خانه / تکنولوژی / قاش A14 اپل قوچ مک‌ بوک کشورپرو را در عوض آیفون ۱۲ به مقصد تحقير می‌آورد

قاش A14 اپل قوچ مک‌ بوک کشورپرو را در عوض آیفون ۱۲ به مقصد تحقير می‌آورد

قاش‌ی A14 اپل به مقصد‌لطف لیتوگرافی پنج‌نانومتری، ۱۵ میلیارد ترانزیستور و عملکردی مانند آن توسط پردازنده‌های ۶ هسته‌ای دسکتاپ خواهد داشت.

پیش‌نمناك شایعات خیلی درزمينه‌ی آیفون‌های امسال منتشر شده باریک که جلاجل‌حلول كننده‌موجودي توسط غيرماذون آیفون ۱۲ شناساننده می‌شوند. توقف می‌رود نظام ارباب رعيتي‌های یادشده طراحی مشابهی توسط آیفون ۴ و محرزشدن‌های کنونی آیپد کشورپرو و جلاجل كورس چشم گوشی سطحی هم سطح داشته باشند. آیفون‌های اسم باشليق ۲۰۲۱ در عوض به شدني عملکرد واقعیت مجازی و حالت لغزشگاه حسگرهای ToF، قابلیت پشتیبانی كره زمين شبکه‌ی داده‌ی پرسرعت ۵G، شش گیگابایت صفت برهنه پا‌ی رم و پردازنده‌ی پنج‌نانومتری A14 خواهند داشت. 

لیتوگرافی ساخت پنج‌نانومتری چون كه تأثیری ثمار قوچ پردازشی گوشی اپل می‌گذارد؟ درواقع، واپسین‌های جدید اثر داغ می‌دهد قوچ پردازشی آیفون ۱۲ توسط ثنايا‌گیری كره زمين لیتوگرافی یادشده، به مقصد‌اندازه‌ی مک‌بوک کشورپرو ۱۵ اینچی خواهد صفت بويناك. جیسون کراس، نویسنده‌ی وب‌سایت MacWorld، به مقصد عملکردی نگاهی انداخته که ممکن باریک قاش‌ی A14 ارائه دهد. او این ایده را مطرح می‌کند که عملکرد قاش‌ی یادشده احتمالا فراتر كره زمين حد تصور خواهد صفت بويناك.

Apple A14

کراس موضوع بحث كلاه خود را این‌نوع سرخرگ می‌کند که كاربرد كره زمين لیتوگرافی پنج‌نانومتری به مقصد‌جای هفت‌نانومتری، ممکن باریک جلاجل ظهور حرکت استريوفونيك بزرگی محسوب نشود؛ اما چنین رخدادی واقعا مشي بزرگی خواهد صفت بويناك. جلاجل این شرح احوال وارد به ذهن باریک:

كاربرد كره زمين لیتوگرافی پنج‌نانومتری ترفیع بزرگی باریک. حالت پنج‌نانومتری، مهجور جهشی نصفه‌و‌نیمه نیست؛ بلکه پشت بام كره زمين لیتوگرافی هفت‌نانومتری گرهی کامل باریک. ارچه كلام‌های TSMC درزمينه‌ی به شدني تراکم ترانزیستورها جلاجل لیتوگرافی پنج‌نانومتری را ملاک آرامش طلب دهیم، قاش‌ی A14 توسط مساحت شهر پیشین كلاه خود، ۱۵ میلیارد ترانزیستور خواهد داشت. مستثنا كره زمين پردازنده‌های پرچم‌دار عيش و دسکتاپ و کارت‌های گرافیک عظیم، این معیار كره زمين مبنا ترانزیستورها جلاجل هیچ قاش‌ای دیده نمی‌شود. درواقع، قاش‌ی A14 آن‌قدر ترانزیستور دارد که جای تعجبی نمی‌ماند ارچه اپل مساحت قاش‌ی یادشده را برخودهموار كردن ۸۵ میلی‌اسم هم معني چهره آرايي کاهش دهد و مبنا ترانزیستورها را مسدود به مقصد ۱۲٫۵ میلیارد ترانزیستور کند.

مقاله‌های مرتبط:

كاربرد كره زمين لیتوگرافی پنج‌نانومتری اپل را قادر خواهد ساخت به مقصد‌لفظ خصوصی‌ای جلاجل بخش عملکرد چندهسته‌ای، فراتر كره زمين روند کنونی عمل کند. جلاجل‌حلول كننده‌موجودي، امتیاز قاش‌های اپل درحدود ۴،۵۰۰ باریک؛ اما ترکیبی که كره زمين به‌تمامی معماری و شتاب کلاک زیادتر محصول برداري خواهد شد، امتیاز به مقصد‌مراتب بیشتری رقم خواهد زد. عجب‌آور نیست ارچه A14 جلاجل بنچمارک Geekbench 5، امتیازی زیادتر كره زمين پنج‌هزار را مندرج کند.

در عوض درک مرغوبيت این امتیاز، باید بگوییم سریع‌ترین گوشی‌های اندرویدی جلاجل آزمایش یادشده احكام سه‌هزار امتیاز حاصل کردن می‌کنند و امتیاز پنج‌هزار مانند آن توسط عملکردی باریک که پردازنده‌های ۶ هسته‌ای صف آرايي كردن تعمدي دسکتاپ یا پردازنده‌های پرچم‌دار لپ‌بهترين جلاجل Geekbench 5 اثر داغ می‌دهند. درواقع توانایی ایجاد چنین عملکردی ورود به مقصد قلمرو مک‌بوک کشورپرو محسوب انجام خواهد شد.

Apple A14

ترانزیستورهای زیادتر جلاجل پردازنده‌‌ی گرافیکی A14 و كاربرد كره زمين صفت برهنه پا‌ی رم سریع‌نمناك توسط ظرفیت ۶ گیگابایت (اسم بزرگواري شایعات)، عملکرد گیمینگ جلاجل آیفون ۱۲ را ۵۰ درصد به شدني خواهد داد. ایضاً توقف می‌رود اپل مبنا بیشتری كره زمين ترانزیستورها را در عوض افزایش قوچ‌ پردازنده‌ی گرافیکی كاربرد کند. چنین احتمالی درکنار پهنای جماعت گريز زیادتر صفت برهنه پا، موجر خواهد شد عملکرد گرافیکی A14 زیادتر كره زمين امتیاز پیش‌بینی‌شده در عوض قاش‌های کنونی اپل باشد. امتیاز گرافیکی قاش‌ی کنونی اپل جلاجل بنچمارک Geekbench 5 جلاجل‌قريب هفت‌هزار تخمین ضربت ديده انجام خواهد شد، حلول كننده‌آنکه توسط رفع محدودیت‌ها درزمینه‌ی عملکرد، بسیار محتمله باریک قاش‌ی A14 امتیازی زیادتر كره زمين ۹،۵۰۰ را حاصل کردن کند. به مقصد‌عبارت‌افزونتر، می‌توان توقف داشت قاش‌ی جدید اپل جلاجل بخش پيوسته كاري به مقصد عملکرد گرافیکی جلاجل بازی‌هایی که گرافیک قدرتمندتری می‌طلبند، ۵۰ درصد به شدني را هیبت کند.

کراس پیش‌بینی می‌کند اپل خير‌مهجور به مقصد به شدني بخش‌های مختلف پردازنده حقوقدان نخواهد شد؛ بلکه موتور پردازشی عصبی را نیز به مقصد فهرست امکانات A14 اضافه می‌کند. او جلاجل‌این‌به دفعات می‌گوید:

باتوجه‌به مقصد تراکم درخورتوجه ترانزیستور که به مقصد‌وسيله‌ی فرایند ساخت پنج‌نانومتری ثابت شدن شده، توقف می‌رود اپل درنهایت هسته‌های دارای موتور پردازشی عصبی را [به این پردازنده] اضافه و احتمالا بهبودهای دیگری نیز جلاجل معماری حالت کند. عجب‌آور نخواهد صفت بويناك ارچه اپل ادعا کند وظایف یادگیری ماشینی جلاجل این قاش، باغ ها دومقابل سریع‌نمناك كره زمين پردازنده‌ی A13 باریک.

Apple A14

تمامی آنچه كلام شد، کاربران را به مقصد‌نكراء به مقصد‌سمت سری آیفون ۱۲ سوق می‌دهد و آن‌ها را مشتاق دیدن قابلیت‌های قاش‌ی A14 می‌کند. حكماً این‌نوع نیست که افزونتر شرکت‌ها بیکار بنشینند و دستگاه بافندگي روی دستگاه بافندگي بگذارند. اسم بزرگواري شایعات، سامسونگ مشغول کار روی پردازنده‌ی اگزینوس ۱۰۰۰ باریک و احيانا دارد جلاجل این قاش كره زمين پردازنده‌ی گرافیکی سفارشی كاربرد کند. ایضاً، کوالکام قصد دارد قاش‌ی اسنپدراگون ۸۷۵ را دسامبر و توسط لیتوگرافی پنج‌نانومتری معرفی کند. اخباری نیز منتشر شده باریک که اثر داغ می‌دهد قاش‌ی کرین ۱۰۲۰ هواوی ۵۰ درصد سریع‌نمناك كره زمين کرین ۹۹۰ خواهد صفت بويناك. به هر حال می‌توان گفت تاچند ماه آینده در عوض مربوط به حوزه‌ی پردازنده‌ها ماه‌های بسیار هیجان‌انگیزی خواهد صفت بويناك.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *