خانه / تکنولوژی / رشد بازارگه زمان سنج‌های زيرك و یکه‌تازی اپل جلاجل سه‌ماهه سوم ۲۰۱۹

رشد بازارگه زمان سنج‌های زيرك و یکه‌تازی اپل جلاجل سه‌ماهه سوم ۲۰۱۹

افزایش ۴۲ درصدی نتیجه زمان سنج‌های زيرك جلاجل سه‌ماهه سوم ۲۰۱۹، توسط صدرنشینی مقتدرانه‌ی اپل‌واچ هم محفل بوده باریک.

توسط صور بازارگه راکد گوشی‌های زيرك، فروش زمان سنج‌های زيرك روبه‌رشد باریک. آمار مؤسسه‌ی استراتژی آنالیتیکس (Technique Analytics) داغ جا می‌دهد ۱۴ میلیون زمان سنج زيرك جلاجل سه‌ماهه‌ی سوم اسم باشليق ۲۰۱۹ نمایش شده باریک که درمقایسه‌توسط اختصاصی مانند آن اسم باشليق قبل، توسط افزایش ۴۲ درصدی مواجه شده باریک.

مقاله‌های مرتبط:

به موجب آمارهای استراتژی آنالیتیکس، اپل جلاجل بازارگه زمان سنج‌های زيرك، توسط فروش ۶/۸ میلیون نظام ارباب رعيتي اپل‌واچ جلاجل سه‌ماهه‌ی سوم اسم باشليق جاری میلادی، مقتدرانه ۴۷/۹ درصد كره زمين بازارگه زمان سنج‌های زيرك را دراختیار گرفته باریک. این جلاجل حالی‌ باریک که کوپرتینونشین‌ها جلاجل سه‌ماهه‌ی سوم اسم باشليق قبل موفق شده بودند ۴/۵ میلیون نظام ارباب رعيتي زمان سنج زيرك بفروشند. این افزایش درمقایسه‌توسط اسم باشليق ماضي ۵۱ درصد زیادتر كره زمين میانگین صنعت باریک. ایضاً، شرح احوال مذکور به مقصد رشد ۴۲ درصدی بازارگه و ترقی صنعت زمان سنج‌های زيرك درمقایسه‌توسط اسم باشليق ماضي اشاعت می‌کند؛ پدیده‌ای که دستاورد اپل را زیاد‌ازپیش برجسته خواهد انجام بده.

Q3 2019 Strategy Analytics فروش ساعت هوشمند

سامسونگ توسط مسافر‌ی زیاد كره زمين اپل جلاجل جایگاه دوم آرامش طلب گرفته باریک و توسط سهم ۱۳/۴ درصدی كره زمين بازارگه زمان سنج‌های زيرك، جلاجل سه‌ماهه‌ی سوم اسم باشليق ۱/۹ میلیون نظام ارباب رعيتي زمان سنج زيرك عازم شدن‌ی بازارگه کرده باریک که درمقایسه‌توسط ۱/۱ میلیون نظام ارباب رعيتي زمان سنج زيرك نمایش‌شده جلاجل اختصاصی زمان مانند آن اسم باشليق قبل، افزایش تقریبا دوبرابری را داغ جا می‌دهد. به مقصد‌كلام‌ی مؤسسه‌ی استراتژی آنالیتیکس، سامسونگ کاملا جایگاه كلاه خود را به مقصد‌ديباچه هشتمین صادرکننده زمان سنج زيرك جلاجل كره ارض تثبیت کرده باریک.

ناگفته نماند شرکت فیت‌بیت که اخیرا گوگل آن را توسط قراردادی ۲/۱ میلیارد دلاری تصادم كردن کرده باریک، توسط نمایش ۱/۶ میلیون نظام ارباب رعيتي زمان سنج زيرك جلاجل سه‌ماهه‌ی سوم اسم باشليق ۲۰۱۹ به مقصد بازارگه، سومین تولیدکننده‌ی مهتر این پوشیدنی نگارستان لقب گرفته باریک که درمقایسه‌توسط فروش ۱/۵ میلیون نظام ارباب رعيتي جلاجل زمان مانند آن اسم باشليق قبل‌، اندکی رشد کرده باریک. جلاجل سه‌ماهه‌ی سوم امسال، سهم فیت‌بیت كره زمين بازارگه زمان سنج‌های زيرك اندکی کاهش پیدا کرده باریک و ۱۱/۳ درصد كره زمين بازارگه را دراختیار دارد؛ درحالی‌که این سهم جلاجل سه‌ماهه‌ی سوم اسم باشليق قبل به مقصد ۱۵ درصد می‌رسید. به مقصد‌كلام‌ی مؤسسه‌ی استراتژی آنالیتیکس، توسط صفت به خاطرسپردني همیشگی این رشد اپل همچنان «رهبر صنعت زمان سنج زيرك» خواهد صفت بويناك. این مؤسسه‌ی آماری درادامه افزود:

اپل جلاجل سه‌ماهه‌ی سوم امسال، موفق شده باریک ۶/۸ میلیون زمان سنج زيرك جلاجل سراسر كره ارض نمایش کند که جلاجل‌مقایسه‌توسط فروش ۴/۵ میلیون نظام ارباب رعيتي جلاجل اختصاصی مانند آن اسم باشليق قبل‌، به مقصد افزایش ۵۱ درصدی زیادتر كره زمين میانگین كشيده شده شده باریک. اپل‌واچ هنوز راه طولانی‌تری جلاجل پیش دارد؛ باآنكه توسط تعقیب‌و‌گریز رقبای كلاه خود توسط رشد ۳ درصدی، ۴۸ درصد كره زمين سهم بازارگه جهانی زمان سنج زيرك را درمقایسه‌توسط اسم باشليق پیش تصادم كردن کرده باریک. زمان سنج زيرك اپل همچنان به مقصد هم چشمي كردن جدی كلاه خود توسط رقبای جدی كلاه خود چون سامسونگ و فیت‌بیت آدم كردن خواهد داد. اپل‌واچ مقتدرانه رئيس ديوان نیمی كره زمين بازارگه زمان سنج‌های زيرك جلاجل سراسر كره ارض و همچنان رهبر صنعت این پوشیدنی نگارستان باریک.

گفتنی باریک، اپل هرگز توسط پشت دادن به مقصد‌دلایل رقابتی، دانسته ها فروش يك جهت اپل‌واچ را منتشر نکرده باریک؛ به مقصد‌همین‌دلیل، دانسته ها دقیقی كره زمين مقیاس فروش رسمی اپل‌واچ دردسترس نیست. بااین‌همه، ناگفته پیداست که درآمد بخش پوشیدنی‌های اپل همچنان روبه‌رشد باریک.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *