خانه / تکنولوژی / مجال مهلت اپل جلاجل جذب کاربران ناراضی مایکروسافت پشت بام كره زمين پایان پشتیبانی ویندوز ۷

مجال مهلت اپل جلاجل جذب کاربران ناراضی مایکروسافت پشت بام كره زمين پایان پشتیبانی ویندوز ۷

بنابر تحقیقات مؤسسه IDC، اپل قادر به مقصد جذب بخش چشمگیری كره زمين کاربران ویندوز ۷ خواهد صفت بويناك و این امر نقالي كردن‌ی عطفی جلاجل هم چشمي كردن همیشگی PC و مک باریک.

۱۲ ژانویه‌ی ۲۰۲۰ (۲۲ دی ۱۳۹۸) در عوض تمامی مدیران IT جلاجل سراسر كره ارض دوال مهمی صفت بويناك. جلاجل این دوال مایکروسافت به مقصد پشتیبانی كره زمين ویندوز ۷ پایان داد؛ سیستم‌عملي ساختن محبوبی که جلاجل اسم باشليق ۲۰۰۹ پشت بام كره زمين فاجعه‌ی ویستا منتشر شد و ردموندی‌ها را نجات داد. اکنون پشت بام كره زمين گذشت ۱۱ اسم باشليق، زمان ایجاد به‌تمامی در عوض مدیران IT رسیده و این تغییر در عوض اپل به مقصد‌معنی «مجال مهلت» باریک.

ویندوز ۷ را می‌توان اولین نشانه‌ی پایان كلنجار بین مایکروسافت و اپل حالی. این روزها مایکروسافت به مقصد‌جای هم چشمي كردن توسط سیستم‌‌‌های عملي ساختن مختلف، توسط سرمایه‌گذاری‌های سنگین اقدام به مقصد گشايش لين‌افزارها و پلتفرم‌های رایانش ابری كلاه خود جلاجل انواع پلتفرم‌ها می‌کند. به مقصد‌ديباچه مثال می‌توان به مقصد هدیه‌ی Workplace 365 در عوض مک اشاعت انجام بده که حتی جلاجل اپ استور مک هم جلاجل معرض باریک. طبیعتا مایکروسافت ترجیح می‌دهد محصولاتش جلاجل کامپیوتر‌های ویندوزی كاربرد شوند، اما جلاجل عین حلول كننده نمی‌تواند كره زمين مشتریان بلقوه‌ای که جلاجل پلتفرم‌های افزونتر سرمایه‌گذاری کرده‌بضع، اشاره با گوشه چشم‌پوشی کند.

IDC می‌گوید ۱۳ درصد كره زمين کاربران ویندوز ۷ احتمالا به مقصد اکوسیستم اپل هجرت می‌کنند

جلاجل صیانت افزونتر ماجرا اپل، شرکتی که تمرکز اصلی آن اشکال كريه‌افزار باریک، پایان حيات تازه يافتن ویندوز ۷ را به مقصد‌ديباچه بهترین مجال مهلت در عوض ارائه‌ی پیشنهاد همدستی به مقصد دائم الخمر‌هایی می‌بیند که به مقصد‌كنار زدن ارتقاء سیستم‌های كلاه خود هستند. سازمانی که كلكسيون‌ی کاری كلاه خود را ثمار مبنای ویندوز ۷ شکل‌داده، به مقصد احيانا زیاد طی این اسم باشليق‌ها مبنا زیادی آیفون و آیپد هم به مقصد كلكسيون‌ی كلاه خود افزوده باریک؛ پشت بام آنچنان پيرامون كره زمين هوش نیست که به مقصد هجرت کامل به مقصد اکوسیستم اپل فکر کند. اسم بزرگواري تحقیقات لفظ گرفته، کارمندان محصولات اپل را به مقصد سایر پلتفرم‌ها ترجیح داده و درصورت كاربرد كره زمين آن‌ها عملکرد بهتری كره زمين كلاه خود داغ جا می‌دهند.

مقاله‌های مرتبط:

اسم بزرگواري تحقیقات مؤسسه‌ی IDC بخش اعظم ارتقاء سیستم‌های ویندوز ۷ به مقصد ویندوز ۱۰ خواهد صفت بويناك و احكام ۱۳ درصد كره زمين کاربران به مقصد سمت جایگزینی توسط مک خواهند رفت؛ حكماً همین مقدار اندک، به مقصد‌معنی افزایش فروش چندمیلیونی مک خواهد صفت بويناك و جلاجل آینده به مقصد فروش سایر محصولات اپل مثل آیپد و آیفون نیز خواهد افزود. اپل توسط آگاهی كره زمين این موقعیت بااستعداد، مجال مهلت را غنیمت شمرده و كره زمين ماه‌ها قبل مذاکرات توسط دائم الخمر‌ها را دراین‌به دفعات سرخرگ کرده باریک. درواقع بخش پيوسته كاري به مقصد مشتریان سازمانی اپل كره زمين اسم باشليق‌ها قبل فعالیت جدی كلاه خود را يكم کرده به مقصد نحوی که سيني جدیدترین شرح احوال‌ها، تمامی ۵۰۰ شرکت بالاتر فهرست فورچن (Fortune) كره زمين محصولات اپل كاربرد می‌کنند.

رشد دوال‌افزون اپلیکیشن‌های فروسو وب نیز به مقصد تعالی اپل جلاجل زمینه‌ی مشتریان سازمانی کمک خواهد انجام بده. شرکت‌هایی که مایل به مقصد تعویض سیستم كلاه خود كره زمين PC به مقصد مک هستند، در عوض اجرای لين‌افزار‌های اختصاصی كلاه خود نیازی به مقصد تدوین لين‌افزارهای شبیه‌سه تار و مشکلات پيوسته كاري به مقصد آن ندارند و کافی باریک توسط اجرای یک مرورگر كره زمين اپلیکیشن های فروسو وب كاربرد کنند.

دیدگاه شما جلاجل این‌به دفعات چیست؟ ارچه جلاجل مقام کار كره زمين PC كاربرد می‌کنید و شرکت شما قصد ارتقاء تجهیزات را داشته باشد، مایل به مقصد هجرت به مقصد مک هستید؟

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *