خانه / تکنولوژی / حمایت دولت کشوربریتانیا كره زمين جگوار لندرور تعدادی اشکال خودروی الکتریکی

حمایت دولت کشوربریتانیا كره زمين جگوار لندرور تعدادی اشکال خودروی الکتریکی

دولت کشوربریتانیا جلاجل راستای مبارزه تعدادی حمایت كره زمين برقی‌سازی خودروها، پيوست ها نسيه ۵۰۰ میلیون پوندی به مقصد جگوار لندرور اعطا انجام بده.

به مقصد‌ديباچه بخشی كره زمين ابتکار جدید دولت کشوربریتانیا تعدادی حمایت كره زمين برقی‌سازی خودروها، جگوار لندرور وثیقه نسيه ۵۰۰ میلیون پوندی (قريب ۶۲۰ میلیون دلار) كره زمين دولت دریافت انجام بده. ترزا می جلاجل جلسه مدیران صنعت خودروسازی کشوربریتانیا اعلام انجام بده که این وثیقه توسط صندوق سرمایه‌گذاری نتیجه کشوربریتانیا تأمین انجام خواهد شد. ماهیت سرمایه‌گذاری به مقصد این معنی باریک که ارچه جگوار لندرور جلاجل بازپرداخت نسيه‌های كلاه خود توسط مشکل مواجه شود، دولت به مقصد‌ديباچه پذرفتار این شرکت عمل می‌کند.

خروج انگلیس از اتحادیه اروپا

وثیقه نسيه به مقصد جگوار لندرور کمک می‌کند مادام کارخانه كلاه خود را تعدادی اشکال نسل جدید محرزشدن XJ فراهم آورنده کند؛ محصولی که كلام انجام خواهد شد یک خودروی صفت انحصارطلب الکتریکی خواهد صفت بويناك و قادر باریک هنگام هدیه جلاجل اسم باشليق آینده، توسط پورشه تایکان و تسلا محرزشدن اس هم چشمي كردن کند. در‌آغاز به ‌دست آوردن کشوربریتانیا ایضاً مجدداً اعلام انجام بده که دولت ثمار عهده داري كلاه خود تعدادی صفت به خاطرسپردني اشکال داخلی تأکید می‌کند و سرمایه‌گذاری اشاره با گوشه چشم‌گیر روی جگوار لندرور به مقصد‌ديباچه مهتر‌ترین خودروساز کشور، جلاجل تغییر به مقصد سمت اشکال خودروی الکتریکی کمک خواهد انجام بده.

تسلا مدل اس

مقاله‌های مرتبط:

تصمیم جدید ترزا می، بازپسین اقدام جلاجل كلكسيون‌ای كره زمين مطرود گشتن‌های دولت تعدادی تسهیل هدیه‌ی خودروهای الکتریکی به مقصد نمره می‌رود. به‌تمامی اخیر جلاجل سیستم مالیاتی خودروسازی، خرجیهای جاری تعدادی رانندگان خودروهای برقی را کاهش داده و در‌آغاز‌به ‌دست آوردن به مقصد روشنی كره زمين مشکلات مرتبط توسط دسترسی به مقصد ایستگاه‌های شارژ باتری خودروی الکتریکی درستكاري کرده باریک و قصد دارد تعدادی گدازش آن‌ها ويد‌اندیشی کند.

نمایندگان شرکت استون مارتین، واکسال، بی‌مام‌و و نیسان جلاجل کنار همتایان كلاه خود كره زمين شرکت‌های شل و بریتیش پترولیوم جلاجل جلسه توسط ترزا می شرکت کردند. مسئولان شرکت‌های یادشده کنار یکدیگر به هم كشيده شده‌بضع مادام دستور كار‌ها تعدادی تغییر به مقصد سمت سیستم‌های محرکه دیار را توسط هم هماهنگ کنند. اولین پروژه مهتر این اتحاد، ساخت گیگافکتوری جدید تعدادی اشکال باتری خودروی برقی باریک. 

Aston Martin / استون مارتین

در‌آغاز به ‌دست آوردن کشوربریتانیا ایضاً اعلام انجام بده که علاوه‌ثمار این دستور كار‌ها، طرحی تعدادی اجباری وزیر ها كاربرد كره زمين ایستگاه شارژ خانگی جلاجل صفت انحصارطلب کاشانههای جدید طی اسم باشليق‌های آتی جلاجل نگاه خشم آلود گرفته شده باریک. توسط توجه به مقصد فراهم آورنده نبودن تعدادی کنار آمدورفت سیستم‌های محرکه بنزینی، زیرساخت‌های پيوسته كاري به مقصد خودروهای الکتریکی کشوربریتانیا به مقصد‌نكراء باروح توجه آرامش طلب گرفته باریک و دولت تعدادی حمایت كره زمين تأمین‌کنندگان و خودروسازان فروسو تراكم آرامش طلب دارد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *