خانه / تکنولوژی / شرکت COTI بلاک کشورچین three.zero را سوا نیاز به مقصد برگيري معرفی انجام بده

شرکت COTI بلاک کشورچین three.zero را سوا نیاز به مقصد برگيري معرفی انجام بده

فناوری جدیدی توسط غيرماذون COTI جلاجل مربوط به حوزه‌ی بلاک کشورچین معرفی شده که ادعای تحول این فناوری و ازبین‌جابه جايي نیاز به مقصد برگيري را دارد.

بلاک کشورچین به مقصد‌شتاب به‌تمامی مختلف و ظهور فناوری‌های جدید را هیبت می‌کند. انواع پروتکل‌ها جلاجل این مربوط به حوزه يوميه منتشر و آزمایش می‌شوند. تمامی فناوری‌های جدید نیز توسط تيرخور به مقصد‌مبارزه‌طلبیدن سیستم‌های صحنهّتی ظهور پیدا می‌کنند. آخری فناوری جلاجل این مربوط به حوزه، توسط غيرماذون Blockchain three.zero معرفی شده باریک.

شرکت جدیدی توسط غيرماذون COTI بلاک چینی سوا بلوک و كان‌کاوی طراحی انجام بده که سيني ادعای آن‌ها، مشکلات مقیاس‌پذیری بلاک کشورچین را گدازش می‌کند. درصورت شفا این ادعا، بیت‌ کوین را می‌توان فناوری خلف‌مابقي در محاصره قرار گرفتن بلاک کشورچین three.zero جرم بخش انجام بده. قطعا می‌دانید رمزارز تعدادی آسايش خواه‌نمناك و كم ارزش‌نمناك و سریع‌ترکردن بازدادن‌ها معرفی شد؛ اما تاکنون موفق به مقصد اعمال آن نشده باریک.

مقاله‌های مرتبط:

زمان و خرجیی واجب شده تعدادی تأیید تراکنش‌ها جلاجل شبکه‌ی بیت کوین، شتاب آن را به مقصد سه مادام پنج تراکنش جلاجل ثانیه می‌رساند. اتریوم که سرعتی زیادتر دارد نیز حداکثر پانزده تراکنش را جلاجل ثانیه اعمال می‌دهد. ارچه توقف داریم میلیون‌ها نفر يوميه كره زمين رمزارز تعدادی بازدادن‌هایشان كاربرد کنند،‌ این اعداد و آمارها طفره بزرگی محسوب می‌شوند. به مقصد‌علاوه،‌ قاتل کیف‌زروسيم‌ها و اسم پري زده انرژی نیز مشکلات افزونتر این مسیر هستند.

شرکت COTI بلاک چینی اسم بزرگواري پروتوکل گراف جهتدار غیرمدور (DAG) طراحی کرده باریک. بلاک کشورچین‌های این پروتکل، بلوک و نیاز به مقصد برگيري رمزارز ندارند. گراف‌های این پروتکل دایره‌ای نیستند و جلاجل یک صوب مشخص حرکت می‌کنند. این تعریف، یعنی تراکنش‌ها کپی‌شدنی نیستند و خودشان به مقصد‌لفظ خودکار اسم بزرگواري تراکنش‌های قبلی تأیید می‌شوند.

blockchain

درنتیجه‌ی تعریف كلام‌شده، هیچ ماینری تعدادی تأیید تراکنش‌ها و درنتیجه، هیچ اسم پري زده انرژی یا زمانی نیاز نیست. درنهایت، تأیید جابه‌جایی زروسيم بین کیف‌زروسيم‌ها به مقصد‌لفظ تقریبا لمحه‌ای و توسط خرجیی بسیار كم ارزش اعمال انجام خواهد شد. بدون شك‌طورکه كلام شد، نیازنداشتن به مقصد برگيري توسط نیازنداشتن به مقصد کدنویسی و اسم پري زده‌نشدن انرژی معاشر باریک. به مقصد‌علاوه، COTI دارایی‌های کاربران را جلاجل کیف‌زروسيم‌های آفلاین نگه‌داری می‌کند. درنتیجه، موجودی شمار‌ها در محاصره قرار گرفتن حملات سایبری ایمنی بیحد خواهد داشت.

COTI توسط ادعای افزایش شتاب و ازبین‌جابه جايي برگيري فعالیت می‌کند

COTI درمقایسه‌توسط شتاب سه مادام پنج تراکنش جلاجل ثانیه‌ای بیت کوین، توانایی اعمال دَه‌هزار تراکنش جلاجل ثانیه را دارد. درواقع، این فناوری جدید آنچه‌ جلاجل دنیای صحنهّتی درحال رخ‌وام گذاردن باریک (فرایندهای بازدادن لمحه‌ای)، به مقصد دنیای ارزهای رمزنگاری‌شده می‌آورد.

شرکت COTI حاصل کردن‌وکاری واقعی باریک و تعدادی سرخرگ کار كره زمين روند ICO كاربرد نکرد. آن‌ها پلتفرمی توسط هشتادهزار کاربر و چهارهزار مرکز بازدادن دارند که هم‌اکنون زیاد كره زمين پانزده‌میلیون دلار قيمت‌گذاری شده باریک. درحال‌موجودي، جلاجل ۲۵۰هزار پیشگاه POS جلاجل كره ارض كره زمين فناوری این شرکت كاربرد انجام خواهد شد.

تیم مدیریت و مهندسی COTI بایست پيشينه‌ای طولانی‌اختصاصی جلاجل مربوط به حوزه‌های كلاه خود دارند. كره زمين اعضای آن‌ها می‌توان به مقصد گرگ کید (كره زمين اولین سرمایه‌گذاران توییتر،‌ اسکوئر، کوین‌بیس و ریپل) و استیو هیلبران (مدیرعامل Investec plc) و دکتر متیو مک‌بریدی (مدیر ارشد فناوری مفروضات بلک‌راک) اشاعت انجام بده. مدیران اجرایی افزونتر نیز كره زمين شرکت‌هایی همچون جی‌پی مورگان، گلدمن ساکس، اچ‌اس‌بی‌سی، یو‌بی‌ای، کی‌پی‌مام‌جی و آی‌بی‌مام به مقصد‌ آن‌ها ملحق خواهند شد.

بلاک چین / blockchain

مدیرعامل COTI، شهف شهرستان بار-گفن جلاجل ضبط كردن توسط خبرنگار فوربس، بلاک کشورچین شرکتش را توسط‌ غيرماذون Trustchain معرفی می‌کند. شهرستان بار-گفن پیش‌ازاین، هم‌بنیان‌جادادن و مدیرعامل آژانس تبلیغاتی WEB3 صفت بويناك. او جلاجل ضبط كردن‌ای درزمينه‌ی طوق کار محصول شرکتش می‌گوید:

جلاجل COTI اولین پروتکل بلاک کشورچین بهینه‌سازی‌شده‌ی كره ارض تعدادی بازدادن‌های غیرمتمرکز را توسعه می‌دهیم. این پروتکل تعدادی كاربرد‌ی مراکز تجاری و دولت‌ها و شبکه‌های بازدادن غیرمتمرکز و ایضاً نمایش‌کنندگان ارزهای پایدار کاربرد خواهد داشت. پروتوکل تراست کشورچین اسم بزرگواري DAG طراحی انجام خواهد شد و می‌توان آن را تکامل بعدی دنیای بلاک کشورچین نامید. درواقع، محصول ما راهکار واقعی بلاک کشورچین three.zero محسوب انجام خواهد شد که تعدادی کاربردهای خاص درخور اطفال خواهد صفت بويناك.

COTI

مقاله‌های مرتبط:

شهرستان بار-گفن درادامه به مقصد این نکته اشاعت می‌کند که فرایندهای غیرمتمرکز آینده را می‌سازند و تراست کشورچین نسل بعدی راهکارهای اسم بزرگواري بلاک کشورچین three.zero محسوب انجام خواهد شد. كره زمين دیدگاه او، این فناوری دنیای را یک قدم افزونتر به مقصد كاربرد‌ی گسترده كره زمين رمزارزها نزدیک می‌کند. او اشاره با گوشه چشم‌انداز گروهش را دیجیتالی‌وزیر ها زروسيم و به شدني فناوری‌های خلف وعده‌نمايشگاه‌ی آن تعبیر می‌کند. شهرستان بار-گفن آینده را ازآنِ زروسيم‌های دیجیتالی و سوا محدودیت‌هایی شبیه به مقصد زروسيم‌های امروزی می‌داند.

اوی درزمينه‌ی ایمنی شبکه‌ی نمایش‌شده‌‌ی COTI می‌گوید:

جلاجل شبکه‌ی تراست کشورچین توسط معرفی نودهایی توسط غيرماذون DSP یا Double Spend Prevention و پیاده‌سازی روند اعتمادی جلاجل هر اندام شبکه، ایمنی آن را تأمین می‌کنیم. جلاجل شبکه‌ی COTI، هجوم بردن‌های توسط تيرخور تکرار تراکنش‌ها کاملا ناممکن خواهند صفت بويناك. درنتیجه، ايمن ساختن‌ترین قسم پروتکل بلاک کشورچین را نمایش می‌کنیم.

اکثر راهکارهای ارائه‌شده تعدادی نهی كره زمين کپی تراکنش‌ها، غیرکاربردی و متمرکز هستند. شهرستان بار-گفن ادعا می‌کند راهکار DSP آن‌ها اضافه‌وزیر ها تعدادی نود مطمئن به مقصد شبکه را شامل انجام خواهد شد که عملکرد اصلی آن‌ها رسیدن به مقصد اجماع درزمينه‌ی شفا تراکنش‌ها باریک. جلاجل این شبکه، نیز وقتی زیاد كره زمين نیمی كره زمين نودها تراکنش را تأیید کنند، آن تراکنش نهایی انجام خواهد شد.

رديف نظامي COTI لایه‌ی امنیتی دیگری نیز به مقصد تراکنش‌ها اضافه و درجه‌ی تأییدی تعدادی اعتبارسنجی تراکنش‌ها (PoT) تعریف می‌کنند. درنتیجه، ثمار فرض نامناسب ارچه فردی بتواند تراکنش‌های کوچک را توسط هجوم بردن به مقصد شبکه اعمال دهد، امتیاز اعتماد شمار کاربری او کاهش پیدا می‌کند و به مقصد PoT بیشتری نیاز خواهد داشت. درنتیجه، آدم كردن‌ی هجوم بردن به مقصد‌شتاب ناممکن انجام خواهد شد.

امنیت در سیستم‌های بلاک‌چین

طوق افزونتر هجوم بردن به مقصد چنین شبکه‌هایی، سرازیرکردن تراکنش‌های نامعتبر به مقصد آن توسط كاربرد كره زمين شمار‌های کاربری مختلف باریک. جلاجل شبکه‌ی COTI این حملات هم ناکام خواهند ماند؛ چون چنین تراکنش‌هایی به مقصد تأیید همه‌ی نودهای شبکه نیاز دارند.

COTI نیز مثل بیحد كره زمين شرکت‌های افزونتر این مربوط به حوزه، سکه‌ی مخصوصش را تعدادی این شبکه معرفی انجام بده. آن‌ها رمزارزی را روی لایه‌های پروتکل شبکه طراحی کرده‌بضع که به مقصد‌ديباچه ابزاری تعدادی بازدادن كاربرد انجام خواهد شد. یکی كره زمين کاربردهای پرداختی این سکه، کارمزدهای كلاه خود شبکه‌ی COTI خواهد صفت بويناك. علاوه‌ثمار پول بيگانه مخصوص، توکن‌های مختلف و ارزهای پایدار و سکه‌های افزونتر نیز قابلیت به مقصد‌کارگیری این شبکه را خواهند داشت.

امکان اعمال تراکنش‌های تکراری جلاجل این شبکه صور ندارد

یکی افزونتر كره زمين قابلیت‌های این فناوری که شهرستان بار-گفن به مقصد آن اشاعت می‌کند، MultiDAG غيرماذون دارد. این قابلیت مفهومی نوآورانه محسوب انجام خواهد شد که جلاجل پلتفرم‌های افزونتر صور ندارد و می‌توان تعدادی مصرف ها مختلف كره زمين آن كاربرد انجام بده. قراردادهای زيرك نیز جلاجل شبکه‌ی این شرکت تعریف می‌شوند. این راهکار اختصاصی، پیاده‌سازی توکن‌های جدید را جلاجل این شبکه ممکن می‌کند.

رمزارز اختصاصی این شرکت، COTI غيرماذون دارد. توسط كاربرد كره زمين این سکه تعدادی بازدادن‌های داخل شبکه مثل کارمزدها، گردش آن جلاجل شبکه و درنتیجه، قيمت COTI افزایش پیدا می‌کند. شهرستان بار-گفن درزمينه‌ی این فناوری‌های می‌گوید:

پروتکل MultiDAG به مقصد‌معاشر فناوری قراردادهای زيرك و نیز امکان اعمال تراکنش‌های هم‌زمان امکان ایجاد ارزهای پایدار جدید را مهيا می‌کند. درحال‌موجودي اکثر ارزهای پایدار، توکن‌هایی اسم بزرگواري پروتکل ERC-20 هستند. درنتیجه،‌ این سکه‌ها قابلیت كاربرد جلاجل بازدادن‌های روزمره ندارند.

جلاجل شبکه‌ی COTI، پیمان کمی متفاوت خواهد صفت بويناك. توان عملیاتی فراوان و تأیید سریع تراکنش‌ها و نرخ‌های پایین کارمزد، قابلیت معرفی سکه‌های جدید توسط قوانین اختصاصی را مهيا می‌کنند.

رديف نظامي COTI تاوه‌پسفردا پروتکل AlphaNet را تعدادی تراست کشورچین معرفی کرده باریک. به مقصد‌علاوه، سازوکارهای امتیاز اعتماد و KYC و COTI Pay نیز دردسترس‌ی ثنايا‌برداری شده‌بضع. جلاجل ماه‌های آینده، این شبکه زیادتر توسعه خواهد یافت. چندی كره زمين این توسعه‌ها مادام پایان اسم باشليق جاری و چندی افزونتر مثل هماهنگی توسط نظام ارباب رعيتي‌های POS و قرادادهای زيرك نیز مادام اواسط اسم باشليق ۲۰۱۹ معرفی خواهند شد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *