خانه / تکنولوژی / شتاب عملکرد نسخه آتی گوگل اسیستنت، ۱۰ مواجه نزد زیاد كره زمين پیش انجام خواهد شد

شتاب عملکرد نسخه آتی گوگل اسیستنت، ۱۰ مواجه نزد زیاد كره زمين پیش انجام خواهد شد

نسخه‌ی جدید گوگل اسیستنت، عملکرد سریعتری نسبت به مقصد نسخه‌های فعلی خواهد داشت و تعدادی اولین‌شهر بار جلاجل گوشی‌های زيرك پیکسل گوگل جلاجل معرض کاربران آرامش طلب ‌می‌گیرد.  

گوگل جلاجل جریان کنفرانس توسعه‌دهندگان گوگل I/O اعلام انجام بده که نسخه‌ی آتی دستیار زيرك گوگل، بايسته‌‌های کاربران را توسط سرعتی درحدود ۱۰ مواجه نزد  زیادتر كره زمين نسل قبلی پردازش خواهد انجام بده. 

بی‌شک نسخه‌های آتی گوگل اسیستنت توسط شتاب عملکرد بالاتر، صوب كاربرد جلاجل گوشی‌های زيرك باروح توجه کاربران آرامش طلب خواهد گرفت و کاربران گوشی‌های زيرك كره زمين شتاب عملکرد گوگل اسیستنت ثنايا‌مند خواهند شد.

گوگل اسیستنت

مقاله‌های مرتبط:

جلاجل جریان کنفرانس گوگل I/O، هيولا دنیای فناوری نحوه‌ی عملکرد نسل بعدی گوگل اسیستنت را تعدادی جستجوهای مختلف، تنظیم آلارم، ایضاً افزونتر کاربردهای گوشی‌های زيرك مثل فرستادن پیام به مقصد یک متحد شدن، جستجوی یک تصویر و فرستادن آن و مثال‌هایی كره زمين این دستگاه بافندگي را به مقصد‌نمایش گذشت. گوگل ادعا می‌کند که نسخه‌ی جدید گوگل اسیستنت می‌تواند بايسته‌‌ها را توسط سرعتی ۱۰ مواجه نزد زیادتر كره زمين نسخه‌های قبلی دستیار زيرك گوگل پردازش کند. گوگل درتلاش باریک به مقصد‌جای فرستادن داده‌ها به مقصد عيش و پردازش آن‌ها، مستقیما روی كلاه خود نظام ارباب رعيتي کار پردازش اعمال شود برخودهموار كردن فرایند‌ی سریع‌تری جلاجل معرض کاربران آرامش طلب گیرد. اسکات هافمن جلاجل جریان کنفرانس گوگل I/O و روی صحنه اعلام انجام بده: 

توسط كاربرد‌ كره زمين سیستم‌های مبتنی ثمار هوش مصنوعی جلاجل گوشی‌های زيرك، می‌توانیم مثال تغییر موقعیت‌های عنایت باشیم. نسل بعدی گوگل اسیستنت به مقصد کاربران اجازه می‌دهد برخودهموار كردن بتوانند به مقصد‌لفظ صفت بدكار و ازطریق فرمان صوتی توسط گوشی زيرك و اپلیکیشن‌های مختلف کار کنند. حتی احيانا دارد امکان کار وزیر ها به مقصد‌لفظ آفلاین نیز جلاجل اختیار کاربران آرامش طلب گیرد.  

پوشيدگي باید درنظر داشته باشیم که نسخه‌ی آتی گوگل اسیستنت هنوز جلاجل معرض نیست. به موجب اعلام گوگل، توقف می‌رود نسخه‌ی بعدی دستیار زيرك گوگل برخودهموار كردن پایان اسم باشليق ۲۰۱۹ میللادی اول جلاجل معرض کاربران گوشی‌های زيرك پیکسل گوگل آرامش طلب گیرد. هنوز مشخص نیست چون كه زمانی کاربران سایر گوشی‌های زيرك می‌توانند كره زمين نسخه‌ی جدید گوگل اسیستنت توسط شتاب عملکرد بالاتر كاربرد کنند. 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *