خانه / تکنولوژی / اسرار ترسناکی که احكام بال گرد‌ها كره زمين آن‌ها باخبرند

اسرار ترسناکی که احكام بال گرد‌ها كره زمين آن‌ها باخبرند

بال گرد‌ها كره زمين اسرار و ناگفته‌های بینهایت درزمينه هواپیما و موقعیت پريدن باخبرند که در عوض صفت به خاطرسپردني استشهادات مسافران هرگز واگو نمی‌کنند.

آیا می‌دانید که بال گرد‌‌ها هرگز جلاجل باروح معیار خطرناک توافق داشتن صفت شاعر‌های هوایی (جریان هوای قوی به مقصد سمت پایین که جلاجل هنگام پريدن هواپیما ایجاد انجام خواهد شد و باعث تکان‌های شدید هواپیما انجام خواهد شد) چیزی به مقصد مسافران نمی‌گویند؟ جامه جنگي آن‌ها جلاجل باروح حيات تازه يافتن هواپیماها (حيات تازه يافتن یک هواپیما ممکن باریک ۵۰ اسم باشليق هم باشد) و در عرض، مناسبت ها افزونتر مثل نظافت سطحی فضای داخلی هواپیما چیزی به مقصد مسافران نمی‌گویند!

به مقصد‌تازگی خلبانی جلاجل یک گفت‌و‌گوی اینترنتی جلاجل سایت کورا (Quora) اذعان کرده باریک که آن‌ها دانسته ها زیادی می‌دانند که جلاجل باروح بینهایت كره زمين آن‌ها چیز زیادی به مقصد مسافران نمی‌گویند.

اوی جلاجل اوباشيگري به مقصد تبیین این فهمید تاديه شده که صفت شاعر هوایی می‌تواند جلاجل اختصاصی کوتاهی هواپیما را فروسو‌تاثیر آرامش طلب دهد. او در عرض كلام که مسافران كره زمين کمربند ایمنی می‌ترسند و آن را همیشه شل می‌بندند و فرد زمانی آن را مضبوط می‌کنند که هواپیما جلاجل عزايم ارتفاع كلاه خود آرامش طلب دارد و می‌خواهند منظره جالبی را تماشا کنند.

بلیط هواپیما

علاوه‌براین، این بال گرد که دَن لارسِن غيرماذون دارد اذعان انجام بده که صفت شاعر‌ هوایی می‌تواند جلاجل هر زمانی و سوا هیچ‌نوع هشداری رخ دهد؛ حتی ارچه احيانا رويداد چنین اتفاقی بسیار ناچیز یا حتی تلخه باشد؛ حكماً جلاجل زمانی‌که بال گرد كره زمين مهمان‌داران می‌خواهد بنشینند و کمربندهای كلاه خود را ببندند، فهمید جدی انجام خواهد شد!

در عرض، یکی كره زمين ماموران یک شرکت هواپیمایی اذعان کرده باریک که ارچه فردی مدعی شود که بمبی جلاجل هواپیما صور دارد یا کادر پريدن توسط فوران بمباران تهدید شوند، هرگز چیزی به مقصد مسافران كلام نمی‌شود.

اوی جلاجل آدم كردن كلام‌های كلاه خود افزود:

کادر پريدن واقعا نمی‌خواهند چندی كره زمين مسافران كره زمين نكراء واهمه كردن صندلی‌های كلاه خود را کثیف کنند! چندی افزونتر هم فکر می‌کنند آن‌ها توسط بركناري خواهي كلاه خود و سوا کمک خوگرفتن كره زمين دیگران می‌توانند بمباران را پیدا و آن را خنثی کنند؛ حتی ممکن باریک زمانی‌که مسافران این فهمید را بفهمند، مبنا اندکی كره زمين آن‌ها كره زمين نكراء واهمه كردن بخواهند جلاجل اضطراری هواپیما را نيرنگ ساز کنند و كره زمين آن برون مرز شوند.

بلیط هواپیما

حتی خلبانی اعتراف کرده باریک که چنین اوقات جلاجل هنگام فرود توسط مشکل مواجه انجام خواهد شد و نمی‌تواند به مقصد درستی نقالي كردن فرود كلاه خود را بررسی کند؛ اما اصلا مسافران را كره زمين این فهمید آلات لهو نمی‌کند. اوی در عرض جلاجل آدم كردن گفت‌وگوی كلاه خود كلام باریک:

چنین اوقات می‌خواهم به مقصد مسافران بگویم که پیدا وزیر ها فرودگاه لعنتی چقدر كريه باریک؛ اما كره زمين این کار خودداری می‌کنم! چراغ‌های به حركت درآوردن نشانه فرودگاه هستند؛ اما چنین اوقات چراغ‌های مختلف مانع تشخیص‌ آن‌ها می‌شوند. چنین اوقات شما دقیقا ثمار برفراز فرودگاه هستید؛ اما نمی‌توانید آن را ببینید.

بلیط هواپیما

بال گرد دیگری نیز اذعان کرده باریک که اجازه نمی‌دهد مسافران حيات تازه يافتن هواپیما را بفهمند. اوی كلام که یک شهر بار توسط یک هواپیمای ساخت اسم باشليق ۱۹۶۸ جلاجل حلول كننده پريدن بوده، اما جلاجل این باروح چیزی به مقصد مسافران نگفته باریک.

اوی این پنهان‌کاری كلاه خود را این نوع توجیه کرده باریک:

هنوز هم بيگانگان زیادی هستند که معتقدند خودروهای هزل گويي ۶۰ یا ۷۰ میلادی کاملا دايگي اعتماد هستند و فرض را ثمار این می‌گذارند کیفیت ساخت همه‌ی هواپیما یکسان باریک؛ اما مسافران عصبی اصلا چنین عقیده‌ای ندارند.

بلیط هواپیما

در عرض، بال گرد دیگری كلام باریک که او و سایر بال گرد‌ها جلاجل باروح ماسک اکسیژن جزئیاتی می‌دانند که هرگز نمی‌خواهند مسافران جلاجل باروح آن‌ها چیزی بدانند. اوی افزود:

ماسک‌های اکسیژنی که كره زمين ميله هواپیما آویزان می‌شوند، فرد در عوض ۱۰ دقیقه می‌توانند اکسیژن باروح نیاز مسافران را تأمین کنند و زمانی‌که آن‌ها را می‌کشید، یک بیانات شیمیایی ایجاد انجام خواهد شد که كشيده شده به مقصد سوزانيدن و اشکال اکسیژن می‌شوند. جلاجل حقیقت زمانی‌که ماسک‌ها را می‌کشید، آذريون ایجاد انجام خواهد شد.

بینهایت كره زمين مردم تصور می‌کنند که بال گرد‌ها درآمد بسیار زیادی دارند؛ اما سيني كلام یک بال گرد جلاجل اکثر مناسبت ها این چنین نیست. درآمد بال گرد‌ها به مقصد مساحي كردن و پيشينه آن‌ها، قسم هواپیمایی که توسط آن پريدن می‌کنند و تاچند عملي ساختن افزونتر بستگی دارد. جامه جنگي بینهایت كره زمين افزونتر کادر‌های عربي زبان‌واصل شرکت‌های هواپیمایی اصلا درآمد دايگي توجهی ندارند.

بلیط هواپیما

صحه و تمیزی فضای داخلی هواپیما فهمید دیگری باریک که مسافران نباید چیز زیادی جلاجل باروح آن بدانند! هواپیما توسط نايابي توسط تمركزفكر و توسط محض اين كه هنگام ولادت زیاد تمیز انجام خواهد شد. یکی كره زمين بال گرد‌ها درزمينه این فهمید این چنین كلام باریک:

جلاجل بین پريدن‌ها زمان کمی در عوض نظافت هواپیما صور دارد و نظافت‌چی‌ها جلاجل این اختصاصی کوتاه فرد هنگام ولادت می‌کنند که توسط جاروبرقی سریع صندلی‌ها را تمیز کنند و خاكروبه دان‌ها را جمهور کرده و بیرون ببرند.

این کارها تقریبا فرد ۱۰ مادام ۱۵ دقیقه درافتادن می‌کشد و بینهایت كره زمين نصيب‌های هواپیما مثل سینی غذا، مساحي كردن صندلی‌ها و دکمه‌های آن‌ها تمیز نمی‌‌شود. حتی نمایشگرهای لمسی سیستم‌های سرگرمی که دستگاه بافندگي‌های زیادی آن‌ها را لمس می‌کنند، نیز تمیز نمی‌شوند. حتی صحه آبخوری رعایت نمی‌شوند و دستشویی‌‌ها فرد به مقصد‌لفظ سطحی و توسط كاربرد كره زمين اسپری‌های دیار‌کننده تمیز می‌شوند.

جلاجل پایان باید بگوییم که بال گرد‌ها جلاجل کل زیاد تمایلی به مقصد درستكاري وزیر ها توسط مسافران ندارند. چندی كره زمين آن‌ها معتقدند مسافران نباید كره زمين ابل آن‌ها آلات لهو شوند و مرغوبيت باریک چندی كره زمين مناسبت ها ناگفته باقی بماند!

ارچه قصد خرید بلیط هواپیما خارجی یا داخلی را دارید، توسط كاربرد كره زمين موتور جستجوی پريدن کجارو می‌توانید كم ارزش‌ترین بلیط هواپیما به مقصد مقصد باروح نگاه خشم آلود كلاه خود را یافته و كره زمين فروشنده‌های باانسجام خریداری کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *