خانه / تکنولوژی / جلاجل لفظ برخورد درخش توسط هواپیما چون كه اتفاقی می‌افتد؟

جلاجل لفظ برخورد درخش توسط هواپیما چون كه اتفاقی می‌افتد؟

آیا به مقصد هنگام پريدن جلاجل هوای طوفانی، تندرآسا و ايجادشدن خطری در عوض هواپیما ایجاد می‌کند؟

همه ما، هر كره زمين تاچند زمانی تصاویری را كره زمين هواپیماهایی که توسط درخش باروح به هدف خوردن آرامش طلب گرفته‌بضع، جلاجل اینترنت می‌بینیم. احتمالا بعضی كره زمين این تصاویر بسیار مهیج و فوق‌العاده هستند، ولی نیازی نیست بترسید… برخورد توسط درخش جلاجل هر پروازی رخ نمی‌دهد، ولی این پدیده غیرمعمول هم نیست. آمارهای استاندارد تکنیک حاکی كره زمين این هستند که هر هواپیما به مقصد‌صفت منسوب به طوس میانگین هر كورس اسم باشليق یکبار یا کمی زیادتر باروح به هدف خوردن درخش آرامش طلب می‌گیرد.

نبا عالی این باریک که جمعناتمام هواپیماها توسط كاربرد كره زمين  مساحت گيري بالایی كره زمين علم، به مقصد‌نوع‌ای مهندسی شده‌بضع که هم جلاجل جریان به هدف خوردن درخش و هم پشت بام كره زمين آن، کاملا عالی عمل کنند و شما را نیز درنهایت ایمنی به مقصد مقصدتان برسانند.

پوشيدگي شاید درخش مد نگاه خشم آلود ما به مقصد اندازه درخش‌ای که جلاجل فیلم تخیلی «ضياع و عقار به مقصد آینده» (Again to the longer term) واجب شده صفت بويناك مادام توان ۱.۲۱ گیگاواتی واجب شده در عوض به مقصد راه نارايج كردن وقت نما زمان كاربرد شده جلاجل آن فیلم را تأمین کند، بها فیلم‌سازی نداشته باشد؛ ولی همچنين هم فهمید جالبی باریک!

هواپیما

هواپیماهای قدیمی که كره زمين فلز ساخته می‌شدند، جلاجل مايه قفس‌های فارادی بزرگی بودند. در عوض درک مفهوم قفس فارادی (Faraday cage) باید کلاس فیزیک مدرسه‌تان را به مقصد خاطره ها بیاورید! جلاجل حقیقت، توسط صور فلز روی تنه خارجی که توسط یک هيئت شبکه‌بندی شده مهندسی باطني روبه راه كردن تقویت انجام خواهد شد، درخش سوا هیچ‌نوع آسیبی، كره زمين جهات هواپیما خیزاب می‌کند و مسیر الکتریکی شده خوش خدمتي كردن را آدم كردن می‌دهد.

آيين‌ای مانند آن جلاجل باروح خودرو نیز صور دارد. ارچه شما ساکن شهربان‌ای باشید که منبغي درخش باشد، احتمالا به مقصد شنیدن این موضوع بحث خو شبو ساختن کرده‌اید که جلاجل جریان رويداد درخش، باطني خودرو یکی كره زمين ايمن ساختن‌ترین جاها در عوض جلاجل امانت نگهدار درنگ كردن كره زمين برخورد درخش باریک. جلاجل جهات بخش‌های آلرژي زا یک هواپیما همچون محفظه نفت و  نصيب‌های برقی، آرامش طلب وام گذاردن محافظت شدن و جامه زنان هندي می‌تواند یک لایه حفاظتی اضافه ایجاد کند.

شاید برایتان جالب باشد که بدانید سيني ادعای سرویس ملی هواشناسی آمریکا، دمای یک درخش ناگهانی هم نشين‌توسط تندور نزدیک به مقصد ۳۰ هزار درجه سانتی‌گراد باریک که سوا شک بسیار دمای بالایی باریک!

هواپیما

اما شاید این سؤال برایتان پیش بیاید که هواپیماهای جدیدی که كره زمين موردها کامپوزیتی سبک وزن غیرفلزی ساخته می‌شوند، اسم ابله درخش را هدایت می‌کنند؟ سؤال گیتی باریک. باید بگوییم که در عوض مثال، هواپیمای «بویینگ ۷۸۷» (‌Boeing 787) كره زمين پلاستیک تقویت شده فیبر کربن ثنايا می‌سرما. بنابراین، سازندگان هواپیما كره زمين یک فویل مخصوص كاربرد می‌کنند مادام تاثیر قفس فارادی را بازگردانند.

این فویل جلاجل تمثيل فنی توسط غيرماذون فویل فلزی توسعه یافته رسانای جریان ايجادشدن، شناساننده انجام خواهد شد. این فویل یکی كره زمين اجزای لایه‌بندی ساندویچی موردها باریک که روبه راه كردن خارجی هواپیما را تشکیل می‌دهند. این روبه راه كردن شامل کامپوزیت، فویل و در عرض لایه‌هایی باریک که فویل فلزی را كره زمين نمداري و خوردگی کمتجربه كره زمين آن محافظت می‌کنند.

این عوامل باعث می‌شوند که دقیقا مانند آن توسط هواپیمایی که اخلاط چهارگانه سليقه فلزی دارد، جلاجل این هواپیماها نیز درخش سرينگاه كره زمين میان لوله پوشانده شده كره زمين فویل و در عرض جلاجل مسافت جناح‌ها حرکت و هواپیما را شهر ترک ‌کند.

هواپیما

ارچه شما جلاجل هواپیمایی هستید که توسط درخش برخورد می‌کند، کاملا جلاجل ایمنی خواهید صفت بويناك و حتی احيانا توسط تأخیر رسیدن شما به مقصد مقصد هم اندک باریک. ولی ارچه شما مسافر پريدن بعدی بدون شك هواپیما باشید، احتمالا وقت نما پروازتان کمی توسط تأخیر خواهد صفت بويناك. قوانین اضافه‌ای توسط دفاتر دولتی که پروازها را تنظیم می‌کنند، تعیین شده‌بضع. تيرخور كره زمين جمعناتمام این قوانین اطمینان محصول برداري وزیر ها كره زمين کارکرد درخور اطفال سیستم‌های الکتریکی هواپیما باریک. حتی در عوض اینکه نشانه‌های سوختگی صور نداشته باشند، بازرسی‌های دقیق‌تری توصیه می‌شوند.

تکنسین‌های نگه‌داری، کل هواپیما را بررسی می‌کنند. آن‌ها روی بخش‌هایی که حسب معمول درخش برخوردی به مقصد هواپیما كره زمين آن‌ها ورود و بيرون رفت دارد، مثل دماغه، جناح‌ها، دم، درك‌گرهای مختلف، آنتن‌ها، جامه زنان هندي پلاستیکی آنتن رادار، چراغ‌ها و دریچه‌های فرودافزار هواپیما تمرکز بیشتری می‌کنند. شما ممکن باریک جلاجل هنگام برخورد درخش صدای بلندی را شنیده و غافلگیر شوید، ولی هواپیما شما را توسط ایمنی کامل ثمار زمین خواهد نشاند و سریع‌نمناك كره زمين چیزی که شما فکر می‌کنید به مقصد جو برخواهد گشت.

ارچه قصد خرید بلیط هواپیما را دارید، توسط كاربرد كره زمين کجارو می‌توانید كم ارزش‌ترین بلیط هواپیما چارتر یا سیستمی به مقصد مقصد باروح نگاه خشم آلود كلاه خود را یافته و به مقصد آسانی كره زمين فروشنده‌های باانسجام خریداری کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *