خانه / تکنولوژی / تغییر استاندارد جهانی تعریف ۷ يك جهت اندازه گیری بااستعداد کیهان

تغییر استاندارد جهانی تعریف ۷ يك جهت اندازه گیری بااستعداد کیهان

 استاندارد بین‌المللی تعریف هفت يك جهت اندازه‌گیری بااستعداد كره ارض جلاجل SI شامل چهارده گره، ثانیه، کیلوگرم، آمپر، کلوین، مول و موم بازتعریف شد.

ما جلاجل زندگی كلاه خود همين جلاجل حلول كننده اندازه‌‌گیری مقادیر گوناگون هستیم؛ مقیاس سنگینی، ارتفاع، هرم، زمان و غیره. علت این امر نیز واضح باریک؛ ما در عوض خریدوفروش، سلامتی و دانايي كلاه خود به مقصد یک اندازه و مقیاس نیاز داریم. اما پرسش اینجا باریک که آیا چهارده گره و معیار ما در عوض این اندازه‌‌گیری‌ها کاملا روبه رو باریک؟ كره زمين کجا می‌‌توان فهمید منظور ما كره زمين یک چهارده گره یا یک کیلوگرم بدون شك مقداری باریک که فردی افزونتر تصور می‌‌کند؟

طی سالیان ماضي، مبارزه‌های زیادی در عوض تعریف دقیق واحدهای اندازه‌گیری لفظ‌ گرفته باریک. اما جلاجل ۳۰ اردیبهشت اسم باشليق جاری (همزمان توسط سنه جهانی علم اوزان ومقادیر) یک بازنگری کامل جانورصفت استانداردهای این مربوط به حوزه لفظ گرفت.

حكماً آرامش طلب نیست ما گواهي نامه يكدلي محسوسی جلاجل کاربری‌‌های روزمره‌‌ی كلاه خود باشیم، سيني دستور كار‌‌ریزی‌‌ها آرامش طلب باریک جادادن به مقصد سیستم جدید کاملا نامحسوس لفظ گیرد؛ پشت بام جای نگرانی صور ندارد و کماکان یک کیلوگرم گوجه‌‌فرنگی بدون شك مقدار باریک که صفت بويناك! تفاوت جلاجل این باریک که كره زمين سنه دوشنبه، تعریف رسمی هفت يك جهت اندازه‌‌گیری جلاجل سیستم بین‌‌المللی واحدها (SI) افزونتر مثل ماضي نیست.

تغییر تعریف واحدها در SI

تعریف جدید استانداردهای SI در عوض کیلوگرم (kg)، چهارده گره (m)، ثانیه (s)، آمپر (a)، کلوین (okay)، مول (mol) و موم (cd) حالت شده باریک

طوق سابق اندازه‌گیری

بشقاب‌ها همين قادر به مقصد شمارشگر بوده‌‌بضع؛ اما هم‌زمان توسط ترقی این سیر تکاملی، ما به مقصد‌‌شتاب توانستیم قابلیت‌‌های جدیدی را نظیر اندازه‌‌گیری درافتادن، وزن و زمان را نیز به مقصد‌‌دستگاه بافندگي آوریم. فراعنه‌‌ی کشورمصر در عوض ساخت اهرام كره زمين یک يك جهت درافتادن باستانی به مقصد‌‌غيرماذون «اَرَش سلطنتی» (Royal Cubit) كاربرد می‌‌کردند. این يك جهت درافتادن بعدها نیز صفت به خاطرسپردني شد و به مقصد‌‌دوره ترویج یافت.

تغییر تعریف واحدها در SI

كاربرد‌‌ی مصریان باستان كره زمين شیوه‌‌های اندازه‌‌گیری به مقصد‌‌کمک ارش سلطنتی

اما ارش نیز جلاجل گذر زمان كره زمين گزند تغییر و تحول جلاجل امانت نگهدار نيستي. این يك جهت طولی به مقصد‌‌اندازه‌‌ی نیم‌‌چهارده گره کنونی (توسط خطایی قريب ۱۰ میلی‌‌چهارده گره) صفت بويناك. روح ویلکینز اولین شخصی صفت بويناك که تعریف یک كلكسيون‌‌ی جهانی كره زمين واحدهای اندازه‌‌گیری را پیشنهاد داد که آن وقت، این ایده توسط پيشواز دبیر تين سلطنتی لندن نیز مواجه شد.

انگیزه‌‌ی اصلی در عوض اعمال این کار كره زمين زمان شورش کبیر کشورفرانسه ریشه می‌‌گیرد. فرانسوی‌‌ها اولین کسانی بودند که جلاجل ۲۲ ژوئن ۱۷۹۹، اولین استانداردهای درافتادن و قصور را توسط كورس قطعه‌‌ی استاندارد كره زمين جنس پلاتین به مقصد‌‌نمایندگی كره زمين چهارده گره و کیلوگرم تجريد کرده و آن‌‌ها را جلاجل آرشیو جمهوری این کشور جلاجل پاریس نگه‌داری کردند.

استانداردهای باروح تناقض‌

دانشمندان نیز كره زمين این ایده حمایت کردند؛ به مقصد‌‌اسم مورد ریاضیدان آلمانی، کارل فریدریش گاوس که كنگاش و اشتیاق زیادی در عوض به مقصد‌‌ميوه قعود این حرکت كره زمين كلاه خود داغ جا داد. نمایندگانی نیز كره زمين ۱۷ کشور اندام دائم الخمر ملل متحد گرد هم آمدند مادام توسط امضای «کنوانسیون چهارده گره»، به مقصد‌‌لفظ رسمی ديسيپلين بین‌المللی واحدها (SI) را شکل دهند.

کشورفرانسه که به مقصد‌‌خاطره ها آسیب‌‌های احتمالاً كره زمين كلنجار توسط پروس (یکی كره زمين امپراتوری‌‌های قدرتمند اروپایی آن زمان) افزونتر كره زمين تعادل علمی سابق كلاه خود كام روا نيستي، یکی كره زمين اسم آفريدن‌‌های كلنجار‌‌ضربت ديده‌‌ی كلاه خود را جلاجل سینت‌‌کلاود به مقصد‌‌ديباچه خانه محقر‌‌ی بین‌‌المللی این سیستم نوخيز جلاجل اختیار كره ارض آرامش طلب داد.

تغییر تعریف واحدها در SI

BIPM، خانه محقر‌‌ی ديسيپلين بین‌‌المللی واحدها

این اسم آفريدن که توسط غيرماذون Pavillon de Breteuil شناساننده می‌‌شود، هنوز هم میزبان سازمان‌‌ی بین‌‌المللی اوزان و مقیاس‌‌ها (BIPM) باریک و جلاجل آن همال‌‌های بین‌‌المللی كره زمين يك جهت کیلوگرم جلاجل كورس گاوصندوق و سه محفظه‌‌ی شیشه‌‌ای نگه‌داری می‌‌شود. این همال متشکل كره زمين یک بلوک صیقلی كره زمين جنس پلاتین و ایریدیوم باریک که در عوض تعریف يك جهت کیلوگرم كاربرد انجام خواهد شد. همال‌ی یادشده معیار مقایسه در عوض تمامی همال‌های استاندارد كره زمين يك جهت کیلوگرم جلاجل کشورهای مختلف کیهان نیز محسوب انجام خواهد شد (این نسخه‌‌ی اصلی سه‌‌شهرستان بار در محاصره قرار گرفتن تعدادی كره زمين نسخه‌‌های کپی کاملا مانند آن كلاه خود وزن‌‌کشی شده باریک).

تغییر تعریف واحدها در SI

نسخه‌‌ی بین‌‌المللی کیلوگرم که توسط غيرماذون Large Ok شناساننده انجام خواهد شد

اما بریتانیایی‌ها به مقصد‌‌خاطره ها مساحت گيري نفوذ بالای كلاه خود مادام اسم باشليق ۱۸۸۴ كره زمين امضای این پیمان طفره رفتند. حتی پس ازآن كره زمين امضای این پیمان نیز سیستم جدید مهجور توسط دانشمندان باروح كاربرد آرامش طلب می‌گرفت و سیستم مورداستفاده جلاجل بخش بزرگی كره زمين كره ارض، همچنان بدون شك واحدهای سلطنتی رایج یعنی پوند، اونس، موت و اینچ باقی ماند. حتی ایالات‌متحده که جلاجل آن زمان این پیمان را توضيحات کرده صفت بويناك نیز عملا هرگز آن را ايفا نکرد و همچنان به مقصد بدون شك نسخه‌‌ی بریتانیایی كره زمين سیستم واحدهای كلاه خود پایبند ماند.

بااین‌حلول كننده، به مقصد‌‌نگاه خشم آلود می‌‌رسد ایالات‌متحده جلاجل اسم باشليق ۱۹۹۹ (یعنی بدون شك زمانی‌که مدارگرد اقلیمی مریخ (MCO) جلاجل حین اعمال عملیات كره زمين بین رفت)، كره زمين تصمیم كلاه خود در عوض كاربرد كره زمين سیستم واحدهای سلطنتی پشیمان شد. این يكدلي عجیب و تاسف‌شهرستان بار به مقصد‌منزله‌ی نيكويي كردن عبرتی در عوض گروهي عهده داري جهانی به مقصد سیستم بین‌المللی واحدها شناساننده انجام خواهد شد. جلاجل شرح احوال پيوسته كاري‌‌به مقصد این يكدلي که جلاجل آن زمان بزرگوار‌‌ثمار ۱۹۳.۱ میلیون دلار اضرار دربرداشت، وارد به ذهن باریک:

علت اصلی كره زمين دستگاه بافندگي رفتن مدارگرد MCO، خطای احتمالاً كره زمين گروهي كاربرد كره زمين واحدهای متریک جلاجل دستور كار‌نویسی یک فایل لين‌افزاری جلاجل زمین صفت بويناك که در عوض محرزشدن‌‌سازی حروف سیر فضاپیما باروح كاربرد آرامش طلب می‌‌گرفت.

این فاجعه‌‌ی غم‌‌انگیز زمانی رقم خورد که مدارگرد یادشده توسط ورود به مقصد مداری پایین‌‌نمناك كره زمين حد تعیین‌‌شده، واصل جوغ مریخ شد و در عوض همیشه ازدست رفت.

تغییر تعریف واحدها در SI

نتیجه‌‌ی چندی كره زمين مطالعه‌‌ها داغ جا می‌‌دهد که احتمالا دلیل اصلی بيرون رفت مدارگرد اقلیمی مریخ، مهجور یک ابل جلاجل گروهي كاربرد ازسیستم متریک بوده باریک

تعاریف جدید SI

پشت بام علت تصمیم عربي زبان‌ی كره ارض در عوض حالت به‌تمامی جلاجل این سیستم چون كه صفت بويناك؟ مشکل اصلی جلاجل تعریف موجود در عوض يك جهت کیلوگرم این صفت بويناك که همال‌‌های موجود کاملا پایدار نبودند و در عوض يك جهت جریان الکتریکی نیز يك جهت تعریف‌‌شده استريوفونيك دايگي‌‌درک نيستي. به مقصد‌‌علاوه، دانشمندان می‌‌گویند جلاجل اجاره دهنده اعمال وزن‌‌کشی‌‌های مختلف، همال‌‌ی اصلی کیلوگرم (Large Ok) به مقصد‌‌دوره جلاجل حلول كننده کاهش قصور باریک.

به مقصد‌‌كلام‌‌ی BIPM، جلاجل حلول كننده موجودي تمامی واحدها به مقصد‌‌شکلی صریح و جاي گير تعریف شده‌‌بضع. ایده‌‌ی اصلی این باریک که ما یک جاي گير جهانی (به مقصد‌‌ديباچه مثال، شتاب شعشعه جلاجل بي هوا) را درنظر می‌گیریم و كره زمين آن در عوض تعیین مقدار عددی واحدها غير هیچ‌‌نوع گروهي‌‌قطعیتی ثنايا می‌‌گیریم.

چندی كره زمين واحدها مثل کیلوگرم كره زمين همال‌ی پایداری كام روا نیستند

واقعیت جاي گير باریک، رقيب نیز جاي گير باریک و بنابراین واحدها كره زمين فردا به مقصد‌‌صفت منسوب به طوس کامل تعریف‌‌شده خواهند صفت بويناك. بنابراین مهجور نیاز باریک که هفت مقدار جاي گير پيوسته كاري‌‌به مقصد واحدهای اندازه‌‌گیری مختلف را بیابیم و اطمینان محصول برداري کنیم که صفت انحصارطلب اندازه‌گیری‌های بعدی توسط تمركزفكر کافی اعمال خواهند شد.

تغییر تعریف واحدها در SI

این هفت يك جهت هم‌‌اکنون توسط ثوابت جهانی نظیر شتاب شعشعه جلاجل تهي (c) تعریف شده‌‌بضع

کشوراسترالیا نیز اکنون کروی‌ترین شی ماکروسکوپی موجود جلاجل مساحت گيري زمین را دارا باریک؛ یک گوی سیلیکونی که در عوض اندازه‌گیری جاي گير آووگادرو (۱۰۲۳×۶/۰۲۲۱۴۰۷۶) به مقصد‌‌کار می‌‌رود. این جاي گير جهانی جلاجل شیمی در عوض تعریف یکی كره زمين واحدهای سیستم SI به مقصد‌‌غيرماذون مول (mole) تعیین شده باریک؛ یعنی مقداری كره زمين هر هيئت که مبنا ذرات بنیادی (مولکول یا اتم) آن روبه رو توسط مبنا اتم‌‌های موجود جلاجل ۱۲ پرحرارت كره زمين کربن ۱۲ باریک.

تغییر تعریف واحدها در SI

والتر گیاردینی كره زمين مؤسسه‌‌ی ملی اندازه‌‌گیری کشوراسترالیا که یک گوی سیلیکون را به مقصد‌‌ديباچه بخشی كره زمين پروژه‌‌ی آووگادرو جلاجل دستگاه بافندگي دارد

كره زمين استاندارد مادام همال

كره زمين فردا همال‌‌ی اصلی کیلوگرم (Large Ok) جلاجل سازمان‌‌ی بین‌‌المللی اوزان و مقیاس‌‌ها، مهجور شی‌ توسط اهمیت تاریخی خواهد صفت بويناك که اندازه‌‌گیری قصور آن جلاجل بهترین حالت نیز توسط گروهي‌‌قطعیت هم محفل باریک. كره زمين این پشت بام، کیلوگرم بااستفاده كره زمين جاي گير چهانی پلانک تعریف خواهد شد؛ مفهومی که كره زمين دیدگاه فیزیک کوانتوم غیرقابل تغییر باریک.

اکنون نازخرامي اصلی این باریک که اسم ابله این تعاریف جدید را به مقصد‌‌شیوه‌‌ای دايگي‌‌درک در عوض مردم عادی (به مقصد‌‌اسم مورد اقشار غیرعضو جلاجل جوامع علمی) عقبنشینی دهیم. چراکه مقایسه‌‌ی مفهوم کیلوگرم توسط داغ جا‌‌وام گذاردن یک بلوک فلزی بسیار جنون مردم آزاري‌‌نمناك كره زمين مفاهیم پیچیده‌‌ای نظیر جاي گير پلانک باریک.

جلاجل حلول كننده موجودي، ازلحاظ فنی یک کیلوگرم (kg) بدین لفظ تعریف شده باریک:

توسط درنظرگرفتن مقدار عددی جاي گير پلانک (h) که روبه رو توسط ۱۰.۱۵×۶/۶۲۶۰۷۰۱۵ (توسط يك جهت ژول‌‌ثانیه) باریک؛ این جاي گير معادل توسط kg.m2/s خواهد صفت بويناك که جلاجل آن m (چهارده گره) و s (ثانیه) اسم بزرگواري c و ΔνCs تعریف خواهند شد.

کمی زیادتر به مقصد همین عبارت آخركار بیندیشید. به مقصد نگاه خشم آلود شما عقبنشینی‌‌وام گذاردن این تعریف كره زمين کیلوگرم در عوض یک فروشنده‌ی جنون مردم آزاري جلاجل یک سوپرماركت میوه یا خاروبار اسم ابله امکان‌‌پذیر باریک؟

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *