خانه / تکنولوژی / جزئیات برگزاری سومین رویداد شهرستان تهران زيرك اعلام شد

جزئیات برگزاری سومین رویداد شهرستان تهران زيرك اعلام شد

هفته‌ی شهرستان تهران زيرك كره زمين پسفردا يكم شده باریک و شهرداری شهرستان تهران، متولی برگزاری آن، رویداد‌های متعددی جلاجل آن برگزاری خواهد انجام بده. 

هفته‌ی شهرستان تهران زيرك كره زمين ۱۲ مادام ۱۹ آذر برگزار انجام خواهد شد. این رویداد كره زمين پسفردا يكم شده و دستور كار‌های گوناگونی را شامل انجام خواهد شد. روزهای ابتدایی هفته‌ی شهرستان تهران زيرك، ۱۳ مادام ۱۵ آذر، به مقصد برگزاری سومین جنگ جو نوآوری شهرستان تهران زيرك (هکاتون) اختصاص خواهد داشت. واگشايي مراکز نوآوری، برپایی گذر نوآوری جلاجل پایتخت، برگزاری رویداد دیگری كره زمين قبيله‌رویدادهای اینوتهران و رونمایی پروژه‌های شهرستان تهران زيرك ازجمله دستور كار‌های این هفته باریک.

كره زمين افزونتر بخش‌های جلاجل نگاه خشم آلود گرفته‌شده تعدادی هفته‌ی شهرستان تهران زيرك، واگشايي مرکز زندگی زيرك، برپایی نمایشگاه نیازهای فناورانه شهرداری، رونمایی قلق بازارگاه شهری، فعل پارسايي بازدید كره زمين رصدخانه‌ی شهری و چكمه‌ی سنجش هوای شهرستان تهران، نشست مدیران کلان‌شهرها و گردهمایی رؤسای شورایاری‌ها باریک. اولین کنفرانس شهرستان تهران زيرك نیز جلاجل این هفته و جلاجل روزهای ۱۸ و ۱۹ آذر توسط همیاری دانشگاه تکنیک امیرکبیر برگزار خواهد شد. تيرخور كره زمين برگزاری این کنفرانس ارتقای مساحت گرفتن علمی رویداد مذکور و بررسی طوق‌های زيرك مدیریت شهری توسط شیوه‌های داده‌آسه اي باریک.

همایش و نمایشگاه دوروزه «شهرستان تهران زيرك» نیز جلاجل روزهای هجدهم و نوزدهم آذر جلاجل مرکز همایش‌های برج میلاد برگزار خواهد شد. محورهای این همایش داده‌‌‌ی همچنين و حکمروایی زيرك شهری آگاه كردن‌سازی، آموزش و توانمندسازی شهروندان جلاجل مربوط به حوزه‌ی شهر زيرك، مشارکت ذی‌نفعان، ثنايا‌وری و اقتصاد پایدار مبتنی‌ثمار داده‌ی شهر نوآور و توسعه‌ی صاحبخانه‌و‌کارهای فناورانه برپایه‌ی داده باریک. كره زمين افزونتر محورهای این همایش می‌توان به مقصد کلان‌داده، داده‌کاوی و برگيري داده‌های لمس كردن و مطمئن شهر زيرك و شاخص‌های ارتقای کیفیت زندگی جلاجل شهرها توسعه پایدار و هم سر محیط‌زیست شهری جابه‌جایی زيرك، محرزشدن‌سازی و واپسین داده‌های برج دريايي‌و‌شيريني شهری و کاربردها و روندهای مبتنی‌ثمار هوش مصنوعی جلاجل به حضور رسيدن شهر زيرك اشارت انجام بده.

افتتاحیه‌ی همایش دوروزه‌ی «شهرستان تهران زيرك» توسط محضر مدیران ارشد شهری و دولتی هم نشين باریک. ناگفته نماند برگزاری پنل‌های تخصصی و کارگاه‌های آموزشی، مسابقات استارتاپ‌ها جلاجل مربوط به حوزه‌ی مدیریت شهری و شهر زيرك، نشست هیبت‌ی فناوری و نيكويي كردن‌های استارتاپی، نشست مدیران کلان‌شهرها، سیتی‌تاک (Metropolis Speak)، کافه‌سرمایه و برپایی نمایشگاه استارتاپ‌ها و شرکت‌های دانايي‌بنیان و نوآور كره زمين افزونتر دستور كار‌های همایش كلام‌شده باریک.

نشست تخصصی اقتصاد دیجیتال اسم ابله ثمار شکل‌گیری شهرستان تهران جدید مؤثر خواهد صفت بويناك؟

ازجمله نشست‌هایی که آرامش طلب باریک جلاجل هفته‌ی شهرستان تهران زيرك برگزار شود، نشست تخصصی «اقتصاد دیجیتال اسم ابله ثمار شکل‌گیری شهرستان تهران جدید مؤثر خواهد صفت بويناك؟» دوال ۱۸ آذر و جلاجل سومین همایش و نمایشگاه شهرستان تهران زيرك برگزار خواهد شد. ستايش شده میرلوحی، اندام شورای اسلامی شهر شهرستان تهران، یاسر رضاخواه، مدیرعامل شرکت رایتل، علی یقطین، مدير مرکز شهرستان تهران زيرك، علی فیروزی، رئیس مرکز مطالعه ها، پایش و به شدني محیط صاحبخانه‌و‌کار وزارت اقتصاد و دارایی، نیما نامداری، معاف مدل و توسعه‌ی شرکت تباني و حسین حمیدی، کارآفرین مقیم مؤسسه‌ی دانايي‌بنیان برکت، به مقصد‌ديباچه مدیر پنل جلاجل این نشست محضر خواهند داشت.

گفتنی باریک جلاجل همایش دوروزه‌ی كلام‌شده، قريب ۲۰ نشست تخصصی و کارگاه آموزشی داخلی و بین‌المللی توسط تيرخور بررسی مشکلات مربوط به حوزه‌ی مدیریت زيرك شهری و ارائه‌ی راهکارهای کارآمد جلاجل این مربوط به حوزه توسط محضر رئيس ديوان‌نظران، سیاست‌گذاران، دستور كار‌ریزان و استادان داخلی و بین‌المللی برگزار خواهد شد.

تهران هوشمند

اولین «گذر نوآوری» جلاجل شهرستان تهران؛ پلازای میدان هفت‌تیر، میزبان استارتاپ‌های برتري جو مربوط به حوزه‌ی شهری

هم‌زمان توسط برگزاری سومین رویداد مهتر شهرستان تهران زيرك، تعدادی نخستین‌شهر بار جلاجل شهرستان تهران «گذر نوآوری» برگزار انجام خواهد شد. كره زمين ۱۲ مادام ۱۴ آذر جلاجل پلازای میدان هفت‌تیر، استارتاپ‌های خدمتگزار‌رسان جلاجل مربوط به حوزه‌ی شهری فضایی را به مقصد‌رایگان دراختیار خواهند داشت مادام به مقصد جمعيت مردم بیایند و عربي زبان‌ترین سرویس‌های برخط و زيرك كلاه خود را به مقصد شهروندان معرفی کنند. مسئولان شهری نیز اسم بزرگواري نیازهای مربوط به حوزه‌ی مدیریتی كلاه خود، توسط صاحبان استارتاپ‌ها مذاکره و درصورت تناقض، توسط آن‌ها همیاری تجاری می‌کنند. شایان ذکر باریک غيرماذون استارتاپ‌هایی که قبلا بايسته كلاه خود را تعدادی محضر جلاجل این بخش اعلام کرده بودند، ۱۰ آذر اعلام شده باریک. ایضاً، رديف نظامي‌های برگزيني كره زمين ۱۲ مادام ۱۴ آذر جلاجل پلازای میدان هفت‌تیر محصولات و سرویس‌های كلاه خود را نمایش خواهند داد. 

تهران هوشمند

بازدید رایگان كره زمين رصدخانه‌‌ی شهری و چكمه‌ی نقشه

هم‌زمان توسط هفته‌ی شهرستان تهران زيرك، كره زمين ۱۲ مادام ۱۹ آذر امکان بازدید رایگان كره زمين رصدخانه‌‌ی شهری و چكمه‌ی نقشه شهرستان تهران تعدادی عموم مردم و علاقه‌مندان به مقصد وطن اختيار كردن مربوط به حوزه‌‌ی مدیریت شهری، آمار و مفروضات جغرافیایی و سنجش هواهای تاریخی شهرستان تهران مهيا شده باریک. جلسات معرفی این كورس كلكسيون و بازدید كره زمين آن‌ها كره زمين ۱۲ مادام ۱۷ آذر جلاجل وقت نما‌های مشخص برگزار خواهد شد. علاقه‌مندان می‌توانند تعدادی مندرج‌غيرماذون به مقصد نشانی good.tehran.ir رجوع کنند و توسط مندرج‌غيرماذون جلاجل لفظپرداز خصوصی این رویداد، كره زمين این امکان ثنايا‌مند شوند.

بازدید مذکور شامل آشنایی توسط رصدخانه‌ی شهری شهرستان تهران و مروری ثمار توسعه‌ی کالبدی شهر جلاجل یک مئه ماضي، بررسی مفروضات جمعیتی به مقصد‌لفظ مکان‌آسه اي و آشنایی توسط محرزشدن سه‌بعدی شهر شهرستان تهران و داشبوردهای مدیریتی مرکز آمار و رصد شهری و آشنایی و بازدید كره زمين چكمه‌ی نقشه شهرستان تهران و سنجش هواهای تاریخی موجود جلاجل گنجینه آن باریک.

گفتنی باریک جلاجل رصدخانه شهری شهرستان تهران به مقصد‌ديباچه مرکز تخصصی مانیتورینگ و پایش شاخص‌های مدیریت شهری و پایگاهی تعدادی ارائه‌ی مفروضات شاخص به مقصد‌تفکیک پهنه‌های پرسپكتيو ۲۲ گانه شهر شهرستان تهران، جلاجل هفته‌ی شهرستان تهران زيرك به مقصد‌روی اقشار مختلف مردم، به مقصد‌خصوصی دانشجویان و پژوهشگران بازمی‌شود مادام درکنار متخصصان و رئيس ديوان‌نظران، مردم هم بتوانند كره زمين این امکان بااستعداد شهری دیدن کنند و توسط کارکردهای مختلف آن آشنا شوند.

ایضاً، چكمه‌ی نقشه شهرستان تهران نیز به مقصد‌ديباچه یکی كره زمين بااستعداد‌ترین مراکز صفت به خاطرسپردني تاریخچه‌ی شهر شهرستان تهران و دربردارنده‌ی قدیمی‌ترین سنجش هواهای موجود كره زمين شهرستان تهران و شهر‌ها و کشورایران شناساننده شده باریک. جلاجل این چكمه، علاوه‌ثمار سنجش هواها، مبنا زیادی کتاب، نشریه، وسايل و ادب شناس قدیمی تنظیم‌ی نقشه نیز نگه‌داری انجام خواهد شد و صور سنجش هواهای انحصار يافتن‌به مقصد‌فرد، این كلكسيون را جلاجل قسم كلاه خود بی‌نظیر کرده باریک.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *