خانه / تکنولوژی / دسترسی به مقصد اینترنت داخلی شهرستان بار افزونتر توسط نابساماني مواجه شد

دسترسی به مقصد اینترنت داخلی شهرستان بار افزونتر توسط نابساماني مواجه شد

اینترنت داخلی کشور فردا، شهرستان بار افزونتر دستخوش اختلالات شدید و قطعی مقطعی شد.

جلاجل روزها و هفته‌های اخیر گواهي نامه قطعی و نابساماني‌های مقطعی جلاجل دسترسی به مقصد اینترنت داخلی کشور بوده‌ایم. ۸ كولاك ماه صفت بويناك که این اختلالات تعدادی ساعتی شدیدتر شدند و فردا نیز كره زمين وقت نما ۱۱:۴۴ قبل كره زمين ه مبستر شدن گواهي نامه اختلالات زیادی بوده‌ایم.

بسيارنمازخوان بنایی، نایب رییسی هیات مدیره شرکت پيوندها زیرساخت، دقایقی پیش جلاجل توییتی نوشت:

جلاجل وقت نما ١١:۴۴ فردا به مقصد دلیل يورش نهي كردن سرویس توزیع شده، اینترنت شماری اپراتورهای هم نشين و جايز شمردن تعدادی اختصاصی یک وقت نما توسط نابساماني مواجه شد که توسط صفت دوده مجن دژفا و مبارزه همکاران شرکت زیرساخت‌ این پيوندها هم‌اکنون عادی شده باریک. #گزارش_به_مردم

اما آن‌نوع که نمودارهای سامانه رادار ميغ آروان اثر داغ می‌دهند، اختلالات همچنان صور دارند. جلاجل همین راستا توسط متحمل مسگری، مدیر محصول ابرآروان مراوده گرفتیم مادام توضیحاتی را جلاجل باروح قطعی اینترنت جویا شویم. او گفت:

توسط توجه به مقصد توییت بسيارنمازخوان بنابی گویا به مقصد زیرساخت شبکه‌ی کشور يورش‌ای اعمال شده صفت بويناك. چیزی که ما دیدیم این صفت بويناك که چندتا كره زمين دیتاسنترهای اصلی، بدون شك‌صفت منسوب به طوس که سيني نمونه رادار مشخص باریک دسترسی‌كندو به مقصد اینترنت فك شد و پس ازآن كره زمين مدتی كورس مادام كره زمين دیتاسنترها برگشتند، ولی اختصاصی زمان قطعی آسیاتک زیادتر كره زمين بقیه صفت بويناك. درحال‌موجودي این مشکل تعدادی اکثریت به مقصد شکل دايگي قبولی منتفي شده باریک. ما جلاجل رادار کیفیت اینترنت را بررسی می‌کنیم و زمانی که تاچند دیتاسنتر به مقصد‌صفت منسوب به طوس همزمان جلاجل یک لمحه‌ی خاص دسترسی‌كندو به مقصد اینترنت فك انجام خواهد شد یا دستخوش نابساماني می‌شوند یعنی اسم مكلف فراتر باریک و به مقصد زیرساخت پيوسته كاري انجام خواهد شد. توسط توجه به مقصد توییتی که آقای بنابی منتشر کرده‌بضع گویا يورش‌ای كره زمين سمت دیداس (DDos) اعمال شده و احيانا دارد که آی‌پی‌ها را باروح يورش آرامش طلب داده باشند.

کلیتی که ما متوجه شدیم این باریک که کلیه‌ی سرویس‌دهنده‌های جايز شمردن و سیار کشور (هم نشين اولا، ایرانسل و سایر سرویس‌دهنده‌های جايز شمردن) فروسو يورش بوده‌بضع. يورش كره زمين وقت نما قريب ۱۱:۴۴ سرخرگ شد اما دقیقا نمی‌دانیم چون كه زمانی مشکل منتفي شد.

او جلاجل جواب به مقصد این سوال که گویا همچنان شماری کاربران توسط مشکل روبه‌رو هستند گفت:

همکاران زیرساخت به مقصد ما داده ها داده‌بضع که مشکل گدازش شده باریک؛ مفروضات رادار دقیق باریک. ارچه هنوز نابساماني مشاهده انجام خواهد شد یعنی مشکل به مقصد‌صفت منسوب به طوس کامل منتفي نشده باریک. زیادتر نابساماني كره زمين سمت آسیاتک، هایوب و رسپینا بوده باریک. مشکل هایوب جلاجل زمان ۱۳:۱۴ و رسپینا ۱۴:۰۵ منتفي شده باریک. نابساماني روی هم نشين اولا و ایرانسل نیز جزئی بوده باریک.

متعهد فنی جلاجل یکی كره زمين شرکت‌های ارائه‌دهنده‌ی اینترنت که نخواست نامش فاش شود به مقصد زومیت گفت ظاهرا علت قطعی، يورش‌ی DDoS (یا يورش نهي كردن سرویس) كره زمين چشم یک‌سری سرچشمه ها چینی بوده باریک.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *