خانه / تکنولوژی / بانک مرکزی: درگاه ramzepooya.com جعلی باریک

بانک مرکزی: درگاه ramzepooya.com جعلی باریک

روابط‌عمومی بانک مرکزی توسط شيوع يافتن بیانیه‌ای، اشارتاً اعلام جعلی‌توافق داشتن درگاه ramzepooya.com، درزمينه‌ی پیامک‌ها و لینک‌های مندرج جلاجل آن آژیر داد.

روابط‌عمومی بانک مرکزی جلاجل عسرالنفس‌ی نزدیک‌كشته شدن به مقصد مهلت مقرر دریافت ص فآرايي دوم پویا، توسط شيوع يافتن اطلاعیه‌ای درزمينه‌ی درگاه‌های جعلی، ازجمله درگاه ramzepooya.com آژیر داد و كره زمين مردم خواهان شدن مراقب پیامک‌ها و لینک‌های جعلی مندرج جلاجل آن باشند. در عرض جلاجل این اطلاعیه، نوشته شده باریک وب‌سایت بانک مرکزی cbi.ir باریک و هرگونه لینکی که مشتری را به مقصد صفحات ساختگی بانک مرکزی و سایر بانک‌ها هدایت کند، فیشینگ به مقصد‌هم مقام هم پياله دارد؛ بنابراین، توجه به مقصد نشانی سایت هر بانک و رجوع‌ی مستقیم به مقصد آن ضروری باریک.

پیش‌كره زمين‌این جلاجل عقرب اسم باشليق جاری، بانک مرکزی به مقصد شبکه‌ی بانکی کشور اعلام کرده صفت بويناك كره زمين ابتدای دی امسال ص فآرايي ایستا باید کنار گذاشته و در عوض تمامی خریدهای اینترنتی كره زمين ص فآرايي دوم پویا یا یک‌بارمصرف كاربرد شود. به مقصد‌نگاه خشم آلود می‌رسد توسط نزدیک‌كشته شدن به مقصد مهلت مقرر دریافت ص فآرايي دوم پویا، یعنی ابتدای دی، مبنا سوءاستفاده‌کنندگانی زیادتر انجام خواهد شد که توسط هدایت کاربران به مقصد صفحات فیشینگ دانسته ها بانکی آن‌ها را عياري می‌کنند.

به مقصد‌منظور خودداری كره زمين عياري دانسته ها بانکی، بهترین و ايمن ساختن‌ترین طوق در عوض فعال‌سازی ص فآرايي دوم پویا رجوع به مقصد وب‌سایت بانک مدنظر یا شاخه‌ی آن باریک. بانک مرکزی درپایان كره زمين کاربران مدعا باریک شايعه و دانسته ها ص فآرايي پويا را صرفا كره زمين وب‌اسم دگر اين بانک يا بانک‌ها و مؤسسه‌های اعتباری دريافت و كره زمين ارائه‌ی دانسته ها كارت كلاه خود در عوض فعال‌سازی ص فآرايي پويا مستثنا خودداری کنند. ناگفته نماند جلاجل وب‌سایت بانک مرکزی عملیات فعال‌سازی ص فآرايي پویا اعمال نمی‌شود.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *