خانه / تکنولوژی / افزایش خرید شرکت‌ها توسط VMware؛ نمادی كره زمين حلول كننده و آینده‌ پردازش تجاری

افزایش خرید شرکت‌ها توسط VMware؛ نمادی كره زمين حلول كننده و آینده‌ پردازش تجاری

VMware كره زمين شرکت‌های باسابقه‌ی به حضور رسيدن رقيق‌افزاری شرکتی محسوب انجام خواهد شد که روندی تهاجمی را جلاجل خرید شرکت‌های مانند آن جلاجل پیش گرفته باریک.

VMware خرابكاري‌ای ۲۱ ساله جلاجل نمایش‌ی خدمتگزاري رقيق‌افزاری مجازی‌سازی و پردازش ابری دارد و پسفردا توسط شتاب و نكراء بالایی به مقصد خرید شرکت‌های مانند آن می‌پردازد. كره زمين اخیر خریدهای آن‌ها می‌توان به مقصد Intrinsic اشاعت انجام بده که جلاجل مربوط به حوزه‌ی ایمنی پردازش سوا عيش فعالیت می‌کند. تاچند سنه قبل نیز نبا خرید Veriflow Methods رسانه‌ای شده صفت بويناك که آن هم جلاجل مربوط به حوزه‌ی ایمنی كره زمين طریق فناوری‌های اعتبارسنجی شبکه‌ای فعالیت می‌کند. جلاجل جدیدترین نبا غيرماذون شرکت امنیتی Carbon black و در عرض اندام قدیمی VMWare یعنی Pivotal Software program ذکر شد که توسط قیمتی تاچند میلیارد دلاری توسط شرکت خریداری می‌شوند.

شرکت‌هایی که جلاجل تبيره اشاعت کردیم، مبنا خریدهای VMware را جلاجل ۲۰ ماه ماضي به مقصد ۱۴ شرکت می‌رساند. این مبنا زیاد كره زمين مجموع خریدهایی باریک که جلاجل پنج اسم باشليق قبلی همزباني افتاد. به مقصد‌علاوه هنوز تاچند ماه كره زمين اسم باشليق ۲۰۱۹ باقی باریک و خرید شرکت‌های زیادتر، گرد هم آمدن كره زمين هوش نخواهد صفت بويناك.

مقاله‌های مرتبط:

VMware توسط خریدهای مختلف چون كه دستور كار‌ای جلاجل كله دار دارد؟ شاید جلاجل نگاه اولا و توسط توجه به مقصد مربوط به حوزه‌ی امنیتی شرکت‌های اخیر بتوان ادعا انجام بده که آن‌ها جلاجل پی تقویت ساختارگرايي امنیتی و به شدني تشخیص تهدیدهای شبکه هستند. خریدهای بااستعداد اسم باشليق ۲۰۱۸ یعنی E8 Safety و CloudCoreo هم جلاجل مربوط به حوزه‌ی ایمنی سایبری فعالیت می‌کردند.

نگاهی دقیق‌نمناك به مقصد دستور كار‌های خرید VMware جلاجل كورس اسم باشليق ماضي، استراتژی عمیق‌تری را اثر داغ می‌دهد که جلاجل بخشی كره زمين آن، تمایل شرکت تعدادی حاصل کردن بها افزوده را مشاهده می‌کنیم. به مقصد‌علاوه آن‌ها تمایل دارند برخودهموار كردن موقعیت كلاه خود را به مقصد‌لفظ مستقیم جلاجل دنیای رقيق‌افزارهای تجاری تثبیت کنند. بخش تجاری دنیای فناوری، پسفردا به حضور رسيدن و محصولاتی مبتنی ثمار اپلیکیشن و محرزشدن‌های تاچند ابری را تعدادی مدیریت می‌پسندد.

افزایش تعادل جلاجل بخش تجاری بازارگاه

كوچكتر گلسینجر، مدیرعامل VMware پشت بام كره زمين خرید شرکت ارائه‌کننده‌ی راهکارهای اپلیکیشنی Bitnami جلاجل ماه نزم، ضبط كردن‌ای نقل کرد استراتژی‌های توسعه‌ای شرکتش داشت و دراین‌به دفعات گفت:

توانایی فعالیت جلاجل كورس جبهه‌ی بااستعداد سرویس‌های اسم ستيزه گر‌همچنين و تجاری، تيرخور اصلی VMware كره زمين توسعه‌های اخیر باریک. ما می‌خواهیم موقعیت كلاه خود را به مقصد‌ديباچه پلی بین این كورس بخش تثبیت کنیم.

تعدادی افزایش تعادل جلاجل کیفیت کنونی بازارگاه تجاری دنیای فناوری، باید توجه خصوصی‌ای به مقصد سیستم‌های مدیریت اپلیکیشن، پکیج‌های اجتماع رقيق‌افزاری و ابزارهای مدیریت تاچند ابری جلاجل سرویس‌های ابری داشت. خریدهای اخیر VMware مبارزه شرکت تعدادی تثبیت موقعیت جلاجل هر سه این بخش‌ها را اثر داغ می‌دهد.

VMware

اضافه وزیر ها Bitnami جلاجل ماه نزم و Avi Networks جلاجل ماه ژوئن، جلاجل مسیر ارائه‌ی به حضور رسيدن مدیریت اپلیکیشن به مقصد کاربران VMware صفت بويناك. Bitnami شتاب ارائه‌ی اپلیکیشن را جلاجل سرویس‌های تاچند ابری افزایش داده و در عرض وابسته ها مبتنی ثمار Kubernetes را به شدني می‌دهد. جلاجل کنار این سرویس، Avi Networks آرامش طلب می‌گیرد که کنترلر ارائه‌ی اپلیکیشن خودکار و مبتنی ثمار رقيق‌افزار را ارائه می‌کند.

VMware اقداماتی هم جلاجل صوب تصادم كردن شرکت‌ها توسط تيرخور افزایش توانایی جلاجل بخش پکیج‌های اجتماع داشت. علاوه ثمار پشتیبانی كره زمين Kubernetes جلاجل Bitnami، خرید Heptio جلاجل پاییز ماضي، قابلیت‌های VMware را جلاجل پکیج اجتماع اختصاصی PKS افزایش داد. به مقصد‌هرحال مبارزه‌های VMware جلاجل گشايش نفوذ به مقصد بازارگاه پکیج‌های اجتماع رقيق‌افزاری (Container) پسفردا به مقصد حد دايگي‌توجهی تعالی داشته باریک و هنوز ظرفیت‌های متعددی تعدادی توسعه‌ی به حضور رسيدن مجازی‌سازی رقيق‌افزاری دارد.

خرید مكرر Pivotal

VMware جلاجل کنار خریدهایی که توسط تيرخور افزایش پشتیبانی كره زمين اپلیکیشن و پکیج‌های اجتماع اعمال داده باریک، علاقه‌ی شدیدی نیز به مقصد كره ارض اسم ستيزه گر‌همچنين اثر داغ می‌دهد. جدیدترین شايعه نقل کرد افزایش علاقه‌‌ی آن‌ها، خرید مكرر شرکت Pivotal Software program را تأیید می‌کند که جلاجل اسم باشليق ۲۰۱۲ به مقصد‌لفظ اسپین‌آف كره زمين شرکت اصلی مستثنا شد. Pivotal پلتفرم اسم ستيزه گر‌همچنين Cloud Foundry را به مقصد‌لفظ تجاری نمایش انجام بده که پسفردا توسط خیلی كره زمين شرکت‌های فهرست Fortune 500 كاربرد انجام خواهد شد. حكماً آن‌ها كره زمين زمان نمایش‌ی عمومی سهام جلاجل اسم باشليق ۲۰۱۸ روند سقوطی را طی کرده‌بضع. به مقصد‌همین دلیل شاید خرید مكرر كره زمين صیانت VMware یک پیشنهاد منظقی و مفید تعدادی مدیران Pivotal باشد.

VMware توسط خریدهای جدید ایمنی سایبری و توسعه‌ی سرویس‌های تجاری و اسم ستيزه گر‌همچنين را جلاجل نحو کار دارد

جلاجل مربوط به حوزه‌ای که ابزارهای تاچند ابری اهمیت بالایی پیدا کرده‌بضع، VMware یک استراتژی را كنار زدن می‌کند که جلاجل آن توسط خریدهای کلیدی، سرویس‌ها و محصولات كلاه خود را توسعه دهد. یکی كره زمين المان‌های اساسی که اسم باشليق ماضي به مقصد این شرکت اضافه شد، CloudHealth Applied sciences غيرماذون داشت که به مقصد‌ديباچه یک پلتفرم مدیریت تاچند ابری شناساننده انجام خواهد شد. پلتفرم مذکور كره زمين سرویس‌های ابری آمازون، مایکروسافت و گوگل پشتیبانی می‌کند. VMware توسط خرید شرکت جدید، سه هزار مشتری نیز به مقصد دارایی كلاه خود اضافه انجام بده. كره زمين میان آن‌ها می‌توان به مقصد بزرگانی همچون Yelp, Pinterest و Dow Jones & Co اشاعت انجام بده.

VMware علاوه ثمار خرید تبيره، توسط تصادم كردن CloudVelox جلاجل ماه فوریه‌ی اسم باشليق ماضي قدم مهمی جلاجل افزایش تعادل كلاه خود جلاجل مربوط به حوزه‌ی به حضور رسيدن تاچند ابری برداشت. شرکت مذکور راهکارهای جابه‌جایی و پویا وزیر ها فعالیت‌ها را بین دیتاسنترها و سرویس‌های عمومی ابری ارائه می‌کند. خرید بااستعداد افزونتر جلاجل این مربوط به حوزه، AetherPal صفت بويناك که جلاجل ابتدای اسم باشليق جاری به مقصد زیرمجموعه‌ی VMware پیوست. این شرکت جلاجل مربوط به حوزه‌ی پردازش لبه‌ای فعالیت کرده و راهکارهای كره زمين راه گرد هم آمدن را تعدادی نظام ارباب رعيتي‌های اسم پري زده‌کننده‌ی نهایی و سیستم‌های اینترنت اشیاء ارائه می‌کند.

Pivotal

مربوط به حوزه‌ی هوش مصنوعی

VMware جلاجل اسم باشليق‌های ماضي مبارزه‌‌های متعددی جلاجل مربوط به حوزه‌ی جامه زنان هندي نیازهای مبتنی ثمار فناوری دانسته ها داشت. آن‌ها همه‌ی نیروی كلاه خود را به مقصد کار گرفتند برخودهموار كردن اکثر مربوط به حوزه‌های فناوری مذکور را جامه زنان هندي دهند. دراین‌میان محضر و مهارت شرکت جلاجل مربوط به حوزه‌ی هوش مصنوعی و یادگیری عمیق، هیچ‌گاه آنطور که باید و شاید دیده نشد. به مقصد‌همین دلیل مدیران مبارزه کردند برخودهموار كردن محضر كلاه خود را زیاد‌ازپیش جلاجل مربوط به حوزه‌های مذکور افزایش دهند.

تعدادی افزایش فعالیت جلاجل مربوط به حوزه‌ی هوش مصنوعی، جلاجل ماه ژوئیه اسم باشليق جاری كورس شرکت توسط مسافر‌ی هفت سنه خریداری شدند. BitFusion.io ارائه‌دهنده‌ی پشتیبانی كره زمين فرایندهای هوش مصنوعی جلاجل فضای ابری و خصوصی و Uhana توسعه‌دهنده‌ی موتور هوش مصنوعی شبکه‌های موبایلی و اپلیکیشن توسط تيرخور افزایش قابلیت‌های VMware جلاجل مربوط به حوزه‌ی هوش مصنوعی خریداری شدند.

کارشناسان خرید شرکت‌های فعال جلاجل مربوط به حوزه‌ی هوش مصنوعی را كره زمين صیانت VMware عجیب نمی‌دانند چون شرکت جلاجل اسم باشليق‌‌های ماضي محضر عمیقی جلاجل آن بازارها نداشته باریک. خیلی كره زمين خریدها، علاوه ثمار اضافه وزیر ها رقيق‌افزارهای باروح نیاز به مقصد كلكسيون‌ی VMware، تیم مهندسی مربوطه را به مقصد آن‌ها ارائه می‌کند. درنتیجه شرکت می‌تواند توسط شتاب بیشتری جلاجل مربوط به حوزه‌های واپسین و هوش مصنوعی تعالی کند.

ترکیب تیم و محصول، یکی افزونتر كره زمين فاکتورهای استراتژی خرید VMware را شيوا می‌کند. آن‌ها به مقصد‌كنار زدن افزایش بها شرکت كلاه خود هستند. به مقصد‌مگراين كه خرید شرکت Nicira به مقصد قیمت ۱/۲ میلیارد دلار جلاجل اسم باشليق ۲۰۱۲ و AirWatch به مقصد قیمت ۱/۵۴ میلیارد دلار جلاجل اسم باشليق ۲۰۱۴، اکثر خریدهای VMware جلاجل اسم باشليق‌های ماضي قیمتی کمتر كره زمين یک میلیارد دلار داشته‌بضع. حكماً كورس خرید اخیر جلاجل مجموع خرجیی ۴/۸ میلیارد دلاری به مقصد شرکت تحمیل کردند.

بها افزوده

مدیران ارشد اجرایی VMware به مقصد‌روشنی استراتژی خرید شرکت‌ها را مبتنی ثمار افزایش بها و موفقیت تعبیر می‌کنند. آن‌ها فاکتورهای موفقیت را نیز توسط فخرآميز تبيره اثر داغ می‌دهند. گلسینجر جلاجل ضبط كردن‌‌ای ادعا کرده صفت بويناك که نرخ موفقیت شرکتش جلاجل خرید شرکت‌ها به مقصد ۹۰ درصد می‌رسد. درحالی که میانگین موفقیت جلاجل بازارگاه فناوری ۵۰ درصد تعبیر انجام خواهد شد.

خرید شرکت Nicira جلاجل اسم باشليق ۲۰۱۸ كره زمين رخدادهایی صفت بويناك که پرسش‌های متعددی نقل کرد عملکرد VMware جلاجل خرید شرکت‌ها ایجاد انجام بده. استارتاپ مذکور جلاجل زمان خرید بسیار کوچک صفت بويناك و کارشناسان تعالی زیادی تعدادی آن صوفيان نبودند. به مقصد‌هرحال Nicira به مقصد وضعیتی رسید که موتور محرک سرویس رقيق‌‌افزاری موفق NSX شد. گلسینجر درزمينه‌ی آن خرید می‌گوید:

مردم جلاجل آن زمان كره زمين ما می‌پرسیدند که به چه دليل ۱/۲ میلیارد دلار تعدادی شرکتی توسط درآمد کمتر كره زمين ۱۰ میلیون دلار هزینه کردیم. اکنون همه می‌گویند که ما عملکردی داشته‌ایم. چادرپوش اسم باشليق روی فناوری هسته‌ای کار کردیم و پسفردا به مقصد‌ديباچه پیش‌مشي به حضور رسيدن شبکه‌ای مبتنی ثمار رقيق‌افزار شناساننده می‌شویم. همه‌ی این ميراث ها به مقصد‌خاطره ها خرید شجاعانه‌ای صفت بويناك که اعمال دادیم.

Nicira

جلاجل میان شرکت‌هایی که اخیرا به مقصد فهرست دارایی‌های VMware اضافه شدند، می‌توان به مقصد Heptio اشاعت انجام بده که جلاجل اسم باشليق ماضي به مقصد صفت تبليغاتچي ۵۵۰ میلیون دلار خریداری شد. کارشناسان این خرید را دارای ظرفیتی شبیه به مقصد Nicira می‌دانند که شاید جلاجل آینده دستاوردهای بزرگی تعدادی شرکت به مقصد‌هم مقام هم پياله داشته باشد. 

Heptio را كره زمين كورس دورنما می‌توان خرید مهمی تعدادی VMware حالی. جلاجل زمان خرید این شرکت، فعالیت‌های متمرکز ثمار پکیج‌های اجتماع مبتنی ثمار Kubernetes طرفداران زیادی جلاجل هر كورس مربوط به حوزه‌ی بااستعداد اسم ستيزه گر‌همچنين و تجاری دنیای فناوری داشتند. به مقصد‌علاوه خرید شرکت مذکور، كورس نفر كره زمين سه نفر اصلی توسعه‌دهنده‌ی Kubernetes را به مقصد تیم VMware اضافه انجام بده. جوغ بدا و کریگ‌ مک‌لاکی توسط خرید شرکت به مقصد تیم توسعه‌ی VMware پیوستند. آن‌ها جلاجل اسم باشليق ۲۰۱۴ پروژه‌ی مذکور را به مقصد‌لفظ داخلی جلاجل گوگل توسعه داده بودند.

VMware کنفرانسی به مقصد‌غيرماذون VMworld دارد که جلاجل ماه جاری برگزار شد. آن‌ها جلاجل جریان رویداد كره زمين خریدهای جدید غطا‌برداری کردند و بخش‌های مهمی را نیز به مقصد توسعه‌ی Kubernetes اختصاص دادند. کارشناسان توسط توجه به مقصد همین رخدادها باوري دارند Heptio جلاجل مرکز فعالیت‌ها و دستور كار‌ریزی‌های VMworld جلاجل مربوط به حوزه‌ی Kubernetes آرامش طلب دارد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *