خانه / تکنولوژی / اپل به مقصد‌دلیل اقدامات انحصارگرانه كلاه خود جلاجل کشورفرانسه ۱٫۲ میلیارد دلار جریمه شد

اپل به مقصد‌دلیل اقدامات انحصارگرانه كلاه خود جلاجل کشورفرانسه ۱٫۲ میلیارد دلار جریمه شد

توسط نكراء‌خوگرفتن اقدامات ضدانحصارگرایی جلاجل کشورفرانسه، اپل توسط جریمه‌ی بی‌خرابكاري‌ای مواجه شد. شورای رقابتی کشورفرانسه، Autorité de la Concurrence، اپل و شرکای به عمد‌ی توزیع‌کننده‌ی این شرکت، یعنی Ingram Micro و Tech Information را به مقصد‌صوب ایجاد کارتلی تعدادی فروش محصولات اپل مقصر آشنا و هرکدام را به مقصد‌ترتیب ۱٫۲ میلیارد دلار، ۷۰٫۲ میلیون دلار و ۸۵ میلیون دلار جریمه انجام بده.

اسم بزرگواري حاکی شورای هم چشمي كردن کشورفرانسه، اپل و شرکای این شرکت سازواري کرده‌بضع برخودهموار كردن توسط یکدیگر هم چشمي كردن نکنند و كره زمين هم چشمي كردن سایر توزیع‌کنندگان ثمار كله دار قیمت محصولات گریز و كره زمين این طریق، بازارگه به عمد‌فروشی محصولات اپل را عقیم کنند. درنتیجه‌ی اقدام اپل و شرکایش، توزیع‌کنندگان باانسجام ويد‌ای ندارند به استثناي اینکه قیمت‌هایشان را به مقصد‌نوع‌ای فوق نگه دارند که توسط قیمت‌های توزیع‌کنندگان همگاني اپل مطابقت داشته باشد.

مقاله‌های مرتبط:

درنهایت این نهاد ادعا می‌کند اپل توسط آرامش طلب وام گذاردن سایر به عمد‌فروش‌های باانسجام جلاجل شرایطی ناعادلانه و به دست آوردن درقیاس‌توسط شبکه‌ی یک‌ايران زمين‌ی توزیع‌کنندگان شریک شرکت یادشده، كره زمين وابستگی اقتصادی آن‌ها سواستفاده کرده باریک. حکم نهاد رقابتی کشورفرانسه، توسط درنظر خوگرفتن تمامی محصولات اپل به استثناي آیفون‌ها که ازطریق مجاری جداگانه‌ای به مقصد‌فروش می‌رسند صادر شده باریک.  ایزابل دِ سیلو ، رئیس نهاد فرانسوی یادشده جلاجل بیانیه‌ای كلام باریک:

باتوجه‌به مقصد تأثیر بسیار زیاد این شیوه‌ها ثمار هم چشمي كردن جلاجل توزیع محصولات اپل كره زمين طریق فروشندگان باانسجام این محصولات، این شورا بالاترین مجازاتی را حالت می‌کند که تاکنون جلاجل چنین موردی صادر شده باریک. در عرض این [مجازات] تاکنون سنگین‌ترین جریمه تعدادی یک نهاد اقتصادی بوده و جلاجل آن، وسعت [اقدامات] اپل به مقصد‌گیتی درنظر گرفته شده باریک.

حکم نهاد فرانسوی، نتیجه‌ی سابقه‌ای پيوسته كاري‌به مقصد اسم باشليق‌ها پیش باریک؛ سابقه‌ای که جلاجل اسم باشليق ۲۰۱۳ میلادی توسط شکایت سوپرماركت eBizcuss كره زمين اپل گشوده و منجربه به مقصد یورش نهاد رقابتی کشورفرانسه به مقصد دفاتر اپل جلاجل این کشور شد. حكماً اپل آن ميزان هم توسط شکایت‌های دائم الخمر‌های ضدانحصارگرایی غریبه نیست؛ جلاجل همین اواخر، دائم الخمر هم چشمي كردن و کلاه‌برداری کشورفرانسه، اپل را تعدادی کاهش عمدی شتاب عملکرد آیفون‌های قدیمی، ۲۷٫۳ میلیون دلار جریمه انجام بده. اپل كلام باریک که قصد دارد تعدادی حکم صادرشده، تقاضای تجدیدنظر کند. جلاجل بیانیه‌ای که اهالی کوپرتینو تعدادی وب‌سایت Engadget فرستادن کرده‌بضع وارد به ذهن باریک:

تصمیم نهاد رقابتی کشورفرانسه دلسردکننده باریک. این [حکم] متکی‌به مقصد شیوه‌های پيوسته كاري‌به مقصد یک‌هزل گويي پیش باریک و توسط نادیده‌خوگرفتن ۳۰ اسم باشليق خرابكاري‌ی حقوقی که تمامی شرکت‌ها جلاجل کشورفرانسه به مقصد آن اتکا دارند، منجربه ایجاد هرج‌ومرج تعدادی تمامی شرکت‌ها جلاجل تمامی صنایع خواهد شد. ما قویاً توسط آن‌ها مخالفیم و بايسته تجدیدنظر خواهیم انجام بده.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *