خانه / تکنولوژی / راهنمای خرید کابل HDMI

راهنمای خرید کابل HDMI

گلچين و خرید کابل HDMI شاید جلاجل اوباشيگري جنون مردم آزاري به مقصد نگاه خشم آلود برسد؛ اما نکات مهمی صور دارد که نباید كره زمين آن‌ها غفلت انجام بده.

کابل‌های HDMI که امروزه جلاجل هر مغازه‌ی الکترونیکی كره زمين لوازم صوتی تصویری مادام قطعه‌فروشی‌ها و حكماً سوپرماركت‌های آنلاین یافت می‌شوند، انواع مختلفی دارند؛ اما فراوانی آن‌ها به مقصد این منطوق نیست که می‌توانید خیلی آسوده بودن به مقصد اولین مغازه‌ای که رسیدید واصل شده و غير داده ها کافی یکی را گلچين و خریداری کنید.

تعدادی مثال، یکی كره زمين ویژگی‌هایی که باید جلاجل خرید کابل HDMI باروح توجه آرامش طلب دهید قابلیت تبرئه تصویر اولترا اچ‌دی یا ۴K باریک. همه‌ی کابل‌های اچ‌دی‌مام‌آی كره زمين پشت بام تبرئه تصاویر توسط دامنه‌ی دینامیک تبيره (HDR) را ندارند. بنابراین، ارچه جلاجل نگاه خشم آلود دارید تلویزیون جدید، توزيع شدن‌کننده‌ی Blue-ray، یا مدیا استریمر ۴K HDR خریداری کنید، ممکن باریک نیاز باشد کابل HDMI جدیدی نیز ترتیب کنید. خوشبختانه توسط بازدادن خرجیی اندکی می‌توان یک همال‌ی باکیفیت كره زمين این کابل توسط حداکثر عملکرد را خریداری انجام بده؛ آن هم فرد جلاجل صورتی که اساسا نیاز به مقصد ترتیب‌ی کابل جدید باشد.

آیا لزومی دارد کابل جدید ترتیب کنید؟

قبل كره زمين اینکه به مقصد پیشنهادهای خرید برسیم باید به مقصد این نکته توجه کنید که صرفا به مقصد این دلیل که تلویزیون جدیدی خریده‌اید نباید کابل اچ‌دی‌مام‌آی جدیدی هم ترتیب کنید. حتی ارچه تلویزیون جدید شما HDR یا ۴K باشد، مادامی که كره زمين کابل توسط بلندی زیر كورس اسم هم معني كاربرد می‌کنید، هر کابل پرسرعتی می‌تواند جوابگوی نیاز شما باشد. پرسرعت یا Excessive Pace عنوانی باریک که توسط شرکت‌های معمرين گلچين شده باریک مادام نشانگر این باشد که کابل موردنظر، پهنای جماعت گريز واجب شده صوب تبرئه تصویر ۱۰۸۰ پیکسل و بالاتر را دارد.

می‌توانید پهنای جماعت گريز را به مقصد منزله‌ی یک لوله و محتوای ۴K و HDR را مقدار زیادی پيمان تصور کنید. تعدادی اینکه این لوله كره زمين پشت بام تبرئه حجم بالای پيمان بربیاید باید به مقصد اندازه‌ی کافی مهتر باشد.

مع الاسف، راهی صور ندارد که بتوان توسط نگاه وزیر ها به مقصد کابل متوجه شد که آیا كره زمين پشت بام داده‌های عظیم ۴K و HDR برمی‌آید یا خیر. حتی ارچه روی کابل نوشته باشد Excessive Pace نيرنگ ساز هم نمی‌توان کاملا مطمئن صفت بويناك. یک کابل اچ‌دی‌مام‌آی مادامی که توانایی تبرئه محتوای ۱۰۸۰ پیکسل را داشته باشد پرسرعت قلمداد انجام خواهد شد؛ اما ممکن باریک كره زمين پشت بام محتوای ۴K برنیاید. فرد راه شناسایی کابل درخور اطفال اسم تاييد وزیر ها آن باریک.

نبا عالی این باریک که ارچه کابلی کار کند یعنی جواب يابي داده باریک. به مقصد صفت منسوب به طوس مثال ارچه سیگنال ۴K یا HDR را كره زمين نظام ارباب رعيتي توزيع شدن Blue-ray توسط کابلی به مقصد تلویزیون صفت انتقام جو کردید و محتوا به مقصد نمایش جلاجل آمد، کار جمعناتمام باریک. یعنی این‌نوع نیست که تصور کنید توسط کابل افزونتر ممکن باریک کیفیت بهتری دریافت کنید. این فناوری به مقصد این شکل کار نمی‌کند.

كورس حالت تعدادی کار نکردن اچ‌دی‌مام‌آی صور دارد. حالت همدم‌نمناك این باریک که هیچ سیگنالی دریافت نمی‌شود و نمایشگر، خالی یا دارای پرش خواهد صفت بويناك. جلاجل این حالت، بررسی کنید همه‌ی اتصالات به مقصد درستی برپا باشند و همه‌ی تنظیمات درست باشند.

HDMI

در عرض به مقصد خاطره ها داشته باشید که ارچه یک رينگ چرخ كره زمين زنجیر شما ۴K HDR را پشتیبانی نکند، نتیجه نخواهید گرفت. یعنی ارچه پلیر، کابل و تلویزیون را اجزای اصلی نمایش محتوای ۴K HDR بدانیم، ارچه هرکدام كره زمين آن‌ها این قابلیت را پشتیبانی نکنند، نتیجه‌ای محصول برداري نخواهد شد. در عرض، بعضی تلویزیون‌ها تا چه وقت ورودی اچ‌دی‌مام‌آی دارند که احكام یکی كره زمين آن‌ها كره زمين ۴K پشتیبانی می‌کند. پشت بام، واجب شده باریک به مقصد این فهمید نیز تمركزفكر کنید. ارچه مطمئن شدید که همه‌ی مناسبت ها كريه‌افزاری و تنظیمات درست هستند، ممکن باریک مشکل كره زمين کابل باشد.

مشکل HDMI

مشکل دیگری که ممکن باریک جلاجل كاربرد كره زمين کابل‌های اچ‌دی‌مام‌آی توسط آن مواجه شوید، نمایش نقالي كردن‌های درخشان باریک که جلاجل این حالت چیزی شبیه برفک را روی نمایشگر خواهید دید. ممکن باریک حالتی که توسط آن مواجه می‌شوید جلاجل حد برفک تلویزیون‌های قدیمی وخیم باشد یا به مقصد رونق‌های گاه و بی‌گاه پیکسل‌های سفید محصول شود. به مقصد هر حلول كننده این نشانه‌ای باریک حاکی كره زمين این که باید کابل كلاه خود را بديل کنید.

ارچه تلویزیون بدون شك رزولوشنی که تعدادی آن فرستادن کردید را داغ جا دهد یعنی مشکلی صور ندارد. این یعنی به طورمثال شما ۴K HDR فرستادن کنید و تلویزیون آن را ۴K HDR تشخیص دهد. این بهترین حالت ممکن باریک و توسط كاربرد كره زمين کابل افزونتر تصویری واضح‌نمناك و شيوا‌نمناك و… نخواهید داشت.

پیشنهادهای خرید کابل HDMI

ارچه مطمئن شدید که کابل اچ‌دی‌مام‌آی فعلی قابلیت واجب شده را ندارد یا متحد شدن دارید هم محفل تلویزیون جدید کابل جدید ترتیب کنید، می‌توانید تعدادی خرید کابل جدید، پیشنهاد‌های زیر را جلاجل نگاه خشم آلود بگیرید.

گزینه‌های كم ارزش‌تری كره زمين آنچه که جلاجل زیر فهرست شده باریک صور دارد؛ اما کابل‌های معرفی‌شده كره زمين شرکت‌های نيك‌نامی هستند که جلاجل بررسی‌ها واحد وزن معادل ارزیابی شده‌بضع و اسم باشليق‌ها جلاجل زمینه‌ی اشکال کابل اچ‌دی‌مام‌آی فعالیت داشته‌بضع.این کابل‌ها دارای قابلیت تبرئه محتوای ۴K و HDR نیز هستند. جلاجل نتیجه ارچه كنار زدن جواب کوتاه می‌آشکارایی و نمی‌خواهید خیلی هنگام ولادت محض اين كه کنید، گزینه‌های زیر بهترین هستند. ما کابل ۱.۸ متری را تعدادی مقایسه‌ی قیمت جلاجل نگاه خشم آلود گرفته‌ایم؛ اما هر کدام كره زمين این برندها کابل‌های رفيقه و کوتاه‌تری نیز ارائه می‌دهند.

کابل اچ‌دی‌مام‌آی پرسرعت Amazon Fundamentals به مقصد قیمت ۷ دلار

Amazon Basics

محصول فوق جنون مردم آزاري‌ترین محرزشدن باریک. نهایی استانداردهای اچ‌دی‌مام‌آی نظیر ویدیوی ۴K توسط نرخ رفرش ۶۰ هرتز، اندازه‌ی تصویر ۲۱۶۰ پیکسل و عمق رنگ ۴۸ بیت را پشتیبانی می‌کند. این کابل جلاجل اندازه‌های مختلف كره زمين یک متری مادام چادرپوش و نیم متری و… هدیه انجام خواهد شد.

کابل یادشده كره زمين ۱۳۶۷۹ بررسی که جلاجل سایت آمازون كره زمين صیانت کاربران دریافت کرده موفق به مقصد صاحبخانه نمره‌ی ۴.۷ كره زمين ۵ شده باریک.

کابل فوق باریک مونوپرایس دارای گواهی Premium و قیمت ۴ دلار

monoprice HDMI

كره زمين برند‌های كم ارزش و خنيدهنام اشکال‌کننده‌ی اچ‌دی‌مام‌آی مونوپرایس (Monoprice) باریک که گزینه‌های بسیار زیادی را ارائه می‌کند. کابل پیشنهادی ما كره زمين این برند «Premium Licensed» باریک که نوعی گواهینامه باریک. مرتبط بودن این گواهینامه اساسا یعنی اینکه کابل باروح مناقشه به مقصد لفظ ناچیز و زیاد تضمینی ۴K و HDR را پشتیبانی می‌کند. مرتبط بودن این گواهینامه لازمه‌ی پشتیبانی كره زمين ۴K HDR نیست؛ اما وقتی کابلی این گواهی را هم محفل توسط هولوگرام و کد QR مربوطه داشته باشد می‌توان تقریبا مطمئن صفت بويناك که این قابلیت را دارد.

کابل‌های مونوپرایس كره زمين كم ارزش‌ترین کابل‌های دارنده‌ی این گواهی هستند. نسخه‌های رفيقه و قطورتر این کابل نیز موجود باریک.

تریپ لایت محرزشدن P568-003-FL به مقصد قیمت ۸ دلار

درزمينه‌ی این محرزشدن جلاجل والمارت جایی نوشته باریک که قابلیت تبرئه ۱۸ گیگابیت ثمار ثانیه و جایی افزونتر نوشته باریک ۱۰.۲ گیگابیت ثمار ثانیه دارد. جلاجل صورتی که قابلیت پشتیبانی كره زمين HDR یا ۴K جلاجل مشخصه ها این محرزشدن مندرج می‌شد مشکلی نيستي؛ ولی صحبتی كره زمين هیچ‌کدام نشده باریک. ارچه به مقصد جزئیات تمركزفكر کنید می‌بینید که تریپ لایت گارانتی مادم‌العمر دارد؛ اما درافتادن این کابل کمتر كره زمين یک اسم هم معني باریک. توسط اینکه دلیلی تعدادی ترجیح وام گذاردن این محرزشدن به مقصد کابل‌های پیشنهاد شده‌ی قبلی صور ندارد، اما به مقصد هرحال می‌تواند یکی كره زمين گزینه‌ها باشد.

تارگت (Goal)

هرچند تارگت کابل‌های اچ‌دی‌مام‌آی ارزانی (حكماً خير به مقصد ارزانی محرزشدن‌های قبل) ارائه می‌کند، جلاجل خصوصیات هیچ کدام قابلیت تبرئه ۱۸ گیگابیت ثمار ثانیه ذکر نشده باریک؛ بنابراین، احتمالا کابل‌های تارگت قادر نیستند كره زمين پشت بام تبرئه ۴K HDR بربیایند. شاید هم بربیایند؛ اما كره زمين آنجایی که ما علاقه‌ای به مقصد شاید و اما و ارچه نداریم كره زمين تارگت محض اين كه نگاه خشم آلود می‌کنیم.

کابل داینکس محرزشدن DX-SF116 توسط قیمت ۶ دلار

داینکس Dynex HDMI

بینهایت كره زمين کابل‌های سوپرماركت Greatest Purchase قیمت‌های فوق‌العاده گرانی دارند. تعدادی مثال، یک کابل تقریبا نیم‌متری جلاجل این سوپرماركت صور دارد که قیمتی روبه رو توسط ۴۳۵ دلار دارد. اما پیشنهادهای بهتری نیز صور دارد. کابل ۱.۸ متری داینکس (Dynex) محرزشدن DX-SF116 مادام شتاب ۱۸ گیگابیت‌برثانیه را پشتیبانی می‌کند. حكماً این کابل فرد یک بیمه‌ی ۹۰ روزه دارد. بنابراین، احتمالا گزینه‌های قبلی مرغوبيت باشند.

جمعيت‌بندی

حكماً مسلما گزینه‌های فراوان دیگری صور دارند. ارچه می‌خواهید بهترین خرید را داشته باشید، مطمئن شوید گزینه‌ای که مدنظر دارید یا گواهی پریمیوم، مبنی ثمار پشتیبانی ۴K و نرخ رفرش ۶۰ هرتز، داشته باشد یا دارای پهنای جماعت گريز ۱۸ گیگابیت ثمار ثانیه باشد. ارچه هم مثل گزینه‌های آمازون و مونوپرایس بیمه و پيوست ها داشته باشد مرغوبيت باریک و امتیازی واحد وزن معادل تعدادی محصول به مقصد شمار می‌آید. چیزی فروسو ديباچه ورژن تعدادی کابل اچ‌دی‌مام‌آی معنی ندارد. بنابراین، HDMI 2.zero صور خارجی ندارد. رقيب ورژن پيوسته كاري انجام خواهد شد به مقصد تلویزیون، رسیور یا هرچیزی که کابل را به مقصد آن وصل می‌کنید. یعنی تلویزیون و نظام ارباب رعيتي توزيع شدن بلو ری شما، هر كورس باید تعدادی توزيع شدن HDR كره زمين HDMI 2.zero پشتیبانی کنند؛ اما این فهمید ربطی به مقصد کابل ا‌چ‌دی‌مام‌آی ندارد و فرد یک غلط محل صعود باریک.

مادامی که لوله‌ای که جلاجل اوباشيگري گفتیم به مقصد اندازه‌ی کافی مهتر باشد، یعنی پهنای جماعت گريز کافی داشته باشد، مشکلی صور نخواهد داشت. پیشنهادهایی که توسط پشتیبانی كره زمين شتاب تبرئه ۱۸ گیگابیت ثمار ثانیه مطرح شدند درصورتي كه ادعای آن‌ها درست بوده و واقعا این قابلیت را داشته باشند، مشکلی جلاجل تبرئه داده‌های HDMI 2.zero نخواهند داشت.

نگران عبارت with Ethernet که روی به تنگ آمده‌بندی کابل درج انجام خواهد شد هم نباشید. اکثر کابل‌ها این ویژگی بی‌بها را دارند. هیچ دستگاهی كره زمين این قابلیت كاربرد نکرده و احتمالا نخواهد انجام بده.

ارچه آرامش طلب باریک كره زمين کابل‌ HDMI تعدادی اختصاصی‌های طولانی كاربرد کنید، محرزشدن اکتیو آن‌ها را ترتیب کنید. کابل‌های اکتیو تعدادی عملکرد مرغوبيت کمی ايجادشدن كره زمين منبع فرستادن محتوا می‌گیرند. تعدادی مثال، مونوپرایس کابل‌هایی دارد که كره زمين فناوری Spectra7 كاربرد می‌کنند. جلاجل حالی که تضمینی تعدادی عملکرد کابل‌های معمولی رسا صور ندارد، کابل‌های اکتیو جلاجل جمعناتمام پیمان عملکرد نیکویی ارائه می‌دهند.

جلاجل پایان، ارچه قصد دارید کابل اچ‌دی‌مام‌آی را جلاجل داخل دیوار کار بگذارید، حتما محرزشدن مخصوص این کار را ترتیب کنید. می‌توانید تعدادی داده ها دقیق كره زمين کابلی که واجب شده دارید دانسته ها اسم آفريدن كلاه خود را بررسی کنید.

شما كره زمين چون كه قسم کابلی كاربرد می‌کنید. كره زمين نگاه خشم آلود شما بهترین کابل اچ‌دی‌مام‌آی موجود جلاجل کشورایران کدام باریک؟ نظرات و تجربیات كلاه خود را توسط زومیت به مقصد اشتراک بگذارید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *