خانه / تکنولوژی / جاوا، پی اچ پی یا دات نت: کدام زبان دستور كار نویسی درآمد بیشتری دارد؟

جاوا، پی اچ پی یا دات نت: کدام زبان دستور كار نویسی درآمد بیشتری دارد؟

جلاجل سه اسم باشليق اخیر دستور كار‌نویسان جاوا زیاد‌ترین مقیاس افزایش دستمزد را هیبت کرده‌بضع. این درحالی‌ باریک که دستمزد متخصصان آی‌تی جلاجل همین دورودورنگ کاهش یافته باریک.

صفت پست پرداختی تعدادی زبري‌های باروح نیاز دستور كار‌نویسی نظیر جاوا (Java) و پی‌اچ‌پی (PHP) به مقصد‌نكراء جلاجل حلول كننده افزایش باریک. صفت پست و دستمزد اعلام شده جلاجل مربوط به حوزه‌ی فناوری تعدادی سومین اسم باشليق متوالی جلاجل اسم باشليق ۲۰۱۸ مادام ۱/۷ درصد افزایش داشته باریک. ایضاً توسط آدم كردن‌ی افزایش مسئلت تعدادی توسعه‌دهنگان جاوا، پی‌اچ‌پی و دات‌نت (NET.)، پرداختی‌ها به مقصد متخصصان مربوط به حوزه‌ی فناوری توسط افزایش دايگي توجهی هم مقام هم پياله بوده باریک.

جلاجل این دورودورنگ‌ی سه ساله‌، دستمزد توسعه‌دهندگان جاوا توسط افزایش ۴۱ درصدی، زیاد‌ترین جهش را هیبت کرده باریک؛ ایضاً، دستمزد آن‌ها كره زمين ابتدای اسم باشليق جاری تاکنون به مقصد‌صفت منسوب به طوس ميانه، ۶ درصد افزایش داشته باریک. ميانه دریافتی یک دستور كار‌نویس جاوا ۶۳٬۷۰۰ پوند باریک که توسط توجه‌ به مقصد داده‌های پيوسته كاري‌به مقصد استخدام منتشر شده جلاجل Reed، مادام ۷۰٬۷۰۰ پوند نیز دايگي افزایش باریک.

چهارمین عمل دستور كار‌نویسی توسط درآمد تبيره  full-stack developer (این ديباچه جلاجل مربوط به حوزه‌ی دستور كار‌نویسی و توسعه لين‌افزار، به مقصد دستور كار‌نویسی که جلاجل یک زمینه خاص و ابزارهای ‌‌آن مكاشفه کامل داشته باشد اطلاق انجام خواهد شد) باریک. پرداختی تعدادی این عمل به مقصد‌صفت منسوب به طوس ميانه ۵۳٬۵۰۰ مادام ۶۰٬۳۰۰ پوند باریک. مقیاس رشد دستمزد این دستور كار‌نویسان جلاجل اسم باشليق ماضي و اسم باشليق ۲۰۱۶ به مقصد ترتیب روبه رو ۵/۶ و ۱۸/۸ درصد بوده باریک.

دستور كار‌نویسان PHP زیاد‌ترین مقیاس افزایش دستمزد را جلاجل اسم باشليق ماضي هیبت کردند. ميانه افزایش دستمزد آنان جلاجل سه اسم باشليق ماضي قريب ۲۰/۶ درصد بوده باریک. توسعه‌دهندگان دات‌نت نیزدر این دورودورنگ افزایش دستمزد زیادی را هیبت کرده‌بضع. دستمزد این دستور كار‌نویسان كره زمين ۳۹٬۹۰۰ پوند جلاجل اسم باشليق ۲۰۱۶ توسط افزایش ۱۸/۸ درصدی به مقصد ۴۷٬۴۰۰ پوند جلاجل اسم باشليق جاری رسیده باریک.

مقاله‌های مرتبط:

جلاجل زیادتر فهرست‌ها، زبان‌های دستور كار‌نویسی جاوا اسکریپت (JavaScript)، جاوا و پایتون (Python)، به مقصد ترتیب نگارستان‌ترین زبان‌های دستور كار‌نویسی محسوب می‌شوند.

ایضاً دانشمندان داده (Knowledge scientist)، واپسین‌گران داده، معماران تکنیک (technical architect جلاجل مربوط به حوزه دیجیتال) و مهندسین شبکه و DBA، جلاجل سه اسم باشليق اخیر افزایشی كورس رقمی جلاجل دستمزدشان هیبت کرده‌بضع.

پرداختی تعدادی عمل‌های مرتبط توسط صاحبخانه‌وکار مثل واپسین صاحبخانه‌وکار و مدیریت پروژه نیز افزایش یافته باریک؛ اما این افزایش نسبت به مقصد عمل‌های توسعه‌دهندگان ناچیز‌نمناك بوده باریک.

درواقع، به موجب داده‌های منتشر شده جلاجل Reed، مطلع آی‌تی (IT)، كره زمين معدود عمل‌هایی باریک که جلاجل سه اسم باشليق اخیر توسط کاهش دستمزد رو‌به مقصد‌رو شده باریک. به مقصد‌صفت منسوب به طوس ميانه دستمزد متخصصان آی‌تی جلاجل این دورودورنگ كره زمين ۸۹٬۲۰۰ به مقصد ۸۳٬۶۰۰ پوند کاهش یافته باریک.

این داده‌ها، كره زمين عمل‌ها و دستمزدهای آگهی شده، بین اسم باشليق‌های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۷، جلاجل سایت Reed برگيري شده‌بضع.

به موجب داده‌های وب‌سایت Reed، این افزایش صفت پست‌ها توسط افزایش مسئلت تعدادی کارمندان مسلط به مقصد زبري‌های یاد شده، تباني دارد. جلاجل حالی‌که به مقصد‌صفت منسوب به طوس کلی آگهی‌های مسئلت تعدادی عمل‌های پيوسته كاري‌به مقصد مربوط به حوزه‌ی فناری جلاجل اسم باشليق ۲۰۱۸ قريب ۱۰ درصد افزایش یافته باریک؛ مسئلت تعدادی عالم سفلي آماری، ۲۰ درصد، توسعه‌دهنده‌ی دات‌نت، ۱۳ درصد و توسعه‌دهنده‌ی بی‌آی (Enterprise Intelligence) نیز ۱۳ درصد افزایش داشته که بسیار زیادتر كره زمين مقدار ميانه این مربوط به حوزه باریک. مسئلت تعدادی دستور كار‌نویس full-stack نیز توسط توجه‌ به مقصد زبري‌های زیادی که این دستور كار‌نویسان باید داشته باشند، قريب ۴۱ درصد كره زمين ابتدای اسم باشليق ۲۰۱۸ افزایش یافته باریک.

اندرو گاردنر (Andrew Gardner)، مدیر Reed Know-how می‌گوید: «آن بیرون عمل‌های زیادی تعدادی متقاضیان توسط هیبت جلاجل زمینه‌ی موبایل و توسعه‌ی  front-end صور دارد، علاوه‌ثمار این، شرکت‌ها به مقصد بيگانگان توسط هیبت جلاجل زمینه‌ی دوار‌های ابری و زبري‌های مرتبط توسط ذخیره‌سازی نیاز دارند. جلاجل نتیجه‌ی قوانینی مثل GDPR (قانون صفت به خاطرسپردني حریم خصوصی اتحادیه اروپا )، تقاضاهای زیادی خلق انجام خواهد شد؛ تعدادی مثال عمل‌های مرتبط توسط داده رشد پیدا می‌کنند؛ حكماً به مقصد شرطی‌که شرکت‌ها نیز مطمئن شوند که كره زمين زبري‌ها، سیستم‌ها و فرآیندهای صحیحی كام روا هستند.»

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *