خانه / تکنولوژی / ایکس باکس وان به مقصد دستیار صوتی گوگل پيش رو شد

ایکس باکس وان به مقصد دستیار صوتی گوگل پيش رو شد

مایکروسافت تا چه وقت دوال پیش جلاجل اطلاعیه‌ای رسمی اعلام انجام بده پشتیبانی كره زمين دستیار صوتی گوگل (گوگل اسیستنت) به مقصد کنسول بازی ایکس‌باکس وان اضافه شده باریک.

مایکروسافت جلاجل سیاست‌های تا چه وقت اسم باشليق اخیرش اثر داغ داده صفت بويناك تأکید خصوصی‌ای روی یکپارچه‌سازی محصولات مختلفش توسط دستیار صورتی کورتانا دارد. مبارزه‌های مایکروسافت تعدادی همه‌گیرکردن کورتانا آن‌صفت منسوب به طوس که بایدوشاید جواب يابي نداد و این شرکت تعدادی راضی‌درنگ كردن کاربرانش، مجبور شد به مقصد كاربرد كره زمين سرویس‌های دیگری روی بیاورد. درواقع، مایکروسافت امروزه محصولاتش را توسط سرویس‌هایی یکپارچه می‌کند که می‌داند کاربران كره زمين آن‌ها كاربرد می‌کنند.

جلاجل همین زمینه، ردموندی‌ها اخیرا جلاجل اطلاعیه‌ای اعلام کرده‌بضع کاربران ایکس‌باکس وان كره زمين‌این‌پشت بام می‌توانند کنسول بازی خودشان را ازطریق گوگل اسیستنت کنترل کنند. دستیار صوتی گوگل تعدادی ایکس‌باکس وان فعلا محب تآميز‌ی آزمایشی را می‌گذراند و توقف داریم برخودهموار كردن پایان پاییز امسال، نسخه‌ی نهایی آن دردسترس آرامش طلب گیرد. این نسخه‌ی آزمایشی عمومی فعلا مهجور جلاجل زبان انگلیسی دردسترس باریک.

گوگل اسیستنت در ایکس باکس وان

جلاجل زومجی بخوانید:

ظاهرا گوگل و تیم ایکس‌باکس جلاجل حلول كننده هم‌پیشه هستند برخودهموار كردن پشتیبانی كره زمين زبان‌های افزونتر را به مقصد نسخه‌ی نهایی بیاورند. جلاجل‌حلول كننده‌موجودي، کاربران می‌توانند ازطریق كلاه خود گوگل اسیستنت، نظام ارباب رعيتي‌های یکپارچه‌سازی‌شده توسط گوگل‌هوم و اپلیکیشن‌ اندروید و iOS دستیار صوتی گوگل ایکس‌باکس وان را ازطریق دستورهای صوتی کنترل کنند.

پوشيدگي جلاجل این زمینه باید وهاج‌سازی‌هایی شود؛ چراکه این نبا بدین‌معنی نیست که می‌توانید کنسول كلاه خود را شيوا کنید و كره زمين گوگل اسیستنت درزمينه‌ی موقعیت پيمان‌و‌جو سؤال کنید. درواقع، کاربران ایکس‌باکس وان می‌توانند ازطریق دستیار صوتی گوگل، کارهایی نظیر ايفا و به دنياآمدن‌وزیر ها بازی‌ها، اندک و زیاد وزیر ها شرفه، دمساز شدن اسکرین‌شات و… را اعمال دهند. تعدادی مثال، کاربر تعدادی سربه زير‌وزیر ها کنسول می‌تواند يكباره‌ی «Hey Google, flip off Xbox» را به مقصد‌زبان بیاورد. 

فهرست دستورهای صوتی گوگل اسیستنت جلاجل ایکس‌باکس وان
نحو صوتی بامعني به مقصد فارسی عملکرد
Hey Google, activate Xbox هی گوگل، ایکس‌باکس را شيوا آبادی شيوا‌وزیر ها کنسول
Hey Google, flip off Xbox هی گوگل، ایکس‌باکس را سربه زير آبادی سربه زير‌وزیر ها کنسول
Hey Google, play Gears 5 on Xbox هی گوگل، گیرز ۵ را روی ایکس‌باکس ايفا آبادی اجرای بازی
Hey Google, quantity up on Xbox هی گوگل، صدای ایکس‌باکس را زیاد آبادی زیادکردن شرفه
Hey Google, quantity down on Xbox هی گوگل، صدای ایکس‌باکس را اندک آبادی

اندک‌وزیر ها شرفه

Hey Google, mute Xbox هی گوگل، صدای ایکس‌باکس را فك آبادی

فك‌وزیر ها شرفه

Hey Google, un-mute Xbox هی گوگل، صدای ایکس‌باکس را توزيع شدن آبادی

توزيع شدن‌وزیر ها شرفه

Hey Google, pause هی گوگل، [بازی را] به دنياآمدن آبادی

توقف توزيع شدن بازی و محتوای چندرسانه‌ای

Hey Google, play هی گوگل، [بازی را] توزيع شدن آبادی

آدم كردن‌ی توزيع شدن بازی و محتوای چندرسانه‌ای

Hey Google, subsequent هی گوگل، بعدی [را پخش کن]

رفتن به مقصد ویدئو یا تراويده بعدی

Hey Google, earlier هی گوگل، قبلی [را پخش کن]

رفتن به مقصد ویدئو یا تراويده قبلی

Hey Google, take a screenshot on Xbox هی گوگل، یک اسکرین‌شات را جلاجل ایکس‌باکس مندرج آبادی

دمساز شدن اسکرین‌شات

Hey Google, document that on Xbox هی گوگل، آن را جلاجل ایکس‌باکس قبضه آبادی

قبضه کلیپ كره زمين بازی

Hey Google, reboot Xbox هی گوگل، ایکس‌باکس را مجددا راه‌اندازی آبادی

راه‌اندازی مكرر ایکس‌باکس

Hey Google, cease on Xbox هی گوگل، [آن را] جلاجل ایکس‌باکس به دنياآمدن آبادی

به دنياآمدن‌وزیر ها بازی یا محتوای چندرسانه‌ای

به مقصد‌منظور كاربرد كره زمين نسخه‌ی آزمایشی گوگل اسیستنت تعدادی ایکس‌باکس وان، راه سختی جلاجل پیش ندارید. جلاجل اوباشيگري باید ازطریق شمار کاربری گوگل، واصل این لینک شوید. عاريت، جلاجل ایکس‌باکس خودتان Signal-In کنید. جلاجل محب تآميز‌ی پس ازآن، باید واصل اپلیکیشن گوگل‌هوم جلاجل نظام ارباب رعيتي مبتنی‌ثمار iOS یا اندروید كلاه خود شوید. پشت بام كره زمين ورود به مقصد اپلیکیشن، روی «+ Add» ضربه بزنید و واصل بخش «Arrange system» شوید و گزینه‌ی «?Have one thing already arrange» را تجريد کنید. درادامه پشت بام كره زمين اعمال جست‌و‌جوغ، گزینه‌ی «beta] Xbox]» را تجريد کنید. جلاجل محب تآميز‌ی چهارم، باید واصل شمار مایکروسافتی شوید که جلاجل ایکس‌باکس وان كره زمين آن كاربرد می‌کنید. جلاجل محب تآميز‌ی پایانی، بخشنامه‌های روی ورقه را یکی پشت بام كره زمين دیگری طی کنید برخودهموار كردن امکان كاربرد كره زمين گوگل اسیستنت برایتان مهيا شود. 

گوگل اسیستنت در ایکس باکس وان

گوگل، مهجور شرکتی نیست که توسط مایکروسافت درزمینه‌ی دستیار صوتی هم‌پیشه می‌کند. ردموندی‌ها که تقریبا كره زمين دستیار دیجیتالی خودشان، کورتانا ناامید شده‌بضع، می‌کشوند توسط هم‌پیشه آمازون، دستیار صوتی الکسا را به مقصد رایانه‌های شخصی بیاورند. برخودهموار كردن زمانی‌که سیستم‌عملي ساختن شما ویندوز ۱۰ باشد، مایکروسافت اهمیتی نمی‌دهد که كره زمين چون كه دستیاری یا چون كه روشی تعدادی کنترل محصولات این شرکت كاربرد می‌کنید. 

دیدگاه شما کاربران زومیت درزمينه‌ی این مشکل چیست؟

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *