خانه / تکنولوژی / فیسبوک مادام پیش كره زمين گدازش نگرانی قانون‌گذاران، لیبرا را نمایش نمی‌کند

فیسبوک مادام پیش كره زمين گدازش نگرانی قانون‌گذاران، لیبرا را نمایش نمی‌کند

فیسبوک چندی پیش نبا توسعه‌ی رمزارز اختصاصی كلاه خود را اعلام انجام بده. پسفردا شرکت می‌گوید که مادام پیش كره زمين گدازش جنگ جو‌های قانونی، لیبرا نمایش نخواهد شد.

فیسبوک اعلام انجام بده که مادام پیش كره زمين «بررسی کامل نگرانی‌های تنظیم ضوابط» رمزارز لیبرا را نمایش نمی‌کند. ایضاً آن‌ها اعلام کردند که قانون‌گذاری جلاجل آمریکا اعمال نخواهد شد و کشورسوئیس به مقصد‌ديباچه مقصد تنظیم ضوابط تجريد شده باریک. دیوید مارکوس، مدیر زیرمجموعه‌ی کالیبرا جلاجل فیسبوک، پیش كره زمين دیدار توسط کمیته‌ی بانک‌داری سنای آمریکا، جزئیات هماهنگی لیبرا را توسط قوانین بانکی اعلام انجام بده. به مقصد‌علاوه او می‌گوید که پیش كره زمين نمایش‌ی رسمی رمزارز، قانون‌گذاران باید به مقصد نتیجه‌ای درزمينه‌ی آن رسیده باشند.

مارکوس جلاجل بیانیه‌ی پیش كره زمين جلسه توسط رفعت نوشت:

ما می‌دانیم که در عوض بررسی و گدازش هم سر به مقصد زمان نیاز خواهیم داشت. جلاجل اینجا به مقصد‌لفظ وهاج اعلام می‌کنم: فیسبوک پیش كره زمين بررسی و گدازش نگرانی‌های قانونی و دریافت تأییدیه‌های مرتبط، پول بيگانه دیجیتال لیبرا را نمایش نخواهد انجام بده.

مقاله‌های مرتبط:

هيولا‌های مختلف صنعت کشورمالی، حمایت‌های مهمی را كره زمين نمایش‌ی رمزارز اختصاصی فیسبوک اعلام کرده‌بضع. كره زمين میان آن‌ها می‌توان به مقصد پی‌پال، مسترکارت و ویزا اشارت انجام بده. ازطرفی قانون‌گذاران جلاجل سرتاسر كره ارض نگرانی‌های متعددی را نقل کرد پول بيگانه دیجیتال فیسبوک تعبیر کرده‌بضع. آن‌ها باوري دارند هيولا شبکه‌های اجتماعی جلاجل مدیریت و تنظیم ضوابط ارزی که بيرون كره زمين قوانین دولتی فعالیت می‌کند، مشکلات زیادی خواهد داشت.

رفعت و کاخ سفید جلاجل آمریکا جلسه‌های استماعی را در عوض بررسی رمزارز لیبرا برگزار کرده‌بضع که نتایج آن به مقصد‌زودی اعلام انجام خواهد شد. ازطرفی دونالد ترامپ، رئیس‌خلق آمریکا تاچند دوال پیش جلاجل یک توییت به مقصد رمزارز لیبرا هجوم بردن و آن را «ارزی نامعتبر و غیر دايگي اعتماد» جرم بخش انجام بده. به مقصد‌علاوه او گفت که ارچه فیسبوک قصد نمایش‌ی لیبرا جلاجل ایالات متحده را داشته باشد، باید زردتشتي بانکی دریافت کند.

ارز دیجیتال لیبرا

کشورهند یکی كره زمين مقاصد اصلی فیسبوک در عوض لیبرا محسوب انجام خواهد شد. مقامات آن کشور چندی پشت بام كره زمين شيوع يافتن نبا توسعه‌ی لیبرا، قانون نهي كردن در عوض آن اعلام کردند. چنین تصمیمی احتمالا جنگ جو‌های بزرگی جلاجل مسیر توسعه‌ی رمزارز ایجاد خواهد انجام بده. به مقصد‌هرحال همه‌ی کشورها امکان اظهارنظر یا قانون‌گذاری در عوض كاربرد كره زمين ابزارهای لیبرا همچون کیف زروسيم دیجیتالی کالیبرا را دارند، اما مارکوس كره زمين قانون‌گذاری کلی پول بيگانه دیجیتال جلاجل کشورسوئیس نبا می‌دهد:

تين لیبرا به مقصد‌كنار زدن مندرج، قانون‌گذاری و فعالیت فروسو ضوابط نظارتی باریک. كره زمين آنجایی که تين جلاجل ژنو آرامش طلب دارد، نظارت ثمار آن توسط دائم الخمر‌های قانون‌جادادن کشورسوئیس اعمال خواهد شد (Swiss Monetary Markets Supervisory Authority).

مارکوس جلاجل آدم كردن‌ی بیانیه‌ی كلاه خود نوشت که ایالت‌های آمریکای امکان اظهارنظر و قانون‌گذاری مستقل نقل کرد لیبرا را جلاجل مناقشه تبرئه زروسيم خواهند داشت. به مقصد‌علاوه کمیسیون صفت ديوان سالار و اوراق بهادار و تين حمایت کشورمالی كره زمين کشورمصر‌ف‌کننده جلاجل آمریکا نیز مباحث صفت به خاطرسپردني ایمنی داده‌ی کاربران را بررسی می‌کنند.

اظهارنظر مدیر زیرمجموعه‌ی کالیبرا و عهده داري فیسبوک مبنی ثمار مبارزه در عوض قانون‌گذاری، دیدی کلی كره زمين دستور كار‌های هيولا شبکه‌های اجتماعی در عوض ورود به مقصد بازارگه رمزارز می‌دهد. منتهی هنوز بخش‌های زیادی كره زمين دستور كار‌ی فیسبوک در عوض لیبرا اپوزيسيون باریک. قطعا قانون‌گذاران سؤال‌های متعددی را كره زمين مدیران و مسئولان فیسبوک خواهند داشت. دراین‌میان خرابكاري‌ی خير‌استريوفونيك درخشان فیسبوک جلاجل مناقشه حریم خصوصی و داده‌های کاربران هم جلاجل نظرات قانون‌گذاران تأثیر دارد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *