خانه / تکنولوژی / در عوض كاربرد كره زمين نمایشگر باکیفیت، مجبور به مقصد خرید گوشی متقدم نیستید

در عوض كاربرد كره زمين نمایشگر باکیفیت، مجبور به مقصد خرید گوشی متقدم نیستید

گوشی هوشمندی که دارای نمایشگر باکیفیت باشد،‌ لذت دوچندانی را به مقصد کاربر نقل مكان می‌کند؛ در عوض هیبت‌ی چنین لذتی، لزوما نباید گوشی پرچم‌دار بخرید.

ثنايا‌مندی كره زمين یک نمایشگر عالی می‌تواند هیبت‌ی كاربرد كره زمين گوشی‌های زيرك را بسیار لذت‌بخش کند. هر آنچه که توسط گوشی‌تان اعمال می‌دهید، كره زمين جست‌و‌جوغ جلاجل فضای وب گرفته مادام تماشای محتوای ویدئویی و اعمال بازی‌، روی نمایشگر به مقصد نمایش درمی‌آید. تحقیقات و بررسی‌های اخیر اثر داغ می‌دهد که چندی بيگانگان به مقصد‌اختصاصی بسیار زیادی جلاجل درافتادن سنه به مقصد نمایشگر گوشی خیره می‌شوند. توسط درنظرگرفتن این توضیحات، ارچه به مقصد فکر خرید گوشی جدید هستید، باید نمایشگر باکیفیت را جزو اولویت‌های خرید آرامش طلب دهید مادام هیبت‌ی کار توسط گوشی لذت‌بخش‌نمناك شود.

گوشی‌های زيرك پرچم‌دار، نظیر محصولات جدید سامسونگ و افزونتر شرکت‌ها، توسط ثنايا‌مندی كره زمين نمایشگرهایی نوآورنه همين توانسته‌بضع كره زمين دیدگاه نمایش محتوای بصری، زبانزد خاص و تعمدي باشند. جلاجل کنار این فهمید، مواردی نظیر وضوح ۴K و استاندارد HDR به مقصد‌باده بي درد جلاجل بین نمایشگر گوشی‌های پرچم‌دار جلاجل حلول كننده همه‌گیرتر كشته شدن باریک و روزبه‌سنه محصولات بیشتری توانایی نمایش محتوای بصری را توسط کیفیت بالاتری پیدا می‌کنند. جلاجل طي نمایشگر گوشی‌ها به مقصد باده بي درد زمان به مقصد نرخ نوسازی بالاتری پيش رو می‌شوند مادام محتوای بصری جلاجل آن‌ها به مقصد‌شکل سيركننده‌تری به مقصد‌نمایش درآید.

گلکسی ای ۸۰ سامسونگ / Samsung Galaxy A80

ارچه به مقصد كاربرد كره زمين محصولی علاقه دارید که نمایشگری باکیفیت و اشاره با گوشه چشم‌نواز داشته باشد، لزوما مجبور نیستید زروسيم زیادی را به مقصد‌منظور تامین‌ی گوشی‌های پرچم‌دار مصرف کنید. چندی كره زمين گوشی‌های غیرپرچمدار بازارگاه كره زمين نمایشگری عالی ثنايا‌ می‌گیرند و قیمت آن‌ها نسبت به مقصد محصولات بالارده، پایین‌نمناك باریک.

چندی كره زمين گوشی‌های غیرپرچمدار، كره زمين نمایشگری عالی ثنايا‌مند هستند

كره زمين طرفی شماری كره زمين گوشی‌های زيرك را داریم که پنل نمایشگر آن‌ها ممکن باریک LCD باشد، اما توسط ثنايا‌گیری كره زمين چندی فناوری‌های خاص و زيرك، بیشترین کار را كره زمين نمایشگر می‌کشند مادام همین پنل LCD بتواند محتوای بصری را به مقصد شکل اشاره با گوشه چشم‌نوازی به مقصد‌نمایش درآورد.

جلاجل همین راستا تصمیم گرفتیم توسط اعمال یک بررسی دقیق، نگاهی به مقصد نمایشگر چندی كره زمين گوشی‌های زيرك غیرپرچمدار بیاندازیم مادام به مقصد شما جايز شمردن کنیم که چندی كره زمين این گوشی‌ها نیز نمایشگرهایی بسیار عالی دارند. جلاجل این مقاله، نمایشگر گوشی‌ها را كره زمين جنبيدن مختلفی نظیر تمركزفكر نمایش رنگ، گرمای رنگ‌ و گاما به مقصد‌شکل كريه‌گیرانه موردبررسی آرامش طلب می‌دهیم مادام بفهمیم که هر کدام كره زمين آن‌ها چون كه جلاجل قيد تاكي دارد. این معیارها به مقصد‌نیکی مشخص می‌کنند که هر پنل چون كه عملکردی كره زمين كلاه خود جلاجل دنیای واقعی به مقصد‌نمایش می‌گذارد. جلاجل طي به مقصد‌نیکی می‌توانیم بفهمیم که این نمایشگرها، محتوای تصویری مختلف را به مقصد چون كه شکلی نمایش خواهند داد. افزون ثمار معیارهای یادشده، مواردی نظیر مقیاس روشنایی و وضوح نمایشگر را نیز موردبررسی آرامش طلب می‌دهیم؛ كورس معیاری که اهمیت زیادی جلاجل كاربرد‌ی روزمره كره زمين نمایشگر دارند.

شیائومی می ای 3 / Xiaomi Mi A3

آرامش طلب وام گذاردن داده‌های به مقصد‌دستگاه بافندگي‌وارد به ذهن كره زمين این مقاله جلاجل کنار قیمت هدیه‌ی هر یک كره زمين گوشی‌ها اثر داغ می‌دهد، چندی كره زمين محصولات غير درآمد داشتن قیمت بسیار تبيره، نمایشگرهایی بسیار باکیفیت دارند و می‌توانند محتوای بصری را به مقصد‌شکل جذابی به مقصد‌نمایش بگذارند. فهرست پایین شامل تا چه وقت نظام ارباب رعيتي باریک که قیمتی جلاجل حد و اندازه‌ی پرچمداران شناساننده‌شده ندارند، اما كره زمين نمایشگر نیکی ثنايا می‌گیرند. جلاجل این مقاله، سعی کرده‌ایم گوشی‌های مختلف را توسط گلکسی نوت ۱۰ پژمرده سامسونگ (که كره زمين نمایشگری فوق‌العاده ثنايا‌مند باریک) مقایسه کنیم.

بدون شك‌صفت منسوب به طوس که جلاجل اینوگرافیک تبيره به مقصد‌وضوح می‌توان دید،‌ به مقصد‌منظور دستیابی به مقصد نمایشگری باکیفیت، مجبور نیستید زروسيم زیادی در عوض تامین‌ی محصولی نظیر پرچم‌دار جدید سامسونگ مصرف کنید. گرچه گلکسی نوت ۱۰ پژمرده جلاجل زمینه‌ی وضوح تصویر عملکردی مرغوبيت كره زمين سایر دارد،‌ اما كورس گوشی افزونتر کره‌ای‌ها یعنی گلکسی A70 و گلسی M30s جلاجل زمینه‌ی تمركزفكر نمایش رنگ‌ها و ایضاً گاما، جلاجل کمال عجله كردن عملکردی مرغوبيت كره زمين كلاه خود برجای می‌گذارند. كورس محصول موردبحث، پرچم‌دار نیستند و جلاجل مقایسه توسط گلکسی نوت ۱۰ پژمرده قیمت پایین‌تری دارند.

نکته‌ی جالب‌توجه این باریک که كورس گوشی گوگل پیکسل ۳a و ریل‌می ۳ کشورپرو جلاجل مقایسه توسط پرچم‌دار گران‌قیمت سامسونگ عملکرد بهتری كره زمين كلاه خود جلاجل زمینه‌ی تمركزفكر نمایش رنگ ثمار جای می‌گذارند. افزون ثمار این مناسبت ها، به مقصد معیاری به مقصد غيرماذون مقیاس سيري رنگ‌ها می‌رسیم. کاربران مختلف، نگاه خشم آلود متفاوتی درزمينه‌ی این معیار دارند. چندی بيگانگان ترجیح می‌دهند نمایشگر گوشی به مقصد‌جای نمایش واقع‌گرایانه‌ی رنگ‌ها، آن‌ها را دل به نشاط‌نمناك كره زمين آنچه که هستند به مقصد‌تصویر بکشد. جلاجل هر لفظ نتایجی که جلاجل اینفوگرافیک تبيره به مقصد‌دستگاه بافندگي وارد به ذهن‌بضع، به مقصد‌نیکی اثر داغ می‌دهند که این روزها در عوض دستیابی به مقصد محصول پيش رو به مقصد نمایشگر باکیفیت و دقیق، مجبور نیستید هزاران دلار زروسيم مصرف کنید.

گلکسی ای ۸۰ سامسونگ / Samsung Galaxy A80

پوشيدگي نباید فراموش کنید که محصولی نظیر گلکسی نوت ۱۰ پژمرده كره زمين نمایشگری ثنايا می‌گیرد که ویژگی‌های شاخص عدیده دارد و عملکردی تحسین‌برانگیز كره زمين كلاه خود برجای می‌گذارد. صوم‌ی دایره‌ای شکل بالای نمایشگر در عوض میزبانی كره زمين دوربین سلفی، لبه‌های خمیده و پوشيدگي تراکم پیکسلی بالاتر، جملگی مواردی هستند که نمایشگر نوت ۱۰ را به مقصد نمایشگری نوآورانه و بسیار عالی تبدیل کرده‌بضع.

الگوریتم‌های لين‌افزاری نیز روی کیفیت نهایی تصویر تأثیرگذارند

افزون ثمار این‌ها، باید به مقصد مواردی نظیر مقاومت جلاجل مواجه نزد حروف‌و‌خش، بهینه‌وجود داشتن اسم پري زده انرژی و درافتادن حيات تازه يافتن تبيره نیز اشارت انجام بده. توسط این حلول كننده وقتی مناقشه به مقصد مواردی نظیر نمایش دقیق رنگ‌ها و عملکرد کلی جلاجل زمینه‌ی نمایش محتوای بصری می‌رسد، گوشی‌های دیگری نیز جلاجل بازارگاه پیدا می‌شوند که عملکردی عالی كره زمين كلاه خود اثر داغ دهند. 

چندی كره زمين گوشی‌های زيرك به مقصد‌لطف ثنايا‌مندی كره زمين پنل‌‌هایی بالارده می‌توانند محتوای تصویری را به مقصد شکل بسیار باکیفیت اثر داغ دهند، جلاجل عین حلول كننده چندی افزونتر كره زمين گوشی‌ها هستند که به مقصد‌منظور مرغوبيت وزیر ها عملکرد کلی نمایشگر، كره زمين چندی الگوریتم‌های لين‌افزاری ثنايا می‌گیرند. جلاجل جریان برگزاری نمایشگاه IFA 2019 صفت بويناك که رسانه‌ی Android Authority به مقصد گفت‌و‌گو توسط نمایندگان شرکت پیکسل‌ورکس (Pixelworks) نشست و همال‌های آزمایشی بسیار جذابی را كره زمين چندی كره زمين این نمایشگرها مشاهده انجام بده. ظاهرا عدیده كره زمين نمایشگرهای موردبحث، كره زمين مدتی قبل جلاجل چندی كره زمين گوشی‌های زيرك آرامش طلب گرفته‌بضع.

گلکسی ام ۳۰ سامسونگ / samsung galaxy M30

پیکسل‌ورکس جلاجل غرفه‌ی غرفه‌ی كلاه خود جلاجل ایفا ۲۰۱۹،‌ مناسبت ها جالبی را به مقصد‌نمایش گذاشته صفت بويناك. این شرکت توانسته باریک به مقصد چندی الگوریتم‌های لين‌افزاری خصوصی دستگاه بافندگي پیدا کند که نمایشگرها می‌توانند توسط ثنايا‌گیری كره زمين آن‌ها، عملکرد بصری بهتری كره زمين كلاه خود به مقصد‌نمایش بگذارند. این الگوریتم‌ها شامل مواردی نظیر کالیبره‌سازی رنگ‌ها، تغییر نرخ شهرستان فریم، تبيره جابه جايي وضوح نمایشگر، تبدیل محتوای SDR به مقصد HDR و… انجام خواهد شد. به مقصد‌صفت منسوب به طوس کلی شرکت پیکسل‌ورکس جلاجل پی آن باریک مادام بتواند کیفیت تصاویر را توسط اعمال کارهایی نظیر تبيره جابه جايي تمركزفكر نمایش رنگ جلاجل پنل‌های كم ارزش‌قیمت LCD نیز تبيره ببرد. جلاجل واقع این کار به موجب معیارهایی نظیر محتوایی که جلاجل حلول كننده تماشای آن هستید لفظ می‌پذیرد.

فناوری‌های شرکت پیکسل‌ورکس، تماشای محتوا جلاجل پنل‌های LCD را جذاب‌نمناك می‌کنند

الگوریتم‌های خصوصی‌ی پیکسل‌ورکس که كره زمين آن‌ها توسط غيرماذون Tender Iris یاد انجام خواهد شد، در عوض اجراشدن متکی به مقصد پردازنده‌ی مرکزی گوشی (نظیر اسم ازاله‌های اسنپدراگون شرکت کوالکام) هستند. كره زمين طرفی، این الگوریتم‌ها كره زمين چندی كريه‌افزار افزونتر نیز ثنايا می‌گیرند و این درحالی باریک که اسم پري زده انرژی بسیار کمی دارند. 

نویسنده‌ی رسانه‌ی Android Authority که توانسته نگاهی به مقصد چندی كره زمين همال‌های آزمایشی موجودي جلاجل غرفه‌ی پیکسل‌ورکس جلاجل نمایشگاه ایفا ۲۰۱۹ بیاندازد، می‌گوید این همال‌ها عملکردی بسیار تحسین‌برانگیز داشته‌بضع. نخستین الگوریتم پیکسل‌ورکس، فناوری خاصی به مقصد غيرماذون MotionEngine باریک که سعی جلاجل بالابردن نرخ شهرستان فریم دارد. این فناوری می‌تواند نرخ شهرستان فریم ویدئوها را توسط نرخ شهرستان فریم نمایشگر یکسان کند مادام مشکلات احتمالی منتفي شوند. این فناوری ایضاً روی هیبت‌ی بازی‌ها تأثیر می‌گذارد و جلاجل مبارزه باریک مادام كره زمين افت شهرستان فریم آن‌ها نهی کند. توسط درنظرگرفتن این حقیقت که گوشی‌سازان امروزه به مقصد كاربرد كره زمين نمایشگرهای ۹۰ و ۱۲۰ هرتز تمایل بیشتری اثر داغ می‌دهند، MotionEngine می‌تواند یک فناوری بسیار کاربردی باشد.

پی اسمارت ۲۰۱۹ هواوی / Huawei P Smart 2019

Native Distinction Enhancement و Dynamic Brightness غيرماذون كورس فناوری اختصاصی افزونتر پیکسل‌ورکس هستند که آن‌ها نیز عملکردی تحسین‌برانگیز كره زمين كلاه خود اثر داغ می‌دهند. این كورس فناوری بدون شك‌صفت منسوب به طوس که كره زمين غيرماذون‌كندو پیدا باریک،‌ روی تقویت رنگ و جزئيات موجود جلاجل سایه‌ها تأثیر می‌گذارند، غير اینکه تصویر نهایی فرمی غیرمعمول پیدا کند. این فناوری‌ها جلاجل هم‌پیشه توسط فناوری‌های دیگری باعث می‌شوند محتوای بصری حتی جلاجل پیمان نوری ضعیف، به مقصد شکلی جذاب به مقصد‌تصویر کشیده شوند.

چندی كره زمين گوشی‌های بازارگاه به مقصد فناوری‌های پیکسل‌ورکس پيش رو شده‌بضع

جلاجل حلول كننده موجودي چندی كره زمين گوشی‌های زيرك بازارگاه كره زمين فناوری‌های مختلف شرکت پیکسل‌ورکس كاربرد می‌کنند. این گوشی‌ها شامل مواردی نظیر نوکیا ۷٫۲، نوکیا ۶٫۲، نوکیا ۷٫۱، پلکس TCL، اکسون ۹ کشورپرو ZTE و ایضاً گوشی‌های خانواده‌ی Asus ROG و Black Shark هستند. پوشيدگي پیکسل‌ورکس تنهای شرکتی نیست که جلاجل این زمینه فعالیت می‌کند. شرکت آرم اختصاصی‌ها باریک که پردازنده‌های نمایشگر اختصاصی كلاه خود را توسط غيرماذون Mali هدیه می‌کند؛ این پردازنده‌‌ها پيش رو به مقصد فناوری‌هایی نظیر آپ‌اسکیل ویدئو و Assertive Show هستند.

جمعناتمام مناسبت ها تبيره را گفتیم مادام به مقصد شما تاييد كردن کنیم، مناسبت ها مختلفی روی کیفیت نهایی تصویری که می‌بینید تأثیرگذار هستند؛ این یعنی ثنايا‌مندی یک گوشی كره زمين نمایشگر LCD لزوما به مقصد این معنی نیست که گوشی یادشده محتوای بصری را به مقصد شکل بدی نمایش می‌دهد. آپ‌اسکیل وزیر ها محتوا، تغییر نرخ شهرستان فریم و مناسبت ها مانند آن، جملگی جلاجل کیفیت نهایی تصویر تأثیر به مقصد‌سزایی دارند.

شیائومی می 9 تی / Xiaomi Mi 9T

هنگام تجريد یک نمایشگر عالی، معیارهای زیادی پیش‌روی کاربر آرامش طلب می‌گیرند. کسی که روی گوشی‌اش زیاد کتاب می‌خواند و بیرون كره زمين خانه محقر همیشه توسط متون سروکار دارد، مرغوبيت باریک به مقصد‌جای تمركزفكر نمایش رنگ، روی معیاری نظیر مقیاس روشنایی نمایشگر متمرکز باشد. كره زمين طرفی افرادی که كره زمين گوشی‌كندو كاربرد‌ی زیادی در عوض تماشای محتوای ویدئویی دارند، مرغوبيت باریک به مقصد مواردی نظیر تمركزفكر نمایش رنگ و گاما اهمیت دهند. پوشيدگي معیار اصلی در عوض عدیده كره زمين اسم پري زده‌کنندگان دنیای موبایل، قیمت هدیه‌ی محصولات باریک. جلاجل واقع همین کاربران نیز می‌توانند غير محض اين كه خرجیی زیاد، به مقصد محصولی دستگاه بافندگي پیدا کنند که نمایشگری بسیار عالی دارد.

دیدگاه شما کاربران زومیت جلاجل این زمینه چیست؟

قیمت به مقصد‌سنه، مشخصه ها فنی و هر اطلاعاتی که در عوض خرید كم ارزش‌ و آگاهانه‌ی گوشی زيرك نیاز دارید را جلاجل بخش محصولات زومیت بیابید. جلاجل این بخش، علاوه‌ثمار مشخصه ها فنی دقیق و جواب به مقصد سوالات شما، امکان مقایسه‌ی كورس یا تا چه وقت محصول درکنار گالری تصاویر رسمی محصولات دردسترس شما خواهد صفت بويناك. شما می‌توانید در عوض داده ها كره زمين نهایی قیمت گوشی سامسونگ، شیائومی، هواوی و آیفون‌‌های اپل كره زمين بخش محصولات زومیت كاربرد کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *