خانه / تکنولوژی / به مقصد‌روزرسانی ماه مزوا ویندوز ۱۰ رنگ بعضی مانیتورها را به مقصد‌هم ریخته باریک

به مقصد‌روزرسانی ماه مزوا ویندوز ۱۰ رنگ بعضی مانیتورها را به مقصد‌هم ریخته باریک

به مقصد‌روزرسانی‌های ویندوز ۱۰ این روزها دردسرهای زیادی در عوض کاربران این سیستم‌عملي ساختن ایجاد می‌کنند.

تعدادی كره زمين کاربران ویندوز ۱۰ اعلام کرده‌بضع پس ازآن كره زمين مونس به مقصد‌روزرسانی ماه مزوا، تنظیمات رنگ یا درجه‌بندی مانیتور آن‌ها به مقصد‌هم ریخته باریک. جلاجل حالی که مایکروسافت ظاهرا این مشکل را جلاجل انتهایی به مقصد‌روزرسانی ویندوز ۱۰ گدازش کرده، شرح احوال بعضی کاربران این ادعا را رد کرده باریک. نبا گشاده رو‌کننده در عوض کاربرانی که توسط این مشکل مواجه شده‌بضع، این باریک که ظاهرا راه‌حلی در عوض آن صور دارد.

به موجب شرح احوال‌هایی که روی فروم Nvidia جلاجل ردیت منتشر شده، این مشکل زمانی ایجاد انجام خواهد شد که رنگ‌ها به مقصد‌لفظ غیرطبیعی و معاشر‌ توسط باندینگ (به هدف نخوردن‌های عمودی) جلاجل گرادیان‌های رنگی بازتولید می‌شوند.

به روز رسانی ویندوز ۱۰

این شرح احوال را ایزو، تولیدکننده مانیتورهای high-end، تأیید کرده باریک. جلاجل شرح احوال سایت رسمی این تولیدکننده وارد به ذهن باریک:

به مقصد‌نكراء توصیه می‌کنیم كره زمين نسخه‌ی ۱۹۰۳ ویندوز ۱۰ (به مقصد‌روزرسانی مزوا ۲۰۱۹) كاربرد نکنید؛ به مقصد‌خصوصی در عوض فعالیت‌های گرافیکی که به مقصد تمركزفكر بسیار زیاد نیاز دارند.

مایکروسافت مدعی شده توسط پچ KB4501375 که ۱۰ مزوا ۲۰۱۹ منتشر کرده، این مشکل را منتفي کرده؛ اما آميختگي ها اثر داغ می‌دهند پردازنده‌های گرافیکی همچنان توسط این مشکل رو‌به مقصد‌رو هستند.

مقاله‌های مرتبط:

تعدادی كره زمين کاربران فروم Nvidia اعلام انجام بده‌ه‌بضع مشکلشان توسط مونس‌وزیر ها این پچ گدازش نشده باریک. حكماً بدون شك‌ صفت منسوب به طوس که اشارت شده، در عوض گدازش این مشکل راه‌حلی صور دارد که به مقصد نگاه خشم آلود می‌رسد مشکل را گدازش کرده باریک.

جزئیات این راه‌گدازش چیست؟

سایت ویندوز Home windows Newest در عوض گدازش این مشکل راه‌حلی دارد: واصل بخت Job Scheduler شوید (این بخت را توسط جست‌وجو جلاجل باکس جست‌وجوی کنار منو سرخرگ پیدا کنید). پس ازآن، روی Library دوبار کلیک کنید. جلاجل آدم كردن، روی مایکروسافت و پشت بام كره زمين آن روی ویندوز دوبار کلیک کنید.

جلاجل قدم بعدی، WindowsColorSystem را پیدا کنید. جلاجل سمت صاف این بخش و جلاجل Calibration Loader job، تكه كاغذ‌ی Triggers را گلچين کنید. جلاجل این تكه كاغذ، گزینه‌ی At Go surfing را گلچين کنید و روی Disable کلیک کنید. همین کار را در عوض هفتمین ورودی، یعنی On connection to consumer session، هم اعمال دهید.

پس ازآن كره زمين پایان این مقام ها، باید سیستم كلاه خود را سربه زير و دوباره شيوا کنید. کار جمعناتمام باریک: مشکل شما منتفي انجام خواهد شد و رنگ‌های مانیتور شما به مقصد حالت طبیعی برمی‌گردد. سایت DisplayCal اعلام کرده این باگ روی چندی ابزارهای کالیبره‌وزیر ها مانیتور هم تأثیرگذار باریک.

شایان ذکر باریک مایکروسافت اخیرا كره زمين صور باگ دیگری جلاجل به مقصد‌روزرسانی ویندوز ۱۰ نبا داده صفت بويناك که موجب آسیب‌دیدن Distant Entry Connection Supervisor انجام خواهد شد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *