خانه / تکنولوژی / رایج‌ترین ابل‌های مسافران جلاجل فرودگاه کدامند؟

رایج‌ترین ابل‌های مسافران جلاجل فرودگاه کدامند؟

شماری كره زمين مسافران جلاجل فرودگاه‌ها اشتباهاتی را مرتکب می‌شوند که فرایند مركب نشين كشته شدن به مقصد هواپیما را مشکل‌نمناك و توام توسط دردسر می‌کند.

امروزه جلاجل فرودگاه‌ها مشکلات رایجی به مقصد اشاره با گوشه چشم می‌خورد؛ كره زمين مشکلات تازهکار كره زمين تحویل شهرستان بار گرفته برخودهموار كردن كاربرد بی حيف وميل شدن كره زمين Wi-Fi رایگان فرودگاه‌ها. توسط درآمد داشتن آگاهی جلاجل باروح این مشکلات، به مقصد آسانی می‌توانید راه ويد را بیابید یا اصلاً مبتلا آن‌ها نشوید.

۱. دانلود نکردن اپلیکیشن‌های ایرلاین یا فرودگاه‌ها

كاربرد كره زمين اپلیکیشن‌های پيوسته كاري‌به مقصد ایرلاین خير‌مهجور جلاجل فرودگاه بااستعداد باریک، بلکه قبل كره زمين اینکه به مقصد فرودگاه برسید هم تعدادی شما مفید خواهد صفت بويناك. وافراً ایرلاین اپلیکیشن‌هایی دارند که شما می‌توانید توسط دانلود آن‌ها روی گوشی زيرك كلاه خود، قبل كره زمين اینکه به مقصد فرودگاه بروید كره زمين تأخیر درآمد داشتن یا کنسل كشته شدن پريدن كلاه خود درجريان شوید.

جالب این باریک که وافراً، مفروضات این اپلیکیشن ها به مقصد مراتب به مقصد‌روزتر كره زمين مفروضات تابلوی اعلانات ترمینال فرودگاه‌ها باریک. فرودگاه‌های زیادی هستند که اپلیکیشن‌هایی تعدادی کمک به مقصد مسافران طراحی کرده‌بضع؛ دستور كار‌هایی که شامل ردیابی ترمینال‌ها توسط كاربرد كره زمين نقشه، فهرست فعاليت ها و بغایت ميراث ها افزونتر هستند. یکی كره زمين این اپلیکیشن های بسیار به دردخور «GateGuru» باریک که زیاد كره زمين ۲۰۰ فرودگاه را فروسو جامه زنان هندي كلاه خود آرامش طلب داده باریک.

فرودگاه

۲. تدوین نکردن بلیط به مقصد‌لفظ اینترنتی

شما می‌توانید به مقصد‌جای آنکه تعدادی خرید بلیط مدتی طولانی جلاجل صف بایستید، كره زمين اینترنت كاربرد کرده و به مقصد‌راحتی خرید اینترنتی بلیط هواپیما را اعمال دهید. مهجور جلاجل مواردی به مقصد کیوسک‌های بلیط فروشی رجوع کنید که مشکل غیر دايگي حلی برایتان پیش وارد به ذهن باشد. جلاجل این لفظ بلیط شما به مقصد موبایلتان ازطریق پیامک یا ایمیل فرستادن انجام خواهد شد. بنابراین، به مقصد‌راحتی و غير تابودي هنگام ولادت می‌توانید بلیط كلاه خود را به مقصد‌راحتی خریداری کنید. 

ارچه به مقصد‌كنار زدن خرید آسايش خواه و آنلاین بلیط هواپیما هستید، می‌توانید ازطریق موتور جستجوی پريدن کجارو، بلیط كم ارزش هواپیما به مقصد مقصد باروح نگاه خشم آلود كلاه خود را یافته و كره زمين فروشنده‌های باانسجام خریداری کنید.

فرودگاه

۳. اقدام نکردن تعدادی دریافت امتیاز «پیش بازرسی سازمان ایمنی برج دريايي‌و‌شيريني»

ارچه شما جزو آن ردياب كره زمين افرادی هستید که زیاد كره زمين تا چه وقت حد جلاجل اسم باشليق سفيران هوایی دارید، پیشنهاد می‌کنیم تعدادی «پیش بازرسی سازمان ایمنی برج دريايي‌و‌شيريني» بايسته دهید. پوشيدگي خطوط «پیش بازرسی» مثل خطوط عادی متداول نیستند و جلاجل هرجایی یافت نمی‌شوند. كره زمين آن‌جایی که نیازی به مقصد برداشتن لپ‌بهترين، کفش یا نوشیدنی‌هایتان كره زمين باطني صفت جمن پيرا‌ها نیست، این خطوط بسیار سریع‌نمناك حرکت می‌کنند. تصورش را بکنید خطوط ایمنی فرودگاه شما را چک نمی‌کنند و نیازی به مقصد عبادات کمربند و کفش نیست. یا نیازی نیست مایعات و لپ‌بهترين كلاه خود را كره زمين باطني کیف دربیاورید برخودهموار كردن چک شوند.

یا می‌توانید غير هیچ استرسی دیرتر به مقصد فرودگاه بروید. تعدادی كاربرد كره زمين این امکانات عالی شما باید لفظپرداز بايسته را پرکنید و صفت تبليغاتچي ۸۵ دلار هم هزینه غیرقابل واستاني وام گذاري کنید و جلاجل یکی كره زمين زیاد كره زمين ۳۸۰ مرکز مندرج‌غيرماذون، نوبتی تعدادی كلاه خود رزرو کنید. به مقصد نگاه خشم آلود می‌رسد تعدادی كاربرد كره زمين این امکانات مقام ها زیادی را باید طی انجام بده اما مطمئن باشید که قيمت دارد؛ چراکه برخودهموار كردن پنج اسم باشليق تعادل خواهد داشت و جلاجل بديل وام گذاري این صفت تبليغاتچي می‌توانید جلاجل هنگام ولادت كلاه خود صرفه‌جویی کنید و كره زمين تنش‌های پريدن بکاهید.

فرودگاه

۴. كاربرد كره زمين غذای ميخانه فرودگاه به مقصد‌جای جابه جايي غذای سبک خانگی معاشر كلاه خود

تعدادی همه کاملاً واضح باریک که غذاهای فرودگاه، چون كه كره زمين رستورانی توسط امکان قعود تدوین شوند چون كه كره زمين ميخانه‌های بیرون‌ثمار، قیمت گزافی دارند و توسط صور گران وجود داشتن حسب معمولً كره زمين کیفیت نیکویی كام روا نیستند. بنابراین، مرغوبيت باریک ساندویچ سبکی توسط كلاه خود ببرید. شما می‌توانید جلاجل شهرستان بار كلاه خود خوراکی‌هایی مثل ساندویچ، چیپس، کلوچه و میوه بگذارید که كره زمين نگاه خشم آلود سازمان ایمنی برج دريايي‌و‌شيريني (TSA) هم هیچ‌نوع مشکلی ندارد. مهجور خوراکی‌هایی نظیر مایعات، سس سالاد، نوعي بنزين، ماست و تا چه وقت باروح افزونتر غیر مجاز هستند. تعدادی داده ها كره زمين سایر غذاهای ممنوعه می‌توانید سری به مقصد وب‌سایت TSA بزنید.

فرودگاه

۵. نپوشیدن لباس‌های درخور اطفال و آسوده بودن

لباسی که تعدادی مركب نشين كشته شدن به مقصد هواپیما به مقصد پريان می‌کنید علاوه‌ثمار آسوده بودن وجود داشتن تعدادی قعود جلاجل هواپیما، باید كره زمين نگاه خشم آلود استراتژیکی تعدادی سریع راه رفتن جلاجل صف هم درخور اطفال باشد. حتی ارچه TSA را هم كره زمين قبل چک کرده باشید، ممکن باریک جلاجل شرایطی آرامش طلب بگیرید که خطوط جلاجل حلول كننده سد كوچك باشند و شما عربي زبان جلاجل انتهای آن‌ها باشید؛ دراین لفظ مهجور کاری که می‌توانید بکنید این باریک که کفش و کمربند كلاه خود را نيرنگ ساز کنید و فورسرين كره زمين حروف خیزاب کنید. بنابراین می‌بینید که لباس آسوده بودن پوشیدن جلاجل این مواقع مفید باریک.

ایضاً، مرغوبيت باریک هر آنچه را که صدای آژیر اسکنر بدن را جلاجل می‌آورد معاشر نداشته باشید؛ سه گوشً اقلام فلزی و جواهرات. کفش جنون مردم آزاري‌ای به مقصد پايين آمدن کنید که سریع و آسوده بودن بتوانید به مقصد هواپیما مركب نشين و پیاده شوید. جامه جنگي فراموش نکنید که حتماً جوراب بپوشید.

۶. توجه نکردن به مقصد توصیه مسئولان بازرسی وسایل

ارچه جزو افرادی هستید که همیشه وسایلی تعدادی تحویل وام گذاردن به مقصد بخش شهرستان بار هواپیما دارید، می‌توانید بارهای كلاه خود را قبل كره زمين تحویل وام گذاردن چک کنید برخودهموار كردن متحمل خرجیهای زیادتر نشوید. حسب معمولً مسئولان گیت هم جلاجل فرودگاه اعلام می‌کنند که هر کس می‌خواهد تعدادی بررسی وسایل كلاه خود بیاید، برخودهموار كردن درصورت زیادتر وجود داشتن وزن آن مجبور به مقصد وام گذاري جریمه نشود.

شما می‌توانید چیزهایی را که جلاجل هواپیما نیاز دارید، جلاجل کیفی آرامش طلب دهید که زیر صندلیتان مكان بگیرد یا كره زمين فضای بالای سرتان، پوشيدگي ارچه جلاجل پروازی هستید که اجازه كاربرد كره زمين این فضا را دارید، كاربرد کنید. بنابراین، شهرستان بار کمتری را تحویل دهید و ارچه توسط یک هواپیما، پروازی متصل دارید كره زمين برج دريايي وسایل كلاه خود جلاجل فرودگاه آسوده بودن شوید.

فرودگاه

۷. خوشرو نبودن توسط مسئولان فرودگاه

چنین مواقع مشکلی برایتان پیش می‌آید که نیاز به مقصد کمک دیگران دارید. فرقی ندارد مسبب این مشکل خودتان باشید یا ایرلاین؛ به مقصد هرحال هرگز نباید عصبانی و مضطرب شوید. شكيبا بودن باشید و همين لبخند ثمار گزيده داشته باشید. یکی كره زمين کارکنان ایرلاین می‌گوید:

چنین اوقات شماری بيگانگان تقاضای كلاه خود را تاآنجا خوشایند مطرح می‌کنند که نمی‌توانیم به مقصد آن‌ها خير بگوییم. سه گوشً وزن صفت جمن پيرا‌هایشان زیاد كره زمين حد مجاز باریک، اما غير وام گذاري هیچ‌نوع جریمه‌ای كره زمين گیت خیزاب می‌کنند، یا توسط مهربانی تقاضای تعویض صندلی می‌کنند. ما هم صندلی آن‌ها را جابه‌مكان می‌کنیم.

حتی ارچه به مقصد مدعا كلاه خود هم نرسیدید و نیازتان برآورده نشد، همیشه یادتان باشد بهترین روال ممکن را كره زمين كلاه خود اثر داغ دهید.

فرودگاه

۸. تدوین نکردن جوازعبور كره زمين سالون فرودگاه

جلاجل سالون فرودگاه‌ها ارچه مسافری زیرک نباشید یا مقام ها مندرج‌غيرماذون کارت اعتباری را اعمال نداده باشید، ممکن باریک فروسو تأثیر افزودن زبانی کارکنان فرودگاه آرامش طلب گرفته و خریدهای گزافی بکنید. اما دراین‌میان مجال مهلت‌های بسیار مناسبی هم می‌توان به مقصد دستگاه بافندگي آورد که کاملاً به مقصد صرفه هستند سه گوشً ارچه وقفه بین‌المللی طولانی داشته باشید می‌توانید به مقصد‌راحتی پاسپورتی یک روزه كره زمين سالون فرودگاه تدوین کنید. چنین خریدی قطعاً به مقصد‌صرفه و باارزش خواهد صفت بويناك!

یکی كره زمين مسافران ایرلاین می‌گوید:

چندی پیش وقفه‌ای هفت ساعته جلاجل «نمط سالوادور» داشتم و توسط وام گذاري مهجور ۲۵ دلار خير‌مهجور مکانی خوشایند تعدادی تمدداعصاب به مقصد دستگاه بافندگي آوردم بلکه امکان كاربرد كره زمين Wi-Fi رایگان، غذایی خوشایند و نوشیدنی‌های مختلف هم داشتم.

وافراً ایرلاین امریکا توسط دریافت ۵۰ برخودهموار كردن ۶۰ دلار جوازعبور شما را تعدادی یک دوال شارژ می‌کنند که مقرون‌به مقصد‌صرفه باریک؛ پوشيدگي شامل غذا و نوشیدنی نمی‌شود.

۹. فرستادن مفروضات شخصی ازطریق Wi-Fi فرودگاه

خوشبختانه وافراً فرودگاه‌ها خودشان صراحتاً اعلام داشته‌بضع که Wi-Fi رایگان مهجور تعدادی راحتی مسافران نبوده باریک بلکه الزامی جلاجل صور آن بوده باریک. Wi-Fi رایگان خیلی خوشایند باریک، اما هرگز فراموش نکنید که «رایگان» ابداً به مقصد‌معنای «ایمن» نیست. شبکه‌های  Wi-Fi عمومی كره زمين ایمنی كام روا نیستند. بنابراین، هنگام كاربرد كره زمين آن‌ها، نباید جلاجل باروح مفروضات شخصی، شناسه‌های کاربری، رمزهای خیزاب و… چیزی بنویسید. ممکن باریک پشت بام كره زمين ضياع و عقار كره زمين سفيران متوجه شوید که شمار فیسبوک‌تان هک شده یا شمار بانکیتان خالی شده باریک. كره زمين اینرو، جانب احتیاط را رعایت کنید برخودهموار كردن مشکلاتی كره زمين این قبیل گریبان گیرتان نشود.

فرودگاه

۱۰. متمایز نکردن صفت جمن پيرا كلاه خود كره زمين دیگران

وقتی كره زمين هواپیما پیاده می شودید و منتظرید برخودهموار كردن صفت جمن پيرا كلاه خود را تحویل بگیرید، سیل عظیمی كره زمين صفت جمن پيرا‌ها را می‌بینید که اندک و زیاد شبیه یکدیگرند و شما همواره به مقصد حرکت آن‌ها نگاه می‌کنید برخودهموار كردن صفت جمن پيرا كلاه خود را بیابید. چون كه چه بسيار ابل هم بکنید و صفت جمن پيرا فرد دیگری را بردارید. تعدادی آن‌که كلاه خود را كره زمين این زحمت واگرايي کنید مرغوبيت باریک وسایل كلاه خود را توسط برچسبی به مقصد رنگ شيوا سه گوشً نارنجی شيوا كره زمين دیگران متمایز کنید. ایضاً، اطلاعاتی كره زمين كلاه خود که بتوانند توسط شما جلاجل لفظ گم كشته شدن آن مراوده بگیرند هم روی آن بنویسید. توسط اعمال این کار جنون مردم آزاري می‌توانید سریعاً صفت جمن پيرا كلاه خود را شناسایی کرده و بردارید؛ غير آن‌که مثل دیگران معطل و سرگم شوید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *