شهرستان ترک پروژه گرفت. ویزا، مسترکارت، ای‌بی، استرایپ و هيولا تجبر الکترونیک کشورآرژانتین، مرکادو پاگو هم کمی پس ازآن كره زمين همدستی جلاجل لیبرا تغييرعقيده دادند. مدیرعامل فیسبوک، مارک زاکربرگ، ماه ماضي جلاجل جلسه‌ی شنودن کنگره‌ی آمریکا شرکت انجام بده مادام به مقصد پرسش‌های نمایندگان حوالی لیبرا جواب دهد. او كره زمين ایده‌ی اصلی رمرارز دفاع و به مقصد لزوم رفع محدودیت‌ها و نازخرامي‌های پیش روی آن، اذعان انجام بده.

زاکربرگ جلاجل جلسه توسط کنگره‌ی آمریکا اظهارنظر جالبی درزمينه‌ی پروژه داشت:

منبرها درک می‌کنم که اکنون ما جلاجل پیمان ایده‌خاندان ها آرامش طلب نداریم. ما جلاجل اسم باشليق‌های ماضي نازخرامي‌های متعددی را هیبت کردیم و مطمئن هستم مردم امیدوار بودند که شرکت دیگری به مقصد‌مگراين كه فیسبوک، این ایده را پیش ببرد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *