خانه / تکنولوژی / جک ما: بلاک‌کشورچین تعدادی امكنه متبركه باید صنعت اشکال را تيرخور آرامش طلب دهد

جک ما: بلاک‌کشورچین تعدادی امكنه متبركه باید صنعت اشکال را تيرخور آرامش طلب دهد

رئیس شرکت علی‌پاپي شدن معتقد باریک هوش مصنوعی، بلاک‌کشورچین و اینترنت اشیا باید صنعت اشکال را تيرخور آرامش طلب دهند و جلاجل غیر این لفظ معنایی نخواهند داشت.

جک ما، هم‌بنیان‌جادادن و رئیس شرکت ۴۱۴ میلیارد دلاری علی‌پاپي شدن جلاجل کنفرانس جهانی هوش مصنوعی اسم باشليق ۲۰۱۸ اعلام انجام بده هوش مصنوعی، بلاک‌کشورچین و اینترنت اشیا (IoT) جلاجل لفظ گروهي ورود به مقصد صنعت اشکال هیچ معنایی نخواهند داشت. او گفت:

هوش مصنوعی، فناوری بلاک‌کشورچین و اینترنت اشیا ارچه نتوانند صنعت اشکال را به مقصد سمت تکامل و سازگاری توسط محیط زیست پیش ببرند هیچ معنایی نخواهند داشت.

به چه جهت ورود به مقصد صنعت اشکال اهمیت دارد؟

سخنرانی جک ما جلاجل کنفرانس جهانی هوش مصنوعی فرد مخصوص فناوری بلاک‌کشورچین نيستي بلکه جلاجل تباني توسط سه تکنولوژی صفت بويناك که اكثراً شرکت‌های مهتر و دولت‌ها كره زمين آن به مقصد‌ديباچه زیرساخت و ازاصل شورش تکنیک چهارم یاد می‌کنند. صنعت اشکال کشورچین به مقصد تنهایی قريب ۳.۱ تریلیون دلار بها دارد این یعنی بها صنعت تولیدی کل کیهان توسط جلاجل نگاه خشم آلود دمساز شدن اقتصادهای مهتر مثل آمریکا چندین تریلیون دلار باریک.

جلاجل هزل گويي‌ی ماضي مخصوصا جلاجل سه اسم باشليق ماضي، صنعت اشکال به مقصد صفت منسوب به طوس نمادین رشد داشته باریک. به مقصد طوری که بینهایت كره زمين شرکت‌های مهتر سعی داشتند توسط كاربرد كره زمين تکنولوژی جدید و راه‌های نوآورانه خرجیها را کاهش داده و ثنايا‌وری فرآیند اشکال را افزایش دهند. به مقصد همین ترتیب فرآیند اشکالِ اكثراً كريه‌افزارها و ماشین‌آلات جلاجل اسم باشليق‌های اخیر به مقصد صفت منسوب به طوس دايگي توجهی تغییر کرده و به مقصد سمت اتوماتیک سازی و كاربرد كره زمين ربات‌ها تعدادی كره زمين بین جابه جايي خطاهای دستی و افزایش شتاب عملیات پیش رفته باریک.

alibaba

پس ازآن كره زمين پیدایش مفهوم كاربرد كره زمين سیستم‌های غیرمتمرکز جلاجل صنایع مختلف جلاجل گردوخاک اسم باشليق ۲۰۱۶، بینهایت كره زمين کنسرسیوم‌ها و شرکت‌های توسعه‌دهنده تمرکز كلاه خود را روی كاربرد كره زمين فناوری بلاک‌کشورچین تعدادی بازسازی زنجیره‌ی تأمین گذاشته‌بضع. به مقصد خصوصی شرکت‌های مهتر و کنسرسیوم‌هایی مثل Hyperledger و EEA سیستم‌های عمومی و خصوصی مبتنی ثمار بلاک‌کشورچین را به مقصد منظور گشايش زنجیره‌ی تأمین شرکت‌های مهتر توسعه داده‌بضع.

فناوری بلاک‌کشورچین كره زمين دیدگاه مقیاس‌پذیری و پذیرش، هنوز جلاجل مقام ها ابتدایی باریک و شبکه‌های نظیر به مقصد نظیر عمومی می‌توانند ۱۰ مادام ۵۰ تراکنش را جلاجل ثانیه مدیریت کنند. مشکل فناوری بلاک‌کشورچین توسط كاربرد كره زمين راه‌گدازش‌های مقیاس‌پذیری و الگوریتم‌های نوآورانه دايگي گدازش باریک و امکان ساخت سیستم‌هایی به مقصد منظور تيرخور آرامش طلب وام گذاردن صنایع مهتر را تعدادی توسعه‌دهندگان مهيا می‌کند.

جدای كره زمين مباحث کشورمالی، صنعت تولیدی همیشه مهتر‌ترین بازارگاه را داشته و خواهد داشت کمک تکنولوژی‌های مختلف را توسط هم ترکیب می‌کند. امروزه هوش مصنوعی، اینترنت اشیا و بلاک‌کشورچین جلاجل بخش اشکال به مقصد کار گرفته می‌شوند اما هنوز كره زمين صفت انحصارطلب پتانسیل آن‌ها كاربرد نشده باریک. سيني درستكاري‌های ما، ارچه فناوری بلاک‌کشورچین جلاجل مقیاس مهتر و به مقصد‌ديباچه تکنولوژی اصلی تعدادی پردازش پیشگاه‌داده‌های غیرمتمرکز شرکت‌های فعال جلاجل صنعت اشکال كاربرد شود، آن‌گاه مثال پذیرش گسترده‌ی سیستم‌های غیرمتمرکز جلاجل بيرون كره زمين قلمروی امور کشورمالی خواهیم صفت بويناك.

blockchain

آیا چنین اتفاقی امکان‌پذیر باریک؟

جلاجل حلول كننده موجودي پروژه‌های مبتنی ثمار اتریم مثل VeChain ،WaltonChain ،Cardano و EOS جلاجل جریان هستند که امکان ساخت دستور كار‌های کاربردی تعدادی ورود به مقصد صنعت اشکال را تعدادی توسعه‌دهندگان و شرکت‌ها مهيا می‌کنند. كريه‌ترین بخش پیاده‌سازی سیستم‌های غیرمتمرکز جلاجل بخش اشکال این باریک که توسعه‌دهندگان و شرکت‌های مهتر بپذیرند فناوری بلاک‌کشورچین جلاجل محب تآميز‌ی ابتدایی كلاه خود نسبت به مقصد پلتفرم‌های متمرکز ناکارآمدتر باریک.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *