خانه / تکنولوژی / گيرايي‌ های حیرت‌انگیز مغرب کشورایران که قبل كره زمين اجمال باید ببینید

گيرايي‌ های حیرت‌انگیز مغرب کشورایران که قبل كره زمين اجمال باید ببینید

گردشگران می‌توانند جلاجل ایرانگردی كلاه خود كره زمين میراث باستانی کشورایران نظیر زیگورات چغازنبیل، سريره سلیمان و قلعه رودخان نیز دیدن کنند و زیادتر توسط تاریخ و تمدن این مرزوبوم آشنا شوند.

علاوه‌ثمار جاهای دیدنی شهر اصفهان و شیراز که هر اسم باشليق پذیرای گردشگران زیادی هستند، سپرده شدن‌های باستانی متعددی جلاجل کشورایران صور دارد که مطمئناً بها بازدید دارند. كره زمين کوه‌های مملو كره زمين برف آلود جبلت گرفته مادام بیابان‌های آتش زدن جنوب، دره‌های رودخانه‌ای باستانی، قلعه‌های فراموش‌شده و… گنجینه‌های پنهان کشورایران هستند که شماری كره زمين آن‌ها جلاجل فهرست جهانی یونسکو به مقصد مندرج رسیده‌بضع. جلاجل این مقاله قصد داریم، تعدادی كره زمين این گيرايي‌های باستانی را به مقصد شما معرفی کنیم مادام آن‌ها را جلاجل دستور كار‌ی فعل پارسايي ایرانگردی كلاه خود آرامش طلب دهید.

سريره سلیمان

تخت سلیمان

آتشکده‌ی آذرگُآب تنيَسپ که به مقصد سريره سلیمان بلد یافته، غيرماذون سپرده شدن‌ی تاریخی بزرگی جلاجل نزدیکی شهر تکاب جلاجل مدیر آذربایجان غربی و جلاجل حيطه نفوذ‌ی زمین‌های لم‌یزرع و متروکه‌ی مغرب زنجان آرامش طلب دارد. 

مقاله‌های مرتبط:

این كلكسيون‌ی تاریخی ۱۵۰۰ ساله که زمانی آتشکده‌ی زرتشتیان بوده باریک، سريره سلیمان نیز نامیده انجام خواهد شد؛ کمک مردم محلی در عوض جلاجل امانت نگهدار‌درنگ كردن آن كره زمين هجوم بردن‌ی اعراب جلاجل مئه هفتم میلادی، این غيرماذون را روی این آتشکده گذاشتند. كلكسيون بناهای تاریخی سريره سلیمان جلاجل جهات یک ينبوع‌ی رسوبی دردآشنا ساخته شده‌بضع که پيمان این ينبوع که كره زمين عمق زیاد كره زمين ۱۲۰ متری باطني زمین به مقصد مساحت گرفتن می‌آید و به مقصد زمین‌های جهات می‌ریزد، املاح زیادی دارد و آتشفشانی‌توافق داشتن این شهربان را زیادتر اثر داغ می‌دهد. تعدادی فاكتور‌ی سنگی نیز به مقصد‌لفظ پراکنده جلاجل این كلكسيون دیده انجام خواهد شد که جلاجل مقام ها مختلف بازسازی به مقصد‌سرمی‌برند. کوه بلقیس و محبس سلیمان جلاجل نزدیکی سريره سلیمان كره زمين آثار دورودورنگ‌ی ساسانیان هستند که كره زمين برفراز محبس سلیمان می‌توان اشاره با گوشه چشم‌اندازی زیبا كره زمين دهانه‌ی آتشفشانی و تعدادی ينبوع‌ی کوچک پيمان‌پرحرارت جلاجل همسايه آن را مشاهده انجام بده.

کجارو فهرست کاملی كره زمين جاهای دیدنی شهر تکاب را نیز جلاجل اختیار شما آرامش طلب داده باریک مادام سفری آسوده بودن و دستور كار‌ریزی‌شده به مقصد این حراست شده كره زمين کشورایران داشته باشید و كره زمين سفرتان نهایت كاربرد را ببرید.

کلیساهای ارمنی

جاهای باستانی ایران

كلكسيون آثار رهبانی ارامنه کشورایران شامل سه کلیسای ارمنی نزديك کلیسا، کلیسای استفانوس مقدس و کلیسای قسر قسر هستند که جلاجل مدیر‌های آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی آرامش طلب دارند. باوري براین باریک که بِرتولُما و تادئوس مقدس جلاجل مئه اولا پس ازآن كره زمين میلاد مسیحیت را به مقصد کشورارمنستان و جبلت کشورایران آورند و میراث آن‌ها همین سه کلیسای دورافتاده و باشکوه هستند که جلاجل کوهستان‌های مرزی کشورایران واقع شده‌بضع. این کلیساها جلاجل دورودورنگ‌ی زمانی میان قرمپف‌های هفتم مادام چهاردهم میلادی ساخته شده‌بضع، ‌جلاجل درافتادن مئه‌ها فجایع طبیعی، دیکتاتورهای بی‌کفایت و بازسازی‌های غیراصولی را خلف وعده كله دار گذاشته‌بضع و همچنان به مقصد‌ديباچه مقام عبادت جامعه‌ی ارمنی كاربرد می‌شوند. كلكسيون کلیساهای ارمنی کشورایران جلاجل ۸ ژوئیه ۲۰۰۸ جلاجل فهرست میراث جهانی یونسکو مندرج شدند.

كلكسيون آثار رهبانی ارامنه کشورایران شامل سه کلیسای ارمنی نزديك کلیسا، کلیسای استفانوس مقدس و کلیسای قسر قسر انجام خواهد شد

کل سپرده شدن‌ی کلیسای استفانوس مقدس جلاجل فواد کوه‌ها و دره‌ای قرمزرنگ بالاتر كره زمين رود ارس و جلاجل میان طبیعت خضرا شهربان مرزی شهر جلفا و کشورجمهوری آذربایجان آرامش طلب گرفته ‌باریک و دسترسی به مقصد آن آسوده بودن‌نمناك كره زمين كورس کلیسای افزونتر باریک. بااینکه گنبد سنگی زیبای این کلیسا، حجاری‌های بیرونی و فاكتور‌های مجاور آن بازسازی شده‌بضع؛ اما کار احیای فضای داخلی همچنان آدم كردن دارد.

کلیسای تادئوس مقدس یا نزديك کلیسا، قدیمی‌ترین کلیسای این كلكسيون باریک که قدمتش به مقصد مئه هفتم میلادی می‌رسد. این کلیسا به مقصد‌تنهایی جلاجل شهربان‌ی کوهستانی چالدران، مرتفع‌ترین شهربان‌ی مدیر آذربایجان غربی، آرامش طلب دارد. این فاكتور‌ی سنگی، حجاری‌‌هایی دارد که نشانه‌های مذهبی و مقدس را به مقصد تصویر کشیده‌بضع و یک برج دوقلو ثمار بالای آن خودنمایی می‌کند. هر ساله جلاجل سوم مرداد، مسیحیان زیادی صوب اعمال مراسم خاص این دوال كره زمين سراسر كره ارض به مقصد آن سفيران می‌کنند و جلاجل جهات کلیسا چادر مضروب و اتراقگاه می‌کنند.

کلیسای قسر قسر یا کلیسای مریم مقدس جلاجل نزدیکی روستای بارون و ۴۰ کیلومتری شهر ماکو، ثمار بالای رودخانه زنگی مار پاخيره زن شده باریک. پشت بام می‌بینید که رفتن به مقصد این کلیسا به مقصد کمی قلب‌و‌جرأت نیاز دارد و باید توسط یک راهنمای خیر به مقصد بازدید كره زمين این کلیسا بروید.

دره رود ارس

جاهای باستانی ایران

دره‌ی باشکوه رود ارس جلاجل مرثيت آذربایجان و کشورارمنستان آرامش طلب دارد که عملاً همچنان ثمار كله دار شهربان‌ی باروح مناقشه‌ی ناگورنو نزديك‌گلستان اختلافاتی صور دارد. این دره كره زمين دوران مسیح میزبان سوداگران، جاسوسان و ارتش‌های تجددطلب بوده باریک. کرانه‌ی جنوبی آن جلاجل کشورایران به مقصد‌لفظ مارپیچی كره زمين باطني روستاهای خشتی، ويران ها‌ها و قله‌های ناصاف رد شدن می‌کند و برج‌های دیده‌بانی جلاجل این مسیر به مقصد‌اشاره با گوشه چشم می‌خورد. رودخانه‌ی ارس جلاجل اسم باشليق ۱۸۱۳ میلادی جلاجل پی غدار ترکمنچای به مقصد ديباچه مرثيت کشورایران و امپراتوری کشورروسیه برگزیده و تمامی نواحي جبلت این رود كره زمين کشورایران مستثنا و به مقصد خاک کشورروسیه افزوده شد. کرانه‌ی شمالی دره‌ی ارس به مقصد‌دلیل ایستگاه‌های بمباران‌گذاری‌شده، قطارهای نجات داده شده و راه زيرزميني‌های مسدود، مطمئناً شهربان‌ی زیبایی نیست.

یکی كره زمين گيرايي‌های دره رود ارس را می‌توان حمام کردشت نامید؛ این حمام باستانی زیرزمینی جلاجل نزدیکی کشورارمنستان آرامش طلب دارد که جلاجل زمان امپراطوري شاه عباس صفوی و به مقصد نحو اوی صنع شد و احكام خان سالاري حق كاربرد كره زمين آن را داشتند. پل‌های خداآفرین جلاجل شهر خداآفرین و روی رودخانه‌ی ارس ساخته شده‌بضع و كره زمين كورس پل هيئت و نجوم تشکیل می‌شوند. قدمت این پل‌ها به مقصد مئه سیزدهم میلادی می‌مانع و بااینکه یکی كره زمين پل‌ها شکسته شده و مهجور نیمی كره زمين آن باقی‌مابقي باریک؛ اما پل افزونتر کاملا صفت پير به مقصد‌نگاه خشم آلود می‌‌رسد. درحالی‌که گشت‌وگذار جلاجل این دره كره زمين بخش ایرانی کاملاً ايمن ساختن باریک؛ اما گردشگران باید مراقب عکس‌برداری‌های كلاه خود باشند، چراکه نگهبانان مرزی نسبت به مقصد نیت گردشگران در عوض عکاسی توسط شک و تردید برخورد می‌کنند.

بازارگاه شهرستان تبریز

جاهای باستانی ایران

عکاس: سینا عباس‌نسمت

بازارگاه شهرستان تبریز یکی افزونتر كره زمين جاهای باستانی کشورایران باریک و ازآنجا که همچنان در عوض حاصل کردن‌وکار نيرنگ ساز باریک، به مقصد‌راحتی می‌توان كره زمين آن دیدن انجام بده. این بازارگاه یکی كره زمين مهتر‌ترین و قدیمی‌ترین بازارهای سرپوشیده‌ی کیهان به مقصد‌نمره می‌رود که شامل مسیرهای برخود هموار كردن‌دار، غرفه‌ها، کارگاه‌های هنری، قهوه‌خانه محقر و کاروانسرا انجام خواهد شد و به مقصد‌دلیل قرارگیری جلاجل مسیر افسون كردن‌ی شهرستان ابریشم، همیشه مرکز تجاری مهمی در عوض مسافران و بازرگانان بوده باریک. شهرستان تبریز زمانی پایتخت کشورایران بوده باریک و اکنون این شهر مدرن، قريب كورس میلیون نفر خواهد شد دارد. بخش‌های مختلف این فاكتور‌ی آجری قرمزرنگ به مقصد فروش پیشنهاد خاصی نظیر طلبه ها و جواهرات، کفش، ادویه، اول شب، لجين، لباس، لوازم خانگی و… اختصاص دارد. درست مثل تسئوس (پادشاه، قهرمان و حامی شهر آتن جلاجل اساطیر یونانی) که در عوض مبارزه توسط مینوتور (هیولایی توسط كله دار ثور و بدن بشقاب) واصل یک هزارتو انجام خواهد شد و كره زمين نخ در عوض گم‌نکردن راه كاربرد می‌کند، گردشگران نیز جلاجل گشت‌و‌جادادن جلاجل بازارگاه شهرستان تبریز نیز باید همین کار را اعمال دهند.

عدیده كره زمين گردشگران داخلی و خارجی جلاجل فعل پارسايي ایرانگردی كلاه خود شهرستان تبریز را جلاجل دستور كار‌های سفيران كلاه خود آرامش طلب می‌دهند و حتماً كره زمين بازارگاه شهرستان تبریز بازدید می‌کنند. شما هم ارچه تمایل دارید كره زمين جاهای دیدنی شهرستان تبریز دیدن کنید، کجارو به مقصد شما کمک می‌کند. درواقع می‌توانید فعل پارسايي شهرستان تبریز را كره زمين طریق کجارو به مقصد‌سادگی جستجو و پس ازآن كره زمين مقایسه قیمت‌ها، جلاجل نهایت كم ارزش‌ترین فعل پارسايي را در عوض سفرتان خریداری کنید.

قلعه بابک

جاهای باستانی ایران

بابک سرسبز‌دین، قهرمان ایرانی و اميرالجيشي آذری باریک که قلعه‌ی باشکوه كلاه خود را جلاجل مئه نهم میلادی روی لغو شدن‌های صخره‌ای جلاجل کوه‌های شمالی و بالای شهر کلیبر پاخيره زن انجام بده. امروزه توسط چندین ساق دست کوهنوردی طاقت‌فرسا می‌توان به مقصد این قلعه رسید. مسافت راه كلیبر به مقصد قلعه توسط اینكه كره زمين ۳ كیلومتر تخلف نمی‌کند ولی بسیار سخت باریک و به مقصد هنگام رد شدن باید گردنه‌ها و گذرهای خطرناكی را خلف وعده كله دار گذاشت. جلاجل سمت جبلت‌غربی دز، پلکان‌هایی سرتاسری صور داشته كوچكترين الان ویران‌ شده و مهجور راه خردسالي به مقصد بخش‌های مرتفع‌نمناك پاخيره زن باریک و کسانی که موفق به مقصد خردسالي به مقصد بالای قلعه شوند توسط اشاره با گوشه چشم‌اندازی ۳۶۰ درجه كره زمين منظره ها خیره‌کننده‌ی جهات مواجه می‌شوند که جلاجل اواخر پاییز و گردوخاک بهار هنگام تصاویری خارق‌العاده را پیشکش بازدیدکنندگان می‌کند. مطمئناً به مقصد‌دلیل نيستي سایه جلاجل تابستانه و گرمای جو، خردسالي به مقصد این قلعه جلاجل این فصل توصیه نمی‌شود.

جلاجل سفيران به مقصد این شهر زیبا می‌توانید كره زمين سایر جاهای دیدنی کلیبر نیز دیدن کنید و سفری نيك را در عوض كلاه خود رقم بزنید.

خاك جا شیخ صفی‌الدین اردبیلی

جاهای باستانی ایران

خاك جا شیخ صفی‌الدین اردبیلی یکی كره زمين مکان‌های تاریخی و باستانی شهر شهرستان اردبیل باریک که شیخ صفی، یکی كره زمين پدران باروح احترام شهرستان صوفیان، جلاجل اینجا دفن شده باریک که آن را رئيس، پس نشيني شیخ صفی، پشت بام كره زمين اجمال ابوي جلاجل اسم باشليق ۱۳۳۴ پاخيره زن انجام بده و پس ازآن صفویان آن را جلاجل مئه ۱۶ گشايش دادند. این مکان باارزش و تاریخی جلاجل اسم باشليق ۱۳۸۹ جلاجل فهرست میراث جهانی یونسکو به مقصد مندرج رسید و کاشی‌کاری‌های فیروزه‌ای زیبا، ديواركشي شدن‌های طاقی‌شکل فضای داخلی، کاشی‌کاری‌های حیاط، گلستان‌های تشریفاتی، طباخ خانه‌ها، حمام‌ها و سایر فاكتور‌های آن توسط یونسکو به مقصد‌ديباچه همال‌ای كره زمين معماری سنتی ایرانی به مقصد‌رسمیت شناساننده شد.

بااینکه بازسازی این بقعت همچنان آدم كردن دارد؛ اما این فهمید مانع كره زمين محضر زائران صوفی، دانشجویان هنرهای اسلامی و گردشگران جلاجل این مکان نشده باریک. متأسفانه بخش اعظمی كره زمين كلكسيون‌ی گل پخته‌ها و نسخ خطی کتابخانه‌ی این كلكسيون اکنون جلاجل صحنه پترزبورگ نگه‌داری انجام خواهد شد.

قلعه رودخان

جاهای باستانی ایران

قلعه رودخان جلاجل نزدیکی روستای خنيدهنام ماسوله، جلاجل فومن آرامش طلب دارد و همال‌ای عالی كره زمين یک قلعه‌ی دوران سلجوقی باریک که جلاجل کوه‌های البرز جای گرفته باریک. شماری کارشناسان، ساخت قلعه را جلاجل دوران ساسانیان (دوران قبل كره زمين اسلام) و هم زمان توسط هجوم بردن تازي‌ها به مقصد کشورایران می‌دانند، هرچند ۸۰۰ اسم باشليق پس ازآن سلجوقی‌ها آن را به مقصد شکل فعلی درآورند. این قلعه دیوارهای سنگی ضخیمی به مقصد درافتادن ۱۵۰۰ چهارده گره دارد که برج‌های مختلف نفوذناپذیر آن را به مقصد‌هم وصل کرده باریک و پنجره‌های برخود هموار كردن‌دار و صوم‌هایی در عوض ریختن موردها ميعان و تیراندازی جلاجل آن به مقصد‌اشاره با گوشه چشم می‌خورد. دسترسی به مقصد این دز سنگی ازطریق نردبان‌های سنگی مخروبه امکان‌پذیر باریک که كره زمين میان نزم شهرستان جنگل‌های نزه فوق می‌رود مادام به مقصد قاپو‌ی باشکوه آن برسد. درطول راه می‌توانید یک فنجان چای توسط مردم خونگرم محلی گساردن روح کرده و شهواني عربي زبان کنید.

فراموش نکنید که شما می‌توانید جاهای دیدنی فومن را جلاجل کجارو مشاهده کنید و در عوض سفرتان به مقصد سایر نقاط این شهر دستور كار‌ریزی کنید.

شهرستان شوش

جاهای باستانی ایران

در عوض بازدید كره زمين سپرده شدن‌ی باستانی شهرستان شوش که بقایای آن جلاجل قله‌ی هم سطح حدب‌ی مرکزی آرامش طلب دارند، نیازی نیست به مقصد برون مرز كره زمين شهر بروید، چراکه شهر شهرستان شوش امروزی جلاجل جهات همین شهربان‌ی باستانی ساخته شده باریک. شهر شهرستان شوش جلاجل زیاد كره زمين ۶ هزار اسم باشليق قبل مسکونی بوده باریک. داریوش مهتر شهرستان شوش را به مقصد‌ديباچه پایتخت كلاه خود تجريد انجام بده و جلاجل این دورودورنگ شهر شهرستان شوش شکوه ماضي‌ی خویش را بازیافت و چارراه شروق و مغرب شد. داریوش علاقه‌ی زیادی به مقصد سالون‌های به ستوه آمدن‌دار غير دیوار داشت و کاخ آپادانای او جلاجل شهرستان شوش همال‌ی اولیه و کوچک‌نمناك آپادانای سريره جمشید صفت بويناك. جلاجل این سپرده شدن می‌توان کلیه‌ی کلیشه‌های باستان‌شناسی کلاسیک كره زمين نمایشگاه‌های گردوخاکی و به ستوه آمدن‌های شکسته گرفته مادام کانال‌های خفاری‌شده، گرمای آتش زدن و ارائه كردن عملكرد‌و‌حلول كننده عجیب بیابان را مشاهده انجام بده. این شهر نیز كره زمين دستگاه بافندگي هجوم بردن‌ی مغول‌ها محفوظ بودن‌ نماند و ویران شد.

علاوه‌ثمار شهر باستانی شهرستان شوش، كره زمين سایر جاهای دیدنی‌‌ شهرستان شوش نیز دیدن کنید که هر یک به مقصد نوعی گردشگران را به مقصد كلاه خود جذب می‌کنند. در عوض این منظور می‌توانید دانسته ها واجب شده را كره زمين کجارو به مقصد‌دستگاه بافندگي آورید.

خاك جا اولجایتو

جاهای باستانی ایران

فاكتور‌ی آجری توسط گنبد فیروزه‌ای خاك جا اولجایتو جلاجل شهربان‌ی سلطانیه زنجان آرامش طلب دارد که روزگاری فروسو حکومت مغول‌ها صفت بويناك. گنبد سلطانیه خاك جا اولجایتو باریک که بین اسم باشليق‌های جلاجل ۱۳۰۲ مادام ۱۳۱۲ میلادی به مقصد نحو خوش خدمتي كردن جلاجل شهر سلطانیه ساخته شد و كره زمين آثار بااستعداد معماری ایرانی و اسلامی به مقصد‌نمره می‌رود. گنبد كورس روبه راه كردن‌ی نوآورانه‌ی آن توسط ارتفاع تقریبی ۵۰ چهارده گره، روی بنایی هشت ضلعی توسط هشت صفت پيكارجو و هست شهرستان ایوان مطمئناً فراتر كره زمين مهندسی مئه چهاردهم میلادی بوده، به مقصد‌طوری‌که یونسکو آن را شاهکار معماری دورودورنگ‌ی كلاه خود ديباچه کرده باریک و حتی كلام انجام خواهد شد که جلاجل معماری گرزن مقام که سه مئه پس ازآن ساخته شد،‌ كره زمين معماری گنبد سلطانیه اله گرفته‌بضع. جلاجل فضای داخلی آن هنوز دارزدن‌ها به مقصد‌اشاره با گوشه چشم می‌خورند، ازطریق راه‌نردبان‌های باریک داخل می‌توان به مقصد سمت بالکن‌های قوسی‌شکل فوق رفت که توسط کاشی‌کاری‌های زیبا تزئین شده‌بضع و اشاره با گوشه چشم‌اندازی بی‌نظیر كره زمين سپرده شدن‌های جهات را مشاهده انجام بده.

ارچه به مقصد زنجان سفيران می‌کنید، کجارو فهرست کاملی كره زمين جاهای دیدنی زنجان را نیز جلاجل اختیار شما آرامش طلب داده باریک مادام بتوانید دانسته ها واجب شده درزمينه هر گيرايي گردشگری را كره زمين يكباره قاتل، موقعیت مکانی روی نقشه، ساعات بازدید و… به مقصد‌دستگاه بافندگي آورده و سفيران كلاه خود را مرغوبيت دستور كار‌ریزی کنید.

زیگورات چغازنبیل

جاهای باستانی ایران

عکس كره زمين: مرکز آریان نیوز

چغازنبیل مهتر‌ترین زیگورات آجری کیهان  محسوب انجام خواهد شد که جلاجل جنوب‌غربی کشورایران، جلاجل مدیر خوزستان و بین شهر شهرستان شوش و شوشتر واقع شده‌ باریک و بهترین همال‌ی به مقصد‌جامانده كره زمين عصر ایلامی به مقصد‌شمار می‌آید. درواقع زیگورات به مقصد فاكتور‌ای چهره آرايي‌شکل چندطبقه می‌گویند که هر خن کوچک‌نمناك كره زمين خن‌ی پایینی باریک و شکل کشورهرم پیدا می‌کند. این نیایشگاه پنج خن‌ی ۳۰۰۰ ساله توسط اونتاش ناپیراش (قريب ۱۲۵۰ پ.م)، پادشاه مهتر شهر ایلام باستان و در عوض ستایش ایزداینشوشیناک، الهه مامومي شهر شهرستان شوش، جلاجل پنج خن ساخته و جلاجل هجوم بردن رژيمان خونریز آشور ناپال به مقصد هم نشين تمدن ایلامی ویران شد. درحال‌موجودي امکان ورود به مقصد داخل خن‌ی اولا آن صور دارد و می‌توان نوشته‌ای به مقصد به هدف نخوردن میخی روی دیوار و تاثير كليك کودکی روی کف فاكتور را مشاهده انجام بده.

عکس کاور: محمدرضا دومیری گنجی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *