خانه / تکنولوژی / اسنپدراگون وِر ۳۳۰۰ احتمالا در عوض ساق دست‌های زيرك جلاجل دستگاه بافندگي ساخت باریک

اسنپدراگون وِر ۳۳۰۰ احتمالا در عوض ساق دست‌های زيرك جلاجل دستگاه بافندگي ساخت باریک

کوالکام احتمالا مشغول کار روی قاش‌ی جدیدی توسط غيرماذون اسنپدراگون ور ۳۳۰۰ باریک برخودهموار كردن آن را به مقصد نسل جدید ساق دست‌های زيرك مبتنی‌ثمار ور OS بیاورد.

پلتفرم خصوصی‌ی گوگل در عوض ساق دست‌های زيرك، ور OS، همين عملکردی ضعیف‌نمناك كره زمين رقبا داشته و جلاجل خلف وعده آن‌ها جای گرفته باریک. ور OS جلاجل‌مقایسه‌توسط سیستم‌‌‌عملي ساختن‌های افزونتر گوگل در عوض گوشی‌های زيرك و تبلت‌ها و تلویزیون‌ها، عملکردی بسیار ضعیف‌نمناك دارد و هرگز نتوانسته‌ باریک توجهات را به مقصد‌كلاه خود جلب کند. منتقدان این سیستم‌عملي ساختن همين مدعی شده‌بضع ساق دست‌های پيش رو به مقصد ور OS عملکرد رقيق‌افزاری مناسبی ندارند و به مقصد ویژگی‌های کاربردی زیادی پيش رو نشده‌بضع و حيات تازه يافتن باتری آن‌ها ضعیف‌نمناك كره زمين حد توقف باریک.

منتقدان ور OS گوگل را عملي ساختن اصلی صفت انحصارطلب این ماجراها می‌دانند و می‌گویند این شرکت باید به مقصد‌جای حالت به‌تمامی ظاهری جلاجل رابط کاربری این سیستم‌عملي ساختن، به‌تمامی بنیادین مهمی جلاجل آن حالت کند برخودهموار كردن به مقصد‌روزتر شود و كره زمين قابلیت‌های کاربردی بیشتری ثنايا‌مند باشد. جامه جنگي، یکی افزونتر كره زمين عوامل اثرگذار افزونتر روی نگارستان‌نبودن ور OS را می‌توان اعتماد‌به مقصد‌شهواني‌نداشتن گوگل در عوض هدیه‌ی ساق دست زيرك اختصاصی تبیین انجام بده. اختصاصی‌ها باریک شایعاتی درزمينه‌ی احيانا ساخت ساعتی زيرك توسط غيرماذون پیکسل‌واچ می‌شنویم؛ اما هرگز معرفی و هدیه‌ی آن را مثال نبوده‌ایم.

smartwach

مقاله‌های مرتبط:

جلاجل اسم باشليق‌های اخیر، گوگل تمرکز زیادی روی بازارگاه پوشیدنی‌ها نکرده و ور OS را آن‌طورکه باید و شاید، به مقصد پخته نرسانده باریک؛ اما شايعه جدید داغ جا می‌دهند این شرکت قصد دارد رویکردش را تغییر دهد.

اسم بزرگواري شایعه‌های جدید، گوگل جلاجل پی تصادم كردن فیت‌بیت باریک برخودهموار كردن به مقصد‌شکل جدی‌تری واصل بازارگاه گجت‌های پوشیدنی شود و محبوبیت ور OS را افزایش دهد. درحالی‌که گوگل اخیرا آن ميزان به مقصد حالت تغییراتی بنیادین جلاجل ور OS تمایل داغ جا نداده باریک،‌ شرکت‌های دیگری نظیر کوالکام برخودهموار كردن حدی سعی کرده‌بضع نگذارند این سیستم‌عملي ساختن كره زمين فروغ بیفتد. 

پردازنده‌های ساخت کوالکام اختصاصی‌ها باریک جلاجل محصولات پيش رو به مقصد ور OS كاربرد می‌شوند؛ توسط‌این‌حلول كننده، همین پردازنده‌ها نیز قوچ پردازشی چندانی ندارند؛ کمک کوالکام آن‌ها را توسط اتکا به مقصد لیتوگرافی نسخ شده ۲۸ نانومتری اشکال و هدیه می‌کند. جلاجل این قسم لیتوگرافی، قاش انرژی بیشتری كره زمين باتری می‌گیرد و گرمای بیشتری را اشکال می‌کند. ازآنجاکه ترانزیستورهای کوچک‌نمناك به مقصد انرژی کمتری نیاز دارند و گرمای کمتری اشکال می‌کنند، عملکرد کلی قاش به شدني می‌یابد و حيات تازه يافتن باتری نظام ارباب رعيتي نیز طولانی‌نمناك كره زمين قبل انجام خواهد شد.

جلاجل مقایسه‌ای کوتاه، متوجه می‌شویم قاش‌ی اکسینوس ۹۱۱۰ سامسونگ که جلاجل ساق دست‌های سری گلکسی‌واچ كره زمين آن كاربرد انجام خواهد شد، مبتنی‌ثمار لیتوگرافی ۱۰ نانومتری باریک. ثنايا‌مندی كره زمين چنین قاش‌ای باعث انجام خواهد شد ساق دست‌های سامسونگ جلاجل‌مقایسه‌توسط ساق دست‌های ور OS دارای قاش‌ی اسنپدراگون ور ۳۱۰۰، عملکرد بسیار بهتری داشته باشند.

Wear OS Smartwatch

آمارها داغ جا می‌دهند قاش‌ی اسنپدراگون ور ۳۱۰۰ کوالکام به مقصد‌هیچ‌وجه نتوانسته انتظارات را برآورده کند و عملکرد محصولات ور OS را به مقصد‌طرز درخورتوجهی به شدني بخشد برخودهموار كردن این محصولات كره زمين محصولات مانند آن مسافر بگیرند. بااین‌حلول كننده، شايعه جدید می‌گویند کوالکام قصد دارد محرزشدن جدید قاش‌ی مذکور را این‌شهرستان بار توسط قوچ پردازشی بیشتری اشکال کند. به مقصد‌تازگی یکی كره زمين توسعه‌دهندگان شناساننده‌شده‌ی اندام تين XDA-Builders توانسته باریک به مقصد اسنادی خاص جلاجل کد منبع ور OS دستگاه بافندگي پیدا کند که جلاجل آن‌ها اشاعت‌هایی به مقصد قاش‌ی جدید کوالکام توسط کدنام SDW3300 gadget دیده انجام خواهد شد؛ کدنامی که سيني ادعای کارشناسان كره زمين قاش‌ی اسنپدراگون ور ۳۳۰۰ (Qualcomm Snapdragon Put on 3300) نبا می‌دهد.

تابستانه ماضي، شایعات ايمن سازي‌و‌نقیضی جلاجل‌این‌به دفعات شنیده می‌شد. جلاجل آن زمان، چندی رسانه‌ها به مقصد‌شيريني كره زمين منابعی آگاه كردن مدعی شدند کوالکام روی قاش‌ای خصوصی و جدید در عوض ور OS گوگل کار می‌کند. وین‌فیوچر یکی كره زمين رسانه‌هایی صفت بويناك که به مقصد این شایعات شليطه زد و اعلام انجام بده کوالکام روی كورس قاش‌ی جدید كره زمين سری اسنپدراگون ور کار می‌کند که قاش‌های مذکور فعلا جلاجل محب تآميز‌ی آزمایشی آرامش طلب دارند. به مقصد‌كلام‌ی این رسانه، احتمالا یکی كره زمين این قاش‌ها اسنپدراگون ور ۲۷۰۰ و دیگری اسنپدراگون ۴۲۹ ور غيرماذون خواهد گرفت.

اسنپدراگون

كلام انجام خواهد شد اسنپدراگون ور ۳۳۰۰ مبتنی‌ثمار قاش‌ی اسنپدراگون ۴۲۹ باریک که جلاجل اسم باشليق ۲۰۱۸ اشکال شده صفت بويناك و این یعنی كره زمين لیتوگرافی ۱۲ نانومتری ثنايا می‌گیرد. گرچه جلاجل نگاه اولا فهمیدن این مشکل که قاش‌ی جدید اسنپدراگون ور ۳۳۰۰ آرامش طلب باریک توسط اتکا به مقصد لیتوگرافی قاش‌ی پيوسته كاري به مقصد اسم باشليق ۲۰۱۸ اشکال شود، می‌تواند اندکی ناامید‌کننده باشد؛ اما جلاجل‌هر‌لفظ نباید فراموش کنید قدم روبه‌روبروي هم قرار گرفتن مهمی جلاجل بازارگاه قاش‌های محصولات مبتنی‌ثمار ور OS به مقصد‌نمره می‌آید. جلاجل مدافع فاش‌شده‌ی ذکرشده، حتی اشاعت‌هایی به مقصد‌عبارت Snapdragon 429 Spyro نیز شده باریک که به مقصد نوعی کدنام اسنپدراگون ور ۳۳۰۰ به مقصد‌نمره می‌آید.

ارچه کوالکام واقعا جلاجل فکر ساخت چنین قاش‌ای باشد، می‌تواند تغییری بسیار بااستعداد و درخورتوجه جلاجل بازارگاه ساق دست‌های زيرك مبتنی‌ثمار ور OS ایجاد کند. تاکنون، کوالکام بیانیه‌ای رسمی درزمينه‌ی نسل جدید قاش‌های سری اسنپدراگون ور منتشر نکرده باریک؛ بنابراین، جلاجل‌حلول كننده‌موجودي خير كره زمين ساخت آن اطمینان داریم خير كره زمين زمان احتمالی معرفی‌اش. کاربران در عوض معرفی اسنپدراگون ور ۳۱۰۰ حدودا چادرپوش اسم باشليق انتظاركش بودند؛ ازاین‌رو، احيانا می‌دهیم این هم آوازي در عوض محرزشدن جدید این قاش تکرار نشود و کوالکام به مقصد‌زودی آن را رونمایی کند.

قاش‌ی اسنپدراگون ور ۳۱۰۰ توسط اتکا به مقصد بدون شك پلتفرم اسنپدراگون ور ۲۱۰۰ اشکال شده و به‌تمامی آن ميزان زیادی درمقایسه‌توسط محرزشدن شهر پیشین به مقصد‌كلاه خود ندیده باریک. اسنپدراگون ور ۳۱۰۰ که جلاجل اسم باشليق ۲۰۱۶ اشکال شد، مبتنی‌ثمار قاش‌ی اسنپدراگون ۴۰۰ صفت بويناك. ناگفته نماند کوالکام اسنپدراگون ۴۰۰ را جلاجل اسم باشليق ۲۰۱۳ در عوض گوشی‌های زيرك اشکال کرده صفت بويناك. این كلام‌ها به مقصد‌گیتی داغ جا می‌دهند این شرکت معمرين‌ی پردازنده‌های موبایلی قصد ندارد جلاجل قاش‌های سری اسنپدراگون ور كره زمين لیتوگرافی جدید و كريه‌افزار قوی كاربرد کند.

Wear OS

اسنپدراگون ور ۳۱۰۰ كره زمين هسته‌های Cortex-A7 آرم كاربرد می‌کند و مبتنی‌ثمار لیتوگرافی ۲۸ نانومتری باریک. شایان ذکر باریک اسنپدراگون ور ۳۳۰۰ آرامش طلب باریک مبتنی‌ثمار اسنپدراگون ۴۲۹ باشد. قاش‌‌ی اسنپدراگون ور ۳۱۰۰ جلاجل اواسط اسم باشليق ۲۰۱۸ معرفی شد و سيني دانسته ها رسمی كره زمين چادرپوش هسته‌ی Cortex-A53 توسط فرکانس پردازشی ۱/۹۵ گیگاهرتز كاربرد می‌کند. پیش‌بینی می‌کنیم کوالکام جلاجل قاش‌ی جدید كره زمين همین هسته‌ها درکنار واحدهای پردازشی دیگری نظیر DSP ،PMIC و… كاربرد کند.

حتی درصورت معرفی قریب‌الوقوع اسنپدراگون ور ۳۳۰۰، نمی‌توانیم توقف داشته باشیم این قاش به مقصد این‌ زودی‌ها جلاجل محصولات مبتنی‌ثمار ور OS دیده شود. کارشناسان پیش‌بینی کرده‌بضع قاش‌ی غيرماذون‌برده بعدها جلاجل اسم باشليق ۲۰۲۰ ازطریق محصولاتی خاص به مقصد بازارگاه راه پیدا کند.

دیدگاه شما کاربران زومیت درزمينه‌ی اسنپدراگون ور ۳۳۰۰ کوالکام چیست؟

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *