خانه / تکنولوژی / سامیت رسما قوی ترین ابررایانه كره ارض لقب گرفت

سامیت رسما قوی ترین ابررایانه كره ارض لقب گرفت

توسط شيوع يافتن جدیدترین لیست قوی‌ترین ابررایانه‌های كره ارض توسط TOP500، سامیت رسما به مقصد ديباچه قوی‌ترین ابررایانه‌ی كره ارض تجريد شد.

TOP500 جدیدترین لیست پيوسته كاري قوی‌ترین ابررایانه‌های كره ارض را منتشر انجام بده. همانطور که توقف می‌رفت، سامیت، جدیدترین ابررایانه‌ی توسعه یافته توسط دانشگاه ملی اُک ریج توسط قوچ پردازشی ۱۲۲ پتافلاپسی، جلاجل بالای لیست آرامش طلب گرفته باریک. بهترين ۵۰۰ تعدادی توزين قوچ ابررایانه‌ها كره زمين بنچمارکی توسط ديباچه HPL یا Excessive Efficiency Linpack كاربرد می‌کند.

اسم بزرگواري دانسته ها ارائه شده سامیت كره زمين صور زیاد كره زمين ۲۷ هزار پردازنده‌ی گرافیکی انویدیا ثنايا می‌سرما. سامیت فرد ابررایانه‌ای نیست که که كره زمين پردازنده‌های گرافیکی تعدادی تامین قوچ پردازشی كاربرد می‌کنند، بلکه ۵ ابررایانه كره زمين هفت سوپرکامپیوترهای موجود جلاجل لیست كره زمين پردازنده‌های گرافیکی انویدیا نظیر تسلا اوی ۱۰۰ كاربرد می‌کنند. سامیت تعدادی اعمال محاسبات جلاجل مربوط به حوزه‌های مختلفی باروح كاربرد آرامش طلب می‌گیرد که كره زمين يكباره‌ی آن‌ها باید به مقصد پردازش‌های مربوط به حوزه‌ی یادگیری ماشین، داروسازی و ایضاً یافتن جدیدترین ابررساناها تعدادی كاربرد جلاجل مربوط به حوزه‌ی نیمه‌هادی‌ها اشارت انجام بده.

جلاجل لیست جدید TOP500، علاوه ثمار سامیت، ابررایانه‌های دیگری نیز محضر دارند. سیرا (Sierra) ابررایانه‌ای باریک که جلاجل کتابخانه‌ی ملی لورنس لایومور آرامش طلب دارد. سیرا موفق شده برخودهموار كردن ديباچه سومین ابررایانه‌ی قدرتمند كره ارض را به مقصد كلاه خود اختصاص دهد. اسم بزرگواري دانسته ها ارائه شده قوچ پردازشی این ابررایانه‌ی ۷۱ پتافلاپس باریک. هر كورس سوپرکامپیوتر آمریکایی سامیت و سیرا توسط IBM توسعه یافته و كره زمين صور پردازنده‌های Power9 ساخت IBM ثنايا می‌برند.

TOP500 هر ۶ ماه یکبار اقدام به مقصد شيوع يافتن لیستی كره زمين قوی‌ترین ابررایانه‌های توسعه یافته می‌کند. طبقه‌بندی جدید IBM جلاجل جریان برگزاری کنفرانس بین‌المللی ابررایانه‌ها که جلاجل فرانکفورت کشورآلمان برگزار انجام خواهد شد، معرفی شد.

آمریکایی‌ها توسط توسعه‌ی سامیت موفق شدند برخودهموار كردن پشت بام كره زمين اسم باشليق‌ها ديباچه قوی‌ترین ابررایانه‌ی كره ارض را به مقصد كلاه خود اختصاص دهند. نمط‌اوی تایهولایت، ابررایانه‌ی چینی توسط قوچ پردازشی ۹۳ پتافلاپسی جلاجل تاچند اسم باشليق اخیر ديباچه قوی‌ترین ابررایانه‌ی كره ارض را به مقصد كلاه خود اختصاص داده صفت بويناك. چینی‌ها جلاجل این ابررایانه كره زمين پردازنده‌ی SW26010 كاربرد می‌کنند. اسم بزرگواري شرح احوال مرکز ابررایانه‌های کشورچین، نمط‌اوی تایهولایت جلاجل كورس اسم باشليق اخیر ديباچه قوی‌ترین ابررایانه‌ی كره ارض را به مقصد كلاه خود اختصاص داده صفت بويناك.

ابررایانه‌ی تیتان که جلاجل کتابخانه اُک ریج آرامش طلب دارد، جلاجل اسم باشليق ۲۰۱۲ ديباچه قوی‌ترین ابررایانه‌ی كره ارض را به مقصد كلاه خود اختصاص داده صفت بويناك. این ابررایانه نیز كره زمين صور پردازنده‌های گرافیکی انویدیا كاربرد می‌کند و هم‌اکنون ديباچه هفتمین ابررایانه‌ی قدرتمند كره ارض را به مقصد كلاه خود اختصاص داده باریک. تیتنا جلاجل اسم باشليق ۲۰۱۳ ديباچه قوی‌ترین ابررایانه‌ی كره ارض را به مقصد تیان‌هه-۲ واگذار انجام بده.

چینی‌ها تعدادی اولین شهر بار طی پاییز اسم باشليق ماضي‌ی میلادی موفق شدند برخودهموار كردن كره زمين نگاه خشم آلود مبنا ابررایانه‌ها جلاجل لیست TOP500، آمریکایی‌ها را خلف وعده كله دار بگذارند. اسم بزرگواري بازپسین آمارهای ارائه شده، چینی‌ها توسط جلاجل اختیار درآمد داشتن ۲۰۲ ابررایانه جلاجل این لیست جلاجل مقایسه توسط آمریکایی‌هایی که ۱۲۶ ابررایانه جلاجل اختیار دارند، موفق شده‌بضع برخودهموار كردن جلاجل این مربوط به حوزه عملکرد بهتری داشته باشند. کشورژاپن، کشوربریتانیا و کشورآلمان به مقصد ترتیب توسط جلاجل اختیار درآمد داشتن ۳۶، ۲۲ و ۲۱ رتبه‌های بعدی را به مقصد كلاه خود اختصاص داده‌بضع.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *